blog background
 
Maciej Brzeziński: Poznańskie Historie
historia, zabytki, kultura, ludzie
metka_epoznan
Balony, sterowce, aeroplany, czyli początki lotnictwa w Poznaniu
ok
44
not ok
0
liczba odsłon: 842
Pierwszy lot człowieka balonem odbył się w 1783 r. Marzenia o powietrznych podróżach stały się realne. Trudno powiedzieć, kiedy pierwsze balony, sterowce i aeroplany pojawiły się nad Poznaniem, ale początki zorganizowanych lotów, mających charakter rekreacyjno-sportowy, sięgają roku 1903.

Marzenia o wzniesieniu się w powietrze są tak stare, jak ludzka cywilizacja. Wyrazem tych marzeń, był znany chyba wszystkim grecki mit o Ikarze. Machiny latające projektował i konstruował sam wielki Leonardo da Vinci. Co prawda, żadna z jego maszyn nie wzniosła się w powietrze, ale ziarno zostało zasiane. Kolejne pokolenia wynalazców, niepoprawnych marzycieli, śmiałków, ale i naukowców, łamało sobie głowy i inne kończyny, nad pokonaniem przyciągania ziemskiego i wzniesieniem się w przestworza. Udało się to wreszcie w XVIII stuleciu, dzięki wynalezieniu balonu, napełnionego gorącym powietrzem.


1. Balon braci Montgolfier.


Jak już wspomniałem, pierwszy lot człowieka balonem na rozgrzane powietrze, odbył się 15 października 1783 r., a dokonali tego czynu bracia Joseph i Jacques Montgolfier. Wcześniej wysłali oni w przestworza owcę, kaczkę i koguta. 10 maja 1789 r. w Warszawie, król Stanisław August Poniatowski, obserwował pierwszy w Polsce lot balonem. Pilotował go Francuz, Jean Pierre Blanchard, który cztery lata wcześniej przeleciał balonem nad Kanałem La Manche, a ponadto wynalazł spadochron. W 1790 r. Blanchard ponownie wzniósł się balonem nad Polską. 


2. Jean Pierre Blanchard.


Towarzyszył mu pisarz, Jan Potocki, autor Rękopisu znalezionego w Saragossie i pierwszy mąż Konstancji Potockiej (jej drugim mężem był Edward Raczyński). Potocki uznawany jest za pierwszego polskiego aeronautę. Niestety, balon miał pewną wadę, a mianowicie, nie miał własnego napędu i ciężko było nim sterować. Problem ten rozwiązał w 1851 r. Francuz, Henri Jules Giffard. Wynalazł on bowiem specjalny rodzaj maszyny parowej, która mogła służyć do napędzania balonów. W 1852 r. skonstruowany przez niego napędzany parą statek powietrzny, nazwany wkrótce sterowcem, wzniósł się w przetworzą. Z czasem, maszynę parową zastąpiono silnikiem elektrycznym ze śmigłem i sterem, zamocowanymi w gondoli podwieszonej pod czaszą balonu. 


3. Sterowiec Giffarda.


Giffard uznawany jest za wynalazcę sterowca, choć największe zasługi na tym polu należy przypisać niemieckiemu inżynierowi Ferdinandowi von Zeppelinowi, który udoskonalił wynalazek Giffarda, budując sterowiec o solidnej konstrukcji szkieletowej, zamiast powłoki wypełnionej gazem. Statek powietrzny Zeppelina wykonał swój pierwszy lot w 1900 r. Konstrukcja Zeppelina okazała się na tyle udana, że wkrótce sterowce zaczęto powszechnie nazywać „zeppelinami”. Wykorzystywano je jako środek transportu oraz do celów wojskowych, aż do drugiej połowy lat trzydziestych XX w., kiedy to zostały wyparte przez samoloty.


4. Sterowiec Zeppelina.


Budowa maszyny latającej, zwanej aeroplanem, była naturalną konsekwencją postępów w dziedzinie aeronautyki, dokonywanym dzięki konstruktorom balonów i sterowców. Prace nad skonstruowaniem pierwszych aeroplanów były jednak bardziej skomplikowane, niż w przypadku tych pierwszych. Udało się to dopiero braciom Wright: Orville’owi i Wilbur’owi. 14 grudnia 1903 r. skonstruowana przez nich maszyna wzbiła się w powietrze na 12 sekund. Był to krok milowy w dziejach ludzkości.


5. Pierwszy lot braci Wright.


Poznańskie Towarzystwo Żeglugi Powietrznej

Zapewne mieszkańcy Poznania widywali balony i sterowce, ale początki zainteresowania żeglugą powietrzną na szerszą skalę, datują się od lipca 1903 r. Wówczas to Berlińskie Towarzystwo Żeglugi Powietrznej, istniejące już od 1882 r., zorganizowało w Poznaniu cztery loty, ze stolicy Wielkopolski, do Berlina. Balony startowały z placu Działowego. Pokaz ten spotkał się z zainteresowaniem szerokiej publiczności oraz oficerów miejscowego garnizonu. Podporucznik Zawada z 6. Pułku Grenadierów, który przeszedł szkolenie na pilota balonowego w Oddziale Aeronautów w Berlinie, wraz z przyjacielem, podporucznikiem Dunstem z 47. Pułku Piechoty, zebrali wokół siebie grono entuzjastów i już w grudniu 1903 r. powołali do życia Poznańskie Towarzystwo Żeglugi Powietrznej, włączone do Niemieckiego Związku Aeronautów. Na jego czele stanął kapitan Hernack z 20. Pułku Artylerii Polowej, który wcześniej uczył aeronautyki. Wyżej wspomniani oficerowie zdążyli zorganizować Towarzystwo, ale wkrótce musieli opuścić Poznań. Zawada i Dunst zostali przeniesieni do niemieckich wojsk kolonialnych w Afryce, a Hernacka oddelegowano do sztabu generalnego. Wybrano więc nowe władze Towarzystwa. Wspomnę tylko, że funkcję sekretarza pełnił znany poznański architekt, Paul Pitt. Aby zapewnić sobie przychylność władz najwyższych, w 1910 r. wybrano hrabiego Hugona Ewalda von Kirchbacha, naczelnego dowódcę V Korpusu Armii oraz Wilhelma von Waldowa, naczelnego prezesa Prowincji Poznańskiej, na członków honorowych Towarzystwa.


6. Lot balonem (początek XIX w.).


Balony nad Poznaniem

Początkowo balony startowały z placu Działowego, ale teren był zbyt mały. Niejednokrotnie zdarzały się kolizje, balony zawadzały o drzewa i okoliczne budynki. Oczywiście, trudno sobie wyobrazić Towarzystwo Żeglugi Powietrznej bez balonów. Przez pierwsze lata istnienia Towarzystwa wypożyczano je z Berlina, ale już w 1906 r. Towarzystwo kupiło własny balon o pojemności 1500 m3 gazu, który nazwano „Posen”. W 1909 r. oddano do użytku nową przystań dla balonów, znajdującą się na placu wojskowym za Bramą Dębińską, w pobliżu kościoła Bożego Ciała. Balon „Posen” odbył wiele lotów, a niejednokrotnie jego pilotem był wspomniany architekt Pitt, sekretarz Towarzystwa. Pitt okazał się lepszym architektem, niż pilotem, gdyż pilotowany przez niego balon często się rozbijał, na szczęście bez szkody dla pasażerów.


7. Sterowce i aeroplany nad Poznaniem.


W 1909 r. członek Towarzystwa, fabrykant Adolf Gumnior, odbył podróż poślubną wraz ze swą świeżo poślubioną małżonką, Elsą. „Posen” wzniósł się na wysokość 2400 m, po czym wiatr go zniósł i wylądował w Kutnie, w ówczesnym zaborze rosyjskim. Pasażerowie na wszelki wypadek zabrali ze sobą paszporty, bo w przeszłości, często zdarzało się balonowi lądować za granicą, ale tym razem państwo Gumnior zostali aresztowani. Na szczęście dla nich, przesłuchano ich i wypuszczono.


W 1912 r. Towarzystwo zakupiło nowy balon o pojemności 1680 m3 gazu. Nadano mu imię „Witting”, na część nadburmistrza Poznania w latach 1891 – 1902, Richarda Wittinga. Matką chrzestną balonu została żona ówczesnego nadburmistrza, Ernsta Wilmsa. Oba balony wykonywały bardzo dalekie loty, docierając nawet nad Danię. Brały też udział w turniejach balonowych, osiągając niezłe wyniki, m.in. w słynnych zawodach załogowych Gordona Bennetta w Berlinie w 1908 r. Wielokrotnie były też wykorzystywane w manewrach armii niemieckiej.


Aeroplany i sterowce

Nie tylko jednak balony zdobywały niebo nad Poznaniem. Od 26 do 28 czerwca 1910 r. poznaniacy mieli okazję po raz pierwszy oglądać starty aeroplanów. Odbywały się one na Łęgach Dębińskich, a miejscem ich startu był dawny tor wyścigów konnych. Zorganizowało je Berlińskie Towarzystwo „Iharos” (Ikar) na zaproszenie Towarzystwa Żeglugi Powietrznej. Na Łęgi przybyły tłumy mieszkańców Poznania, ale początkowo, wskutek złej pogody, loty nie zachwyciły zgromadzonej publiczności. Samoloty wzbijały się na niewielkie wysokości i szybko lądowały. Dopiero w trakcie kolejnych dni imprezy, udało się wznieść maszyny na wyższy pułap.


8. Sterowiec nad Poznaniem.


Do Poznania docierały także wieści o sterowcach konstruowanych przez hrabiego Zeppelina. W maju 1910 r. magistrat zaprosił Zeppelina do Poznania. Hrabia planował wtedy wielką podróż sterowcem z Wiednia do Drezna. Poproszono inżyniera, aby nadłożył nieco drogi i przyleciał do Poznania, ten jednak odmówił, tłumacząc się zbyt wielką odległością, której sterowce mogłyby nie podołać. Hrabia odmówił też prośbie magistratu, aby przylecieć sterowcem na Wystawę Wschodnioniemiecką do Poznania w 1911 r.


9. Sterowiec "Graf Zeppelin" na znaczku pocztowym.


W marcu 1910 r. Towarzystwo Żeglugi Powietrznej, przy wsparciu magistratu Poznania oraz Towarzystwa Wschodnioniemieckiego Przemysłu Lotniczego we Wrocławiu, rozpoczęło starania o sprowadzeniu do miasta sterowca typu Perseval. Starania zostały uwieńczone sukcesem i już w dniach 21-23 czerwca tego samego roku, zapowiedziano loty z pasażerami sterowcem nad Poznaniem. Starty miały odbywać się z tory wyścigów konnych przy Drodze Dębińskiej. Przeloty sterowcem zbiegły się z wizytą cesarza Wilhelma II i cesarzowej Augusty Wiktorii w Poznaniu, w związku z oddaniem do użytku zamku, który właśnie ukończono. Oczywiście, nie był to przypadek. Sterowiec Perseval miał 39 m długości i 7,7 m szerokości, napędzany był silnikami o mocy 25 KM. Poruszał się z prędkością 33 km na godzinę, miał podwieszaną gondolę, w której mieścił się pilot i troje pasażerów. Chętnych na przelot nie brakowało, mimo, że bilet kosztował 50 marek. Przelot sterowca na Poznaniem wywołał niebywały entuzjazm mieszkańców miasta.


Oczywiście, sterowce nie wyparły balonów z Poznania. W czerwcu 1911 r. Towarzystwo Żeglugi Powietrznej urządziło wyścig balonów z automobilami. Rok później, także w czerwcu, odbył się Poznański Tydzień Lotów i Sportu, zorganizowany przez dawne Towarzystwo Żeglugi Powietrznej, które na początku 1912 r. zmieniło nazwę na Poznańskie Towarzystwo Aerodynamiczne. Podczas Tygodnia Lotów i Sportu, urządzono wyścig ośmiu balonów z automobilami. Oczywiście, nie była to jedyna atrakcja tego tygodnia. Oprócz balonów, niemieckie towarzystwa sportowe zaprezentowały się miejscowej publiczności. Niemieckie Zrzeszenie Sportowe rozegrało mecz piłkarski z poznańskim klubem „Britannia”, członkowie Niemieckiego Klubu Automobilowego oraz Klubu Cyklistów, popisywali się swoimi umiejętnościami. Niemieccy wioślarze, skupieni w kilku poznańskich klubach, przepłynęli kawałek Warty w pięknie udekorowanych łodziach. Pokazy zorganizowali też członkowie niemieckich towarzystw gimnastycznych oraz wielbiciele koni z Towarzystwa Wyścigów Konnych.


10 maja 1914 r. odbył się kolejny wyścig balonu „Posen” z automobilami, a w dniach 21-22 czerwca tego samego roku, zorganizowano w Poznaniu zawody lotnicze, zwane „Lotem Wschodniomarchijskim”. Do Poznania przyleciało wówczas 25 samolotów, jedno- i dwupłatowców. Następnie wystartowały one ze stacji lotniczej na poznańskiej Ławicy i poleciały do Królewca, z międzylądowaniem w Grudziądzu. Była to ostatnia tego typu impreza w Poznaniu przed wybuchem I wojny światowej.


10. Sterowce i aeroplany nad Poznaniem.


Dzięki entuzjastom sportów powietrznych skupionych w Poznańskim Towarzystwie Żeglugi Powietrznej, poznaniacy mieli możliwość podziwiania pionierów lotnictwa nie ruszając się z rodzinnego miasta. Balony, sterowce i aeroplany wpisały się w poznańską codzienność i zapewne przyczyniły do rozwoju zainteresowania sportami powietrznymi w mieście.


Źródło:


W. Karolczak, Balonem nad Poznaniem. Sporty powietrzne w latach 1903 – 1914, w: Sport, „Kronika Miasta Poznania”, nr 1, 2010.


Źródło fotografii:


1. Claude-Louis Desrais [Public domain], via Wikimedia Commons

2. By J. Newton, sculpsit ; R. Livesay, pinxit [Public domain], via Wikimedia Commons

3. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Giffard1852.jpg

4. https://en.wikipedia.org/wiki/File:First_Zeppelin_ascent.jpg

5. By John T. Daniels [Public domain], via Wikimedia Commons

6. By Unknown (production) [Public domain], via Wikimedia Commons

7. http://fotopolska.eu/424188,foto.html

8. http://fotopolska.eu/577790,foto.html

9. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DBP_1991_1525-R.JPG

10. http://fotopolska.eu/761391,foto.html

 
WASZE KOMENTARZE[1]
~KiBiCeK: Ostatniego sterowca jakiego widziałem to był ten z ALLEGRO jakieś 8 lat temu. Teraz coraz częściej widzę myśliwce bojowe i trochę mnie to niepokoi.
dodano: Czwartek, 2017.10.19 23:53, IP:77.65.106.XXX
ok
5
not ok
1
odpowiedz|usuń
~zaqw: Świetny artykuł, zresztą jak i cały blog. Wielkie uznanie dla autora za chęć tworzenia nowych, ciekawych i z bibliografią wpisów.
dodano: Środa, 2017.10.25 07:57, IP:80.87.34.XXX
ok
3
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarMaciek_1980: ~zaqw: Świetny artykuł, zresztą jak i cały blog. Wielkie uznanie dla autora za chęć tworzenia nowych, ciekawych i z bibliografią wpisów....
Dziękuję bardzo :)
dodano: Piątek, 2017.10.27 23:09
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~aavlqqo: http://mewkid.net/my-finally-restourant/ - Generic Cialis Cialis Generic zze.pmzc.ww.epoznan.pl.mlw.ct http://mewkid.net/my-finally-restourant/
dodano: Poniedziałek, 2019.12.02 07:03, IP:186.179.20.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~ovugaafbepet: http://mewkid.net/my-finally-restourant/ - Cialis Cialis 20 Mg qmh.vels.ww.epoznan.pl.uzx.ou http://mewkid.net/my-finally-restourant/
dodano: Poniedziałek, 2019.12.02 07:30, IP:196.19.142.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
MACIEJ BRZEZIŃSKI
poznanskiehistorie.epoznan.pl
RSSsend_message
Nazywam się Maciej Brzeziński. Z wykształcenia jestem historykiem i wschodoznawcą. Od maja 2011 roku prowadzę tego bloga. Historia Poznania to jedna z moich pasji, ale za to największa, dlatego chcę popularyzować fascynujące dzieje tego miasta. Można mnie znaleźć także pod adresem: www.poznanskiehistorie.blogspot.com oraz na facebooku. Zapraszam więc do lektury.
Mój kontakt: [email protected]
ARCHIWUM WPISÓW
10 niesamowitych poznańskich pomników (22 sty 2019)
To już sto lat, czyli historia PSS "Społem" (13 sty 2019)
Kaisergarten, czyli niezwykły poznański teatr variete (13 sty 2019)
Od żartu do zwierzyńca, czyli historia ogrodu zoologicznego na Jeżycach (30 lip 2018)
Lokacja Poznania na prawie niemieckim w 1253 r. (14 lip 2018)
Od ewangelickiej "katedry" do katolickiego kościoła (5 lip 2018)
Jerzy Mieloch - motocyklowy mistrz z Poznania (28 cze 2018)
Od osady Piaski do Placu Bernardyńskiego (22 cze 2018)
Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego (17 cze 2018)
Nowy Ratusz na Starym Rynku (31 maj 2018)
10 łazarskich "perełek" (17 maj 2018)
Wielkopolska Wiosna Ludów (12 maj 2018)
Kościoły międzywojennego Poznania (3 maj 2018)
Zielona dolina Cybiny (26 kwi 2018)
Poznański pułk rumuńskiego króla (14 kwi 2018)
Wielkanoc na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX stulecia (30 mar 2018)
Kino "Słońce" w Poznaniu 1927 - 1945 (17 mar 2018)
Piękno nieodzyskane, czyli 10 obiektów, których już nie znajdziemy w Poznaniu (8 mar 2018)
Maltanka, czyli historia niezwykłej poznańskiej kolejki (16 lut 2018)
Katalog Domu Sportowego Jana Wiencka z 1929 roku (8 lut 2018)
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (4 lut 2018)
"Portki księdza", czyli historia nieistniejącego kościoła ewangelickiego św. Piotra i jego parafii (26 sty 2018)
Klementyna Śliwińska - pionierka polskiego automobilizmu (21 sty 2018)
Przemysław Garczyński - "Kelner" - recenzja (18 sty 2018)
10 jeżyckich "perełek" (13 sty 2018)
Zupa z konopi, wróżby i gwiazdory, czyli Boże Narodzenie na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX w. (22 gru 2017)
Pierwszy dowódca, czyli opowieść o Stanisławie Taczaku (14 gru 2017)
Katarzyna Marciszewska "Wiedźmy Himmlera" - recenzja (10 gru 2017)
Wielki kryzys 1929 roku w Poznaniu (8 gru 2017)
Pod skrzydłami pegaza (3 gru 2017)
Kaiser Wilhelm-Siedlung, czyli osiedle kolejarzy przy ulicy Hutniczej (16 lis 2017)
Ormianie w dawnym Poznaniu (9 lis 2017)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (3 lis 2017)
10 grunwaldzkich "perełek" (27 paź 2017)
Balony, sterowce, aeroplany, czyli początki lotnictwa w Poznaniu (19 paź 2017)
Krótka historia osiedla Piątkowo-Naramowice (11 paź 2017)
Pogrobowiec, czyli historia króla Przemysła II (5 paź 2017)
Złota Kaplica, czyli cząstka Bizancjum w Poznaniu (28 wrz 2017)
Szkoła Wydziałowa Poznańska (2 wrz 2017)
Ogródki rozrywkowe i wyścigi konne, czyli jak dawniej bawiono się przy Drodze Dębińskiej (21 sie 2017)
10 wildeckich "perełek" (8 sie 2017)
Poznański gotyk, część 2 (23 lip 2017)
Poznański gotyk, część 1 (13 lip 2017)
Bunt wójta Przemka (3 lip 2017)
Sołacz - willowa dzielnica Poznania (15 cze 2017)
Cesarzowa Wiktoria w Poznaniu (9 cze 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 2 (27 maj 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 1 (18 maj 2017)
Zanim powstały Targi Poznańskie, czyli Wystawa Wschodnioniemiecka w 1911 roku. (14 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 2 (4 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 1 (27 kwi 2017)
10 poznańskich "naj..." (18 kwi 2017)
Medycyna i higiena w renesansowym Poznaniu (2 kwi 2017)
Adwentyści Dnia Siódmego w Poznaniu (22 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 2 (9 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 1 (3 mar 2017)
Jeżyckie wille - luksus i elegancja (15 lut 2017)
Legendarni biskupi poznańscy wg Długosza (6 lut 2017)
10 najsłynniejszych poznanianek (II) (22 sty 2017)
Poznaniacy wobec powstania listopadowego (30 lis 2016)
Paganini w Poznaniu (23 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 2 (17 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 1 (9 lis 2016)
Żydzi w międzywojennym Poznaniu (27 paź 2016)
Ks. Józef Rogaliński i starania o uniwersytet w osiemnastowiecznym Poznaniu (19 paź 2016)
10 najpiękniejszych ulic w Poznaniu (13 paź 2016)
Aleksander I w Poznaniu (29 wrz 2016)
Współczesne kościoły Poznania (23 wrz 2016)
Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań" (14 wrz 2016)
Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona (6 sie 2016)
Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu (17 lip 2016)
Od października do czerwca, czyli ogólnopolskie znaczenie Czerwca'56 (7 lip 2016)
Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic (23 cze 2016)
Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu (16 cze 2016)
95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich (2 cze 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 2 (25 maj 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1 (19 maj 2016)
Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej (5 maj 2016)
Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu w 1966 roku (24 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 2 (16 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 1 (10 kwi 2016)
Socrealizm w Poznaniu (16 mar 2016)
Panowie z Górki (2 mar 2016)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli namiastka uniwersytetu (25 lut 2016)
Jordan - biskup polski czy poznański? (11 lut 2016)
Zjazd poznański 1530 roku (3 lut 2016)
Architektura międzywojennego Poznania (28 sty 2016)
10 nietuzinkowych poznaniaków (12 sty 2016)
Życie w Poznaniu w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w świetle "Kuriera Poznańskiego" (15 gru 2015)
Święci patroni Poznania (9 gru 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 2 (24 lis 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 1 (17 lis 2015)
Cmentarz na Górczynie (4 lis 2015)
130 lat komunikacji telefonicznej w Poznaniu (21 paź 2015)
Włosi w dawnym Poznaniu (7 paź 2015)
"Ukochana żona", czyli historia księżnej Ryksy szwedzkiej, żony Przemysła II (12 sie 2015)
10 najpiękniejszych kamienic poznańskiej "belle epoque" (28 lip 2015)
Od Intendentury do Collegium Historicum (14 lip 2015)
"Naród Sobie", czyli narodziny i pierwsze lata Teatru Polskiego w Poznaniu (30 cze 2015)
Rymarze, krawcy i kuśnierze, czyli słów kilka o rzemieślnikach w średniowiecznym Poznaniu (24 cze 2015)
Kulturkampf (9 cze 2015)
Poznańscy muzułmanie (2 cze 2015)
Port rzeczny w Poznaniu (26 maj 2015)
10 osobliwości Poznania (13 maj 2015)
Szkoci w Poznaniu (5 maj 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 2 (27 kwi 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 1 (21 kwi 2015)
Poznańscy reformaci i ich śródecki kościół (24 mar 2015)
Generał Krzyżanowski, czyli jak wielkopolski szlachcic został amerykańskim bohaterem (10 mar 2015)
Ludzie niezwyczajni - o Dezyderym Chłapowskim i księdzu Piotrze Wawrzyniaku słów kilka (3 mar 2015)
10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (17 lut 2015)
Marcin Kasprzak i Róża Luksemburg, czyli socjaliści w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2015)
Wybierzmy 10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (26 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 2 (18 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 1 (11 sty 2015)
Poznańska parafia prawosławna (14 gru 2014)
10 najpiękniejszych i najcenniejszych poznańskich kościołów (30 lis 2014)
"De optimo senatore", czyli międzynarodowa kariera pewnego poznańskiego biskupa (16 lis 2014)
Od Wszystkich Świętych do Andrzejek, czyli listopad w wielkopolskiej tradycji ludowej (2 lis 2014)
Poznań 1146 - Krzyszków 1157 (26 paź 2014)
Historia Folwarku Edwardowo (12 paź 2014)
Targowisko, centrum polskości i miejsce zgromadzeń, czyli Stary Rynek w XIX wieku (9 paź 2014)
10 symboli Poznania (21 wrz 2014)
Ad maiorem Dei gloriam, czyli przybycie jezuitów do Poznania (14 wrz 2014)
Na pensji w Poznaniu dziewiętnastego stulecia (7 wrz 2014)
Dzieje Górczyna (31 sie 2014)
Przerwa wakacyjna (27 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 2 (21 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 1 (13 lip 2014)
10 najsłynniejszych poznanianek (29 cze 2014)
Katedra poznańska królewską nekropolią? (22 cze 2014)
Grecy w Poznaniu (15 cze 2014)
Konstancja z Potockich Raczyńska, czyli żywot kobiety niezwykłej (8 cze 2014)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (1 cze 2014)
Gniezno czy Poznań? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? (25 maj 2014)
No to mamy już 3 lata! (21 maj 2014)
10 osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania (18 maj 2014)
Co kryje park na osiedlu Czecha? Pruskie umocnienia wśród ratajskich bloków! (11 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 2 (4 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 1 (27 kwi 2014)
Wesołych Świąt! (13 kwi 2014)
Beocja czy Sparta? Jak wykształcił się poznański etos (23 mar 2014)
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce i jego poznańska siedziba (16 mar 2014)
Pomniki Wieszcza Adama w Poznaniu (2 mar 2014)
Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu (16 lut 2014)
Od Śluzy Katedralnej do powstania ICHOT (9 lut 2014)
W domu i w kamienicy, czyli jak mieszkali poznaniacy w XIX stuleciu (2 lut 2014)
Od osady Stelmachy do placu Wiosny Ludów (26 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 2 (19 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 1 (12 sty 2014)
Dwa stare forty. Jedna historia, wspólna przyszłość? (5 sty 2014)
Chwała Zwycięzcom! (26 gru 2013)
Wesołych Świąt! (22 gru 2013)
Z Poznania do Hollywood, czyli historia Lilli Palmer (15 gru 2013)
Legenda o trzech skradzionych Hostiach - prawda, czy mit? (8 gru 2013)
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1 gru 2013)
Panorama renesansowego Poznania (17 lis 2013)
Miejsce kaźni Wielkopolan w okresie II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Forcie VII w Poznaniu (8 lis 2013)
Kłopotliwy honorowy obywatel miasta Poznania (3 lis 2013)
Historia Jeżyc, część 2 (27 paź 2013)
Historia Jeżyc, część 1 (20 paź 2013)
Poznań kontra Kraków, czyli jezuickie starania o uniwersytet w Poznaniu w 1611 roku (13 paź 2013)
Doktor Marcin i inni, czyli początki poznańskiej pracy organicznej (29 wrz 2013)
Poznań w oparach czarnej magii (24 wrz 2013)
"W Poznaniu na wygnaniu", czyli poznańskie lata Kazimiery Iłłakowiczówny (15 wrz 2013)
Perły poznańskich podwórek, czyli ul. Ratajczaka 14 - historia zabudowy w podwórzu (8 wrz 2013)
Przerwa wakacyjna (21 lip 2013)
Burzliwe dzieje ratuszowego orła (14 lip 2013)
Podróż sentymentalna kolejką wąskotorową - kiedyś czasy świetności, a dziś pozostałości i wspomnienia (7 lip 2013)
Poznań pod wodą (30 cze 2013)
Wędrujące serce generała (23 cze 2013)
Pancerna Impreza. Fotorelacja z Dnia Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (16 cze 2013)
Odrodzenie z upadku, czyli działalność Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu (9 cze 2013)
Fort VIIa - militarna przeszłość, "biurowa" przyszłość (2 cze 2013)
Od Wszechnicy Piastowskiej do Uniwersytetu Poznańskiego (26 maj 2013)
Książę Przemysł I - ojciec Poznania (19 maj 2013)
Medycyna i higiena w Poznaniu XIX stulecia (12 maj 2013)
28. Dni Ułana 2013 - fotorelacja Agnieszki Wiśniewskiej. (7 maj 2013)
"Błazeńskie urządzenie", czyli historia poznańskich koziołków (28 kwi 2013)
Poznańska Gra Liczbowa "Koziołki" (21 kwi 2013)
Hipodrom Wola - tradycja i teraźniejszość (14 kwi 2013)
Halo, halo, tu Radio Poznań! (7 kwi 2013)
Wesołych Świąt (28 mar 2013)
Książka w renesansowym Poznaniu (24 mar 2013)
Świat, którego już nie ma - Bambrzy na poznańskich Ratajach (17 mar 2013)
"Wichrzyciele i warchoły", czyli Marzec'68 w Poznaniu (10 mar 2013)
Apel (3 mar 2013)
Pozostałości Poznańskiej Twierdzy Fortowej - Fort 1 (3 mar 2013)
Alianckie naloty na Poznań (24 lut 2013)
Budynki pokawaleryjskie w Poznaniu, czyli od koszar do osiedla (17 lut 2013)
Jego Królewska Mość Mikołaj Rychlik (10 lut 2013)
Poznań w latach Wielkiej Wojny (3 lut 2013)
Zachować w pamięci miniony czas, czyli o Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli (27 sty 2013)
Konkurs "Blog Roku 2012" (24 sty 2013)
"Piękna Polka", czyli historia królowej Elżbiety Ryksy (20 sty 2013)
Spotkanie z Igorem Janke (15 sty 2013)
Poznańskie stadiony, część 3 - Stadion przy ul. Bułgarskiej (13 sty 2013)
Dwieście lat temu urodził się Hipolit Cegielski! (6 sty 2013)
Wesołych Świąt !!! (19 gru 2012)
Rozrywki dzieci i młodzieży w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (9 gru 2012)
Powojenna odbudowa Starego Rynku (2 gru 2012)
Roman Wilhelmi - wybitny aktor z Poznania (25 lis 2012)
Ponowny pochówek junikowskich kosynierów (21 lis 2012)
Antiqua civitas posnaniensis, czyli dzieje Śródki (18 lis 2012)
Poznań w listopadzie 1918 roku (11 lis 2012)
Poznańska moda w czasach Oświecenia (5 lis 2012)
Odsłonięcie pomnika Romana Wilhelmiego w Poznaniu - fotorelacja (5 lis 2012)
Mały komunikat (5 lis 2012)
Poznańskie stadiony, część 2 - Stadion im. Edmunda Szyca (5 lis 2012)
Legenda polskiej archeologii (21 paź 2012)
Jak budowano Winogrady (14 paź 2012)
Poznaniaków droga ku nowoczesności (8 paź 2012)
Złodziejki, prostytutki, cudzołożnice, czyli kobieca przestępczość w dawnym Poznaniu (30 wrz 2012)
Od mostu Łacina do mostu św. Rocha (23 wrz 2012)
Jak króla Henryka w Poznaniu witano (16 wrz 2012)
Poznańskie stadiony, część 1 - Stadion Lecha na Dębcu (9 wrz 2012)
Budowniczy, uczony, biskup i polityk, czyli opowieść o Janie Lubrańskim (2 wrz 2012)
Pomniki dziewiętnastowiecznego Poznania (26 sie 2012)
Poznańscy ułani (15 sie 2012)
Na scenach kabaretów międzywojennego Poznania (12 sie 2012)
Próby emancypacji poznańskich Żydów w pierwszej połowie XIX wieku (8 sie 2012)
Dzieje "Poznańskiej Wenecji" (5 sie 2012)
Czas na urlop! (17 lip 2012)
Poznański debiut Władysława Hańczy (15 lip 2012)
Najcenniejsza relikwia poznańskiej katedry (11 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 2 (8 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 1 (4 lip 2012)
Poznański romantyk - Ryszard Wincenty Berwiński (28 cze 2012)
Na pomoc Prezydentowi i Rządowi! Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku (24 cze 2012)
Roman May i jego przemysłowe imperium (20 cze 2012)
Poznańskie organy Ladegasta (17 cze 2012)
Książka w średniowiecznym Poznaniu (10 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 2 (6 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 1 (3 cze 2012)
"Echt Poznanioki" kontra "Galicjoki", czyli konflikt swój-obcy w międzywojennym Poznaniu (30 maj 2012)
Królewska Niemiecka Akademia (27 maj 2012)
No to stuknął nam roczek! (20 maj 2012)
Pierwszy polski podręcznik savoir-vivre (16 maj 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 2 (13 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 2 (9 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 1 (6 maj 2012)
Poznań a Konstytucja 3 Maja (3 maj 2012)
Rowerem przez Afrykę (29 kwi 2012)
Rycerze św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu (25 kwi 2012)
Czy w Poznaniu strzelano do cara? (15 kwi 2012)
Początki poznańskiej kinematografii (11 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 2 (1 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 1 (28 mar 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 1 (25 mar 2012)
Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce (21 mar 2012)
Poznańskie duchy i zjawy (18 mar 2012)
Szermierz poznańskiej kontrreformacji (14 mar 2012)
Moda renesansowego Poznania (11 mar 2012)
Związki Józefa Ignacego Kraszewskiego z Poznaniem (7 mar 2012)
Edukacja regionalna - czy jest obecna w szkole? (4 mar 2012)
O profesji kata w dawnym Poznaniu (29 lut 2012)
Ferdinand Foch w Poznaniu (26 lut 2012)
Najstarsza poznańska nekropolia (22 lut 2012)
O poznańskich łaźniach (19 lut 2012)
Ustrój renesansowego Poznania (15 lut 2012)
Tragiczna historia Ludgardy (12 lut 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 3 (8 lut 2012)
Perły Starego Rynku, część 4 (5 lut 2012)
Matka, żona i nauczycielka, czyli pozycja kobiet w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2012)
Ze wspomnień poznańskiego architekta (29 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 2 (25 sty 2012)
Między lojalnością a kontestacją. Mniejszość niemiecka w międzywojennym Poznaniu (22 sty 2012)
Poznań w Prusach Południowych 1793 - 1806 (17 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, część 1 (15 sty 2012)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania, część 2 (12 sty 2012)
Pomnik Powstańców Wielkopolskich (10 sty 2012)
Kawiarnia, teatr i karty, czyli kilka słów o rozrywkach osiemnastowiecznego Poznania (8 sty 2012)
Z Rogalina przez Francję i Holandię, do Brazylii (5 sty 2012)
Bale w hotelu Bazar (3 sty 2012)
Świąteczny komunikat (20 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 2 (18 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 1 (15 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 3 (13 gru 2011)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania (11 gru 2011)
Prezydent "Rzeczpospolitej Polskiej Poznańskiej" (5 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 2 (4 gru 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 7 (1 gru 2011)
Most znany i nieznany (29 lis 2011)
Romantycy i spiskowcy, czyli próba wywołania powstania w 1846 roku w Poznaniu (27 lis 2011)
Mentalność mieszkańców dawnego Poznania (24 lis 2011)
Perły Starego Rynku, część 1 (22 lis 2011)
Elegantki i modnisie dwudziestolecia międzywojennego (20 lis 2011)
Prezydent-legenda, czyli opowieść o Cyrylu Ratajskim (17 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 2 (15 lis 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 6 (13 lis 2011)
Patron najsłynniejszej ulicy w Poznaniu (10 lis 2011)
Miłość i polityka (8 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 1 (6 lis 2011)
Jak budowano Rataje (3 lis 2011)
Cmentarze na poznańskiej Cytadeli (1 lis 2011)
Muzyka w dawnym Poznaniu (30 paź 2011)
Polacy i Niemcy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (27 paź 2011)
Dyplomata - arcybiskup - więzień - kardynał (25 paź 2011)
To już niemal sto lat, czyli historia Warty Poznań (23 paź 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów osiemnastowiecznego Poznania (20 paź 2011)
Tramwaje konne w Poznaniu (18 paź 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 6 (16 paź 2011)
Religijność w barokowym Poznaniu (13 paź 2011)
Twórca poznańskiego ratusza (11 paź 2011)
Dzieje poznańskiej sceny operetkowej (9 paź 2011)
Poznańskie wiosła (6 paź 2011)
Rozrywki mieszkańców renesansowego Poznania (4 paź 2011)
Administracja niemiecka w okupowanym Poznaniu 1939-45 (2 paź 2011)
Doktor Marcin (29 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 5 (27 wrz 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 5 (25 wrz 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów siedemnastowiecznego Poznania (22 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 2 (20 wrz 2011)
Od miasta-twierdzy do nowoczesnej metropolii. Rozwój Poznania w 1 poł. XX wieku. (18 wrz 2011)
Ludność żydowska w średniowiecznym i nowożytnym Poznaniu (15 wrz 2011)
Filolog i fabrykant. Opowieść o Hipolicie Cegielskim (13 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 1 (11 wrz 2011)
Pomnik Armii "Poznań" (9 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 2 (6 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 4 (4 wrz 2011)
Wrzesień 1939 roku w Poznaniu (2 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 1 (31 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 4 (29 sie 2011)
Most Królowej Jadwigi (27 sie 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów szesnastowiecznego Poznania (25 sie 2011)
Poznańska Georges Sand (23 sie 2011)
Bułgarzy w Poznaniu (21 sie 2011)
Kolegium Jezuickie w Poznaniu (19 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 3 (17 sie 2011)
Występy Heleny Modrzejewskiej na scenach poznańskich teatrów (15 sie 2011)
Komunikat (30 lip 2011)
Przybycie Bambrów do Poznania (28 lip 2011)
Edward hr. Raczyński (1786 - 1845) (26 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 3. Czas pracy i odpoczynku. (25 lip 2011)
Edukacja dziewcząt w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (24 lip 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów średniowiecznego Poznania (22 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 2 (22 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 2 (21 lip 2011)
Mikołaj Skrzetuski (ok. 1610 - 1673) (19 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 1 (18 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 1 (17 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 3 (16 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 2 (15 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 1 (14 lip 2011)
Inteligencja polska w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (13 lip 2011)
Biskup Andrzej Bniński (1396 - 1479) (12 lip 2011)
Perypetie z pomnikiem Bamberki (11 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 2 (10 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 1 (9 lip 2011)
Biblioteka Raczyńskich (8 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 2 (7 lip 2011)
Antoni Pfitzner i jego firma (5 lip 2011)
Krótka historia Łazarza (4 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 1 (3 lip 2011)
Przyjęcia u prezydenta Ratajskiego (2 lip 2011)
Emilia Sczaniecka (1804 - 1896) (1 lip 2011)
Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Gajowej (30 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 2 (29 cze 2011)
Pomnik Poznańskiego Czerwca'56 (28 cze 2011)
Poznański Czerwiec 1956 (27 cze 2011)
Przemysł piwowarski w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku (26 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 1 (25 cze 2011)
Pomnik Bismarcka w Poznaniu (24 cze 2011)
Akademia Lubrańskiego (23 cze 2011)
Kościół św. Wojciecha (22 cze 2011)
Antoni Radziwiłł 1775 - 1833 (21 cze 2011)
Ustrój średniowiecznego Poznania (20 cze 2011)
Fortyfikacje Twierdzy Poznań - bariera w rozwoju miasta w XIX wieku (19 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 5 (18 cze 2011)
Pałac Górków (16 cze 2011)
Józef Struś 1510 - 1568 (15 cze 2011)
Brytyjski nalot na Poznań (14 cze 2011)
Krótka historia Wildy (13 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 2 (12 cze 2011)
Więzienia w Poznaniu (10 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 4 (9 cze 2011)
Pożary i powodzie w renesansowym Poznaniu (8 cze 2011)
Perła poznańskiego baroku (7 cze 2011)
Twórca praskiego golema był Poznaniakiem (6 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 3 (5 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 1 (4 cze 2011)
Pręgierz (3 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 2 (2 cze 2011)
Paweł Edmund Strzelecki 1797 - 1873 (1 cze 2011)
Zamek Wilhelma II (31 maj 2011)
Poznańskie czarownice i ich obrońcy (30 maj 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 1 (29 maj 2011)
Poznaniak wśrod pionierów pediatrii (27 maj 2011)
Poznaniak współtwórcą wielkich odkryć geograficznych (26 maj 2011)
Sytuacja kobiet w renesansowym Poznaniu (25 maj 2011)
Zamek Przemysła (24 maj 2011)
Dopisek (23 maj 2011)
Napoleon w Poznaniu (23 maj 2011)
Herb miasta Poznania (22 maj 2011)
Skąd się wzięła nazwa "Poznań"? (21 maj 2011)
Witam wszystkich i zapraszam do lektury. (20 maj 2011)
Zdjęcie: Marek Barankiewicz