blog background
 
Maciej Brzeziński: Poznańskie Historie
historia, zabytki, kultura, ludzie
metka_epoznan
Poznań pod wodą
ok
188
not ok
1
liczba odsłon: 2665
Ulewy, które nawiedziły Poznań na początku mijającego tygodnia, zainspirowały mnie do napisania tekstu o powodziach, które obok pożarów i epidemii stanowiły największe zagrożenie dla Poznania minionych wieków. Wielka woda niszczyła domy, budynki użyteczności publicznej i obiekty ważne dla gospodarki miasta. Powodowała też straty w ludziach i niosła zagrożenie dla zdrowia ocalałych, gdyż skażona nieczystościami, mogła wywołać epidemię. Powodzie, choć już nie zagrażają Poznaniowi (ostatnia wielka powódź miała miejsce w tym mieście w 1924 roku), to jednak cyklicznie pokazują swoją niszczycielską moc w wielu krajach świata. Gdy jednak poziom Warty i jej dopływów niebezpiecznie wzrasta osiągając stany ostrzegawcze, dalej z niepokojem spoglądamy w jej stronę. Rzeka związana była z miastem od samych początków. Stanowiła ważny szlak handlowy, jej wody napędzały młyny i folusze, dostarczały pożywienia i stanowiły ważny czynnik w obronie miasta, ale często niosła także śmierć i zniszczenie.

Widok na Wartę i Ostrów Tumski, mal. K. Alberti, źródło: Wikimedia.

Poznań usytuowany był na najniższych terasach szerokiej doliny Warty, co narażało go od samego początku na okresowe zalewy wód powodziowych. Warta w miejscu, w którym istnieje dziś stolica Wielkopolski, stanowiła dogodny teren dla osadników. Krzyżowały się tutaj szlaki wodne i lądowe, przeprawa była stosunkowo łatwa dzięki temu, że rzeka dzieliła się tu na kilka ramion, pomiędzy którymi powstawały zalewowe wyspy, a na brzegach stoi kilka wzniesień, widocznych do dzisiaj (Góra Przemysława, Wzgórze Św. Wojciecha, Wzgórze Winiarskie itd.). Niestety, czynniki te oprócz korzyści dla osadników, powodowały też liczne powodzie. Wykopaliska archeologiczne wskazują na to, że już pierwotny gród na Ostrowie Tumskim padł ofiarą powodzi. W czasach Bolesława Chrobrego, wielka powódź poważnie zniszczyła gród. Skąpe przekazy źródłowe w okresie średniowiecza mówiły o okresowych powodziach, ale trudno jednoznacznie wykazać jakie zniszczenia powodowały i co było ich przyczyną. Zdecydowanie więcej informacji mamy o powodziach występujących od początku XVI wieku, dzięki pisarzom miejskim, prowadzącym zapiski, które zostały później zebrane przez niemieckiego historyka i archiwistę – Adolfa Warschauera w "Kronikę poznańskich pisarzy miejskich", a także dzięki kronikom poznańskich zakonów. Głównym źródłem do historii powodzi w XIX i XX wieku, jest oczywiście prasa.

Powody występowania powodzi był oczywiście różne. Wczesną wiosną topniejące po zimie śniegi powodowały wezbranie wód, a zalegająca kra - zatory na rzekach. Późna wiosna i lato, to przede wszystkim intensywne opady deszczu. Sporo szkód powstawało na skutek działalności bobrów, budujących żeremie. Trzeba jednak pamiętać, że także sam człowiek przyczynił się do okresowych wylewów Warty i jej dopływów. Ludzie wznosili wszelkiego typu urządzenia na rzekach, jak tamy, jazy (budowla hydrotechniczna piętrząca wodę, w celu utrzymania stałego poziomu rzeki dla celów żeglugowych), gacie (gać – rodzaj przegrody, grobli rzecznej) i innych. Budowano także urządzenia służące do spiętrzania wody, którą wykorzystywano do napędzania kół młyńskich, tartaków, papierni i foluszy (warsztaty służące do wytwarzania filcowanego sukna). Być może więc to właśnie działalność ludzka mogła w znaczący sposób przyczynić się do powstawania powodzi.

Jak już wspomniałem o powodziach występujących w średniowiecznym Poznaniu nie mamy zbyt wielu informacji. O niszczycielskiej działalności Warty i Cybiny w grodzie  na Ostrowie Tumskim, wiemy dzięki archeologii. Powódź wystąpiła podczas bitwy pomiędzy zwolennikami Władysława Wygnańca, a jego młodszych braci, oblężonych w grodzie poznańskim w 1146 roku, choć kronikarz podaje, że wody wezbrały od krwi poległych. Warta wylała też w 1253 roku, a więc w momencie rozpoczęcia procesu lokacji lewobrzeżnego miasta na prawie niemieckim, chcąc w ten złowieszczy sposób zakomunikować osadnikom, że odtąd stale będzie im przypominać o zagrożeniu ze swej strony. Niewykluczone też, że częste wezbrania wody powodowały problemy z dotarciem młodych poznaniaków na lekcje do szkoły katedralnej, co zaowocowało założeniem szkoły miejskiej w Poznaniu w 1302 roku, choć był to zapewne tylko jeden z powodów. O powodziach w XV wieku wiemy głównie za sprawą zaleceń wydawanych przez biskupa Andrzeja z Bnina (1439-1479), aby zniszczone przez powodzie drewniane kościoły usytuowane na przedmieściach lewobrzeżnego Poznania, wznosić na nowo, już z cegieł.

Stary Rynek pod wodą, 1. poł. XIX w., źródło: Wikimedia.

Dzięki pisarzom miejskim i pozostawionym przez nich zapiskom o charakterze kronikarskim, wiemy o wszystkich powodziach, które nawiedziły Poznań od początku XVI wieku. Już w 1501 roku miała miejsce wielka powódź, trwająca od 21 marca aż do 17 czerwca: rzeka Warta wzbierała, tak że woda stała na wałach miasta powyżej mostu, a na Chwaliszewie pływali ludzie łodziami, a następnie tak wielka nastała obfitość robactwa, że wiele drzew uschło. Nie będę oczywiście wymieniał wszystkich powodzi, bo było ich od XVI do XX wieku aż 61, więc opisywanie wszystkich zajęłoby za dużo miejsca i śmiertelnie znudziłoby Czytelników. Wymienię tylko kilka największych wezbrań. W 1551 roku, zdarzyła się jedna z największych powodzi w dziejach miasta. Ówczesny pisarz miejski, Błażej Winkler pozostawił jej bardzo długi i sugestywny opis. Zacytuję tylko mały fragment: Roku Pańskiego 1551 w miesiącu marcu tak podniósł się poziom wód w rzece Warcie, że pamięć ludzka nie notowała podobnego zdarzenia. Z Nowej Grobli i ulic Rybaki, Piaski, Gąski, i domostw całego Chwaliszewa [woda] wypierała ludzi i bydło, przewyższając tak wszystko swą wielkością, że przekraczała wysokość niektórych budynków, zalewała najwyższe kondygnacje i zatapiała wiele domów. Wody Warty zerwały wszystkie mosty, wdarły się do niżej położonych kościołów, w tym do: katedry, fary, św. Katarzyny, św. Stanisława i kościoła dominikanów. Po Starym Rynku pływało się łodziami. Wiele osób utonęło. W 1586 roku, wody Warty zalały Chwaliszewo, Śródkę, Nową Groblę, Garbary, Rybaki, Piaski, Rynek i wszystkie ulice prowadzące do Rynku.

Do kolejnych większych wezbrań doszło w latach: 1689, 1698, 1731, ale największa powódź (jak do tej pory) miała miejsce w lipcu 1736 roku. Wskutek wielkich opadów wielka masa wód dostała się w obręb rynku. Tak że o godzinie 6 po południu nieszczęsny lud zmuszony był pływać po rynku i ulicach łódkami, czółnami i tratwami z drzew. Woda zalała drogi i zerwała mosty. Wiele domów uległo zniszczeniu, zwłaszcza na Chwaliszewie, który był zalewany niemal przy każdej, większej powodzi. Ucierpiały ponadto kościoły, zwłaszcza fara, katedra, kościół i klasztor dominikanów. Zniszczenie młynów i zalanie targowisk wywołało widmo głodu, do tego stopnia, ze musiano sprowadzić dla mieszkańców produkty żywnościowe z Leszna, Wschowy i Grodziska. Co ciekawe jednak, obyło się bez większych strat w ludziach. Utonęło bowiem zaledwie 5 osób. Aby wyobrazić sobie poziom wody z tamtej powodzi, wystarczy wybrać się na Stary Rynek, tam, na ścianie kamienicy Pod Daszkiem widoczna jest tablica upamiętniająca wysokość zalewu. 

Tablica ukazująca poziom wody w 1736 r., źródło: Wikimedia.

Jeszcze w XVIII stuleciu miało miejsce kilkanaście powodzi, z których najsilniejsze były z lat: 1755, 1767, 1780 i 1785. Jej ofiarami padały przede wszystkim Chwaliszewo, Garbary i Grobla.

Wraz z początkiem rządów pruskich, liczba powodzi nie zmniejszyła się, choć były one już nieco mniej dotkliwe. Miasto się rozrastało i stopniowo odwracało od rzeki. Najbardziej reprezentacyjna część nowego pruskiego miasta, tzw. górne miasto, było bezpieczne. Tradycyjnie jednak najbardziej zagrożone było Chwaliszewo, Grobla, Garbary, Śródka i Stary Rynek. W 1814 roku, po niemal 30 latach względnego spokoju, Warta znów dała o sobie znać, zalewając Małe Garbary, Rybaki, Chwaliszewo i Śródkę. Znowu upłynęło 30 lat bez większych wylewów i oto zdarzył się rok 1845. Oddajmy głos dziennikarzowi „Gazety Wielkiego Xięstwa Poznańskiego”: Wzdłuż całej ulicy Garbarskiej woda domy i podwórza zalewa; plac Bernardyński, ulica Strzelecka, Rybaki i część Wildy do jeziora podobne. Przedmieścia Chwaliszewo i Śródka podobnie smutnemu uległy losowi. Po pięciu latach Warta ponownie wylała, zalewając Śródkę, Chwaliszewo, Zagórze, Garbary, Rybaki, klasztor bernardynów i ulice: Strzelecką i Półwiejską. Po tej powodzi nastąpiły jednak długie lata spokoju, dzięki poprowadzeniu prac nad regulacją rzeki. Mimo to, mieszkańcy przypomnieli sobie o tym, jak groźnym żywiołem jest woda. W latach 1888 i 1889, dwie wielkie powodzie zalały miasto. Podczas powodzi z 1888 roku, woda zalała Chwaliszewo, Śródkę, Stary Rynek, Plac Bernardyński i podeszła także pod kościół Bożego Ciała, ulicę Strzelecką, Drogę Dębińską i Garbary. Jej konsekwencją była epidemia tyfusu. 

Chwaliszewo podczas powodzi w 1888 r., źródło: www.poznan.wikia.com

W Poznaniu 2122 osób pozostało bez dachu nad głową. Powódź odbiła się szerokim echem w Niemczech. Do Poznania przyjechała cesarzowa Wiktoria, żona umierającego cesarza Fryderyka III wraz z synem, przyszłym Wilhelmem II. Cesarzowa wspomogła powodzian znaczną sumą pieniędzy. Po powodziach z lat 1888 i 1889 roku, władze podjęły decyzje o przebudowie systemu przeciwpowodziowego. Podwyższono wały, zasypano tzw. Zgniłą Wartę (dzisiejsza ulica Mostowa) i skanalizowano Bogdankę. Kolejna powódź z 1891 roku, ominęła centrum miasta (z wyjątkiem Garbar) i zalała obszar pomiędzy Żegrzem, Starołęką i Wildą. Ostatnia wielka powódź miała miejsce w 1924 roku. Ucierpiała wtedy głównie część Wildy, Chwaliszewo i Ostrów Tumski.       

Ulica Woźna podczas powodzi w 1888 r., źródło: www.poznan.wikia.com

Przez stulecia starano się ochraniać miasto i jego mieszkańców przed powodziami. Ze względu na częstość zalewów, nie budowano na Chwaliszewie domów z cegły, lecz szachulcowe. Co prawda, szybko ulegały one zniszczeniu, ale za to równie szybko można je było naprawić, bądź wznieść na nowo. Woda, która wdzierała się do piwnic i leżała tam miesiącami, powodował zniszczenie fundamentów nawet w murowanych domach. Bywało, że ściany pękały od wody. Najprostszą metodą obrony przed zalewami, było wznoszenie wałów przeciwpowodziowych, ale i one nie zawsze chroniły przed naporem wody. Już w grodzie wczesnopiastowskim na Ostrowie Tumskim, zabezpieczano wały obronne, układając płaty plecionki z gałęzi brzozowych i dębowych. Kiedy zwiedzamy kościół bernardynów, zwróćmy uwagę na pewien istotny szczegół, otóż nawa główna znajduje się wyżej w stosunku do kruchty i trzeba do niej dojść po schodach. Kościół chronił się w ten sposób przed zalaniem. Dopiero w drugiej połowie XIX wieku, przystąpiono do prac nad regulacją Warty i jej dopływów. Dzięki temu zmniejszono ryzyko powodzi, choć nie zlikwidowano go do końca. Kiedy zawodziły ludzkie sposoby walki z wielką wodą, wówczas odwoływano się do pomocy Opatrzności. Świadczy o tym najdobitniej pomnik wzniesiony ku czci św. Jana Nepomucena na Starym Rynku w 1724 roku. Wierzono, że święty ten chroni przed powodziami. Figurki św. Jana ustawiano też na mostach, choć nie obronił on Poznania przed największą powodzią w jego dziejach w 1736 roku.

Pomnik św. Jana Nepomucena, źródło: Wikimedia.

Mimo postępu cywilizacyjnego, dalej nie potrafimy ostrzec się przed powodziami. Wielka powódź z 1997 roku, świadczy o tym najlepiej. Wielka woda jest znacznie trudniejsza do opanowania, niż chociażby pożar. Woda obraca w ruinę wszystko, co napotka na swojej drodze, niszcząc uprawy, drogi, zakłady przemysłowe, a co najważniejsze – domu, pozbawiając ludzi dachu nad głową i dorobku całego życia.

Źródła:
J. Burchardt, D. Burchardt, R.K. Meissner, Poznań w walce z powodzią w 1736 roku – ludność i miasto wobec niszczycielskiego żywiołu – z uwzględnieniem aspektów medycznych, http://www.nowinylekarskie.ump.edu.pl/uploads/2009/3-4/262_3-4_78_2009.pdf dostęp 27.06.2013.
A, Kaniecki, Poznań. Dzieje miasta wodą pisane, Poznań 2004.
Kronika poznańskich pisarzy miejskich, opracował J. Wiesiołowski, Poznań 2004.  
 
WASZE KOMENTARZE[1]
avatarPiekielnik: Św. Jan Nepomucen nie pomógł, co za niespodzianka :D Pomogli komuchi, dokonując hyperregulacji biegu Warty: stare koryto biegnące ostrym zakolem zasypali w piz-du a rzekę puścili tzw. kanałem Ulgi. Przed wojną przecież Warta płynęła w miejscu parkingu na chwaliszewie i wzdłuż ul. Grobla, a tam gdzie główne koryto jest obecnie (gdzie jest most Chrobrego) był tylko okresowo zalewany kanał. Dzięki temu obecnie nawet przy bardzo wysokiej wodzie (patrz czerwiec 2010) woda nie wlewa sie do miasta. Jedyne czemu woda zagraża to kilka baraków nad Wartą i straty w Poznaniu są niewielkie. POPRAWKA - teraz woda będzie regularnie zalewać kosztowny w ch.j ICHOT, bo jakiś kretyn zadecydował żeby postawić go w naturalnej niecce zalewowej.
dodano: Niedziela, 2013.06.30 12:19
ok
5
not ok
4
odpowiedz|usuń
avatarpoznaniak29: Polecam, dzieło prof. dra hab. Alfreda Kanieckiego "Poznań. Dzieje miasta wodą pisane" , laureata Nagrody Naukowej Miasta Poznania w roku 2005.
post photo
dodano: Niedziela, 2013.06.30 19:58
ok
6
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarpoznaniak29: A propos, Notatnika Paryskiego. Marka Brzezińskiego. ( Czyżby rodzina, czy tylko zbieżność nazwiska? ) Dotarłem do zdjęcia rzeźbiarza Pawła Landowskiego ze swoim dziełem, czyli figurą św. Genowefy patronki Paryża, krótko przed postawieniem na moście La Tournelle. Odsłonięty 3.01.1929 r.
post photo
dodano: Niedziela, 2013.06.30 20:07
ok
4
not ok
0
odpowiedz|usuń
~PP: wiadomo, że marka na kamienicy z daszkiem nie pokazuje faktycznej wysokości wody ponieważ poziom gruntu był niższy niż w obecnych czasach. Czy wiadomo ile niżej położony był grunt w 1736 i wcześniejszych latach - słyszałem różne wersje...
dodano: Poniedziałek, 2013.07.01 12:53, IP:80.50.128.XXX
ok
4
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: ~PP: wiadomo, że marka na kamienicy z daszkiem nie pokazuje faktycznej wysokości wody ponieważ poziom gruntu był niższy niż w obecnych czasach. Czy wiadomo...
Jeżeli ma pan więcej encyklopedycznych materiałów i właściwie uźródłowionych informacji, proszę zebrać je w celu ewentualnego poprawienia hasła na Wiki:-)
dodano: Poniedziałek, 2013.07.01 17:09, IP:46.112.253.XXX
ok
2
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: ~Autor: Jeżeli ma pan więcej encyklopedycznych materiałów i właściwie uźródłowionych informacji, proszę zebrać je w celu ewentualnego poprawienia hasła na Wi...
To raczej było pytanie do Pana :)
dodano: Poniedziałek, 2013.07.01 19:32, IP:95.108.107.XXX
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarMaciek_1980: poznaniak29: A propos, Notatnika Paryskiego. Marka Brzezińskiego. ( Czyżby rodzina, czy tylko zbieżność nazwiska? ) Dotarłem do zdjęcia rzeźbiarza Pawła Landowskie...
Niestety, Marek Brzeziński, to nikt z rodziny, a przynajmniej nic o tym nie wiem :) Pozdrawiam!
dodano: Poniedziałek, 2013.07.01 21:37
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarMaciek_1980: ~PP: wiadomo, że marka na kamienicy z daszkiem nie pokazuje faktycznej wysokości wody ponieważ poziom gruntu był niższy niż w obecnych czasach. Czy wiadomo...
To prawda, poziom gruntu Starego Rynku jest wyższy w stosunku do roku 1736. Nie jestem pewien, dokładnie o ile, ale wydaje mi się, że ok. 2-3 m., ale głowy nie daję. Gdzieś o tym czytałem, ale nie pamiętam już gdzie :) Dziękuję za cenną uwagę. Pozdrawiam!
dodano: Poniedziałek, 2013.07.01 21:41
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: ~Autor: To raczej było pytanie do Pana :) ...
Do pani jeżeli już:) Ale nie tylko, proszę pana. Do każdego przedstawiciela społeczności internetowej posiadającego ciekawe materiały na ten temat.
dodano: Poniedziałek, 2013.07.01 22:06, IP:46.113.70.XXX
ok
2
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: ~Autor: Do pani jeżeli już:) Ale nie tylko, proszę pana. Do każdego przedstawiciela społeczności internetowej posiadającego ciekawe materiały na ten temat. ...
No cóż, przepraszam - autorem bloga jest Pan Maciej Brzeziński stąd przyjąłem że jest autorem niniejszego tekstu. Jednak jak odczytuję zadawanie pytań nie jest mile widziane, w związku z tym już nie uczynię tego w przyszłości. Z poważaniem już nie dociekliwy..
dodano: Wtorek, 2013.07.02 09:14, IP:80.50.128.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarMaciek_1980: ~Autor: No cóż, przepraszam - autorem bloga jest Pan Maciej Brzeziński stąd przyjąłem że jest autorem niniejszego tekstu. Jednak jak odczytuję zadawanie pyta...
Autorem tekstu i bloga jest Maciej Brzeziński, czyli ja. Nie rozumiem jednak o jakie pytanie Panu chodzi. W powyższych komentarzach widzę jedno pytanie, na które odpowiedziałem, choć nie ma pewności, czy dobrze. Pytania są na tym blogu mile widziane i chętnie a nie odpowiadam, pod warunkiem, że znam odpowiedź. Pozdrawiam.
dodano: Wtorek, 2013.07.02 21:11
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~PP: Maciek_1980: Autorem tekstu i bloga jest Maciej Brzeziński, czyli ja. Nie rozumiem jednak o jakie pytanie Panu chodzi. W powyższych komentarzach widzę jedno pytan...
Panie Macieju, zaszła pomyłka, jak Pan spojrzy na posty powyżej, ktoś podpisując się autor sugerował, że autorem tekstu jest kobieta. Stąd pomyłka :) Dziękuję za wyjaśnienie kwestii wysokości na rynku, w różnych publikacjach są różne dane. W książce o Pałacu Górków mówi się o 1,8 m niżej niż obecnie.
dodano: Środa, 2013.07.03 08:51, IP:80.50.128.XXX
ok
2
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarMaciek_1980: ~PP: Panie Macieju, zaszła pomyłka, jak Pan spojrzy na posty powyżej, ktoś podpisując się autor sugerował, że autorem tekstu jest kobieta. Stąd pomyłka :...
A to w porządku, bo już myślałem, że czegoś nie zrozumiełem :) Dziękuję za wyjaśnienia. Na moim blogu często publikuje kobieta - Agnieszka Wiśniewska, może stąd to przyposzczenie? Pozdrawiam :)
dodano: Czwartek, 2013.07.04 21:09
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: ~Autor: Jeżeli ma pan więcej encyklopedycznych materiałów i właściwie uźródłowionych informacji, proszę zebrać je w celu ewentualnego poprawienia hasła na Wi...
Wikipedia to ulubione "źrodło wiedzy".... dla ciemnoty. To wasz "katechizm" ciemnoto XXIwieczna:-))
dodano: Czwartek, 2013.07.11 22:02, IP:31.175.223.XXX
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Bocian: Zwandzlizowany przeze Mnie w dechę: http : / / di . com . pl / news / 46024 , 0 , Blokada _ jest _ zawsze _ wyborem _ mniejszego _ zla _ - _ wyjasniaja _ wikipedysci . html http : / / natemat . pl / 23793 , przez - jednego - wandala - wikipedia - odciela - dostep - milionowi - internautow - operatorzy - sie - bronia - nie - mozemy - byc - cenzorami http : / / niwserwis . pl / artykuly / wikipedia - na - cenzurowanyma . html
dodano: Piątek, 2013.07.12 12:21, IP:83.4.239.XXX
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Pingwin: A także POuzupełniany tam gdzie admiństwo NIE zagląda coby Moja wiedza praindogermańska = przedbabelska się szerzyła wszem y wobec.
dodano: Piątek, 2013.07.12 12:30, IP:83.4.239.XXX
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
MACIEJ BRZEZIŃSKI
poznanskiehistorie.epoznan.pl
RSSsend_message
Nazywam się Maciej Brzeziński. Z wykształcenia jestem historykiem i wschodoznawcą. Od maja 2011 roku prowadzę tego bloga. Historia Poznania to jedna z moich pasji, ale za to największa, dlatego chcę popularyzować fascynujące dzieje tego miasta. Można mnie znaleźć także pod adresem: www.poznanskiehistorie.blogspot.com oraz na facebooku. Zapraszam więc do lektury.
Mój kontakt: [email protected]
ARCHIWUM WPISÓW
10 niesamowitych poznańskich pomników (22 sty 2019)
To już sto lat, czyli historia PSS "Społem" (13 sty 2019)
Kaisergarten, czyli niezwykły poznański teatr variete (13 sty 2019)
Od żartu do zwierzyńca, czyli historia ogrodu zoologicznego na Jeżycach (30 lip 2018)
Lokacja Poznania na prawie niemieckim w 1253 r. (14 lip 2018)
Od ewangelickiej "katedry" do katolickiego kościoła (5 lip 2018)
Jerzy Mieloch - motocyklowy mistrz z Poznania (28 cze 2018)
Od osady Piaski do Placu Bernardyńskiego (22 cze 2018)
Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego (17 cze 2018)
Nowy Ratusz na Starym Rynku (31 maj 2018)
10 łazarskich "perełek" (17 maj 2018)
Wielkopolska Wiosna Ludów (12 maj 2018)
Kościoły międzywojennego Poznania (3 maj 2018)
Zielona dolina Cybiny (26 kwi 2018)
Poznański pułk rumuńskiego króla (14 kwi 2018)
Wielkanoc na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX stulecia (30 mar 2018)
Kino "Słońce" w Poznaniu 1927 - 1945 (17 mar 2018)
Piękno nieodzyskane, czyli 10 obiektów, których już nie znajdziemy w Poznaniu (8 mar 2018)
Maltanka, czyli historia niezwykłej poznańskiej kolejki (16 lut 2018)
Katalog Domu Sportowego Jana Wiencka z 1929 roku (8 lut 2018)
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (4 lut 2018)
"Portki księdza", czyli historia nieistniejącego kościoła ewangelickiego św. Piotra i jego parafii (26 sty 2018)
Klementyna Śliwińska - pionierka polskiego automobilizmu (21 sty 2018)
Przemysław Garczyński - "Kelner" - recenzja (18 sty 2018)
10 jeżyckich "perełek" (13 sty 2018)
Zupa z konopi, wróżby i gwiazdory, czyli Boże Narodzenie na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX w. (22 gru 2017)
Pierwszy dowódca, czyli opowieść o Stanisławie Taczaku (14 gru 2017)
Katarzyna Marciszewska "Wiedźmy Himmlera" - recenzja (10 gru 2017)
Wielki kryzys 1929 roku w Poznaniu (8 gru 2017)
Pod skrzydłami pegaza (3 gru 2017)
Kaiser Wilhelm-Siedlung, czyli osiedle kolejarzy przy ulicy Hutniczej (16 lis 2017)
Ormianie w dawnym Poznaniu (9 lis 2017)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (3 lis 2017)
10 grunwaldzkich "perełek" (27 paź 2017)
Balony, sterowce, aeroplany, czyli początki lotnictwa w Poznaniu (19 paź 2017)
Krótka historia osiedla Piątkowo-Naramowice (11 paź 2017)
Pogrobowiec, czyli historia króla Przemysła II (5 paź 2017)
Złota Kaplica, czyli cząstka Bizancjum w Poznaniu (28 wrz 2017)
Szkoła Wydziałowa Poznańska (2 wrz 2017)
Ogródki rozrywkowe i wyścigi konne, czyli jak dawniej bawiono się przy Drodze Dębińskiej (21 sie 2017)
10 wildeckich "perełek" (8 sie 2017)
Poznański gotyk, część 2 (23 lip 2017)
Poznański gotyk, część 1 (13 lip 2017)
Bunt wójta Przemka (3 lip 2017)
Sołacz - willowa dzielnica Poznania (15 cze 2017)
Cesarzowa Wiktoria w Poznaniu (9 cze 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 2 (27 maj 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 1 (18 maj 2017)
Zanim powstały Targi Poznańskie, czyli Wystawa Wschodnioniemiecka w 1911 roku. (14 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 2 (4 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 1 (27 kwi 2017)
10 poznańskich "naj..." (18 kwi 2017)
Medycyna i higiena w renesansowym Poznaniu (2 kwi 2017)
Adwentyści Dnia Siódmego w Poznaniu (22 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 2 (9 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 1 (3 mar 2017)
Jeżyckie wille - luksus i elegancja (15 lut 2017)
Legendarni biskupi poznańscy wg Długosza (6 lut 2017)
10 najsłynniejszych poznanianek (II) (22 sty 2017)
Poznaniacy wobec powstania listopadowego (30 lis 2016)
Paganini w Poznaniu (23 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 2 (17 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 1 (9 lis 2016)
Żydzi w międzywojennym Poznaniu (27 paź 2016)
Ks. Józef Rogaliński i starania o uniwersytet w osiemnastowiecznym Poznaniu (19 paź 2016)
10 najpiękniejszych ulic w Poznaniu (13 paź 2016)
Aleksander I w Poznaniu (29 wrz 2016)
Współczesne kościoły Poznania (23 wrz 2016)
Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań" (14 wrz 2016)
Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona (6 sie 2016)
Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu (17 lip 2016)
Od października do czerwca, czyli ogólnopolskie znaczenie Czerwca'56 (7 lip 2016)
Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic (23 cze 2016)
Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu (16 cze 2016)
95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich (2 cze 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 2 (25 maj 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1 (19 maj 2016)
Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej (5 maj 2016)
Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu w 1966 roku (24 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 2 (16 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 1 (10 kwi 2016)
Socrealizm w Poznaniu (16 mar 2016)
Panowie z Górki (2 mar 2016)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli namiastka uniwersytetu (25 lut 2016)
Jordan - biskup polski czy poznański? (11 lut 2016)
Zjazd poznański 1530 roku (3 lut 2016)
Architektura międzywojennego Poznania (28 sty 2016)
10 nietuzinkowych poznaniaków (12 sty 2016)
Życie w Poznaniu w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w świetle "Kuriera Poznańskiego" (15 gru 2015)
Święci patroni Poznania (9 gru 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 2 (24 lis 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 1 (17 lis 2015)
Cmentarz na Górczynie (4 lis 2015)
130 lat komunikacji telefonicznej w Poznaniu (21 paź 2015)
Włosi w dawnym Poznaniu (7 paź 2015)
"Ukochana żona", czyli historia księżnej Ryksy szwedzkiej, żony Przemysła II (12 sie 2015)
10 najpiękniejszych kamienic poznańskiej "belle epoque" (28 lip 2015)
Od Intendentury do Collegium Historicum (14 lip 2015)
"Naród Sobie", czyli narodziny i pierwsze lata Teatru Polskiego w Poznaniu (30 cze 2015)
Rymarze, krawcy i kuśnierze, czyli słów kilka o rzemieślnikach w średniowiecznym Poznaniu (24 cze 2015)
Kulturkampf (9 cze 2015)
Poznańscy muzułmanie (2 cze 2015)
Port rzeczny w Poznaniu (26 maj 2015)
10 osobliwości Poznania (13 maj 2015)
Szkoci w Poznaniu (5 maj 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 2 (27 kwi 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 1 (21 kwi 2015)
Poznańscy reformaci i ich śródecki kościół (24 mar 2015)
Generał Krzyżanowski, czyli jak wielkopolski szlachcic został amerykańskim bohaterem (10 mar 2015)
Ludzie niezwyczajni - o Dezyderym Chłapowskim i księdzu Piotrze Wawrzyniaku słów kilka (3 mar 2015)
10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (17 lut 2015)
Marcin Kasprzak i Róża Luksemburg, czyli socjaliści w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2015)
Wybierzmy 10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (26 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 2 (18 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 1 (11 sty 2015)
Poznańska parafia prawosławna (14 gru 2014)
10 najpiękniejszych i najcenniejszych poznańskich kościołów (30 lis 2014)
"De optimo senatore", czyli międzynarodowa kariera pewnego poznańskiego biskupa (16 lis 2014)
Od Wszystkich Świętych do Andrzejek, czyli listopad w wielkopolskiej tradycji ludowej (2 lis 2014)
Poznań 1146 - Krzyszków 1157 (26 paź 2014)
Historia Folwarku Edwardowo (12 paź 2014)
Targowisko, centrum polskości i miejsce zgromadzeń, czyli Stary Rynek w XIX wieku (9 paź 2014)
10 symboli Poznania (21 wrz 2014)
Ad maiorem Dei gloriam, czyli przybycie jezuitów do Poznania (14 wrz 2014)
Na pensji w Poznaniu dziewiętnastego stulecia (7 wrz 2014)
Dzieje Górczyna (31 sie 2014)
Przerwa wakacyjna (27 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 2 (21 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 1 (13 lip 2014)
10 najsłynniejszych poznanianek (29 cze 2014)
Katedra poznańska królewską nekropolią? (22 cze 2014)
Grecy w Poznaniu (15 cze 2014)
Konstancja z Potockich Raczyńska, czyli żywot kobiety niezwykłej (8 cze 2014)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (1 cze 2014)
Gniezno czy Poznań? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? (25 maj 2014)
No to mamy już 3 lata! (21 maj 2014)
10 osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania (18 maj 2014)
Co kryje park na osiedlu Czecha? Pruskie umocnienia wśród ratajskich bloków! (11 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 2 (4 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 1 (27 kwi 2014)
Wesołych Świąt! (13 kwi 2014)
Beocja czy Sparta? Jak wykształcił się poznański etos (23 mar 2014)
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce i jego poznańska siedziba (16 mar 2014)
Pomniki Wieszcza Adama w Poznaniu (2 mar 2014)
Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu (16 lut 2014)
Od Śluzy Katedralnej do powstania ICHOT (9 lut 2014)
W domu i w kamienicy, czyli jak mieszkali poznaniacy w XIX stuleciu (2 lut 2014)
Od osady Stelmachy do placu Wiosny Ludów (26 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 2 (19 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 1 (12 sty 2014)
Dwa stare forty. Jedna historia, wspólna przyszłość? (5 sty 2014)
Chwała Zwycięzcom! (26 gru 2013)
Wesołych Świąt! (22 gru 2013)
Z Poznania do Hollywood, czyli historia Lilli Palmer (15 gru 2013)
Legenda o trzech skradzionych Hostiach - prawda, czy mit? (8 gru 2013)
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1 gru 2013)
Panorama renesansowego Poznania (17 lis 2013)
Miejsce kaźni Wielkopolan w okresie II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Forcie VII w Poznaniu (8 lis 2013)
Kłopotliwy honorowy obywatel miasta Poznania (3 lis 2013)
Historia Jeżyc, część 2 (27 paź 2013)
Historia Jeżyc, część 1 (20 paź 2013)
Poznań kontra Kraków, czyli jezuickie starania o uniwersytet w Poznaniu w 1611 roku (13 paź 2013)
Doktor Marcin i inni, czyli początki poznańskiej pracy organicznej (29 wrz 2013)
Poznań w oparach czarnej magii (24 wrz 2013)
"W Poznaniu na wygnaniu", czyli poznańskie lata Kazimiery Iłłakowiczówny (15 wrz 2013)
Perły poznańskich podwórek, czyli ul. Ratajczaka 14 - historia zabudowy w podwórzu (8 wrz 2013)
Przerwa wakacyjna (21 lip 2013)
Burzliwe dzieje ratuszowego orła (14 lip 2013)
Podróż sentymentalna kolejką wąskotorową - kiedyś czasy świetności, a dziś pozostałości i wspomnienia (7 lip 2013)
Poznań pod wodą (30 cze 2013)
Wędrujące serce generała (23 cze 2013)
Pancerna Impreza. Fotorelacja z Dnia Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (16 cze 2013)
Odrodzenie z upadku, czyli działalność Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu (9 cze 2013)
Fort VIIa - militarna przeszłość, "biurowa" przyszłość (2 cze 2013)
Od Wszechnicy Piastowskiej do Uniwersytetu Poznańskiego (26 maj 2013)
Książę Przemysł I - ojciec Poznania (19 maj 2013)
Medycyna i higiena w Poznaniu XIX stulecia (12 maj 2013)
28. Dni Ułana 2013 - fotorelacja Agnieszki Wiśniewskiej. (7 maj 2013)
"Błazeńskie urządzenie", czyli historia poznańskich koziołków (28 kwi 2013)
Poznańska Gra Liczbowa "Koziołki" (21 kwi 2013)
Hipodrom Wola - tradycja i teraźniejszość (14 kwi 2013)
Halo, halo, tu Radio Poznań! (7 kwi 2013)
Wesołych Świąt (28 mar 2013)
Książka w renesansowym Poznaniu (24 mar 2013)
Świat, którego już nie ma - Bambrzy na poznańskich Ratajach (17 mar 2013)
"Wichrzyciele i warchoły", czyli Marzec'68 w Poznaniu (10 mar 2013)
Apel (3 mar 2013)
Pozostałości Poznańskiej Twierdzy Fortowej - Fort 1 (3 mar 2013)
Alianckie naloty na Poznań (24 lut 2013)
Budynki pokawaleryjskie w Poznaniu, czyli od koszar do osiedla (17 lut 2013)
Jego Królewska Mość Mikołaj Rychlik (10 lut 2013)
Poznań w latach Wielkiej Wojny (3 lut 2013)
Zachować w pamięci miniony czas, czyli o Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli (27 sty 2013)
Konkurs "Blog Roku 2012" (24 sty 2013)
"Piękna Polka", czyli historia królowej Elżbiety Ryksy (20 sty 2013)
Spotkanie z Igorem Janke (15 sty 2013)
Poznańskie stadiony, część 3 - Stadion przy ul. Bułgarskiej (13 sty 2013)
Dwieście lat temu urodził się Hipolit Cegielski! (6 sty 2013)
Wesołych Świąt !!! (19 gru 2012)
Rozrywki dzieci i młodzieży w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (9 gru 2012)
Powojenna odbudowa Starego Rynku (2 gru 2012)
Roman Wilhelmi - wybitny aktor z Poznania (25 lis 2012)
Ponowny pochówek junikowskich kosynierów (21 lis 2012)
Antiqua civitas posnaniensis, czyli dzieje Śródki (18 lis 2012)
Poznań w listopadzie 1918 roku (11 lis 2012)
Poznańska moda w czasach Oświecenia (5 lis 2012)
Odsłonięcie pomnika Romana Wilhelmiego w Poznaniu - fotorelacja (5 lis 2012)
Mały komunikat (5 lis 2012)
Poznańskie stadiony, część 2 - Stadion im. Edmunda Szyca (5 lis 2012)
Legenda polskiej archeologii (21 paź 2012)
Jak budowano Winogrady (14 paź 2012)
Poznaniaków droga ku nowoczesności (8 paź 2012)
Złodziejki, prostytutki, cudzołożnice, czyli kobieca przestępczość w dawnym Poznaniu (30 wrz 2012)
Od mostu Łacina do mostu św. Rocha (23 wrz 2012)
Jak króla Henryka w Poznaniu witano (16 wrz 2012)
Poznańskie stadiony, część 1 - Stadion Lecha na Dębcu (9 wrz 2012)
Budowniczy, uczony, biskup i polityk, czyli opowieść o Janie Lubrańskim (2 wrz 2012)
Pomniki dziewiętnastowiecznego Poznania (26 sie 2012)
Poznańscy ułani (15 sie 2012)
Na scenach kabaretów międzywojennego Poznania (12 sie 2012)
Próby emancypacji poznańskich Żydów w pierwszej połowie XIX wieku (8 sie 2012)
Dzieje "Poznańskiej Wenecji" (5 sie 2012)
Czas na urlop! (17 lip 2012)
Poznański debiut Władysława Hańczy (15 lip 2012)
Najcenniejsza relikwia poznańskiej katedry (11 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 2 (8 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 1 (4 lip 2012)
Poznański romantyk - Ryszard Wincenty Berwiński (28 cze 2012)
Na pomoc Prezydentowi i Rządowi! Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku (24 cze 2012)
Roman May i jego przemysłowe imperium (20 cze 2012)
Poznańskie organy Ladegasta (17 cze 2012)
Książka w średniowiecznym Poznaniu (10 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 2 (6 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 1 (3 cze 2012)
"Echt Poznanioki" kontra "Galicjoki", czyli konflikt swój-obcy w międzywojennym Poznaniu (30 maj 2012)
Królewska Niemiecka Akademia (27 maj 2012)
No to stuknął nam roczek! (20 maj 2012)
Pierwszy polski podręcznik savoir-vivre (16 maj 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 2 (13 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 2 (9 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 1 (6 maj 2012)
Poznań a Konstytucja 3 Maja (3 maj 2012)
Rowerem przez Afrykę (29 kwi 2012)
Rycerze św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu (25 kwi 2012)
Czy w Poznaniu strzelano do cara? (15 kwi 2012)
Początki poznańskiej kinematografii (11 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 2 (1 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 1 (28 mar 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 1 (25 mar 2012)
Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce (21 mar 2012)
Poznańskie duchy i zjawy (18 mar 2012)
Szermierz poznańskiej kontrreformacji (14 mar 2012)
Moda renesansowego Poznania (11 mar 2012)
Związki Józefa Ignacego Kraszewskiego z Poznaniem (7 mar 2012)
Edukacja regionalna - czy jest obecna w szkole? (4 mar 2012)
O profesji kata w dawnym Poznaniu (29 lut 2012)
Ferdinand Foch w Poznaniu (26 lut 2012)
Najstarsza poznańska nekropolia (22 lut 2012)
O poznańskich łaźniach (19 lut 2012)
Ustrój renesansowego Poznania (15 lut 2012)
Tragiczna historia Ludgardy (12 lut 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 3 (8 lut 2012)
Perły Starego Rynku, część 4 (5 lut 2012)
Matka, żona i nauczycielka, czyli pozycja kobiet w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2012)
Ze wspomnień poznańskiego architekta (29 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 2 (25 sty 2012)
Między lojalnością a kontestacją. Mniejszość niemiecka w międzywojennym Poznaniu (22 sty 2012)
Poznań w Prusach Południowych 1793 - 1806 (17 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, część 1 (15 sty 2012)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania, część 2 (12 sty 2012)
Pomnik Powstańców Wielkopolskich (10 sty 2012)
Kawiarnia, teatr i karty, czyli kilka słów o rozrywkach osiemnastowiecznego Poznania (8 sty 2012)
Z Rogalina przez Francję i Holandię, do Brazylii (5 sty 2012)
Bale w hotelu Bazar (3 sty 2012)
Świąteczny komunikat (20 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 2 (18 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 1 (15 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 3 (13 gru 2011)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania (11 gru 2011)
Prezydent "Rzeczpospolitej Polskiej Poznańskiej" (5 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 2 (4 gru 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 7 (1 gru 2011)
Most znany i nieznany (29 lis 2011)
Romantycy i spiskowcy, czyli próba wywołania powstania w 1846 roku w Poznaniu (27 lis 2011)
Mentalność mieszkańców dawnego Poznania (24 lis 2011)
Perły Starego Rynku, część 1 (22 lis 2011)
Elegantki i modnisie dwudziestolecia międzywojennego (20 lis 2011)
Prezydent-legenda, czyli opowieść o Cyrylu Ratajskim (17 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 2 (15 lis 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 6 (13 lis 2011)
Patron najsłynniejszej ulicy w Poznaniu (10 lis 2011)
Miłość i polityka (8 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 1 (6 lis 2011)
Jak budowano Rataje (3 lis 2011)
Cmentarze na poznańskiej Cytadeli (1 lis 2011)
Muzyka w dawnym Poznaniu (30 paź 2011)
Polacy i Niemcy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (27 paź 2011)
Dyplomata - arcybiskup - więzień - kardynał (25 paź 2011)
To już niemal sto lat, czyli historia Warty Poznań (23 paź 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów osiemnastowiecznego Poznania (20 paź 2011)
Tramwaje konne w Poznaniu (18 paź 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 6 (16 paź 2011)
Religijność w barokowym Poznaniu (13 paź 2011)
Twórca poznańskiego ratusza (11 paź 2011)
Dzieje poznańskiej sceny operetkowej (9 paź 2011)
Poznańskie wiosła (6 paź 2011)
Rozrywki mieszkańców renesansowego Poznania (4 paź 2011)
Administracja niemiecka w okupowanym Poznaniu 1939-45 (2 paź 2011)
Doktor Marcin (29 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 5 (27 wrz 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 5 (25 wrz 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów siedemnastowiecznego Poznania (22 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 2 (20 wrz 2011)
Od miasta-twierdzy do nowoczesnej metropolii. Rozwój Poznania w 1 poł. XX wieku. (18 wrz 2011)
Ludność żydowska w średniowiecznym i nowożytnym Poznaniu (15 wrz 2011)
Filolog i fabrykant. Opowieść o Hipolicie Cegielskim (13 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 1 (11 wrz 2011)
Pomnik Armii "Poznań" (9 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 2 (6 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 4 (4 wrz 2011)
Wrzesień 1939 roku w Poznaniu (2 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 1 (31 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 4 (29 sie 2011)
Most Królowej Jadwigi (27 sie 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów szesnastowiecznego Poznania (25 sie 2011)
Poznańska Georges Sand (23 sie 2011)
Bułgarzy w Poznaniu (21 sie 2011)
Kolegium Jezuickie w Poznaniu (19 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 3 (17 sie 2011)
Występy Heleny Modrzejewskiej na scenach poznańskich teatrów (15 sie 2011)
Komunikat (30 lip 2011)
Przybycie Bambrów do Poznania (28 lip 2011)
Edward hr. Raczyński (1786 - 1845) (26 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 3. Czas pracy i odpoczynku. (25 lip 2011)
Edukacja dziewcząt w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (24 lip 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów średniowiecznego Poznania (22 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 2 (22 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 2 (21 lip 2011)
Mikołaj Skrzetuski (ok. 1610 - 1673) (19 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 1 (18 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 1 (17 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 3 (16 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 2 (15 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 1 (14 lip 2011)
Inteligencja polska w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (13 lip 2011)
Biskup Andrzej Bniński (1396 - 1479) (12 lip 2011)
Perypetie z pomnikiem Bamberki (11 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 2 (10 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 1 (9 lip 2011)
Biblioteka Raczyńskich (8 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 2 (7 lip 2011)
Antoni Pfitzner i jego firma (5 lip 2011)
Krótka historia Łazarza (4 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 1 (3 lip 2011)
Przyjęcia u prezydenta Ratajskiego (2 lip 2011)
Emilia Sczaniecka (1804 - 1896) (1 lip 2011)
Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Gajowej (30 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 2 (29 cze 2011)
Pomnik Poznańskiego Czerwca'56 (28 cze 2011)
Poznański Czerwiec 1956 (27 cze 2011)
Przemysł piwowarski w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku (26 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 1 (25 cze 2011)
Pomnik Bismarcka w Poznaniu (24 cze 2011)
Akademia Lubrańskiego (23 cze 2011)
Kościół św. Wojciecha (22 cze 2011)
Antoni Radziwiłł 1775 - 1833 (21 cze 2011)
Ustrój średniowiecznego Poznania (20 cze 2011)
Fortyfikacje Twierdzy Poznań - bariera w rozwoju miasta w XIX wieku (19 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 5 (18 cze 2011)
Pałac Górków (16 cze 2011)
Józef Struś 1510 - 1568 (15 cze 2011)
Brytyjski nalot na Poznań (14 cze 2011)
Krótka historia Wildy (13 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 2 (12 cze 2011)
Więzienia w Poznaniu (10 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 4 (9 cze 2011)
Pożary i powodzie w renesansowym Poznaniu (8 cze 2011)
Perła poznańskiego baroku (7 cze 2011)
Twórca praskiego golema był Poznaniakiem (6 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 3 (5 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 1 (4 cze 2011)
Pręgierz (3 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 2 (2 cze 2011)
Paweł Edmund Strzelecki 1797 - 1873 (1 cze 2011)
Zamek Wilhelma II (31 maj 2011)
Poznańskie czarownice i ich obrońcy (30 maj 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 1 (29 maj 2011)
Poznaniak wśrod pionierów pediatrii (27 maj 2011)
Poznaniak współtwórcą wielkich odkryć geograficznych (26 maj 2011)
Sytuacja kobiet w renesansowym Poznaniu (25 maj 2011)
Zamek Przemysła (24 maj 2011)
Dopisek (23 maj 2011)
Napoleon w Poznaniu (23 maj 2011)
Herb miasta Poznania (22 maj 2011)
Skąd się wzięła nazwa "Poznań"? (21 maj 2011)
Witam wszystkich i zapraszam do lektury. (20 maj 2011)
Zdjęcie: Marek Barankiewicz