blog background
 
Maciej Brzeziński: Poznańskie Historie
historia, zabytki, kultura, ludzie
metka_epoznan
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 1
ok
115
not ok
2
liczba odsłon: 1353
W styczniu tego roku zabrałem Państwa w podróż wehikułem czasu do Poznania w roku 1414. Dziś proponuję przenieść się prawie sto lat później, do roku 1500 aby zobaczyć, jak wyglądał Poznań i czym żyli ludzie na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. Porozmawiamy z kilkoma mieszkańcami ówczesnego miasta i spróbujemy poczuć atmosferę tamtych lat.

 

Czym żyła Europa w 1500 roku?

Zanim przekroczymy bramy zacnego grodu nad Wartą, zobaczmy czym żyła Europa w roku 1500. Coraz więcej krajów starego kontynentu oświetlał blask nowej epoki - odrodzenia. Renesans, który narodził się we Włoszech, przeniknął już poza Alpy. Działali wielcy mistrzowie, jak: Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, Pinturicchio, Donato Bramante i Michał Anioł. Ten ostatni wykonał niedawno dwie wspaniałe rzeźby – Pietę watykańską i statuę Bachusa. Leonardo zaś dwa lata wcześniej ukończył słynny fresk Ostatnia wieczerza, a dziesięć lat przed interesującym nas rokiem, powstał portret Cecylii Gallerani, który przeszedł do historii jako Dama z gronostajem (lub łasiczką). Karierę artystyczną rozpoczął właśnie Rafael Santi, który w 1500 roku został malarzem cechowym miasta Urbino. 

 

Rafael Santi, Autoportret, źródło: Wikimedia.

 

We Florencji kilka lat wcześniej, pierwsze kroki w polityce zaczął stawiać Niccolò Machiavelli, choć na pierwsze wydanie Księcia trzeba będzie poczekać jeszcze kilkanaście lat. Kontynent, a zwłaszcza Hiszpania i Portugalia, żył wielkimi odkryciami geograficznymi. Oto osiem lat wcześniej trzy karawele Krzysztofa Kolumba dotarły na Karaiby. Kolumb był przekonany jednak, że dotarł do Indii. W 1500 roku powrócił on już ze swej trzeciej wyprawy do Nowego Świata. Portugalczyk Pedro Cabral, chcąc dotrzeć do Indii opływając Afrykę śladami Vasco da Gamy, „przypadkowo” dobił do brzegów Brazylii w 1500 roku. Do Indii jednak w końcu dotarł, odkrywając przy okazji Madagaskar. 

 

Pedro Cabral, źródło: Wikimedia.

 

W 1494 roku papież Aleksander VI rozstrzygnął w Tordesillas spór pomiędzy Hiszpanią i Portugalią, rysując linię na mapie Atlantyku, która miała rozgraniczać strefy wpływów obu tych krajów. Tak się jednak złożyło, że Brazylia znalazła się po stronie portugalskiej.

 

Niezwykle ciekawe, a zarazem brzemienne w skutkach wydarzenia rozgrywały się w Rzymie. Papieży, których pontyfikaty przypadły na drugą połowę XV i pierwszą połowę XVI wieku, określa się po prostu mianem „papieży renesansu”, przy czy nie oznacza to jedynie, że papieże ci panowali w okresie odrodzenia. Papieże renesansu mieli więcej wspólnego ze sobą, a cechowała ich przede wszystkim chęć wzmocnienia Państwa Kościelnego, świeckiej władzy papieży i niezależności od potęg europejskich, zwłaszcza Cesarstwa i Francji. Prócz tego papieże ci dbali o rozwój kulturalny wiecznego miasta i hojną ręką wspierali artystów, sprowadzając wielu z nich do Rzymu. Dziś wiele pięknych budowli, na czele z Bazyliką Świętego Piotra, mnóstwo wspaniałych rzeźb i obrazów, które możemy podziwiać w Muzeach Watykańskich, zawdzięczamy właśnie mecenatowi papieży renesansu. Niestety, medal ten miał także złą stronę. Papieże ci żyli jak świeccy książęta, otaczali się tłumem kochanek, utrzymywali gromadki nieślubnych dzieci, szerzyła się korupcja, nepotyzm, czyli nadawanie godności krewnym i symonia, czyli sprzedaż godności kościelnych. W walce politycznej często posługiwano się sztyletem i trucizną, a przepych, w jakim pławili się papieże, budził powszechne zgorszenie. Najgorsze cechy papieży renesansu skupiły się zwłaszcza w osobie wspomnianego już Aleksandra VI (Rodrigo Borgia), którego pontyfikat (1492 – 1503) przypadł na lata naszej opowieści. 

 

Papież Aleksander VI, źródło: Wikimedia.

 

Do tego doszła jeszcze sprzedaż odpustów, w końcu mecenat artystyczny wymagał pieniędzy. Nic dziwnego więc, że kiedy w 1510 roku Rzym odwiedził pochodzący z Niemiec mnich augustiański i profesor teologii Marcin Luter to, co tam zobaczył, wywołało w nim wstręt i oburzenie. Siedem lat później ten mnich stanie na czele ruchu, który przejdzie do historii jako reformacja.

  

Europie coraz bardziej zagrażała potęga turecka. W 1453 roku wojska sułtańskie zlikwidowały Cesarstwo Bizantyjskie, zdobywając Konstantynopol i zajęły prawie całe Bałkany, dochodząc do Węgier. W 1500 roku urodził się przyszły cesarz Karol V Habsburg, który w przyszłości będzie jednocześnie panował w Hiszpanii, Niderlandach, Neapolu, na Sycylii w Austrii i nad koloniami hiszpańskimi w Ameryce. Habsburgowie stają się najpotężniejszą dynastią w Europie. Opanowują oni kolejne trony w Europie, dzięki przemyślnej dyplomacji i związkom małżeńskim w myśl zasady: Niech inni prowadzą wojny, a ty szczęśliwa Austrio, żeń się. (Bella gerant alii, tu felix Austria nube). Co prawda, w roku 1500 tron cesarski stał pusty, ale królem Niemiec był Maksymilian I Habsburg, który osiem lat później uzyskał cesarską koronę.

 

Maksymilian I Habsburg, źródło: Wikimedia.

 

Wielkie Księstwo Moskiewskie, na czele którego stał Iwan III Srogi, zrzucając ostatecznie jarzmo tatarskie w 1480 roku, prowadzi politykę „zbierania ziem ruskich” i nieustanie walczy z Litwą, będącą w unii z Polską. W Polsce panuje Jan Olbracht, na Litwie jego brat –Aleksander Jagiellończyk. W Czechach i na Węgrzech królem jest ich wspólny brat – Władysław Jagiellończyk, zwany pogardliwie „królem dobrze”, bo na wszystko się zgadzał. Królem Francji jest Ludwik XII, który zaangażował swój kraj w wojny włoskie, a na tronie angielskim siedzi Henryk VII, pierwszy z dynastii Tudorów, który zdobył władze po zwycięskiej Wojnie Dwóch Róż. 


Henryk VII Tudor, źródło: Wikimedia.


Jan Olbracht, podobnie jak pozostali synowie Kazimierza Jagiellończyka i królowej Elżbiety Rakuszanki, zwanej „matką królów”, odebrał staranne wykształcenie. Jego nauczycielem był Jan Długosz, a przyjaźnią i dobrymi radami obdarzył go włoski humanista Filip Kallimach. Król Jan wstąpił na tron w 1492 roku. Cały pierwszy rok panowania spędził w Poznaniu, gdzie 29 maja 1493 roku przyjął hołd lenny wielkiego mistrza krzyżackiego Johanna von Tieffena. 

 

Jan Olbracht wg A. Lessera, źródło: Wikimedia.

 

W ogóle Jagiellonowie kochali Poznań i obdarzali to miasto licznymi przywilejami, przyczyniając się do jego pomyślności. Jan Olbracht był władcą mądrym, walecznym, energicznym i ambitnym. Cieniem na jego panowaniu położyła się nieszczęsna wyprawa na Mołdawię, zakończona sromotną klęską w 1497 roku. Powstało wówczas powiedzenie – Za króla Olbrachta wyginęła szlachta. Jan Olbracht zmarł w 1501 roku.   

 

Poznań w roku 1500

Poznań na przełomie XV i XVI wieku, przeżywa swój złoty wiek, choć najlepsze lata pomyślności miał jeszcze przed sobą. Obdarzony hojnymi przywilejami przez kolejnych królów, stanowi ważny ośrodek wymiany handlowej. Krzyżują się tu szlaki handlowe ze wschodu i zachodu, można w grodzie Przemysła spotkać kupców z Niemiec, Francji, Litwy, Rusi, Niderlandów, krajów włoskich i Anglii. Kupcy z Poznania zaś docierają do Lizbony, Londynu i Moskwy. Mieszczaństwo poznańskie dostrzega korzyści płynące z edukacji, budzą się zainteresowania kulturalne i zamiłowanie do nauki i literatury. Poznań wysyła swoich przedstawicieli na sejmy walne, a miasto jest często odwiedzane przez królów, książąt, dostojników kościelnych i świeckich. Co prawda, regularnie miasto było nawiedzane przez epidemie, pożary i powodzie, ale po każdej klęsce staje się piękniejsze. Trwa stała wymiana zabudowań drewnianych na murowane, praktycznie wszystkie kamienice przyrynkowe i ważne budynki użyteczności publicznej są już zbudowane z cegieł i kamienia. Magistrat dba też o czystość i higienę.

 

Z wizytą u pana starosty

Postanowiłem wejść do Poznania od strony północnej, przechodząc przez bramę Wroniecką. 

 

Brama Wroniecka, ryc. z 1618 r., źródło: www.poznan.wikia.com

 

Pierwszym celem był zamek królewski na Górze Zamkowej, zwanej obecnie Górą Przemysła. Na zamku pod nieobecność króla rezyduje starosta generalny Wielkopolski, będący niejako jego zastępcą w regionie. Starostą generalnym w 1500 roku jest niezwykle ciekawa postać – Ambroży Pampowski herbu Gozdawa, lat ok. 60. Pampowski pochodził z dość skromnej i niezbyt znaczącej rodziny szlacheckiej, choć jego ojciec był komandorem poznańskich joannitów. Ambroży ukończył studia na Akademii Krakowskiej i dostał się do kancelarii króla Kazimierza Jagiellończyka, a dzięki wiernej służbie u królów: Kazimierza Jagiellończyka i Jana Olbrachta, doszedł do wielkich godności i urzędów, stając się jedynym z najbardziej wpływowych i najbogatszych dygnitarzy w Wielkopolsce. Zaczynał karierę jako zwykły szlachcic, a zakończył jako jeden z najbogatszych i najpotężniejszych magnatów w Polsce. Przez całe życie jednak należał do obozu szlacheckiego, dążącego do ograniczenia roli magnaterii na sprawy państwa. Brał udział z nieszczęsnej wyprawie mołdawskiej 1497 roku, a także odbył szereg podróży dyplomatycznych. Interesował się ponadto sztuką i utrzymywał własną orkiestrę. 

 

Zamek poznański, ryc. z 1618 r., źródło: Wikimedia.

 

Oczekując na audiencję pana starosty, uciąłem sobie małą pogawędkę z młodą, wesołą i rezolutną dziewczyną Anusią – służącą starosty, liczącą sobie dziewiętnaści lat. Rozmowa z Anusią była bardzo interesująca, pozwolę sobie najpierw ją przytoczyć, zanim porozmawiam z imć panem Ambrożym.

 

Służąca Anusia: Służę u pana starosty i jego drugiej żony, szlachetnej pani Anny z Grodźca już nieomal trzy lata. Ociec mój jest kowalem w Stelmachach za bramą Wrocławską, mam jeszcze dwóch braci i trzy siostry, przeto ociec z matulą oddali mnie na służbę panu staroście, boć chleba w chacie dla wszystkich nie stało, aleć narzekać nie mogę. Wielmożny pan starosta i pani Anna toć dobrzy państwo, jadła i napoju mi nie brak, a i ładne suknie nosić mogę.  Dwór pana starosty królewski, jak powiadają, przypomina. Obaczcie panie jaki tu bogate opony [opona  - ozdobna tkanina – M.B.] wiszą, a jakie stoły, krzesła misterniej roboty, a szafy, a skrzynie. Czegom ja tu nie wiedziała i nie słyszała, mówię wam panie. U pana starosty nie raz już w gościnie bywali możni panowie z damami, biskupi, posłowie zamorskich królów, uczeni mężowie, a cudzoziemców moc taka, że rozeznać z jakich to krajów przybyli, trudno. Takimi językami gadają, co nijak tego zrozumieć się nie da. 

 

Kucharka, źródło: Wikimedia.

 

Wśród nich nie brak i gładkich młodzieńców, służących chyba, alboć giermków jakiś, ale jak tu z takim gadać, skoro nie po naszemu nie rozumieją? Uśmiechają się tylkoć rubasznie do dziewek a bywa, że i który na noc do ich izby zakradnie się… Nie tylko sługi, ale i sami panowie kiedy wypiją za dużo na ucztach, takoż na swe pokoje nieraz trafić nie mogą. Damy owych wielmożnych panów wielce strojne w piękne suknie, futra, zdobne w perły i drogie kamienie, aż popatrzeć miło. Czasem posłuchać możem wieści z szerokiego świata, a to, że ojciec święty dzieci ma, a to, że król nasz żenić się ani myśli, za to kochanic ma wiele. Mówią, że syna mieć nie będzie, a po nim nastąpi brat jego Aleksander, który nad Litwą panuje, alboć drugi brat króla, Zygmunt. Inszych wieści ze świata jeszczeć wiela usłyszeć można, przeto długo by o tem prawić, ale toć już pan starosta prosi pana do siebie. Bądźcie panie zdrowi i wspomnicież czasem Anusię służkę. Bywajcie.  

 

Po zakończeniu bardzo przyjemnej rozmowy z Anusią, zostałem wprowadzony do komnaty pana starosty Pampowskiego. Był to mężczyzna postawny, wytworny, bogato ubrany, przyzwyczajony do posłuchu i wydawania rozkazów. Przy tym robił dobre wrażenie i wzbudzał szacunek.

Ambroży Pampowski: Witajcie panie, siadajcie. Może wina? Mam tu zacnego węgrzyna, przeto raczcie skosztować. Pytacie mnie panie o moje życie, a zatem wam opowiem. Ród mój stary jest, choć niezbyt majętny, aleć też i hreczkosiejami nie byliśmy. Ociec mój był komandorem tutejszego zakonu św. Jana Jerozolimskiego, mnie zaś na nauki posłał do Krakowa, a tamże poznałem braci z Kurozwęk – Stanisława i Krzesława, którzy mnie do kancelaryi królewskiej wprowadzili. Tam, wiernie służąc królowi Kazimierzowi, wielem łask od niego otrzymał, a tom został chorążym nadwornym, krajczym, to stolnikiem poznańskim i pisarzem kaliskim. Najjaśniejszy król nieboszczyk Kazimierz (Panie świeć nad jego duszą) wielkimi mnie łaskami obdarował, ale panujący król Olbracht w łaskawości swej ojca przewyższył. Dostałem ja starostwa średzkie, kolskie, gnieźnieńskie i pyzdrskie, a za udział w nieszczęsnej wyprawie multańskiej, kiedyśmy to chcieli wiarołomnego hospodara mołdawskiego do posłuszeństwa królowi naszemu przymusić, król pan nasz raczył mnie dobrami ponieckimi nagrodzić i dwa lata temu na starostwo generalne w Wielkiej Polszcze mianować. 

 

Gozdawa, herb A. Pampowskiego, źródło: Wikimedia.

 

Bracia szlachta sarkali nieraz, iż kiedyś byłem jednym z nich i przeciw wielmożom występowałem, a w teraźniejszym czasie samem stał się wielmożą. Cóż ja jednak poradzić mogę? Za wierną służbę królowie mnie łaskami obdarowali, niczegom zaś podstępem nie zdobył, przeto sumienie mam czyste. Dalej jednak szlachtę przeciw wielmożom wspieram i tu w Wielkiej Polszcze stronnictwo szlacheckie i królewskie buduję, aby panom krakowskim i senatowi władza cała nad królestwem tym nie przypadła. Król z izbą poselską winien rządy sprawować, bo od senatorów tylko troskę o majętności swoje i prywatne interesa wyczuć można. Są świadectwa, że Litwini radzi byliby od Korony odłączyć się, przeto co prędzej unię z nią winniśmy odnowić. Ale zostawmy sprawy wielkiego świata. Widzieliście panie Poznań? Gród rośnie w siłę i bogactwo. Mieszczanie bogacą się, szlachta do miasta ciągnie, a mówią, że Poznań równy Krakowowi samemu i w niczym miastom niemieckim i czeskim nie ustępuje. Nie zatrzymuje was jednak panie, bo robota pali. Idźcie z Bogiem, a obejrzyjcie miasto i powiedzcie coście tu ujrzeli w świecie.

 

Rozmowa z uczonym kanonikiem

Po rozmowie ze starostą, udałem się do kościoła farnego św. Marii Magdaleny, który znacznie zmienił się od mojej ostatniej wizyty. W 1447 roku fara poważnie ucierpiała podczas wielkiego pożaru. Odbudowano ją wkrótce i ponownie otwarto w 1470 roku. Rok później nadano jej godność kolegiaty. 

 

Kolegiata farna, ryc. z 1618 r., źródło: Wikimedia.

 

Oglądając zmiany, jakie zaszły w wyglądzie kościoła, nawiązałem rozmowę z poważnie wyglądającym mężczyzną, który wcześniej rozmawiał z grupką młodzieży. Człowiekiem tym był ksiądz Tomasz z Nowego Szczecina, rektor szkoły miejskiej św. Marii Magdaleny, kanonik przy kolegiacie farnej, absolwent Akademii Krakowskiej i uniwersytetów w Padwie i Rzymie, doktor sztuk wyzwolonych i teologii, liczący sobie 47 lat. Ksiądz Tomasz wybierał się akurat do Łukasza Górki, ale zgodził się poświęcić mi kilka minut. Warto przy tej okazji wspomnieć, że szkoła miejska pełniła rolę porównywalną do dzisiejszej szkoły średniej, a przynajmniej gimnazjum. Trafiali tam uczniowie, którzy zakończyli edukację podstawową w szkołach parafialnych.

Ks. Tomasz z Nowego Szczecina: Idę właśnie do pana Łukasza Górki, ale jeśli taka wola wasza, przyłączcie się do mnie i po drodze rozmówić się będziemy mogli. Długo już chodzę po tej ziemi, naukim pobierał w Krakowie, a później w Italii dalekiej, gdzie wielu rodaków naszych przebywa. Kraj piękny, lud bogaty, a miasta to perły prawdziwe. Nowe tam też idee wykuwają się na naszych oczach. Malarze z taką samą atencją wizerunki bożków pogańskich malują, jak niegdyś świętych pańskich. Młódź uczyć się chce greki i innych starożytnych języków, co chwalebne jest, boć nauka języków to najpierwszy mędrców obowiązek, aleć kiedy poetów pogańskich wyżej nad Pismo Święte i Ojców Kościoła przedkładają, na to zgody być nie może. Powiadają też, że owy Leonardo, malarz, o którym w Italii głośno jest, zbudować pragnie machiny latające, łodzie do podwodnej żeglugi i machiny wojenne zdolne zabić setkę ludzi w czasie jednej zdrowaśki. Nic dobrego to nie przyniesie. Gdyby dobry Bóg chciał, aby ludzie latali, dałby nam skrzydła. 

 

Szkoła z przełomu XV i XVI w., źródło: Wikimedia.

 

W czas nauki w Rzymie, nie raz widziałem dwór ojca świętego. Dobrą jest rzeczą, że wznosić zamierza nowe kościoły na Chwałę Bożą, aleć widziałem też przepych, przekupstwa, chciwych kardynałów i upadek obyczajów. Nic dobrego dla Kościoła świętego z tego nie wyjdzie. Modlę się o takiego papieża, który poruszy zepsutą Stolicą Apostolską, lubo zwoła sobór, który dyscyplinę przywróci. Za namową przyjaciół udałem się do Florencji, gdzie słuchałem kazań mnicha dominikańskiego, który zwał się bodaj Savonarola. Mnich ten głosił potępienie doczesnych pragnień, wzywał do pokuty i wyrzeczenia się grzechu. Powiadam ci przybyszu, niewiasty i mężczyźni płakali, wyrzekając się zbytku. Słyszałem, że czas jakiś temu ojciec święty Aleksander VI klątwą go obłożył i jako heretyka na stos go powleczono za to, że śmiał wzywać ojca świętego do ustąpienia, głosząc, że niegodny urzędu piotrowego. Czy on heretyk, czy nie, tego nie wiem, nie znam sprawy jego, aleć wiem jedno, siła jakaś z tego człeka emanowała i pobożny był wielce. Do nas, do Poznania nowe jeszcze nie doszło, aleć tylko wypatrywać, jak i nasza młódź nowymi ideami nasiąknie. Ważne jednak, aby właściwą miarę w poznawaniu świata zachowała. Ot i doszliśmy do domu wielmożnego pana Łukasza Górki, aleć wejdźcie ze mną panie, pan Łukasz rad wam będzie, a i wy radzi jego towarzystwu będziecie.

 

Ciąg dalszy nastąpi… 

 
WASZE KOMENTARZE[1]
~stary poznaniak: Rewelacja. Czekam na ciąg dalszy. Pozdrawiam :)
dodano: Wtorek, 2014.04.29 08:32, IP:195.216.29.XXX
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarMaciek_1980: ~stary poznaniak: Rewelacja. Czekam na ciąg dalszy. Pozdrawiam :)...
Dziękuję za miłe słowa :) Pozdrawiam ;)
dodano: Niedziela, 2014.05.11 00:04
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
MACIEJ BRZEZIŃSKI
poznanskiehistorie.epoznan.pl
RSSsend_message
Nazywam się Maciej Brzeziński. Z wykształcenia jestem historykiem i wschodoznawcą. Od maja 2011 roku prowadzę tego bloga. Historia Poznania to jedna z moich pasji, ale za to największa, dlatego chcę popularyzować fascynujące dzieje tego miasta. Można mnie znaleźć także pod adresem: www.poznanskiehistorie.blogspot.com oraz na facebooku. Zapraszam więc do lektury.
Mój kontakt: [email protected]
ARCHIWUM WPISÓW
10 niesamowitych poznańskich pomników (22 sty 2019)
To już sto lat, czyli historia PSS "Społem" (13 sty 2019)
Kaisergarten, czyli niezwykły poznański teatr variete (13 sty 2019)
Od żartu do zwierzyńca, czyli historia ogrodu zoologicznego na Jeżycach (30 lip 2018)
Lokacja Poznania na prawie niemieckim w 1253 r. (14 lip 2018)
Od ewangelickiej "katedry" do katolickiego kościoła (5 lip 2018)
Jerzy Mieloch - motocyklowy mistrz z Poznania (28 cze 2018)
Od osady Piaski do Placu Bernardyńskiego (22 cze 2018)
Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego (17 cze 2018)
Nowy Ratusz na Starym Rynku (31 maj 2018)
10 łazarskich "perełek" (17 maj 2018)
Wielkopolska Wiosna Ludów (12 maj 2018)
Kościoły międzywojennego Poznania (3 maj 2018)
Zielona dolina Cybiny (26 kwi 2018)
Poznański pułk rumuńskiego króla (14 kwi 2018)
Wielkanoc na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX stulecia (30 mar 2018)
Kino "Słońce" w Poznaniu 1927 - 1945 (17 mar 2018)
Piękno nieodzyskane, czyli 10 obiektów, których już nie znajdziemy w Poznaniu (8 mar 2018)
Maltanka, czyli historia niezwykłej poznańskiej kolejki (16 lut 2018)
Katalog Domu Sportowego Jana Wiencka z 1929 roku (8 lut 2018)
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (4 lut 2018)
"Portki księdza", czyli historia nieistniejącego kościoła ewangelickiego św. Piotra i jego parafii (26 sty 2018)
Klementyna Śliwińska - pionierka polskiego automobilizmu (21 sty 2018)
Przemysław Garczyński - "Kelner" - recenzja (18 sty 2018)
10 jeżyckich "perełek" (13 sty 2018)
Zupa z konopi, wróżby i gwiazdory, czyli Boże Narodzenie na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX w. (22 gru 2017)
Pierwszy dowódca, czyli opowieść o Stanisławie Taczaku (14 gru 2017)
Katarzyna Marciszewska "Wiedźmy Himmlera" - recenzja (10 gru 2017)
Wielki kryzys 1929 roku w Poznaniu (8 gru 2017)
Pod skrzydłami pegaza (3 gru 2017)
Kaiser Wilhelm-Siedlung, czyli osiedle kolejarzy przy ulicy Hutniczej (16 lis 2017)
Ormianie w dawnym Poznaniu (9 lis 2017)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (3 lis 2017)
10 grunwaldzkich "perełek" (27 paź 2017)
Balony, sterowce, aeroplany, czyli początki lotnictwa w Poznaniu (19 paź 2017)
Krótka historia osiedla Piątkowo-Naramowice (11 paź 2017)
Pogrobowiec, czyli historia króla Przemysła II (5 paź 2017)
Złota Kaplica, czyli cząstka Bizancjum w Poznaniu (28 wrz 2017)
Szkoła Wydziałowa Poznańska (2 wrz 2017)
Ogródki rozrywkowe i wyścigi konne, czyli jak dawniej bawiono się przy Drodze Dębińskiej (21 sie 2017)
10 wildeckich "perełek" (8 sie 2017)
Poznański gotyk, część 2 (23 lip 2017)
Poznański gotyk, część 1 (13 lip 2017)
Bunt wójta Przemka (3 lip 2017)
Sołacz - willowa dzielnica Poznania (15 cze 2017)
Cesarzowa Wiktoria w Poznaniu (9 cze 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 2 (27 maj 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 1 (18 maj 2017)
Zanim powstały Targi Poznańskie, czyli Wystawa Wschodnioniemiecka w 1911 roku. (14 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 2 (4 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 1 (27 kwi 2017)
10 poznańskich "naj..." (18 kwi 2017)
Medycyna i higiena w renesansowym Poznaniu (2 kwi 2017)
Adwentyści Dnia Siódmego w Poznaniu (22 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 2 (9 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 1 (3 mar 2017)
Jeżyckie wille - luksus i elegancja (15 lut 2017)
Legendarni biskupi poznańscy wg Długosza (6 lut 2017)
10 najsłynniejszych poznanianek (II) (22 sty 2017)
Poznaniacy wobec powstania listopadowego (30 lis 2016)
Paganini w Poznaniu (23 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 2 (17 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 1 (9 lis 2016)
Żydzi w międzywojennym Poznaniu (27 paź 2016)
Ks. Józef Rogaliński i starania o uniwersytet w osiemnastowiecznym Poznaniu (19 paź 2016)
10 najpiękniejszych ulic w Poznaniu (13 paź 2016)
Aleksander I w Poznaniu (29 wrz 2016)
Współczesne kościoły Poznania (23 wrz 2016)
Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań" (14 wrz 2016)
Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona (6 sie 2016)
Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu (17 lip 2016)
Od października do czerwca, czyli ogólnopolskie znaczenie Czerwca'56 (7 lip 2016)
Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic (23 cze 2016)
Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu (16 cze 2016)
95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich (2 cze 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 2 (25 maj 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1 (19 maj 2016)
Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej (5 maj 2016)
Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu w 1966 roku (24 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 2 (16 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 1 (10 kwi 2016)
Socrealizm w Poznaniu (16 mar 2016)
Panowie z Górki (2 mar 2016)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli namiastka uniwersytetu (25 lut 2016)
Jordan - biskup polski czy poznański? (11 lut 2016)
Zjazd poznański 1530 roku (3 lut 2016)
Architektura międzywojennego Poznania (28 sty 2016)
10 nietuzinkowych poznaniaków (12 sty 2016)
Życie w Poznaniu w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w świetle "Kuriera Poznańskiego" (15 gru 2015)
Święci patroni Poznania (9 gru 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 2 (24 lis 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 1 (17 lis 2015)
Cmentarz na Górczynie (4 lis 2015)
130 lat komunikacji telefonicznej w Poznaniu (21 paź 2015)
Włosi w dawnym Poznaniu (7 paź 2015)
"Ukochana żona", czyli historia księżnej Ryksy szwedzkiej, żony Przemysła II (12 sie 2015)
10 najpiękniejszych kamienic poznańskiej "belle epoque" (28 lip 2015)
Od Intendentury do Collegium Historicum (14 lip 2015)
"Naród Sobie", czyli narodziny i pierwsze lata Teatru Polskiego w Poznaniu (30 cze 2015)
Rymarze, krawcy i kuśnierze, czyli słów kilka o rzemieślnikach w średniowiecznym Poznaniu (24 cze 2015)
Kulturkampf (9 cze 2015)
Poznańscy muzułmanie (2 cze 2015)
Port rzeczny w Poznaniu (26 maj 2015)
10 osobliwości Poznania (13 maj 2015)
Szkoci w Poznaniu (5 maj 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 2 (27 kwi 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 1 (21 kwi 2015)
Poznańscy reformaci i ich śródecki kościół (24 mar 2015)
Generał Krzyżanowski, czyli jak wielkopolski szlachcic został amerykańskim bohaterem (10 mar 2015)
Ludzie niezwyczajni - o Dezyderym Chłapowskim i księdzu Piotrze Wawrzyniaku słów kilka (3 mar 2015)
10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (17 lut 2015)
Marcin Kasprzak i Róża Luksemburg, czyli socjaliści w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2015)
Wybierzmy 10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (26 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 2 (18 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 1 (11 sty 2015)
Poznańska parafia prawosławna (14 gru 2014)
10 najpiękniejszych i najcenniejszych poznańskich kościołów (30 lis 2014)
"De optimo senatore", czyli międzynarodowa kariera pewnego poznańskiego biskupa (16 lis 2014)
Od Wszystkich Świętych do Andrzejek, czyli listopad w wielkopolskiej tradycji ludowej (2 lis 2014)
Poznań 1146 - Krzyszków 1157 (26 paź 2014)
Historia Folwarku Edwardowo (12 paź 2014)
Targowisko, centrum polskości i miejsce zgromadzeń, czyli Stary Rynek w XIX wieku (9 paź 2014)
10 symboli Poznania (21 wrz 2014)
Ad maiorem Dei gloriam, czyli przybycie jezuitów do Poznania (14 wrz 2014)
Na pensji w Poznaniu dziewiętnastego stulecia (7 wrz 2014)
Dzieje Górczyna (31 sie 2014)
Przerwa wakacyjna (27 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 2 (21 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 1 (13 lip 2014)
10 najsłynniejszych poznanianek (29 cze 2014)
Katedra poznańska królewską nekropolią? (22 cze 2014)
Grecy w Poznaniu (15 cze 2014)
Konstancja z Potockich Raczyńska, czyli żywot kobiety niezwykłej (8 cze 2014)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (1 cze 2014)
Gniezno czy Poznań? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? (25 maj 2014)
No to mamy już 3 lata! (21 maj 2014)
10 osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania (18 maj 2014)
Co kryje park na osiedlu Czecha? Pruskie umocnienia wśród ratajskich bloków! (11 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 2 (4 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 1 (27 kwi 2014)
Wesołych Świąt! (13 kwi 2014)
Beocja czy Sparta? Jak wykształcił się poznański etos (23 mar 2014)
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce i jego poznańska siedziba (16 mar 2014)
Pomniki Wieszcza Adama w Poznaniu (2 mar 2014)
Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu (16 lut 2014)
Od Śluzy Katedralnej do powstania ICHOT (9 lut 2014)
W domu i w kamienicy, czyli jak mieszkali poznaniacy w XIX stuleciu (2 lut 2014)
Od osady Stelmachy do placu Wiosny Ludów (26 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 2 (19 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 1 (12 sty 2014)
Dwa stare forty. Jedna historia, wspólna przyszłość? (5 sty 2014)
Chwała Zwycięzcom! (26 gru 2013)
Wesołych Świąt! (22 gru 2013)
Z Poznania do Hollywood, czyli historia Lilli Palmer (15 gru 2013)
Legenda o trzech skradzionych Hostiach - prawda, czy mit? (8 gru 2013)
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1 gru 2013)
Panorama renesansowego Poznania (17 lis 2013)
Miejsce kaźni Wielkopolan w okresie II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Forcie VII w Poznaniu (8 lis 2013)
Kłopotliwy honorowy obywatel miasta Poznania (3 lis 2013)
Historia Jeżyc, część 2 (27 paź 2013)
Historia Jeżyc, część 1 (20 paź 2013)
Poznań kontra Kraków, czyli jezuickie starania o uniwersytet w Poznaniu w 1611 roku (13 paź 2013)
Doktor Marcin i inni, czyli początki poznańskiej pracy organicznej (29 wrz 2013)
Poznań w oparach czarnej magii (24 wrz 2013)
"W Poznaniu na wygnaniu", czyli poznańskie lata Kazimiery Iłłakowiczówny (15 wrz 2013)
Perły poznańskich podwórek, czyli ul. Ratajczaka 14 - historia zabudowy w podwórzu (8 wrz 2013)
Przerwa wakacyjna (21 lip 2013)
Burzliwe dzieje ratuszowego orła (14 lip 2013)
Podróż sentymentalna kolejką wąskotorową - kiedyś czasy świetności, a dziś pozostałości i wspomnienia (7 lip 2013)
Poznań pod wodą (30 cze 2013)
Wędrujące serce generała (23 cze 2013)
Pancerna Impreza. Fotorelacja z Dnia Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (16 cze 2013)
Odrodzenie z upadku, czyli działalność Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu (9 cze 2013)
Fort VIIa - militarna przeszłość, "biurowa" przyszłość (2 cze 2013)
Od Wszechnicy Piastowskiej do Uniwersytetu Poznańskiego (26 maj 2013)
Książę Przemysł I - ojciec Poznania (19 maj 2013)
Medycyna i higiena w Poznaniu XIX stulecia (12 maj 2013)
28. Dni Ułana 2013 - fotorelacja Agnieszki Wiśniewskiej. (7 maj 2013)
"Błazeńskie urządzenie", czyli historia poznańskich koziołków (28 kwi 2013)
Poznańska Gra Liczbowa "Koziołki" (21 kwi 2013)
Hipodrom Wola - tradycja i teraźniejszość (14 kwi 2013)
Halo, halo, tu Radio Poznań! (7 kwi 2013)
Wesołych Świąt (28 mar 2013)
Książka w renesansowym Poznaniu (24 mar 2013)
Świat, którego już nie ma - Bambrzy na poznańskich Ratajach (17 mar 2013)
"Wichrzyciele i warchoły", czyli Marzec'68 w Poznaniu (10 mar 2013)
Apel (3 mar 2013)
Pozostałości Poznańskiej Twierdzy Fortowej - Fort 1 (3 mar 2013)
Alianckie naloty na Poznań (24 lut 2013)
Budynki pokawaleryjskie w Poznaniu, czyli od koszar do osiedla (17 lut 2013)
Jego Królewska Mość Mikołaj Rychlik (10 lut 2013)
Poznań w latach Wielkiej Wojny (3 lut 2013)
Zachować w pamięci miniony czas, czyli o Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli (27 sty 2013)
Konkurs "Blog Roku 2012" (24 sty 2013)
"Piękna Polka", czyli historia królowej Elżbiety Ryksy (20 sty 2013)
Spotkanie z Igorem Janke (15 sty 2013)
Poznańskie stadiony, część 3 - Stadion przy ul. Bułgarskiej (13 sty 2013)
Dwieście lat temu urodził się Hipolit Cegielski! (6 sty 2013)
Wesołych Świąt !!! (19 gru 2012)
Rozrywki dzieci i młodzieży w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (9 gru 2012)
Powojenna odbudowa Starego Rynku (2 gru 2012)
Roman Wilhelmi - wybitny aktor z Poznania (25 lis 2012)
Ponowny pochówek junikowskich kosynierów (21 lis 2012)
Antiqua civitas posnaniensis, czyli dzieje Śródki (18 lis 2012)
Poznań w listopadzie 1918 roku (11 lis 2012)
Poznańska moda w czasach Oświecenia (5 lis 2012)
Odsłonięcie pomnika Romana Wilhelmiego w Poznaniu - fotorelacja (5 lis 2012)
Mały komunikat (5 lis 2012)
Poznańskie stadiony, część 2 - Stadion im. Edmunda Szyca (5 lis 2012)
Legenda polskiej archeologii (21 paź 2012)
Jak budowano Winogrady (14 paź 2012)
Poznaniaków droga ku nowoczesności (8 paź 2012)
Złodziejki, prostytutki, cudzołożnice, czyli kobieca przestępczość w dawnym Poznaniu (30 wrz 2012)
Od mostu Łacina do mostu św. Rocha (23 wrz 2012)
Jak króla Henryka w Poznaniu witano (16 wrz 2012)
Poznańskie stadiony, część 1 - Stadion Lecha na Dębcu (9 wrz 2012)
Budowniczy, uczony, biskup i polityk, czyli opowieść o Janie Lubrańskim (2 wrz 2012)
Pomniki dziewiętnastowiecznego Poznania (26 sie 2012)
Poznańscy ułani (15 sie 2012)
Na scenach kabaretów międzywojennego Poznania (12 sie 2012)
Próby emancypacji poznańskich Żydów w pierwszej połowie XIX wieku (8 sie 2012)
Dzieje "Poznańskiej Wenecji" (5 sie 2012)
Czas na urlop! (17 lip 2012)
Poznański debiut Władysława Hańczy (15 lip 2012)
Najcenniejsza relikwia poznańskiej katedry (11 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 2 (8 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 1 (4 lip 2012)
Poznański romantyk - Ryszard Wincenty Berwiński (28 cze 2012)
Na pomoc Prezydentowi i Rządowi! Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku (24 cze 2012)
Roman May i jego przemysłowe imperium (20 cze 2012)
Poznańskie organy Ladegasta (17 cze 2012)
Książka w średniowiecznym Poznaniu (10 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 2 (6 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 1 (3 cze 2012)
"Echt Poznanioki" kontra "Galicjoki", czyli konflikt swój-obcy w międzywojennym Poznaniu (30 maj 2012)
Królewska Niemiecka Akademia (27 maj 2012)
No to stuknął nam roczek! (20 maj 2012)
Pierwszy polski podręcznik savoir-vivre (16 maj 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 2 (13 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 2 (9 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 1 (6 maj 2012)
Poznań a Konstytucja 3 Maja (3 maj 2012)
Rowerem przez Afrykę (29 kwi 2012)
Rycerze św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu (25 kwi 2012)
Czy w Poznaniu strzelano do cara? (15 kwi 2012)
Początki poznańskiej kinematografii (11 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 2 (1 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 1 (28 mar 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 1 (25 mar 2012)
Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce (21 mar 2012)
Poznańskie duchy i zjawy (18 mar 2012)
Szermierz poznańskiej kontrreformacji (14 mar 2012)
Moda renesansowego Poznania (11 mar 2012)
Związki Józefa Ignacego Kraszewskiego z Poznaniem (7 mar 2012)
Edukacja regionalna - czy jest obecna w szkole? (4 mar 2012)
O profesji kata w dawnym Poznaniu (29 lut 2012)
Ferdinand Foch w Poznaniu (26 lut 2012)
Najstarsza poznańska nekropolia (22 lut 2012)
O poznańskich łaźniach (19 lut 2012)
Ustrój renesansowego Poznania (15 lut 2012)
Tragiczna historia Ludgardy (12 lut 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 3 (8 lut 2012)
Perły Starego Rynku, część 4 (5 lut 2012)
Matka, żona i nauczycielka, czyli pozycja kobiet w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2012)
Ze wspomnień poznańskiego architekta (29 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 2 (25 sty 2012)
Między lojalnością a kontestacją. Mniejszość niemiecka w międzywojennym Poznaniu (22 sty 2012)
Poznań w Prusach Południowych 1793 - 1806 (17 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, część 1 (15 sty 2012)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania, część 2 (12 sty 2012)
Pomnik Powstańców Wielkopolskich (10 sty 2012)
Kawiarnia, teatr i karty, czyli kilka słów o rozrywkach osiemnastowiecznego Poznania (8 sty 2012)
Z Rogalina przez Francję i Holandię, do Brazylii (5 sty 2012)
Bale w hotelu Bazar (3 sty 2012)
Świąteczny komunikat (20 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 2 (18 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 1 (15 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 3 (13 gru 2011)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania (11 gru 2011)
Prezydent "Rzeczpospolitej Polskiej Poznańskiej" (5 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 2 (4 gru 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 7 (1 gru 2011)
Most znany i nieznany (29 lis 2011)
Romantycy i spiskowcy, czyli próba wywołania powstania w 1846 roku w Poznaniu (27 lis 2011)
Mentalność mieszkańców dawnego Poznania (24 lis 2011)
Perły Starego Rynku, część 1 (22 lis 2011)
Elegantki i modnisie dwudziestolecia międzywojennego (20 lis 2011)
Prezydent-legenda, czyli opowieść o Cyrylu Ratajskim (17 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 2 (15 lis 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 6 (13 lis 2011)
Patron najsłynniejszej ulicy w Poznaniu (10 lis 2011)
Miłość i polityka (8 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 1 (6 lis 2011)
Jak budowano Rataje (3 lis 2011)
Cmentarze na poznańskiej Cytadeli (1 lis 2011)
Muzyka w dawnym Poznaniu (30 paź 2011)
Polacy i Niemcy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (27 paź 2011)
Dyplomata - arcybiskup - więzień - kardynał (25 paź 2011)
To już niemal sto lat, czyli historia Warty Poznań (23 paź 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów osiemnastowiecznego Poznania (20 paź 2011)
Tramwaje konne w Poznaniu (18 paź 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 6 (16 paź 2011)
Religijność w barokowym Poznaniu (13 paź 2011)
Twórca poznańskiego ratusza (11 paź 2011)
Dzieje poznańskiej sceny operetkowej (9 paź 2011)
Poznańskie wiosła (6 paź 2011)
Rozrywki mieszkańców renesansowego Poznania (4 paź 2011)
Administracja niemiecka w okupowanym Poznaniu 1939-45 (2 paź 2011)
Doktor Marcin (29 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 5 (27 wrz 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 5 (25 wrz 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów siedemnastowiecznego Poznania (22 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 2 (20 wrz 2011)
Od miasta-twierdzy do nowoczesnej metropolii. Rozwój Poznania w 1 poł. XX wieku. (18 wrz 2011)
Ludność żydowska w średniowiecznym i nowożytnym Poznaniu (15 wrz 2011)
Filolog i fabrykant. Opowieść o Hipolicie Cegielskim (13 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 1 (11 wrz 2011)
Pomnik Armii "Poznań" (9 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 2 (6 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 4 (4 wrz 2011)
Wrzesień 1939 roku w Poznaniu (2 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 1 (31 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 4 (29 sie 2011)
Most Królowej Jadwigi (27 sie 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów szesnastowiecznego Poznania (25 sie 2011)
Poznańska Georges Sand (23 sie 2011)
Bułgarzy w Poznaniu (21 sie 2011)
Kolegium Jezuickie w Poznaniu (19 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 3 (17 sie 2011)
Występy Heleny Modrzejewskiej na scenach poznańskich teatrów (15 sie 2011)
Komunikat (30 lip 2011)
Przybycie Bambrów do Poznania (28 lip 2011)
Edward hr. Raczyński (1786 - 1845) (26 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 3. Czas pracy i odpoczynku. (25 lip 2011)
Edukacja dziewcząt w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (24 lip 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów średniowiecznego Poznania (22 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 2 (22 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 2 (21 lip 2011)
Mikołaj Skrzetuski (ok. 1610 - 1673) (19 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 1 (18 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 1 (17 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 3 (16 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 2 (15 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 1 (14 lip 2011)
Inteligencja polska w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (13 lip 2011)
Biskup Andrzej Bniński (1396 - 1479) (12 lip 2011)
Perypetie z pomnikiem Bamberki (11 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 2 (10 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 1 (9 lip 2011)
Biblioteka Raczyńskich (8 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 2 (7 lip 2011)
Antoni Pfitzner i jego firma (5 lip 2011)
Krótka historia Łazarza (4 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 1 (3 lip 2011)
Przyjęcia u prezydenta Ratajskiego (2 lip 2011)
Emilia Sczaniecka (1804 - 1896) (1 lip 2011)
Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Gajowej (30 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 2 (29 cze 2011)
Pomnik Poznańskiego Czerwca'56 (28 cze 2011)
Poznański Czerwiec 1956 (27 cze 2011)
Przemysł piwowarski w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku (26 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 1 (25 cze 2011)
Pomnik Bismarcka w Poznaniu (24 cze 2011)
Akademia Lubrańskiego (23 cze 2011)
Kościół św. Wojciecha (22 cze 2011)
Antoni Radziwiłł 1775 - 1833 (21 cze 2011)
Ustrój średniowiecznego Poznania (20 cze 2011)
Fortyfikacje Twierdzy Poznań - bariera w rozwoju miasta w XIX wieku (19 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 5 (18 cze 2011)
Pałac Górków (16 cze 2011)
Józef Struś 1510 - 1568 (15 cze 2011)
Brytyjski nalot na Poznań (14 cze 2011)
Krótka historia Wildy (13 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 2 (12 cze 2011)
Więzienia w Poznaniu (10 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 4 (9 cze 2011)
Pożary i powodzie w renesansowym Poznaniu (8 cze 2011)
Perła poznańskiego baroku (7 cze 2011)
Twórca praskiego golema był Poznaniakiem (6 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 3 (5 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 1 (4 cze 2011)
Pręgierz (3 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 2 (2 cze 2011)
Paweł Edmund Strzelecki 1797 - 1873 (1 cze 2011)
Zamek Wilhelma II (31 maj 2011)
Poznańskie czarownice i ich obrońcy (30 maj 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 1 (29 maj 2011)
Poznaniak wśrod pionierów pediatrii (27 maj 2011)
Poznaniak współtwórcą wielkich odkryć geograficznych (26 maj 2011)
Sytuacja kobiet w renesansowym Poznaniu (25 maj 2011)
Zamek Przemysła (24 maj 2011)
Dopisek (23 maj 2011)
Napoleon w Poznaniu (23 maj 2011)
Herb miasta Poznania (22 maj 2011)
Skąd się wzięła nazwa "Poznań"? (21 maj 2011)
Witam wszystkich i zapraszam do lektury. (20 maj 2011)
Zdjęcie: Marek Barankiewicz