blog background
 
rozbrat: Oddolny Poznań
anarchizm, samorządność pracownicza, demokracja bezpośrednia
metka_epoznan
Ubój rytualny, czyli prawa zwierząt kontra religijny biznes
ok
53
not ok
11
liczba odsłon: 2059
Metalowy bęben, z którego wystaje tylko głowa obraca się o 180 stopni, rzezak wypowiada formułę „Bismillah” i przecina odkryte przez maszynę gardło, na tyle głęboko, by zwierze umierało jeszcze przez kilka minut. I choć wszystko to jest niezgodne z polskim prawem, praktykuje się w ponad dwudziestu zakładach w kraju. Dlaczego? Bo to ogromne zyski!

300 tys. do Izraela, jeszcze więcej do krajów muzułmańskich – tyle bydlęcych ciał eksportuje Polska w ciągu roku. Są one makabrycznie i niezgodnie z polskim prawem „oczyszczone” z krwi. Jednak władzy to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie! Poseł PSL, Krzysztof Borkowski, sam jest prezesem zarządu Zakładu Mięsnego Mościbrody, gdzie m.in. w ten sposób zabija się zwierzęta. Nic więc dziwnego, że Ustawa o Ochronie Praw Zwierząt odchodzi na dalszy plan, gdy w grę wchodzą ogromne zyski. W 2011 byliśmy największym dostawcą wołowiny do Turcji, a liczby wciąż pną się w górę.

Rytualny ubój – co to takiego?


„Jeżeli ktoś z domu Izraela albo spośród przybyszów, którzy osiedlili się między nimi, będzie spożywał jakąkolwiek krew, zwrócę obliczę moje przeciwko temu człowiekowi […] i wyłączę go spośród ludu. Bo życie ciała jest w krwi”. (Księga Kapłańska, 17, 10-11)

Tyle nam mówi Stary Testament o krwi żywych istot, i to właśnie dlatego islamski ubój rytualny (zabihah) i żydowski (szehita) nie pozwala na ogłuszenie zwierzęcia przed ubojem. Musi być cały czas świadomie, tak by odczuwało paniczny lęk, dzięki czemu wzrasta poziom adrenaliny, czego następstwem jest zwiększone ciśnienie krwi (ciało naturalnie przygotowuje się do ucieczki lub walki). Tak właśnie zestresowane zwierzęta elektrycznym pastuchem zagania się do stalowego bębna z jednym tylko otworem na głowę. Tam unieruchamiane, odwracane są o 180 stopni. Pneumatyczny hak odchyla głowę, a rzezak, ponoć wypowiadając formułę Bismillah (w imię Boga), przecina gardło na tyle głęboko, by krew, intensywnie teraz pompowana mogła w całości wyciec z ciała, jednak ostrożnie, by nie przeciąć rdzenia kręgowego – nie zabić. Dzięki temu zwierzę może jeszcze po wyciągnięciu z klatki oglądać wiszące na haku ciało swego poprzednika, zanim samo straci świadomość i życie. Średnio, w klatce typu Weinberg, byk spędza 104 sekundy, więc często dla szybszego wykrwawienia wykonuje się drugie cięcie i wyrywa tchawicę z krtanią. Codziennie w Polsce takie praktyki oficjalnie stosuje 21 ubojni produkując halal (jak nazywają takie mięso muzułmanie) czy też mięso koszerne (w mowie Żydów).

Swoboda praktyk religijnych kontra Ustawa o Ochronie Praw Zwierząt

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt już w pierwszym punkcie artykułu pierwszego mówi: „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”

Jak więc pogodzić fakt podcinania gardła żywej istocie z tym, że ta istota zdolna jest do odczuwania cierpienia? Jak widać, nie można. Nie jest to jednak jedyna niezgodność takiego działania z prawem. Jak dalej czytamy: „Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania” (art. 5), gdzie przez „humanitarne traktowanie” rozumie się „traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę  i ochronę”. Niestety raczej trudno dowiedzieć się, jakie są konkretne potrzeby zwierzęcia, jednak podrzynanie gardła do nich na pewno nie należy, o czym świadczy choćby to, że aż do ostatniej chwili ciało szamoce się, próbując uciec.

Dalej już jest tylko gorzej, na niekorzyść tego rodzaju uboju, który idealnie wpisuje się w art. 6 („Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć  zadawanie albo  świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień”) właściwie pociągając do odpowiedzialności prawnej wszystkich rzeźników, właścicieli rzeźni, osoby kupujące zwierze ubite rytualnie, a także samych polityków, którzy dziś nie robią nic, by zaprzestać temu nielegalnemu procederowi.

Szczegółowe postępowanie podczas uboju opisane zostały w rozdziale dziesiątym:

Art. 33.
1a. Uśmiercanie zwierząt może odbywać  się  wyłącznie w sposób humanitarny polegający na zadawaniu przy tym minimum cierpienia fizycznego i psychicznego.

Art. 34.
1. Zwierzę kręgowe w ubojni może zostać uśmiercone tylko po uprzednim pozbawieniu  świadomości przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
2. W ubojni wyodrębnia się  pomieszczenie do przetrzymywania zwierząt oraz pomieszczenie do ogłuszania i wykrwawiania zwierzą t.
3. W uboju domowym zwierzęta kopytne mogą  być  uśmiercane tylko po uprzednim
ich pozbawieniu świadomości przez przyuczonego ubojowca.
4. Zabrania się : 
[…]
3) wytrzewiania (patroszenia), oparzania, zdejmowania skóry, wędzenia i oddzielania części zwierząt stałocieplnych, przed ustaniem odruchów oddechowych i mięśniowych.

Każdy z wyżej wymienionych punktów jest łamany kilkaset tysięcy razy w roku, za co artykuł 35 rozdziału jedenastego przewiduję karę, która jednak nigdy nie została nałożona na żadnego z tego typu przestępców:

1. Kto zabija, uśmierca zwierzę  albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1–4 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

1a. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się  nad zwierzęciem. 

Jednak w 2004 roku Ministerstwo Rolnictwa wydało rozporządzenie, które wyłączało ubój zgodny z praktykami religijnymi spod obowiązku ogłuszania zwierząt. Zaistniała dość dziwna sytuacja, w której dwa zapisy są ze sobą sprzeczne. Należy jedna zwrócić uwagę na fakt, na który powołują się ekolodzy w piśmie do ministra rolnictwa Marka Sawickiego z marca br. , że ustawa jest aktem nadrzędnym i akt wykonawczy nie może być z nią sprzeczny. Mimo to, resort rolnictwa poinformował w zeszły czwartek, że nie przewiduje większych zmian w przepisach pozwalających na rytualny ubój zwierząt w niektórych obrządkach religijnych. Dodaje, że unijne przepisy pozwalają na taki ubój.

Jednak okazuje się to nie do końca prawdą, gdyż w Europie taki ubój uznawany jest za niehumanitarny.

A co z polskim prawem?

Ta sytuacja wydaje się przegrana dla ekologów, zwłaszcza po pierwszym w historii spotkaniu Bronisława Komorowskiego z przedstawicielami Konferencji Europejskich Rabinów, które odbyło się w listopadzie ur. i na którym rozmawiano również o uboju rytualnym.

Jednak rozporządzenie musi zostać zmienione, by nie było sprzeczne z ustawą. Pytanie, czy Ministerstwo Rolnictwa nie zabierze się za zmienianie samej ustawy? – Będzie miał nie lada problem – komentuje poseł Suski. – Za ubojem rytualnym stoi gwarantowana konstytucją wolność wyznania i swoboda praktyk religijnych.

No właśnie, czy chodzi tu o „konstytucją wolność wyznania i swoboda praktyk religijnych”? Na pewno nie! Gdyby te sprawy były pierwszorzędne, to dlaczego mielibyśmy zabraniać wydawania za mąż trzynastolatek czy kamienowania za cudzołóstwo? Wszak są to rzeczy jak najbardziej praktykowane w niektórych religiach i czy zabranianie ich nie godzi w swobodę praktyk religijnych?

Zatem, dlaczego przepisy dotyczące ludzi muszą być bezwzględnie przestrzegane, natomiast nie ma problemu w łamaniu tych dotyczących zwierząt?!

Odpowiedzią są oczywiście pieniądze. Ogromne zyski, w obliczu których prawa zwierząt nie mają racji bytu. Jak dowiadujemy się z oświadczenia głównego lekarza weterynarii Janusza Związka, wygłoszonego podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r.: „obecnie otwiera się szeroko rynek […] krajów muzułmańskich dla polskiej wołowiny […] tak chłonny, że […] może zabraknąć wołowiny na rynek polski. […] w zeszłym roku Polska była numerem jeden w eksporcie wołowiny do Turcji.  […] większość wołowiny wyprodukowanej w Polsce […] została wyeksportowana do Turcji i innych państw muzułmańskich. W tej chwili bardzo poważnie zainteresowane są również Arabia Saudyjska i Izrael. W styczniu byłem w Izraelu i rozmawialiśmy m.in. o sprzedaży zwierząt żywych i mięsa wołowego. Biznesmeni izraelscy określili, że są w stanie zakupić u nas od 100 do 300 tysięcy sztuk zwierząt albo mięsa.”

Nie ma tutaj ani słowa o tym, że procedery związane z tymi planami są niezgodne z polskim prawem, jest za to mowa o możliwości poszerzenia rynku.

Niecały miesiąc wcześniej, na posiedzeniu komisji 26 stycznia 2012 r., poseł Jan Krzysztof Ardanowski (PiS) mówił o tym samym, wspominając o rynkach, „o które walczy w tej chwili cały świat”. Jednak poseł Ardanowski przeanalizował sprawę szerzej i nie omieszkał zwrócić uwagi resortu rolnictwa na ustawę o ochronie zwierząt, by „bardzo uważnie pilnował zapisów dotyczących zwierząt hodowanych przez polskich rolników, jak również np. uboju rytualnego”. Dalej mówi, że „ustawa wprowadza całkowity zakaz uboju rytualnego w Polsce, ponieważ tego typu derogacje występują we wszystkich krajach UE. A to, czy będziemy mogli np. eksportować polskie kurczaki do krajów arabskich, zależy od tego, czy zostanie spełniony wymóg systemu Halal związany wyłącznie z oceną przez uprawnionego imama i również od sposobu prowadzenia uboju właśnie rytualnego. Nad tym trzeba pracować i tego pilnować, żeby się nie okazało, że w trosce o dobro zwierząt zamkniemy sobie dostęp do innych rynków, tak jak kiedyś zrobiliśmy z tuczem gęsi i kaczek na stłuszczone wątroby, a inni się z tego cieszą, bo mają prawa, które pozwalają na tego typu działanie, również w ramach Unii.”

W ten sposób poseł Ardanowski zadrwił z Ustawy o ochronie zwierząt, ukazując jak bardzo, w jego odczuciu, jest nieważna choćby podstawa ustawy (mówiąca o istocie zdolnej do odczuwania cierpienia) w obliczu powiększających się zysków.

Walka trwa

Ekolodzy mają przed sobą ciężką drogę do pokonania. Po pierwsze ich walka może być ciosem wymierzonym w duże korporacje, a więc i duże pieniądze, z którymi, jak wiadomo, ciężko się walczy. Po drugie, na całym świecie sprzeciw wobec uboju zabihah i szehita widziany jest jako przejaw rasizmu i antysemityzmu. Do tego dochodzi fakt, że w Polsce już miał miejsce zakaz uboju rytualnego, do którego doprowadził Stanisław Trzeciak w 1939 roku, motywowany okrucieństwem i brakiem humanitaryzmu wobec zwierząt. Wiele organizacji prozwierzęcych poparło wtedy ten projekt, jednak okazał się on tylko kolejnym przejawem antyżydowskiej kampanii prowadzonej przez Trzeciaka. Tak samo Hitler, na początku swych ruchów skierowanych przeciwko Żydom, zakazał tego typu rzezi.

Jednak dziś jest to tylko szukanie problemów, tylko po to by je znaleźć. Ekologowie z całego świata walczą o to, by skończyć z tym okrucieństwem. Całkowity zakaz obowiązuje w Szwecji, Norwegii, Szwajcarii, Islandii, Nowej Zelandii. Holandia i Belgia - to kraje, które mają być następne. W Polsce, tak jak wyżej wspomniano, w marcu wystosowany został list do ministra Sawickiego, by uregulować prawo. Podpisali się pod nim przedstawiciele organizacji Viva!, IUS Animalia, Pogotowie dla Zwierząt, Ekostraż, Klub Gaja. Podjęte zostały także inne kroki prawne, które dopiero niebawem zostaną przedstawione opinii publicznej – trzeba na bieżąco śledzić sprawę.

Bój jest trudny, gdyż, jak wynika z art. 191 rozdziału VIII Konstytucji RP, „Z wnioskiem w sprawach, o których mowa w art. 188” (art. 188:  „Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:  1.zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją, 2.zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, 3.zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami, […] 5.skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1.”) „do Trybunału Konstytucyjnego wystąpić mogą:

1) Prezydent Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, 50 posłów, 30 senatorów, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prokurator Generalny, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich,

2) Krajowa Rada Sądownictwa w zakresie, o którym mowa w art. 186 ust. 2,

3) organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego,

4) ogólnokrajowe organy związków zawodowych oraz ogólnokrajowe władze organizacji pracodawców i organizacji zawodowych,

5) kościoły i inne związki wyznaniowe,

6) podmioty określone w art. 79 w zakresie w nim wskazanym.

Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, mogą wystąpić z takim wnioskiem, jeżeli akt normatywny dotyczy spraw objętych ich zakresem działania.”

A więc zmiany, czy też respektowania prawa domagać się mogą zarówno ekolodzy, jak i związki wyznaniowe żydów i muzułmanów, a także politycy, którzy na uboju rytualnym zarabiają (choćby poseł Borkowski).

Sprawa nie do wygrania?

Zobaczymy, na razie w toku i wszystko się może zdarzyć. Jednak powinniśmy dołożyć wszelkich starań by się udało, w końcu, dążąc do całkowitego zamknięcia rzeźni i zakończenia zabijania zwierząt, musimy gdzieś postawić kolejny krok. Wprowadziliśmy zakaz tuczu kaczek i gęsi, nie wolno już pakować żywych ryb w foliowe torby, polepszamy warunki kur niosek – to tylko część z rzeczy, które zdziałaliśmy, na które mieliśmy wpływ. Niech całkowity zakaz zabójstwa „rytualnego” zwierząt będzie następny!

ANIMA

Dodatkowe materiały i przypisy:
1. Lista Rzeźni prowadzących ubój rytualny oraz prezesi ty firm
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
3. Nie  dla uboju rytualnego na facebook.com oraz list ekologów do Ministerstwa Rolnictwa.
 
WASZE KOMENTARZE[1]
avatarMichal45: Ciemne religie, makabryczne rytuały.
dodano: Sobota, 2012.04.07 18:38
ok
11
not ok
6
odpowiedz|usuń
avatarJurekDuszynski: W komisjach sejmowych jest obywatelski projekt całkiem nowej ustawy o ochronie zwierząt. 1. Na portalu inicjatora Koalicji dla Zwierząt: LINK ; LINK , 2. Na portalu sejmowym: LINK Wszelkie uwagi, pomysły i opinie można przesyłać na adres [email protected] oraz [email protected] . Odnośnie zadawania cierpienia w czasie uboju - w tym rytualnego - w 2008 roku w Redakcji BUNT odbyło się spotkanie - LINK Jurek LINK
dodano: Niedziela, 2012.04.08 08:09
ok
2
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarJurekDuszynski: Brakujące linki: Projekt obywatelski uoz: LINK Koalicja dla Zwierząt: LINK Przebieg projektu: LINK BUNT - spotkanie: LINK
dodano: Niedziela, 2012.04.08 08:17
ok
2
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarJurekDuszynski: Żydzi i muzułmanie protestują przeciw nowemu prawu pmaj 28-06-2011, ostatnia aktualizacja Izba niższa holenderskiego parlamentu przyjęła zakaz rytualnego uboju zwierząt, wbrew sprzeciwom mniejszości muzułmańskiej i żydowskiej LINK
dodano: Niedziela, 2012.04.08 08:48
ok
2
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarJurekDuszynski: PAP o Holenderskim parlamencie uchwalającym zakaz. Jeszcze Izba Wyższa ma się wypowiedzieć. LINK
dodano: Niedziela, 2012.04.08 08:54
ok
2
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarLUBON: zajmijcie się problemem biednych dzici lub braku wody w Afryce .... a nie tym czy karp mi zdechnie w siatce czy dopiero jak mu dam w łeb mlotkiem w domu .... pozdrawiam ... własnie na śniadanie Wielkanocne zjadłem kiełbase ze świnki .... wy pewnie też :) :)
dodano: Niedziela, 2012.04.08 11:44
ok
6
not ok
16
odpowiedz|usuń
~jedzenie: Kto powiedział, że nie zajmują się też problemem biednych dzieci lub braku wody? Tylko, że jak zajmą się problemem ubogich, to panie mądry napiszesz, że "karmią darmozjadów". To jest już zwykłe zacietrzewienie :) Ciekawe czy ciebie byłoby stać na to, by np. nie kupić sobie w sklepie czekolady albo herbaty i wybrać droższą o 2 zł pochodzącą z wolnego handlu, by biedne dzieci nie musiały gdzieś zdychać na plantacjach.
dodano: Niedziela, 2012.04.08 12:44, IP:87.204.120.XXX
ok
14
not ok
4
odpowiedz|usuń
avatarLUBON: ~jedzenie: Kto powiedział, że nie zajmują się też problemem biednych dzieci lub braku wody? Tylko, że jak zajmą się problemem ubogich, to panie mądry napiszesz, ...
To może inaczej bo widze że nie rozumiesz .... też nie podoba mi się ten "rytualny biznes" ale ważniejszą sprawą na dzień dzisiejszy jest brak wody w Afryce i głodujące dzieci a nie to czy kury nioski maja dobre warunki czy nie ....
dodano: Niedziela, 2012.04.08 13:40
ok
4
not ok
10
odpowiedz|usuń
~Autor: Dokładnie. Czystej wody hipokryzja. Dopóki głoduje przynajmniej jedno dziecko, w dupie mam warunki w jakich przetrzymuje się zwierzęta.
dodano: Niedziela, 2012.04.08 16:17, IP:178.36.70.XXX
ok
3
not ok
13
odpowiedz|usuń
~Autor: ~Autor: Dokładnie. Czystej wody hipokryzja. Dopóki głoduje przynajmniej jedno dziecko, w dupie mam warunki w jakich przetrzymuje się zwierzęta....
Kto śledzi tutejsze wpisy regularnie ten wie, że nawet 10% treści bloga nie dotyczy kwestii animalistycznych, to raz. Dwa, osobiście wolę uczciwych działaczy, którzy dążą do zmniejszenia cierpienia istot żywych, od internetowych malkontentów i spamerów.
dodano: Niedziela, 2012.04.08 19:01, IP:31.6.229.XXX
ok
9
not ok
3
odpowiedz|usuń
~: Jeśli ktoś choć w minimalnym stopniu zainteresuje się tematyką, to szybko zda sobie sprawę, że to właśnie sposób hodowli i traktowania zwierząt ma niebagatelny wpływ na głodne dzieci w Afryce. Przemysł mięsny odbiera potężne obszary na uprawy służące na pasze dla zwierząt - a ilość "wyprodukowanego" mięsa nie jest w stanie zaspokoić potrzeb choćby dla dzieci w Afryce. Wiele krajów afrykańskich eksportuje żywność by spłacić niesprawiedliwe długi i pozwolić zarobić nielicznej kaście miejscowych notabli itd.itp. Wystarczy trochę poczytać
dodano: Niedziela, 2012.04.08 19:25, IP:77.255.16.XXX
ok
15
not ok
2
odpowiedz|usuń
~M.P.: Wygląda to nie za dobrze. Ale od kiedy WY Anarchy jesteście za przestrzeganiem prawa? I do tego prawa państwa kapitalistycznego?
dodano: Poniedziałek, 2012.04.09 08:44, IP:79.173.22.XXX
ok
4
not ok
5
odpowiedz|usuń
~Autor: PSEUDO - ANARCHISCI W MARKOWYCH CIUCHACH ..... żal mi was
dodano: Poniedziałek, 2012.04.09 08:56, IP:85.221.152.XXX
ok
5
not ok
8
odpowiedz|usuń
~Autor: ~Autor: PSEUDO - ANARCHISCI W MARKOWYCH CIUCHACH ..... żal mi was...
To co w końcu: anarchiści w markowych ciuchach, czy brudasy pijący tanie wina? Zdecydujcie się, prawaki. PS Komentarz bardzo na temat...
dodano: Poniedziałek, 2012.04.09 10:52, IP:31.6.229.XXX
ok
7
not ok
3
odpowiedz|usuń
~Autor: Racjonalizm uczy pragmatyzmu. Walka ze zniewoleniem niech odbywa się z pomocą dowolnych środków. Istnieją ruchy radykalne, wart wymienienia Front Wyzwolenia Zwierząt (ALF), które nie oglądają się na prawo i podejmują akcje bezpośrednie uwalniania zwierząt z ferm, hodowli, laboratoriów. A także walkę z myślistwem oraz kłusownictwem w lasach. Podejście typu "najpierw zajmijcie się głodnymi" jest typowe dla konformistów — realia są takie, że zawsze będzie "ważniejszy" problem do rozwiązania. Aktywiści nie oglądają się na to.
dodano: Wtorek, 2012.04.10 21:45, IP:91.143.93.XXX
ok
6
not ok
1
odpowiedz|usuń
~Autor: A czy ty SAM coś zrobiłeś, by nie głodowały ? Szczerze wątpię ! To taka typowa bezsensowna i zazdrosna krytyka tych którzy jednak coś robią przez tych którzy tylko gadają. Ekolodzy walczą o zwierzęta, to ty AUTOR możesz się zająć głodującymi dziećmi - jedno drugiemu nie przeszkadza !
dodano: Wtorek, 2012.12.11 17:02, IP:151.248.44.XXX
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: LUBON: To może inaczej bo widze że nie rozumiesz .... też nie podoba mi się ten "rytualny biznes" ale ważniejszą sprawą na dzień dzisiejszy jest b...
A czy ty SAM coś zrobiłeś, by nie głodowały ? Szczerze wątpię ! To taka typowa bezsensowna i zazdrosna krytyka tych którzy jednak coś robią przez tych którzy tylko gadają. Ekolodzy walczą o zwierzęta, to ty AUTOR możesz się zająć głodującymi dziećmi - jedno drugiemu nie przeszkadza !
dodano: Wtorek, 2012.12.11 17:09, IP:151.248.44.XXX
ok
2
not ok
0
odpowiedz|usuń
~jnusz: Jest dwudziesty pierwszy wiek i jesteśmy krajem który przestrzega praw zwierząt rzeźnych i futerkowych i czas najwyższy powiedzieć stanowcze nie dla ludzi dla których liczy się zysk a cierpienia zwierząt nie mają znaczenia. Ubój rytualny nie ma żadnego związku z humanitaryzmem i sięga czasów biblijnych i niekiedy barbarzyńskich , gdzie nie zastanawiano sie czy zwierzę cierpi , odczuwa ból . Jeżeli ktoś lubi filmy typu horror w realu to niech zatrudni się do takiej ubojni rytualnej i widok krowy podrzynanej , harczącej , spętanej i podciąganej jeszcze żywej za nogi u niektórych głową w dól oraz podrygującej daje mocne wrażenia , oczywiście dla tych co to chcą robić. Zabijanie w ten sposób cielaków i owiec jest radykalne i barbarzyńskie i ma znamiona znęcania się . Podobno zwierzęta czekając na swoją kolej w ubojni masowej gdy inna już poderznięta harczy i bryzga przez parę minut krwią - czują swój los . Ubój rytualny nic nie ma współnego z koszernością gdyż zwierzę zestresowane nie m
dodano: Sobota, 2013.03.23 19:54, IP:78.9.147.XXX
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
~jnusz: Ubój rytualny nic nie ma wspólnego z koszernością gdyż zwierzę zestresowane nie może być koszerne gdyż wydziela związki i toksyny wynikłe z cierpienia i to jest zbadane naukowo. W dodatku zwierzę ogłuszone pistoletem podobnie wydala krew jak zwierzę podrzynane rytualnie bo w obu przypadkach serce jeszcze pompuje a więc nie ma potrzeby stosować metody niehumanitarnej na terenie Polski . Minister Kalemba co jest za rzeźnikami i ubojem to proponuję mu aby powiesił się za nogi i powisiał tak kilka minut i ciekawe czy wytrzyma z bólu gdy mu strzelą ścięgna od własnego ciężaru. Niewielka mniejszość która jest na terenie Polski powinna dostosować się do naszych praw bo w ich krajach gdybyśmy chcieli postawić choinkę noworoczną czy postawić kapliczkę to grozi zakaz ,wygnanie lub kula w łeb.
dodano: Sobota, 2013.03.23 20:00, IP:78.9.147.XXX
ok
2
not ok
0
odpowiedz|usuń
~jnusz: PSL - to jest stronnictwo czasami stronnicze i nieobiektywne i nie jest za prawami zwierząt w prawidłowym wydaniu ,więc przypadki znęcania się nad zwierzęciem przez chłoporolnika są zbyt częste a ubój rytualny w naszym kraju za wszelką cenę i przez głosy zwolenników rytuału jest tego dowodem. W Unii Europejskiej duże wpływy mają muzułmanie i jest ich dużo i rządzą większością jak mogą .A rządy ideii przyjaznego państwa dla wszystkich nie słuchając dalekowzrocznych głosów i przeciwników obaw - ugną się przed kolejnymi żądaniami mniejszości i lobby rzeźnickiego .
dodano: Sobota, 2013.03.23 20:04, IP:78.9.147.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: Michal45: Ciemne religie, makabryczne rytuały. ...
pejse rause, mahomety bafomety
dodano: Niedziela, 2013.03.24 15:56, IP:83.22.37.XXX
ok
2
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: Michal45: Ciemne religie, makabryczne rytuały. ...
al-quran = al-azif
dodano: Niedziela, 2013.03.24 15:57, IP:83.22.37.XXX
ok
2
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: Michal45: Ciemne religie, makabryczne rytuały. ...
bafomety mahomety, pejse rause
dodano: Niedziela, 2013.03.24 15:57, IP:83.22.37.XXX
ok
3
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: ~jnusz: Jest dwudziesty pierwszy wiek i jesteśmy krajem który przestrzega praw zwierząt rzeźnych i futerkowych i czas najwyższy powiedzieć stanowcze nie dla l...
Ubój, obojętnie czy rytualny czy "zwykły" w ogóle nie ma związku z humanitaryzmem.
dodano: Poniedziałek, 2013.03.25 13:50, IP:62.21.68.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~katom coupon: I'm impressed, I must say. Really rarely do I encounter a blog that's both educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. Your idea is outstanding; the issue is something that not enough people are speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this in my search for something relating to this. [url=http://#nie_wklejaj_linkow#k coupon[/url]
dodano: Niedziela, 2013.05.12 22:48, IP:98.143.38.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Louis Vuiton Factory Ou: [url=http://#nie_wklejaj_linkow#www.burb femme[b][/url] Louis Vuiton Factory Outlet Store http://#nie_wklejaj_linkow#www.louisvuit
dodano: Sobota, 2015.07.18 21:29, IP:175.44.9.XXX
ok
0
not ok
1
odpowiedz|usuń
~TRYDENT: sekta bestii nie ma praw - diabelskie zwyczaje zakazac!!! "Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. " "Liczba 666 ukazana jeden raz, czyli przez 1, wyraża rok 666. W tym okresie historycznym antychryst ukazuje się poprzez zjawisko islamu, który wprost neguje tajemnicę Boskiej Trójcy i Bóstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa."
dodano: Sobota, 2015.07.18 22:02, IP:83.10.196.XXX
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: Michal45: Ciemne religie, makabryczne rytuały. ...
AL-AZIF + AL-KORAN = bestia 666
dodano: Sobota, 2015.07.18 22:03, IP:83.10.196.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
ROZBRAT
rozbrat.epoznan.pl
RSSsend_message
"Wolność bez socjalizmu to przywilej i niesprawiedliwość. Socjalizm bez wolności to niewola i brutalność."
M. Bakunin

"Parlamentaryzm jest najodpowiedniejszą formą organizacji dla społeczeństwa opartego na pracy najemnej i wyzysku mas ludowych przez posiadaczy kapitału."
Piotr Kropotkin--------------------------------------------------
Publikujemy tutaj jedynie cześć informacji i tekstów związnych z poznańskim ruchem wolnościowym, po więcej zapraszamy na www.rozbrat.org
--------------------------------------------------
POLECANE STRONY
rozbrat.org
przeglad-anarchistyczny.org
bractwotrojka.pl
ozzip.pl
federacja-anarchistyczna.pl
http://www.wsl-poznan.pl/
www.facebook.com/rozbrat?ref=hl
ARCHIWUM WPISÓW
Nielegalny lobbing deweloperów i poznańskie kliny zieleni (22 lut 2021)
Bierzemy sprawy w swoje ręce – produkujmy maseczki. Zrzutka na pomagam.pl (26 mar 2020)
Rozbrat – byliśmy, jesteśmy, będziemy! Groźba eksmisji Rozbratu po 25 latach istnienia (15 maj 2019)
Stanowisko OZZ Inicjatywa Pracownicza w sprawie pracownic i pracowników portierni w budynkach należących do miasta Poznania (23 lis 2018)
Policja inwigiluje i zastrasza aktywistów (1 lis 2018)
Program II Socjalnego Kongresu Kobiet (9 paź 2018)
Od 24 lat Rozbrat działa w Poznaniu (13 wrz 2018)
Stop betonowym parkom. Relacja ze spotkania z mieszkańcami Poznania (5 sie 2018)
Podsumowanie działań FA-Poznań w minionym 2017 roku (12 lut 2018)
Puder odpada coraz bardziej (24 sty 2018)
Nie stawiać znaku równości między anarchistami i narodowcami (18 lis 2017)
„Nacjonalizm nie przejdzie #2. Wygwizdujemy Winnickiego” - relacja (16 lis 2017)
Prawica rozpowszechnia fałszywe informacje, aby wzmocnić swoją pozycję w Poznaniu (10 lis 2017)
Antyfaszyzm to nie bojówka, antyfaszyzm to ruch. Nie daj się nabrać na fake news (9 lis 2017)
Nie dla ulicy imienia Ronalda Reagana! Tak dla ulicy imienia Jolanty Brzeskiej ! (2 lis 2017)
Dość nękania lokatorów! Oświadczenie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów i Federacji Anarchistycznej s. Poznań w sprawie tzw. regresów (18 wrz 2017)
Nowe europejskie granice w dobie kryzysu (31 sie 2017)
Przed nacjonalizmem bronimy się sami (9 sie 2017)
Sąd Najwyższy nie jest gwarancją demokracji (24 lip 2017)
Kolejna czyszczona kamienica – woda zalała mieszkania na Małeckiego 25 (16 lip 2017)
Nacjonaliści u Pallotynów - relacja z akcji (4 lip 2017)
Stop wycince! Cała Puszcza pod ochroną! - relacja uczestniczki FA- Poznań i Poznaniacy Przeciwko Myśliwym z obozu i akcji bezpośredniej w Puszczy Białowieskiej (14 cze 2017)
Upamiętniono kolejarzy zastrzelonych przez endeckie władze (27 kwi 2017)
Przemówienie Jarosława Urbańskiego z sobotniej demonstracji - Nacjonalizm nie przejdzie! (18 kwi 2017)
Przemówienie Anny Karoliny Kłys z sobotniej demonstracji - Nacjonalizm nie przejdzie! (12 kwi 2017)
Nacjonalizm nie przejdzie - relacja z demonstracji (9 kwi 2017)
Oświadczenie Wielkopolskiego Stowarzyszania Lokatorów w sprawie materiałów prasowych na temat społeczności imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego w Poznaniu. (21 mar 2017)
Chodź z nami na Manifę!! 5 MARCA, 14:00 pod Operą!!! (3 mar 2017)
6. rocznica zabójstwa Jolanty Brzeskiej – otwarcie skweru w Warszawie (1 mar 2017)
Ekonomia i migracja - Syryjscy uchodźcy w Turcji a globalny kapitał (24 lut 2017)
Nie warto być łamistrajkiem, dla Starbucksa - relacja z protestu (6 lut 2017)
Oświadczenie - STOP Odkrywkom! (29 sty 2017)
Przeciw terrorowi Assada i Putina! Stop rzezi w Aleppo! (17 gru 2016)
Ósma edycja ligi Freedom Fighters (15 gru 2016)
Stanowisko Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów (12 gru 2016)
Wszyscy jesteśmy chuligankami! – oświadczenie (26 paź 2016)
Blokada eksmisji – zamierzano wyrzucić sparaliżowanego mężczyznę „na bruk” (29 wrz 2016)
22 urodziny ROZBRATu (16 wrz 2016)
Pikieta lokatorska - Poznań miastem brutalnych eksmisji (28 lip 2016)
Oświadczenie - Poznań miastem brutalnych eksmisji (25 lip 2016)
Czerwiec 1956 r. Tren dla Romka Strzałkowskiego (28 cze 2016)
Stop policyjnej przemocy. Pikieta pod sądem (20 cze 2016)
Czeski anarchista prowadzi strajk głodowy w więzieniu (3 cze 2016)
Oświadczenie w sprawie brutalności policji i zatrzymania działaczy ruchu anarchistycznego (27 maj 2016)
Solidarność – było, minęło! Co dalej? Sprawozdanie ze spotkania (25 maj 2016)
Udana blokada eksmisji na bruk! (12 maj 2016)
Pikieta solidarnościowa z Łukaszem Bukowskim (8 maj 2016)
DEMONSTRACJA:SOLIDARNI Z ŁUKASZEM! DOŚĆ REPRESJI! EKSMISJE STOP! (6 maj 2016)
1st Sparring for Solidarity (5 maj 2016)
3 miesiące więzienia za blokadę eksmisji (28 kwi 2016)
Oświadczenie grupy Poznańscy Romowie w związku z artykułem, który pojawił się w Głosie Wielkopolskim (27 kwi 2016)
Freedom Fighters - seminarium z Marcinem "Różalem" Różalskim (19 kwi 2016)
Oświadczenie Federacji Anarchistycznej - sekcja Poznań, w sprawie rządowych planów zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej (8 kwi 2016)
Wolny Poznań i masowe eksmisje w roku 2016 (7 kwi 2016)
STOP WYCINCE! WALCZ O PUSZCZĘ! (31 mar 2016)
Zmarł Jędrzej "Stjup" Paluszczak (23 mar 2016)
Stop wycince! Walcz o Puszczę! (11 mar 2016)
Poznań:Tymczasowy nie oznacza pokorny! - relacja z 1 marca (4 mar 2016)
187 zniczy na 1 marca (2 mar 2016)
Poznaniacy Przeciwko Myśliwym - happening na Targach Myślistwa i Strzelectwa (15 lut 2016)
Rugowanie mieszkańców działek (28 sty 2016)
Oświadczenie - Stop inwigilacji! (20 sty 2016)
Nielegalna eksmisja powstrzymana! (19 sty 2016)
Sukces akcji antymyśliwskiej! (12 sty 2016)
STOP RASISTOWSKIEJ PRZEMOCY! NACJONALIZM PRECZ Z POZNANIA! (29 gru 2015)
Sprostowanie w sprawie rzekomego pobicia przez poznańskich Romów (25 gru 2015)
Przeciwko polowaniom (23 gru 2015)
Projekt muzeum-pomnika Grażyny Kulczyk i strategia uspołeczniania strat (19 gru 2015)
Rekordowe zyski i rekordy wyrzuconych z pracy (16 gru 2015)
Migranci romscy pochodzenia rumuńskiego w Polsce – relacja ze spotkania (16 gru 2015)
Szósta edycja Freedom Fighters za nami (15 gru 2015)
Pikieta w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego (14 gru 2015)
FREEDOM FIGHTERS #6 (12 gru 2015)
Pikieta w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego (11 gru 2015)
WSL domaga się wycofania roszczeń miasta przeciwko lokatorom (10 gru 2015)
Stop polowaniom!!! (8 gru 2015)
Popieramy strajk w Amazonie. Dość śmieciowych umów! (7 gru 2015)
Oświadczenie - Biuro Interwencji Lokatorskiej (3 gru 2015)
Solidarność naszą bronią! Zwalczaj lokalny ISIS! (29 lis 2015)
Solidarnie przeciwko rasizmowi i terroryzmowi! Nie dla podsycania fali nienawiści! (28 lis 2015)
Dlaczego wzrasta poparcie rządzącym (PiS)? (23 lis 2015)
Po zamachu w Paryżu polska prawica szuka winnych (16 lis 2015)
Oświadczenie na temat akcji antynacjonalistycznej (13 lis 2015)
Warszawa:Solidarność Zamiast Nacjonalizmu (10 lis 2015)
Rasizm STOP! (5 lis 2015)
Siła oporu lokatorskiego rośnie (29 wrz 2015)
"Gościnność" (24 wrz 2015)
Wiec „Uchodźcy mile widziani” - relacja (13 wrz 2015)
Dość łamania praw lokatorów – NIE dla czyszczenia kamienicy przy ul. Tylne Chwaliszewo 26 (11 sie 2015)
Solidarni z migrantami! Uchodźcy mile widziani! (8 lip 2015)
Poznański przewrót w polityce mieszkaniowej? (4 lip 2015)
59 rocznica Poznańskiego Czerwca. Obchody przed bramą HCP (29 cze 2015)
Porozmawiajmy o antysemityzmie – relacja ze spotkania (28 cze 2015)
Pikieta lokatorów i rozmowy z właścicielem kamienicy (22 cze 2015)
Pikieta lokatorska pod Aquanet (11 cze 2015)
Oświadczenie w sprawie odcinania wody w czyszczonych kamienicach (10 cze 2015)
Nacjonaliści chcą zniszczyć opozycję. Prezydent nie widzi problemu (9 cze 2015)
Oświadczenie w sprawie ataków nacjonalistów na skłot Od:zysk i Anarchistyczną Klubokawiarnię Zemsta (8 cze 2015)
Oświadczenie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów w sprawie planów nielegalnego wysiedlenia romskiego koczowiska (1 cze 2015)
Kosztem biednych, starych i schorowanych – pikieta przeciwko antylokatorskiej polityce miasta (29 maj 2015)
Ogólnopolskie akcje solidarnościowe z zatrzymanymi w Katowicach (21 kwi 2015)
Prezydenci i lokatorzy (26 lut 2015)
Prawo do miasta, czy prawo do wysiedleń? Czego broni wiceprezydent Wudarski? (22 lut 2015)
Czy politykę kulturalną w Poznaniu czeka zmiana? (25 sty 2015)
Pytania do Prezydenta Poznania i rady miasta (19 gru 2014)
Romowie uciążliwi? Poznański MOPR o uchodźcach ekonomicznych (18 gru 2014)
Powstrzymać eksmisje, uspołecznić politykę mieszkaniową (12 gru 2014)
Poznań – śmierdzące miasto (10 gru 2014)
Koniec karnawału w poście - Jaśkowiak kontynuatorem grobelizmu? (7 gru 2014)
„Prawo do miasta” i neoliberalna polityka wysiedleń (6 gru 2014)
Grobelny przegrał! Żadna władza nie jest wieczna! (1 gru 2014)
Kolejna brutalna eksmisja w Poznaniu (30 paź 2014)
Przedwyborcza kompromitacja Grobelnego (21 paź 2014)
Odwołane! Odwołane! (6 paź 2014)
XX lat nieposłuszeństwa! XX Urodziny Rozbratu! (18 wrz 2014)
Wybory samorządowe - karnawał co cztery lata? (3 wrz 2014)
Represje wobec poznańskiego środowiska anarchistycznego (18 lip 2014)
Czy nowe Studium Zagospodarowania będzie chyłkiem głosowane na Radzie Miasta? Oświadczenie (11 lip 2014)
Nie ma poszanowania praw obywatelskich, bez poszanowania praw socjalnych. W odpowiedzi na „Manifest Otwartej Akademii” (5 lip 2014)
Kliny zieleni zagrożone przez nowe studium zagospodarowania przestrzennego (4 lip 2014)
Rocznica Poznańskiego Czerwca 1956 r. (26 cze 2014)
„Golgota Picnic”, czyli poznański sojusz fundamentalistów i władz (25 cze 2014)
Niewolnicy Apple - protest Inicjatywy Pracowniczej (17 maj 2014)
Pora zewrzeć szyki - relacja z dyskusji dot. zabudowy poznańskich klinów zieleni (12 maj 2014)
Zablokowana eksmisja na Matejki (24 kwi 2014)
"W interesie naszego bezpieczeństwa" - rzecz o podsłuchach i retencji danych telekomunikacyjnych (22 kwi 2014)
UAM - kafelki ważniejsze niż życie (26 mar 2014)
Dramatyczna sytuacja rumuńskich Romów w Poznaniu (24 mar 2014)
Ile jest w Poznaniu pustostanów? (19 mar 2014)
Sprzątaczki dostały wynagrodzenia! (13 mar 2014)
Protest na uniwersytecie - Sprzątnąć wyzysk z UAM! (10 mar 2014)
Czyściciel z Kórnika (8 mar 2014)
Konferencja na Od:zysku. Pustostany w ręce potrzebujących (6 mar 2014)
Personel sprzątający UAM walczy o zaległe wynagrodzenia (27 lut 2014)
Pomyślny finał walki lokatorów z ul. Hetmańskiej (19 lut 2014)
O powodach protestu przeciwko G-20 – głos skazanego za zamieszki (17 lut 2014)
„Nieznani sprawcy”… wcale nie tacy nieznani (3 lut 2014)
Anarchiści z Ukrainy: Prawicowi radykałowie są "koniem trojańskim" Janukowycza (24 sty 2014)
Film - Lokatorzy na sprzedaż (23 sty 2014)
Fanpage Rozbratu (20 sty 2014)
Uwagi do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju (19 sty 2014)
OŚWIADCZENIE W sprawie projektu zmian Studium przestrzennego dla Poznania (9 sty 2014)
Służby celne zmuszają kobiety do rodzenia. Czy mają do tego prawo? (9 sty 2014)
Nowy projekt studium skrojony na potrzeby biznesu (5 sty 2014)
Nacjonalizm w służbie komunizmu (12 gru 2013)
Jego Magnificencja Paralizator (7 gru 2013)
Nowy nacjonalizm. Dlaczego trup wyszedł z szafy? (5 gru 2013)
Winni są czyściciele kamienicy i miasto - oświadczenie (25 lis 2013)
Konferencja:Ludzie bez mieszkań, mieszkania bez ludzi. Pustostany a polityka miejska (20 lis 2013)
Oświadczenie ws. ataków z 11.11.2013 (12 lis 2013)
Dlaczego bronię Piotra Ikonowicza (7 lis 2013)
Odzysk (na razie) zostaje! – ale właściwie co z niego mamy? (5 lis 2013)
Ofiary mają się prawo bronić przed prawicowymi napadami (4 lis 2013)
Policja zatrzymała aktywistów z Od:Zysku (25 paź 2013)
Elity sprzedane! (18 paź 2013)
0,3% czyli "budżet obywatelski" (7 paź 2013)
Oświadczenie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów i Federacji Anarchistycznej s. Poznań (4 paź 2013)
Oświadczenie w sprawie licytacji skłotu Od:zysk (3 paź 2013)
19 LECIE ROZBRATU (19 wrz 2013)
Pies ogrodnika czyli historia pewnej drukarni (5 wrz 2013)
Odzyskać galerie, zamknąć urząd miasta (2 wrz 2013)
Czyściciele kamienic i ich mocodawcy nadal bezkarni - relacja z pikiety (29 sie 2013)
Nowy numer Biuletynu Inicjatywa Pracownicza (9 sie 2013)
Urynowe wojenki (27 lip 2013)
Nie mają chleba? Niech jedzą ciastka! (17 lip 2013)
WOŁYŃ 1943 - KU PAMIĘCI (11 lip 2013)
Rap koncert pod Ceglorzem (3 lip 2013)
Rocznica Poznańskiego Czerwca - wiec pod bramą HCP (28 cze 2013)
Poznański Czerwiec 56’ – to nie tylko kolejna rocznica (24 cze 2013)
Clement Meric – zamordowany przez faszystów we Francji (18 cze 2013)
Wstrzymanie budowy fermy norek w Brześciu (15 cze 2013)
Protest: NEO BANK - NEO GANG! (11 cze 2013)
Popieramy turecką rebelię! Akcja solidarnościowa w Poznaniu (4 cze 2013)
"Nagroda" dla policji za pomoc w procederze czyszczenia kamienic (3 cze 2013)
Eksmisje - represje - policyjne porażki (15 maj 2013)
Hiszpańskie platformy przeciwko eksmisjom – wywiad (13 maj 2013)
"Walczymy o swoje od 1890” - 1 maja we Wrocławiu (3 maj 2013)
Za kratami więzień Łukaszenki (29 kwi 2013)
Protest przeciwko nowej fermie norek (8 kwi 2013)
Mieszkania dla ofiar czyścicieli kamienic. Protest (4 kwi 2013)
Bilety relatywnie staniały. Powstanie komunikacyjne trwa. (27 mar 2013)
Popieramy strajk generalny na Śląsku (26 mar 2013)
Z perspektywy sztuki krytycznej. Wywiad z Grzegorzem Klamanem (24 mar 2013)
BURŻUAZJA WRACA DO CENTRUM - film prod. SzumTV (22 mar 2013)
Za dużo, żeby umrzeć, za mało, aby godnie żyć (21 mar 2013)
Rada Miasta Poznania: „Spieprzaj Wójciak”. Oświadczenie (20 mar 2013)
W Kościele argentyńskim walka trwa (20 mar 2013)
Papież, który współpracował z reżimem (16 mar 2013)
Solidarni z lokatorami. Rusza zbiórka publiczna WSL (15 mar 2013)
Dostawić swojego taga. Wywiad z grafficiarzem (12 mar 2013)
Zero tolerancji dla policji (2 mar 2013)
Prokuratura i policja – karzące ramię właścicieli (26 lut 2013)
Politycy, profesorzy i homo-studentki (25 lut 2013)
Ochroniarze zamiast kluczy. Kolejne nielegalne wysiedlenie (21 lut 2013)
Partyjna fikcja czy horror? Polemika (19 lut 2013)
Pikieta pod NeoBANK - nie finansujcie czyścicieli kamienic (15 lut 2013)
O tym, jak Bazyliszek przestraszył się swojego własnego oblicza (12 lut 2013)
WSL w sprawie czyszczonej kamienicy przy ul. Piaskowej (9 lut 2013)
Kryzys finansów miasta uderza w dzieci (6 lut 2013)
Wina, kara i policyjne mandaty (1 lut 2013)
Robotnicy budowlani z Piaskowej nie podjęli dziś prac remontowych (31 sty 2013)
Śruba próbował eksmitować w środku zimy (24 sty 2013)
Polityka i mury (23 sty 2013)
Działalność Federacji Anarchistycznej w 2012 roku (21 sty 2013)
Już w środę Wielkopolskie Powstanie Komunikacyjne! Stop podwyżkom! (13 sty 2013)
Rok w kulturze okołorozbratowej. Podsumowanie 2012 cz. 2 (11 sty 2013)
Rok w kulturze okołorozbratowej. Podsumowanie 2012 cz. 1 (9 sty 2013)
Ruch lokatorski w Poznaniu. Podsumowanie 2012 (5 sty 2013)
Działania Inicjatywy Pracowniczej w 2012 r. Podsumowanie (3 sty 2013)
Stolarska: Akcja solidarnościowa (24 gru 2012)
Znowu pod sąd – za wspieranie lokatorów (20 gru 2012)
Po wodę do wojewody – protest lokatorski (19 gru 2012)
Pucek przestań pieprzyć. Przełomu w budownictwie komunalnym nie ma (15 gru 2012)
13 Grudnia - władza do robotników strzela zawsze celnie (13 gru 2012)
Czy zdrożeją bilety MPK? (10 gru 2012)
Poznań daje pracę? Kolejna idiotyczna kampania reklamowa miasta (6 gru 2012)
Przeciwko fermom futrzarskim - protest (28 lis 2012)
Nie będzie śledztw przeciwko policjantom - cd. samorozgrzeszającego się państwa (26 lis 2012)
Nie zmywajcie tej krwi – film o wydarzeniach w Genui w 2001 r. (22 lis 2012)
Oskarżony przez policję anarchista uniewinniony (21 lis 2012)
Zamach... (20 lis 2012)
Cena futra - śledztwo na polskich fermach futrzarskich (20 lis 2012)
Protest związków zawodowych (14 lis 2012)
Dyrektorska gangrena (12 lis 2012)
Bez wyzysku i nacjonalizmu. Oświadczenie w związku z 11 listopada (8 lis 2012)
Cuchnący barak dla matki z dzieckiem – czyli standardy według ZKZL (6 lis 2012)
Walizka. Historia zbąszyńskich Żydów (28 paź 2012)
W Cegielskim robotnicy domagają się podwyżek (27 paź 2012)
Czas na zmiany, nie na rozmowy (25 paź 2012)
Najbliższe wydarzenia, na które zapraszamy (22 paź 2012)
Demonstracja lokatorska - 20 października (19 paź 2012)
AMS rekwiruje prace poznańskich artystów z mFA (18 paź 2012)
Protesty, procesy, kontrole – konflikt w żłobkach trwa (15 paź 2012)
12 października - Dzień Björna Söderberga (12 paź 2012)
15 tys. pijanych rowerzystów siedzi za kratkami. Niepotrzebnie (9 paź 2012)
Usługi publiczne należą do wszystkich – demonstracja w Warszawie (7 paź 2012)
Gdzie wysiedlimy „trudnych właścicieli”? (6 paź 2012)
Lokatorki mówią - sytuacja społeczno-mieszkaniowa Poznania (5 paź 2012)
Przesiedlenia do kontenerów. Lokatorzy nie są niczego świadomi – ZKZL manipuluje (3 paź 2012)
Przeciwko polowaniom! W obronie dzikiego życia! (1 paź 2012)
Dwie debaty o mieście – partycypacja i mieszkalnictwo (30 wrz 2012)
Akcja protestacyjna w poznańskich żłobkach (27 wrz 2012)
Pierwszy mieszkaniec kontenera socjalnego (25 wrz 2012)
Polityka społeczna presji (23 wrz 2012)
Piknik na Stolarskiej - film (20 wrz 2012)
Policja inwigiluje gości zaproszonych do WTK (18 wrz 2012)
Solidarność z Jeremym ‘Anarchaosem’ Hammondem i innymi haktywistami (15 wrz 2012)
Koalicja dla Mieszkańców Stolarskiej. Podpisz apel! (13 wrz 2012)
Rozbrat ma 18 lat!!! (12 wrz 2012)
Mały polityk... Zaczipować go jak psa! (5 wrz 2012)
Finanse miejskie w zapaści (4 wrz 2012)
Oświadczenie w sprawie zajść podczas „dzikiej” eksmisji na ulicy Podgórze (2 wrz 2012)
Trwa brutalna eksmisja skłotu Warsztat (29 sie 2012)
Zaproszenie do solidarności ze Stolarską (28 sie 2012)
Pikieta pod domem biznesmena Gawrońskiego (25 sie 2012)
Anarchiści uniewinnieni (24 sie 2012)
Kim byli Sacco i Vanzetti? (23 sie 2012)
Niezwykle groźni osobnicy, sądzeni z kodeksu wykroczeń (15 sie 2012)
Stolarska zabarykadowana. Lokatorzy bronią swoich praw (13 sie 2012)
Literaci do piór! Bieda do kontenera! (12 sie 2012)
Wirtualne dochody z EURO (10 sie 2012)
Eugenika wersja light (8 sie 2012)
ZKZL chciał wyeksmitować matkę z dziećmi (6 sie 2012)
Mieszkańcy Baranowa protestują przeciwko fermie norek (6 sie 2012)
Tomczak oddawaj mandat! (1 sie 2012)
Brutalność poznańskiej policji (25 lip 2012)
Zajmujcie pustostany, miasto mięknie (22 lip 2012)
Stolarska bez wody, miasto bez przyszłości (20 lip 2012)
Tomczak oddawaj mieszkanie - pikieta (19 lip 2012)
Sądzony za udział w proteście lokatorskim (17 lip 2012)
Wesprzyj Fundusz Strajkowy dla pracowników Chung Hong (15 lip 2012)
“To be or not to be” – polityka mieszkaniowa Grobelnego (12 lip 2012)
Lokatorzy na Radzie Miasta (10 lip 2012)
Uderz w Grobelnego - odezwie się Pucek (9 lip 2012)
Dramat mieszkańców ulicy Stolarskiej - materiał telewizji Polsat (4 lip 2012)
Czerwiec 56: Robotniczy zryw i święta pamięć (2 lip 2012)
Rasizm – od lat to samo (30 cze 2012)
„Za tymi murami nie ma już Cegielskiego”. Robotnicze obchody Czerwca'56 (28 cze 2012)
Złomowanie Cegielskiego - wywiad w rocznicę Czerwca 1956 (28 cze 2012)
Co się dzieje w poznańskich żłobkach? Protest pracownic trwa (27 cze 2012)
Lokatorzy ze Stolarskiej walczą! (24 cze 2012)
Nie jesteśmy krajem białych niedźwiedzi. Sukces promocyjny Euro (20 cze 2012)
Kolejne szykany wobec lokatorów ze Stolarskiej (19 cze 2012)
Polacy, nic się nie stało? Euroklęska w mediach (17 cze 2012)
Śruba wprowadza terror, władze nie reagują (15 cze 2012)
EURO 2012 nie istnieje (13 cze 2012)
Policja inwigiluje Rozbrat (11 cze 2012)
Demonstracja "Chleba zamiast igrzysk" (11 cze 2012)
Wszystkie media trąbią (9 cze 2012)
9 czerwca zapraszamy na konferencję “Kryzys i Igrzyska – społeczno-polityczne konsekwencje" (6 cze 2012)
Euro 2012 – buraczana propaganda sukcesu (4 cze 2012)
Po pierwsze nie szkodzić. Protest na Wildzie (3 cze 2012)
Nie zabierajcie nam parku na lotnisko! (31 maj 2012)
Protest podczas otwarcia dworca przez Komorowskiego (29 maj 2012)
Kryzys na miarę naszych możliwości... (28 maj 2012)
Prezydent odjechał drogą zapasową – na marginesie sprawy lokatorskiej z perspektywy policjanta (25 maj 2012)
Sądzeni za protest w spr. Piaskowej (23 maj 2012)
Demonstracja 10 czerwca zgłoszona. Ruszamy o godz.14 spod Opery (21 maj 2012)
Pracownice żłobków: 10 czerwca wychodzimy na ulicę! (19 maj 2012)
Stracić zdrowie w kontenerze socjalnym (17 maj 2012)
(Akt.)Kamieniami w dzieci - neofaszyści próbowali zaatakować Festiwal Sztuki (13 maj 2012)
13 maja zapraszamy na Festiwal sztuki DIY (10 maj 2012)
Zamiast piłki nożnej polityka – dyskusja na temat Euro 2012 (9 maj 2012)
Praca do 67 lat? Władza wie lepiej (7 maj 2012)
Koniec studiowania za darmo? (6 maj 2012)
Protest mieszkańców przeciwko fermie norek (4 maj 2012)
500 lat Gułagu - pańszczyzna-ojczyzna (30 kwi 2012)
Puchar Euro w Poznaniu. Pikieta na powitanie (29 kwi 2012)
Rocznica protestu kolejarzy z 1920 roku (26 kwi 2012)
Spadkobiercy i lokatorzy. Jak miasto broni publicznego interesu? (25 kwi 2012)
Za horyzontem. Szkic o utopiach i alternatywach (24 kwi 2012)
Romowie do kontenera? Polityka imigracyjna w Poznaniu (22 kwi 2012)
Redaktor Wesołek będzie się bawić (19 kwi 2012)
Mieszkańcy nie chcą ferm norek (18 kwi 2012)
UAM knebluje studentów - dziekan WNS cenzorem (16 kwi 2012)
Oko za oko..... GW i antysemicka prasa (15 kwi 2012)
Orlik? Dość hipokryzji Grobelnego. Protest (13 kwi 2012)
Sytuacja w poznańskich żłobkach - będzie strajk? (11 kwi 2012)
Kolejna śmiertelna ofiara nacjonalistów (10 kwi 2012)
Cyrk Zalewski – Dwadzieścia niezbyt chlubnych lat! (9 kwi 2012)
Ubój rytualny, czyli prawa zwierząt kontra religijny biznes (7 kwi 2012)
Popieramy strajk w Hucie Batory (5 kwi 2012)
Pucek - "dobry" i "zły" glina (4 kwi 2012)
Strajk generalny w Hiszpanii - relacja poznańskich uczestników (3 kwi 2012)
Kolejne pikiety przeciw ZOO Centrum (2 kwi 2012)
W drugą rocznicę śmierci Marcela Szarego (1 kwi 2012)
Anarchiści z manuFAktury w sprawie emerytur (30 mar 2012)
Bezpłatny transport publiczny w stolicy Estonii - kiedy Poznań? (28 mar 2012)
Frankfurt: Blokada przemarszu neonazistów (27 mar 2012)
Historia z „Kuriera Poznańskiego”. „Gazeta Wyborcza” promuje antysemicki dziennik (25 mar 2012)
Wielka demonstracja w obronie warszawskiej Elby (24 mar 2012)
Finał eksmisji na bruk - mieszkanie na Nadolniku (22 mar 2012)
Strajk i głodówka pielęgniarek w Koninie (foto) (21 mar 2012)
Bałkański wieczór na Rozbracie (16 mar 2012)
Relacja z warszawskiej Manify (14 mar 2012)
Pracownice żłobków żądają negocjacji płacowych (12 mar 2012)
Czwarta edycja Kuchni Społecznej (11 mar 2012)
Eksmisyjna konfrontacja (7 mar 2012)
Elity pchają się do władzy? Na marginesie OFK (5 mar 2012)
Stałe zameldowanie w promocji, jedyne 35 000 złotych! (3 mar 2012)
Oblicze Poznania, którego nie da się ukryć (27 lut 2012)
O dojnej krowie, wielkiej kasie i pazernych cwaniakach (24 lut 2012)
Wycieczka "Drugie oblicze Poznania" - wsiądź, pojedź, zobacz (23 lut 2012)
Dość demokracji rynkowo – konkordatowej (21 lut 2012)
F-16: oszustwo i ignorancja (18 lut 2012)
Polscy Anonimowi o bitwie przeciw ACTA – fakty (16 lut 2012)
Spotkanie lokatorów z Poznania i Warszawy (13 lut 2012)
„Okrągłego stołu” społeczno-mieszkaniowego nie będzie (9 lut 2012)
Kolejny po ACTA zamach władz na swobody obywatelskie (7 lut 2012)
Co dalej z protestami przeciwko ACTA? (5 lut 2012)
Euro 2012 – kryzysowe mistrzostwa (3 lut 2012)
Konsultacje (1 lut 2012)
Likwidacja szkół i droga do nikąd. O demograficznych prognozach miasta (31 sty 2012)
Prawica i jej problem z ACTA (29 sty 2012)
Bez przywódców. Wywiad z Alanem Moore twórcą komiksu „V jak Vendetta” (29 sty 2012)
Zamieszki po demonstracji przeciwko ACTA (27 sty 2012)
Podpisano ACTA. Obalamy rząd! (26 sty 2012)
Gorący protest w środku zimy: ACTA Stop! (25 sty 2012)
Nie dla ACTA. Oświadczenie w sprawie demonstracji. (25 sty 2012)
Kim są Anonymous? (24 sty 2012)
STOP ACTA! Protest przeciwko cenzurze Internetu! (akt.) (22 sty 2012)
Krótszy czas pracy i godna emerytura dla każdego! (20 sty 2012)
Miejski monitoring wizyjny – cel i skuteczność vs. celowość i konieczność (2) (18 sty 2012)
Wiceprezydent Hinc odchodzi. Jedna głowa to za mało! (18 sty 2012)
Miejski monitoring wizyjny – cel i skuteczność vs. celowość i konieczność (1) (17 sty 2012)
Bezrobocie systematycznie wzrasta – co na to władze miasta Poznania? (16 sty 2012)
Krótkie podsumowanie działań anarchistycznych w 2011 r. (13 sty 2012)
Widmo krąży po siedzibie firmy, widmo pracownika... Wywiad z Michałem Kmiecikiem (12 sty 2012)
Opowieść o Bridgestone. Pracownicy znowu protestują (10 sty 2012)
Nie zgadzamy się na podwyżkę cen biletów MPK! (9 sty 2012)
Puste trybuny na miejskim stadionie. I co teraz? (7 sty 2012)
Radni PO i Grobelnego przeciw podwyżkom dla opiekunek ze żłobków (5 sty 2012)
Mniej szkół, więcej posterunków! (4 sty 2012)
Pogrzeb Jolanty Brzeskiej (2 sty 2012)
Podsumowanie 2011: Kulturalnie na i dookoła Rozbratu. (31 gru 2011)
Podsumowanie 2011: Represje wobec ruchu wolnościowego w Poznaniu (31 gru 2011)
Dziecko to nie koszt, Panie Prezydencie. (29 gru 2011)
Rewolucja, Powstanie Wielkopolskie i endecki marsz po władzę (27 gru 2011)
Dziś opłatek – jutro kontener (25 gru 2011)
Żadnych cięć, więcej funduszy na oświatę (22 gru 2011)
Powstało Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów (21 gru 2011)
Betlejem Poznańskie na Średzkiej (19 gru 2011)
„Eksmitowana dostanie mieszkanie?” Gazeta Wyborcza manipuluje (18 gru 2011)
Jest tanio, będzie drogo - Młodzieżowe Domy Kultury (18 gru 2011)
Wszyscy czyli nikt. O Poznańskim Kongresie Kultury (17 gru 2011)
Co dalej z "drukarnią"? Oświadczenie (16 gru 2011)
Gimnazja pod naporem algorytmu Grobelnego (15 gru 2011)
Ciekawe cytaty o stanie wojennym (14 gru 2011)
Prawicowy cyrk w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego (13 gru 2011)
Rozbrat i polska gentryfikacja na Occupy Hongkong (12 gru 2011)
Stan wojenny i prawicowi poplecznicy Jaruzelskiego (11 gru 2011)
Policja ściga lokatorów (8 gru 2011)
Mieszkańcy Polski umierają szybciej.... (7 gru 2011)
Żłobki piszą do prezydenta (6 gru 2011)
Żłobki blokują ulice! (4 gru 2011)
Chińska zupa czyli uniwersytet (2 gru 2011)
Konferencja prasowa pod specjalnym nadzorem (30 lis 2011)
Likwidacja gimnazjum - szkoła dla kościoła (29 lis 2011)
Wolny uniwersytet teraz!!! (27 lis 2011)
Nikt nie będzie nam mówił, co mamy robić. Wywiad z kibicem Lecha Poznań (25 lis 2011)
Początki radykalnego zawodowego ruchu kobiecego w Wielkopolsce (1) (24 lis 2011)
Obłęd nienawiści (21 lis 2011)
Puste lokale użytkowe ZKZL. Jak duże to straty? (21 lis 2011)
Sukcesy ZKZL: masowe eksmisje i czynsz w górę o 10 proc. (18 lis 2011)
Biurokratyczne i PRowe manipulacje ZKZL (17 lis 2011)
„Chciałbym być oficerem SS” - relacja zatrzymanej w Warszawie (14 lis 2011)
Co takiego uczynili antyfaszyści z Niemiec? (13 lis 2011)
Prysł mit narodowej jedności (11 lis 2011)
Poznaniacy na blokadzie w Warszawie (akt.) (11 lis 2011)
Wolność słowa po poznańsku: policja rozbija pikietę (10 lis 2011)
To jest myśliwiec na miarę naszych możliwości... (8 lis 2011)
11 listopada spełnij swój obowiązek (7 lis 2011)
Książę na Starym Mieście. Relacja subiektywna (5 lis 2011)
Poznań miastem eksmisji - audycja (4 lis 2011)
Protest mieszkańców powstrzymał zarządcę budynku (3 lis 2011)
Dramat mieszkańców kamienicy na ul. Piaskowej trwa (2 lis 2011)
Bójmy się porządnych obywateli (1 lis 2011)
Stadionowy populizm (30 paź 2011)
Lokatorzy pod urzędem miasta. Prezydent Komorowski ucieka? (28 paź 2011)
Brutalność eksmisji. Czy dalej będziecie milczeć? (27 paź 2011)
Film z brutalnej eksmisji na ul. Dąbrowskiego (27 paź 2011)