blog background
 
Maciej Brzeziński: Poznańskie Historie
historia, zabytki, kultura, ludzie
metka_epoznan
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 2
ok
119
not ok
3
liczba odsłon: 1319

Przedstawiam dziś drugą część relacji z wizyty wehikułem czasu w Poznaniu w 1500 roku. Pierwsza część obejmowała rozmowy z trzema wybranymi osobami, żyjącymi wówczas w stolicy Wielkopolski: służącą Anusią, starostą Ambrożym Pampowskim oraz rektorem szkoły Marii Magdaleny, ks. Tomaszem z Nowego Szczecina. Dziś zapis rozmów z aż czterema osobami.

 

Pan Łukasz z Górki

Rozstaliśmy się przed tygodniem w momencie, gdy wraz z kanonikiem Tomaszem z Nowego Szczecina, trafiliśmy w gościnę do Łukasz II Górki, zaledwie osiemnastoletniego magnata, syna kasztelana gnieźnieńskiego Mikołaja. Łukasz szybko został sierotą, a jego wychowaniem kierował stryj, biskup poznański Uriel, zmarły jednak dwa lata wcześniej. Pan Łukasz odziedziczył spory majątek, obejmujący m.in. gniazdo rodowe – Górkę (ob. Miejska Górka), Kórnik, Bnin, Czempiń, Koźmin, Sieraków i Czerniejewo. Przez całe życie niestrudzenie powiększał on majątek, a kiedy umierał w 1542 roku, uchodził za najbogatszego i najbardziej wpływowego magnata w Wielkopolsce.

 

Łukasz II Górka, źródło: Wikimedia.

 

W momencie, kiedy poznajemy tego młodego wielmożę, został on właśnie ojcem, urodził mu się bowiem syn – Andrzej. Łukasz poślubił rok wcześniej jedyną córkę Andrzeja z Szamotuł – Katarzynę, która w posagu wniosła mu połowę Szamotuł, a po teściu odziedziczy dwie kamienice w Poznaniu, które zostaną później przebudowane we wspaniały pałac (ob. Muzeum Archeologiczne). Łukasz w przyszłości dojdzie do wielkich godności, zostając m.in. starotą generalnym Wielkopolski, później wojewodą poznańskim. Będzie także wiernie służył królowi Zygmuntowi Staremu, jako dyplomanta. W 1538 roku zaskoczy wszystkich, przyjmując jednego dnia święcenia kapłańskie i zostając… biskupem kujawskim, za zgodą króla i papieża. Ale to dopiero odległa przyszłość. Na razie Łukasz jest świeżo upieczonym osiemnastoletnim ojcem, dziedzicem fortuny Górków.

 

Łodzia, herb Górków, źródło: Wikimedia.

 

Łukasz II Górka: Witajcie panie, rad jestem, że zechcieliście zawitać w moje progi z zacnym księdzem kanonikiem. Szczęście nawiedziło mój dom, bo jak już wiecie, żona moja Katarzyna powiła syna, któregom nazwał Andrzej, na cześć ojca mej żony. Młodym jest, a już los rodu mego na mych barkach spoczywa. Ociec mój i matula pożegnali się już byli ze światem, jako i stryj mój, nauczyciel i protektor, czcigodny biskup Uriel. Ród mój starożytny jest, pono przodek nasz był wielkim sarmackim wojownikiem, który za zasługi w wojnach z Rzymianami ziemie rozległe i herb Łodzia otrzymał. Do wielkiego znaczenia przywiódł ród dziad mój, po którym imię otrzymałem, a który walczył był na Węgrzech z królem Władysławem III, a później wojewodą poznańskim ostał z łaski tegoż króla. Po śmierci króla Władysława, ociec mój służył wiernie królowi Kazimierzowi. Po śmierci rodzica mego, wziął mnie na wychowanie stryj Uriel, mąż wielkiej mądrości. W roku zeszłym król pan nasz nadał mi kasztelanię spicimirską. Nie jest łatwo, panie przybyszu, rodowi swemu przewodzić, kiedy się ledwo osiemnaście lat skończyło, ale winieniem to przodkom, aby ród ku świetności poprowadzić. 

 

Zamek Górków w Szamotułach, po lewej słynna baszta Halszki, źródło: Wikimedia.

 

W Poznaniu rzadko bywam, częściej na zamku w Kórniku, lubo w Szamotułach. Mieszczanie tutejsi niechętni są szlachcie, boć my prawu miejskiemu nie podlegamy, a takoż i na sejmach szlachta chce mieszczan prawa do kupowania ziemi pozbawić, wszak oni stanem rycerskim nie są, a rycerzom kupczenie i rzemiosło nie przystoją. Teraz zatem potrzeba mi o dobra rodowe zadbać, ziemie nowe nabywać, królowi wiernie służyć i z braćmi szlachtą o wolności nasze dbać, aby nazwisko Górków sławnym się stało nie tylko w królestwie tym, ale i za granicą. Żona moja jest jedyną córką ojca swego, przeto mnie po jego śmierci majątek Szamotulskich przypadnie w udziale. Cóż wam więcej powiedzieć mogę panie, krótko żyję jeszcze i nie mam dużo do powiedzenia. Krajów obcych nie widziałem, boć i nie było kiedy, szkól zacnych takoż nie skończyłem, jako stryj mój i tu obecny ksiądz kanonik, aleć mnie inne nauki, nieźli teologia lubo sztuki wyzwolone potrzebne, przeto uczyć się pilnie zamierzam. A co do teologii i filozofii, to o radę prosić będę księdza kanonika, którego przyjacielem nie waham się nazywać. Bywajcie panie, a odwiedźcie mnie jeszcze, czy to w Poznaniu, czy też na zamku kórnickim. Niech was Bóg prowadzi.

 

Rabin Mojżesz ben Izaak ha-Lewi Minz

Przebywając w dawnym Poznaniu, nie sposób było nie zwiedzić dzielnicy żydowskiej. Trudno w to dziś uwierzyć, ale poznańska gmina żydowska należała do największych w Polsce, bo krakowskiej, lwowskiej i lubelskiej. Pewne wiadomości o Żydach w grodzie Przemysła, mamy z drugiej połowy XIV wieku. Pierwsza wzmianka o poznańskiej synagodze pochodzi z 1367 roku, natomiast pierwszy znany nam rabin – Pechno, pełnił swój urząd w latach 1389 – 93. Przyjęło się uważać, że rozwój gminy właśnie w XIV wieku wiązał się z przybyciem do Poznaniu uciekinierów przed pogromami w Europie Zachodniej i w Czechach, choć pierwsi Żydzi osiedlili się prawdopodobnie w Poznaniu po lokacji w połowie XIII wieku. Wojny, głód, wielka epidemia „czarnej śmierci” z lat 1348 – 50 i wszelkie inne zawirowania „jesieni średniowiecza” w Europie, sprzyjały oskarżeniu Żydów o wszystkie, nawet najbardziej nieprawdopodobne rzeczy, jak zatruwanie studni, zabijanie chrześcijańskich niemowląt, czy profanacje hostii. Gdyby była to prawda, oznaczałoby to, że Żydzi są całkowicie pozbawieni instynktu samozachowawczego, a w to raczej trudno uwierzyć. Ludność wyznania mojżeszowego była po prostu dyżurnym kozłem ofiarnym. Ale wróćmy do Poznania. Tu też zdarzały się pogromy, głównie w latach: 1399, 1434, 1447 i 1464 i miały one różne przyczyny, przede wszystkim ekonomiczne. Po prostu mieszczanie poznańscy chcieli zlikwidować konkurencję ze strony żydowskich kupców i rzemieślników, a wielu z nich było zadłużonych u żydowskich lichwiarzy. Postanowiłem odwiedzić tutejszą synagogę i porozmawiać z czcigodnym rabinem Mojżeszem ben Izaakiem ha-Lewi Minzem. 

 

Rabin, źródło: Wikimedia.

 

Rabi Mojżesz pełnił tę funkcję w latach 1474 – 1508, sam będąc uciekinierem z Niemiec, gdzie wcześniej pełnił funkcję rabina w Moguncji, Landau i w Bambergu. Był więc już sędziwym i doświadczonym życiowo rabinem. Jego największym zasługą było założenie znakomitej szkoły talmudycznej Lamdej Posna, znanej w całej Europie.


Strona tytułowa Tory z 1575 r., źródło: Wikimedia.


Mojżesz ben Izaak ha-Lewi Minz: O cóż to przybyszu chcecie się ode mnie, starego Żyda dowiedzieć? Ja już życiem sterany, nieraz śmierci uniknąłem, kiedy to braci naszych zabijali za to, że wiarę naszą starą wyznawamy. Tu w Poznaniu, chwalić Boga, lud nasz w pokoju żyje, Torę i Talmud możem studiować, prawa nasze zachowywać i święta obchodzić. Król w opiece nas ma, trybunałom miejskim nie podlegamy, sami siebie sądzimy podług prawa przez Mojżesza i proroków ustanowionych, a w sprawach, które prawu bożemu nie podlegają, pan starosta nas sądzi. 

 

Zwój Tory, źródło: Wikimedia.

 

W kraju tym Żydzi spokojnie żyć mogą, nie to co w inszych stronach. Z Hiszpanii Żydów królowa Izabella i król Ferdynand wyrzucili, takoż z Francji i Anglii przed wiekami. W Niemczech pogromy się zdarzają, a tu kraj Żydom przyjazny. W języku naszym Polska znaczy „tutaj spocznij”, toteż spokojnie tu żyjemy. Szkołę za pozwoleństwem gminy naszej założyłem, w której młódź nasza może Talmud i inne święte księgi studiować, a później niektórzy z nich w świat pójdą i wśród braci prawo nasze święte i Słowo Boże objaśniać będą, a i do Poznania niemało młodych Żydów przybywa po naukę, dzięki temu mamy wieści o smutnym położeniu braci naszych w innych krajach, przeto raz jeszcze powiem, Bogu dziękujmy, co w kraju tym spokój mamy. Wybaczcie panie, ale więcej czasu poświęcić wam nie mogę, bo do szkoły swojej iść muszę, boć zaraz uczniowie przyjdą, nad Świętą Księgą pochylać się i wiedzę z niej czerpać jako ze studni bezdennej. Żegnajcie panie i niech Bóg was prowadzi.   

 

Czcigodny burmistrz Jan Grodzicki

Po obejrzeniu dzielnicy żydowskiej, udałem się do serca miasta – ratusza. Urzędującym burmistrzem był wówczas Jan Grodzicki. Burmistrz wraz z radą miejską, wójt z ławnikami i przedstawiciele wszystkich cechów tworzyli tzw. „trzy porządki miejskie”. Od kilkudziesięciu lat czołowe patrycjuszowskie rody kupieckie dążyły do przejęcia pełnej władzy w mieście i stworzenia ustroju oligarchicznego, ale za każdym razem „pospólstwo”, czyli trzeci porządek miejski (starsi cechów grupujących rzemieślników) przeciwstawiali się tym zapędom, wszczynając tumulty. Ostatecznie patrycjat uzyska w 1504 roku od króla Aleksandra Jagiellończyka przywilej, na mocy którego wprowadzono funkcje dożywotnich rajców. Nie na długo jednak, gdyż już w 1518 roku, król Zygmunt Stary cofnął ten przywilej. Rodzina Grodzickich wywodziła się z Grodziska i była szlacheckiego pochodzenia, ale później szlachectwo one utraciła. Odzyskali je dopiero potomkowie Jana na początku XVII wieku. Nasz kolejny rozmówca – burmistrz Jan Grodzicki był bogatym i wpływowym kupcem, przez szereg lat zasiadał w radzie miejskiej, a wcześniej był ławnikiem. Jako kupiec handlował lnem, pierzem, futrami i suknem, a zasięg  jego interesów obejmował m.in. Norymbergę, Berlin, Lipsk i Frankfurt za zachodzie, Gdańsk na północy, Wrocław na południu, a Wilno, Warszawę i Lublin na wschodzie. Ponadto Grodzicki znany był z pożyczania sporych sum innym kupcom, pełnił funkcję ekonoma kościoła farnego i często występował jako mediator w sporach między mieszczanami. Miał trzech synów, z których najstarszy Andrzej zostanie w przyszłości lekarzem i kanonikiem gnieźnieńskim i poznańskim, a jego wizerunek znamy ze spiżowej płyty nagrobnej, jednej z pięciu ocalałych, znajdujących się w poznańskiej katedrze. 

 

Płyta nagrobna Andrzeja Grodzickiego, źródło: Wikimedia.

 

Inny syn Jana, również Jan, w przyszłości poprowadzi interesy rodzinne i pójdzie w ślady ojca, zasiadając w radzie i pełniąc wielokrotnie urząd burmistrza. Warto jeszcze na zakończenie dodać, że córka Jana, Jadwiga wyszła za mąż za Błażeja Winklera, najwybitniejszego poznańskiego pisarza miejskiego.

 

Jan Grodzicki: Witajcie panie! Doszło już do mnie, że w mieście przebywacie, że rozpytujecie się i oglądacie znamienity nasz gród. Mówią, że u pana starosty byliście, takoż i u księdza rektora, a nawet młodego pana Łukasza z Górki. Rad jestem, że i do mnie zaszliście. Może piwa zacnego? Siadajcie przeto i pytajcie o co chcecie. Roboty mam dużo i od rana do nocy sprawami miasta trudzę się, niełatwo urząd ten pełnić, wierzajcie mi. Stosy pergaminów czytać i podpisywać trza, a to testamenta obywateli zatwierdzać i świadczyć potem o ich prawdziwości przed trybunałami, a to wyzwolenie czeladników na mistrzów stwierdzać, statuta cechów takoż. Wyrok ławy i trybunału miejskiego bez podpisu burmistrza nieważne są, a zapisy na kościoły przede mną mieszczanie wykonywać muszą, a to spory pomiędzy nimi rozstrzygać, a to na sejmy i do króla delegatów wysyłać i czuwać, czy biskup, kapituła, lubo szlachta przeciw interesom kupców naszych, a rzemieślników działać nie zechcieli, a tu pospólstwo jeszcze większej władzy domaga się, choć wielu z nich nawet pisać i czytać nie potrafi. Każdy pergamin, któren pisarz w kancelaryi nagotuje, bez mego podpisu nieważnym jest. 

 

Kupiec, początek XVI w., źródło: Wikimedia.

 

Bywałem ja w świecie, jako i wielu panów rajców i powiadam wam panie, nad miastem nie pospólstwo, a rajcy ze znamienitych rodów władzę mieć powinni, jako w miastach italskich. Mieszka u nas kilku Italczyków, samem kupcowi z Genui nazwiskiem Promontorio, któren osiadł był w Poznaniu, 1419 dukatów pożyczyłem. Na Chwaliszewie znajdziesz panie nawet Wenecjan, przeto sami oni prawili, co z Genui i Wenecji rody zacne rządzą, nie zaś pospólstwo i sami wecie, jakie to bogate a silne miasta. Jużeśmy u króla jegomości o wydanie przywileju prosimy, wszak Poznań do królów należy, aleć bez skutku. Potajemnie to robim, boć tu o tumult łatwo. Mnie się zdaje, że miasto ono na beczce progu posadzony i lada chwile wybuchnąć może. Trzeba zatem rzeczy wszystkie pomału, a cicho sposobić. 

 

Kamienica Grodzickich przy Starym Rynku, źródło: Wikimedia.

 

Bogu dziękować, na brak powodzenia w handlu narzekać nie mogę, wszak interesa moje dobrze stoją. Len wysyłam do Norymbergii, sukno do Wrocławia, a puch na wschód. Kamienica moja okazała jest, a gości zawsze w niej pełno. A to jedni o protekcyję proszą, a to inni donosić na tych pierwszych byliby radzi, a to wreszcie o inne rzeczy proszą, wszak spokoju nawet w niedzielę nie mam. Niełatwo być burmistrzem Poznaniu. Bywajcie zatem panie, a zajdźcie jeszcze do pana biskupa naszego i pokłońcie się ode mnie. Żegnajcie!     

 

Jan Lubrański – biskup, dyplomata, uczony

Idąc za radą burmistrza Grodzickiego, postanowiłem odwiedzić Ostrów Tumski i spotkać się z biskupem Janem Lubrańskim, który został powołany na kierownika poznańskiego Kościoła dwa lata wcześniej, po śmierci biskupa Uriela Górki. Ród Lubrańskich herbu Godziemba, którego gniazdem rodzinnym był kujawski Lubraniec, na przełomie XV i XVI wieku przeżywał swoje „5 minut”. Stryj Jana – Grzegorz był podkanclerzym koronnym, on też „załatwił” bratankowi posadę w kancelarii królewskiej. Bernard, brat Jana, jako kanonik poznański walnie przyczynił się do objęcia biskupstwa poznańskiego przez brata. Drugi brat naszego biskupa – Mikołaj, zwany Gardziną, był najpierw wojewodą kaliskim, a później – poznańskim. Jan, absolwent Akademii Krakowskiej i uniwersytetów w Bolonii i Rzymie, zwrócił na siebie uwagę Kazimierza Jagiellończyka, a później Jana Olbrachta, pracując w kancelarii królewskiej. Za panowania Zygmunta Starego, już jako biskup poznański, odbył szereg podróży dyplomatycznych. Jego największą zasługą dla Poznania, było oczywiście ufundowanie słynnej Akademii w 1518 roku, będącej najnowocześniejszą humanistyczną uczelnią w Polsce, choć formalnie szkołą wyższą nie była. Prócz tego biskup ufundował psałterię, przeprowadził remont katedry, otoczył Ostrów Tumski nowym murem, a także zadbał o swoje gniazdo rodowe, Lubraniec, poprzez wyjednanie u Zygmunta Starego prawa miejskie dla niego. 

 

Herb Lubrańskich - Godziemba na murach psałterii, źródło: Wikimedia.

 

Długo można by wymieniać jego zasługi, najlepiej po prostu oddajmy głos temu czterdziestoczteroletniemu biskupowi.

 

Biskup Jan Lubrański:  Witam was panie na naszej tumskiej wyspie. Już dwa lata, jakem z łaski ojca świętego i miłościwego króla przybył do tej katedry i zamieszkałem w owym pałacu. Pierwej miałem objąć katedrę płocką, ale po śmierci czcigodnego Uriela z Górki, to w Poznaniu król nasz rad by mnie widział, takoż i tu Kościołowi i królowi służę. Poznań jest miastem pięknym, a lud tutejszy pobożny, ale też wiele tu zrobić potrzeba. Popatrzcie panie, drogi koło katedry w błocie toną, mury stare już i w niwecz gotowe się obrócić, nim wróg jakowyś podejdzie pod nie, przeto trza na nowo mury wokół wyspy postawić, a drogi – wybrukować. Pałac też od lat wielu takoż nie naprawiany był, a i sam kościół odnowić potrzeba. Ale skąd na to pieniądze bać, kiedy nawet moi skarbnicy i kanclerz nie wie, ile biskupstwo poznański majątku posiada. Ile wsi, miast, łanów i młynów. To, co królowie i możni nam podarowali, wiele bezprawnie wydarto. Potrzeba więc najpierwsza jest, księgi uposażenia na nowo sporządzić i majątek biskupi powiększać a uporządkować. Chcę ja wsiom  biskupim: Ciążeniowi i Dolskowi prawa miejskie nadać, a i mój rodowy Lubraniec takoż winen miastem się stać. 

 

Płyta nagrobna J. Lubrańskiego, źródło: www.poznan.pl

 

Wiele miast znamienitych w życiu widziałem, przeto i po sobie chcę godną siedzibę biskupią zostawić, a i kościół katedralny upiększyć potrzeba. Szkoła przy katedrze naszej dobra jest, aleć nowe czasy idą i kandydaci to stanu duchownego, a i świeccy młodzieńcy nowych nauk winni zażywać, jako w Italii jest. Przeto alboć szkołę katedralną zmienić potrzeba, alboć nową założyć i uczonych mężów z Italii, Niemiec i Francji sprowadzić, ale na to czas jeszcze. Pierwej nam trza majątek nasz zlustrować, aby wiedzieć ile w skarbcu jest, a ile ziemi do nas należy. Obawiam się jeno, że nie za często przebywać tu będę, po pewnie w poselstwach król mnie wysyłać będzie, ano, taka już dola biskupów, że my nie tylko Kościołowi, ale i królowi i ojczyźnie służym. Aleć, że piąty krzyżyk już mi idzie, przeto czekać nie ma na co i szybko trza zamysły moje realizować, aby potomni pamiętali kto był Jan z Lubrańca, a i zasług dla Nieba nigdy za mało. Bywajcie panie i niech Bóg ma nad wami pieczę.

 

Przychodzi nam już pożegnać się z Poznaniem, ale nie na długo przecież. Nie raz jeszcze wsiądziemy do wehikułu czasu i przeniesiemy się w przeszłość grodu Przemysła.

 

Kilka słów wyjaśnienia

Z siedmiu przedstawionych w obu częściach osób, aż pięć, to postacie historyczne. Służka Anusia i rektor szkoły Marii Magdaleny, ks. Tomasz z Nowego Szczecina, to postacie fikcyjne, aczkolwiek nie do końca są produktem wyobraźni autora. Biografia Anusi nie odbiega zasadniczo od życiorysu innych służących tego czasu, choć los Anusi wydaje się być dla łaskawszy, od losu innych służek, które były zdane na łaskę i niełaskę swoich panów. Co do księdza Tomasza, to jego kariera była typową dla intelektualistów, wywodzących się z duchowieństwa. Studia uniwersyteckie za granicą, potem godność kanonika i stanowisko rektora. Gdyby miał jeszcze staż w kancelarii królewskiej i dobre koneksje, kto wie, wiele drzwi stałoby przed nim otworem. Co do postaci historycznych opisanych w tekście, to starałem się trzymać faktów, choć jest mały problem z burmistrzem Grodzickim. Otóż, w źródłach brak informacji o tym, kto w 1500 roku pełnił funkcję burmistrza poznańskiego. Znamy nazwiska rajców, ale nie burmistrza, natomiast Jan Grodzicki był burmistrzem w 1499 roku, niewykluczone więc, że mógł być nim i rok później.

Mam nadzieję, że obecna wyprawa wehikułem czasu spodobała się państwu i poczuliście atmosferę roku 1500 . 

 
WASZE KOMENTARZE[1]
~Autor: SUPER i prosimy o więcej
dodano: Środa, 2014.05.07 21:14, IP:82.177.168.XXX
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarMaciek_1980: ~Autor: SUPER i prosimy o więcej...
Dziękuję :) Będzie więcej ;)
dodano: Niedziela, 2014.05.11 00:04
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
~córka poznaniaka: Świetny sposób na przybliżanie historii regionu i jej mieszkańców.
dodano: Czwartek, 2014.07.24 14:51, IP:82.177.219.XXX
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
MACIEJ BRZEZIŃSKI
poznanskiehistorie.epoznan.pl
RSSsend_message
Nazywam się Maciej Brzeziński. Z wykształcenia jestem historykiem i wschodoznawcą. Od maja 2011 roku prowadzę tego bloga. Historia Poznania to jedna z moich pasji, ale za to największa, dlatego chcę popularyzować fascynujące dzieje tego miasta. Można mnie znaleźć także pod adresem: www.poznanskiehistorie.blogspot.com oraz na facebooku. Zapraszam więc do lektury.
Mój kontakt: [email protected]
ARCHIWUM WPISÓW
10 niesamowitych poznańskich pomników (22 sty 2019)
To już sto lat, czyli historia PSS "Społem" (13 sty 2019)
Kaisergarten, czyli niezwykły poznański teatr variete (13 sty 2019)
Od żartu do zwierzyńca, czyli historia ogrodu zoologicznego na Jeżycach (30 lip 2018)
Lokacja Poznania na prawie niemieckim w 1253 r. (14 lip 2018)
Od ewangelickiej "katedry" do katolickiego kościoła (5 lip 2018)
Jerzy Mieloch - motocyklowy mistrz z Poznania (28 cze 2018)
Od osady Piaski do Placu Bernardyńskiego (22 cze 2018)
Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego (17 cze 2018)
Nowy Ratusz na Starym Rynku (31 maj 2018)
10 łazarskich "perełek" (17 maj 2018)
Wielkopolska Wiosna Ludów (12 maj 2018)
Kościoły międzywojennego Poznania (3 maj 2018)
Zielona dolina Cybiny (26 kwi 2018)
Poznański pułk rumuńskiego króla (14 kwi 2018)
Wielkanoc na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX stulecia (30 mar 2018)
Kino "Słońce" w Poznaniu 1927 - 1945 (17 mar 2018)
Piękno nieodzyskane, czyli 10 obiektów, których już nie znajdziemy w Poznaniu (8 mar 2018)
Maltanka, czyli historia niezwykłej poznańskiej kolejki (16 lut 2018)
Katalog Domu Sportowego Jana Wiencka z 1929 roku (8 lut 2018)
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (4 lut 2018)
"Portki księdza", czyli historia nieistniejącego kościoła ewangelickiego św. Piotra i jego parafii (26 sty 2018)
Klementyna Śliwińska - pionierka polskiego automobilizmu (21 sty 2018)
Przemysław Garczyński - "Kelner" - recenzja (18 sty 2018)
10 jeżyckich "perełek" (13 sty 2018)
Zupa z konopi, wróżby i gwiazdory, czyli Boże Narodzenie na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX w. (22 gru 2017)
Pierwszy dowódca, czyli opowieść o Stanisławie Taczaku (14 gru 2017)
Katarzyna Marciszewska "Wiedźmy Himmlera" - recenzja (10 gru 2017)
Wielki kryzys 1929 roku w Poznaniu (8 gru 2017)
Pod skrzydłami pegaza (3 gru 2017)
Kaiser Wilhelm-Siedlung, czyli osiedle kolejarzy przy ulicy Hutniczej (16 lis 2017)
Ormianie w dawnym Poznaniu (9 lis 2017)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (3 lis 2017)
10 grunwaldzkich "perełek" (27 paź 2017)
Balony, sterowce, aeroplany, czyli początki lotnictwa w Poznaniu (19 paź 2017)
Krótka historia osiedla Piątkowo-Naramowice (11 paź 2017)
Pogrobowiec, czyli historia króla Przemysła II (5 paź 2017)
Złota Kaplica, czyli cząstka Bizancjum w Poznaniu (28 wrz 2017)
Szkoła Wydziałowa Poznańska (2 wrz 2017)
Ogródki rozrywkowe i wyścigi konne, czyli jak dawniej bawiono się przy Drodze Dębińskiej (21 sie 2017)
10 wildeckich "perełek" (8 sie 2017)
Poznański gotyk, część 2 (23 lip 2017)
Poznański gotyk, część 1 (13 lip 2017)
Bunt wójta Przemka (3 lip 2017)
Sołacz - willowa dzielnica Poznania (15 cze 2017)
Cesarzowa Wiktoria w Poznaniu (9 cze 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 2 (27 maj 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 1 (18 maj 2017)
Zanim powstały Targi Poznańskie, czyli Wystawa Wschodnioniemiecka w 1911 roku. (14 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 2 (4 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 1 (27 kwi 2017)
10 poznańskich "naj..." (18 kwi 2017)
Medycyna i higiena w renesansowym Poznaniu (2 kwi 2017)
Adwentyści Dnia Siódmego w Poznaniu (22 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 2 (9 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 1 (3 mar 2017)
Jeżyckie wille - luksus i elegancja (15 lut 2017)
Legendarni biskupi poznańscy wg Długosza (6 lut 2017)
10 najsłynniejszych poznanianek (II) (22 sty 2017)
Poznaniacy wobec powstania listopadowego (30 lis 2016)
Paganini w Poznaniu (23 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 2 (17 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 1 (9 lis 2016)
Żydzi w międzywojennym Poznaniu (27 paź 2016)
Ks. Józef Rogaliński i starania o uniwersytet w osiemnastowiecznym Poznaniu (19 paź 2016)
10 najpiękniejszych ulic w Poznaniu (13 paź 2016)
Aleksander I w Poznaniu (29 wrz 2016)
Współczesne kościoły Poznania (23 wrz 2016)
Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań" (14 wrz 2016)
Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona (6 sie 2016)
Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu (17 lip 2016)
Od października do czerwca, czyli ogólnopolskie znaczenie Czerwca'56 (7 lip 2016)
Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic (23 cze 2016)
Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu (16 cze 2016)
95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich (2 cze 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 2 (25 maj 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1 (19 maj 2016)
Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej (5 maj 2016)
Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu w 1966 roku (24 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 2 (16 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 1 (10 kwi 2016)
Socrealizm w Poznaniu (16 mar 2016)
Panowie z Górki (2 mar 2016)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli namiastka uniwersytetu (25 lut 2016)
Jordan - biskup polski czy poznański? (11 lut 2016)
Zjazd poznański 1530 roku (3 lut 2016)
Architektura międzywojennego Poznania (28 sty 2016)
10 nietuzinkowych poznaniaków (12 sty 2016)
Życie w Poznaniu w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w świetle "Kuriera Poznańskiego" (15 gru 2015)
Święci patroni Poznania (9 gru 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 2 (24 lis 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 1 (17 lis 2015)
Cmentarz na Górczynie (4 lis 2015)
130 lat komunikacji telefonicznej w Poznaniu (21 paź 2015)
Włosi w dawnym Poznaniu (7 paź 2015)
"Ukochana żona", czyli historia księżnej Ryksy szwedzkiej, żony Przemysła II (12 sie 2015)
10 najpiękniejszych kamienic poznańskiej "belle epoque" (28 lip 2015)
Od Intendentury do Collegium Historicum (14 lip 2015)
"Naród Sobie", czyli narodziny i pierwsze lata Teatru Polskiego w Poznaniu (30 cze 2015)
Rymarze, krawcy i kuśnierze, czyli słów kilka o rzemieślnikach w średniowiecznym Poznaniu (24 cze 2015)
Kulturkampf (9 cze 2015)
Poznańscy muzułmanie (2 cze 2015)
Port rzeczny w Poznaniu (26 maj 2015)
10 osobliwości Poznania (13 maj 2015)
Szkoci w Poznaniu (5 maj 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 2 (27 kwi 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 1 (21 kwi 2015)
Poznańscy reformaci i ich śródecki kościół (24 mar 2015)
Generał Krzyżanowski, czyli jak wielkopolski szlachcic został amerykańskim bohaterem (10 mar 2015)
Ludzie niezwyczajni - o Dezyderym Chłapowskim i księdzu Piotrze Wawrzyniaku słów kilka (3 mar 2015)
10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (17 lut 2015)
Marcin Kasprzak i Róża Luksemburg, czyli socjaliści w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2015)
Wybierzmy 10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (26 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 2 (18 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 1 (11 sty 2015)
Poznańska parafia prawosławna (14 gru 2014)
10 najpiękniejszych i najcenniejszych poznańskich kościołów (30 lis 2014)
"De optimo senatore", czyli międzynarodowa kariera pewnego poznańskiego biskupa (16 lis 2014)
Od Wszystkich Świętych do Andrzejek, czyli listopad w wielkopolskiej tradycji ludowej (2 lis 2014)
Poznań 1146 - Krzyszków 1157 (26 paź 2014)
Historia Folwarku Edwardowo (12 paź 2014)
Targowisko, centrum polskości i miejsce zgromadzeń, czyli Stary Rynek w XIX wieku (9 paź 2014)
10 symboli Poznania (21 wrz 2014)
Ad maiorem Dei gloriam, czyli przybycie jezuitów do Poznania (14 wrz 2014)
Na pensji w Poznaniu dziewiętnastego stulecia (7 wrz 2014)
Dzieje Górczyna (31 sie 2014)
Przerwa wakacyjna (27 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 2 (21 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 1 (13 lip 2014)
10 najsłynniejszych poznanianek (29 cze 2014)
Katedra poznańska królewską nekropolią? (22 cze 2014)
Grecy w Poznaniu (15 cze 2014)
Konstancja z Potockich Raczyńska, czyli żywot kobiety niezwykłej (8 cze 2014)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (1 cze 2014)
Gniezno czy Poznań? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? (25 maj 2014)
No to mamy już 3 lata! (21 maj 2014)
10 osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania (18 maj 2014)
Co kryje park na osiedlu Czecha? Pruskie umocnienia wśród ratajskich bloków! (11 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 2 (4 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 1 (27 kwi 2014)
Wesołych Świąt! (13 kwi 2014)
Beocja czy Sparta? Jak wykształcił się poznański etos (23 mar 2014)
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce i jego poznańska siedziba (16 mar 2014)
Pomniki Wieszcza Adama w Poznaniu (2 mar 2014)
Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu (16 lut 2014)
Od Śluzy Katedralnej do powstania ICHOT (9 lut 2014)
W domu i w kamienicy, czyli jak mieszkali poznaniacy w XIX stuleciu (2 lut 2014)
Od osady Stelmachy do placu Wiosny Ludów (26 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 2 (19 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 1 (12 sty 2014)
Dwa stare forty. Jedna historia, wspólna przyszłość? (5 sty 2014)
Chwała Zwycięzcom! (26 gru 2013)
Wesołych Świąt! (22 gru 2013)
Z Poznania do Hollywood, czyli historia Lilli Palmer (15 gru 2013)
Legenda o trzech skradzionych Hostiach - prawda, czy mit? (8 gru 2013)
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1 gru 2013)
Panorama renesansowego Poznania (17 lis 2013)
Miejsce kaźni Wielkopolan w okresie II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Forcie VII w Poznaniu (8 lis 2013)
Kłopotliwy honorowy obywatel miasta Poznania (3 lis 2013)
Historia Jeżyc, część 2 (27 paź 2013)
Historia Jeżyc, część 1 (20 paź 2013)
Poznań kontra Kraków, czyli jezuickie starania o uniwersytet w Poznaniu w 1611 roku (13 paź 2013)
Doktor Marcin i inni, czyli początki poznańskiej pracy organicznej (29 wrz 2013)
Poznań w oparach czarnej magii (24 wrz 2013)
"W Poznaniu na wygnaniu", czyli poznańskie lata Kazimiery Iłłakowiczówny (15 wrz 2013)
Perły poznańskich podwórek, czyli ul. Ratajczaka 14 - historia zabudowy w podwórzu (8 wrz 2013)
Przerwa wakacyjna (21 lip 2013)
Burzliwe dzieje ratuszowego orła (14 lip 2013)
Podróż sentymentalna kolejką wąskotorową - kiedyś czasy świetności, a dziś pozostałości i wspomnienia (7 lip 2013)
Poznań pod wodą (30 cze 2013)
Wędrujące serce generała (23 cze 2013)
Pancerna Impreza. Fotorelacja z Dnia Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (16 cze 2013)
Odrodzenie z upadku, czyli działalność Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu (9 cze 2013)
Fort VIIa - militarna przeszłość, "biurowa" przyszłość (2 cze 2013)
Od Wszechnicy Piastowskiej do Uniwersytetu Poznańskiego (26 maj 2013)
Książę Przemysł I - ojciec Poznania (19 maj 2013)
Medycyna i higiena w Poznaniu XIX stulecia (12 maj 2013)
28. Dni Ułana 2013 - fotorelacja Agnieszki Wiśniewskiej. (7 maj 2013)
"Błazeńskie urządzenie", czyli historia poznańskich koziołków (28 kwi 2013)
Poznańska Gra Liczbowa "Koziołki" (21 kwi 2013)
Hipodrom Wola - tradycja i teraźniejszość (14 kwi 2013)
Halo, halo, tu Radio Poznań! (7 kwi 2013)
Wesołych Świąt (28 mar 2013)
Książka w renesansowym Poznaniu (24 mar 2013)
Świat, którego już nie ma - Bambrzy na poznańskich Ratajach (17 mar 2013)
"Wichrzyciele i warchoły", czyli Marzec'68 w Poznaniu (10 mar 2013)
Apel (3 mar 2013)
Pozostałości Poznańskiej Twierdzy Fortowej - Fort 1 (3 mar 2013)
Alianckie naloty na Poznań (24 lut 2013)
Budynki pokawaleryjskie w Poznaniu, czyli od koszar do osiedla (17 lut 2013)
Jego Królewska Mość Mikołaj Rychlik (10 lut 2013)
Poznań w latach Wielkiej Wojny (3 lut 2013)
Zachować w pamięci miniony czas, czyli o Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli (27 sty 2013)
Konkurs "Blog Roku 2012" (24 sty 2013)
"Piękna Polka", czyli historia królowej Elżbiety Ryksy (20 sty 2013)
Spotkanie z Igorem Janke (15 sty 2013)
Poznańskie stadiony, część 3 - Stadion przy ul. Bułgarskiej (13 sty 2013)
Dwieście lat temu urodził się Hipolit Cegielski! (6 sty 2013)
Wesołych Świąt !!! (19 gru 2012)
Rozrywki dzieci i młodzieży w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (9 gru 2012)
Powojenna odbudowa Starego Rynku (2 gru 2012)
Roman Wilhelmi - wybitny aktor z Poznania (25 lis 2012)
Ponowny pochówek junikowskich kosynierów (21 lis 2012)
Antiqua civitas posnaniensis, czyli dzieje Śródki (18 lis 2012)
Poznań w listopadzie 1918 roku (11 lis 2012)
Poznańska moda w czasach Oświecenia (5 lis 2012)
Odsłonięcie pomnika Romana Wilhelmiego w Poznaniu - fotorelacja (5 lis 2012)
Mały komunikat (5 lis 2012)
Poznańskie stadiony, część 2 - Stadion im. Edmunda Szyca (5 lis 2012)
Legenda polskiej archeologii (21 paź 2012)
Jak budowano Winogrady (14 paź 2012)
Poznaniaków droga ku nowoczesności (8 paź 2012)
Złodziejki, prostytutki, cudzołożnice, czyli kobieca przestępczość w dawnym Poznaniu (30 wrz 2012)
Od mostu Łacina do mostu św. Rocha (23 wrz 2012)
Jak króla Henryka w Poznaniu witano (16 wrz 2012)
Poznańskie stadiony, część 1 - Stadion Lecha na Dębcu (9 wrz 2012)
Budowniczy, uczony, biskup i polityk, czyli opowieść o Janie Lubrańskim (2 wrz 2012)
Pomniki dziewiętnastowiecznego Poznania (26 sie 2012)
Poznańscy ułani (15 sie 2012)
Na scenach kabaretów międzywojennego Poznania (12 sie 2012)
Próby emancypacji poznańskich Żydów w pierwszej połowie XIX wieku (8 sie 2012)
Dzieje "Poznańskiej Wenecji" (5 sie 2012)
Czas na urlop! (17 lip 2012)
Poznański debiut Władysława Hańczy (15 lip 2012)
Najcenniejsza relikwia poznańskiej katedry (11 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 2 (8 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 1 (4 lip 2012)
Poznański romantyk - Ryszard Wincenty Berwiński (28 cze 2012)
Na pomoc Prezydentowi i Rządowi! Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku (24 cze 2012)
Roman May i jego przemysłowe imperium (20 cze 2012)
Poznańskie organy Ladegasta (17 cze 2012)
Książka w średniowiecznym Poznaniu (10 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 2 (6 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 1 (3 cze 2012)
"Echt Poznanioki" kontra "Galicjoki", czyli konflikt swój-obcy w międzywojennym Poznaniu (30 maj 2012)
Królewska Niemiecka Akademia (27 maj 2012)
No to stuknął nam roczek! (20 maj 2012)
Pierwszy polski podręcznik savoir-vivre (16 maj 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 2 (13 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 2 (9 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 1 (6 maj 2012)
Poznań a Konstytucja 3 Maja (3 maj 2012)
Rowerem przez Afrykę (29 kwi 2012)
Rycerze św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu (25 kwi 2012)
Czy w Poznaniu strzelano do cara? (15 kwi 2012)
Początki poznańskiej kinematografii (11 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 2 (1 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 1 (28 mar 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 1 (25 mar 2012)
Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce (21 mar 2012)
Poznańskie duchy i zjawy (18 mar 2012)
Szermierz poznańskiej kontrreformacji (14 mar 2012)
Moda renesansowego Poznania (11 mar 2012)
Związki Józefa Ignacego Kraszewskiego z Poznaniem (7 mar 2012)
Edukacja regionalna - czy jest obecna w szkole? (4 mar 2012)
O profesji kata w dawnym Poznaniu (29 lut 2012)
Ferdinand Foch w Poznaniu (26 lut 2012)
Najstarsza poznańska nekropolia (22 lut 2012)
O poznańskich łaźniach (19 lut 2012)
Ustrój renesansowego Poznania (15 lut 2012)
Tragiczna historia Ludgardy (12 lut 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 3 (8 lut 2012)
Perły Starego Rynku, część 4 (5 lut 2012)
Matka, żona i nauczycielka, czyli pozycja kobiet w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2012)
Ze wspomnień poznańskiego architekta (29 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 2 (25 sty 2012)
Między lojalnością a kontestacją. Mniejszość niemiecka w międzywojennym Poznaniu (22 sty 2012)
Poznań w Prusach Południowych 1793 - 1806 (17 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, część 1 (15 sty 2012)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania, część 2 (12 sty 2012)
Pomnik Powstańców Wielkopolskich (10 sty 2012)
Kawiarnia, teatr i karty, czyli kilka słów o rozrywkach osiemnastowiecznego Poznania (8 sty 2012)
Z Rogalina przez Francję i Holandię, do Brazylii (5 sty 2012)
Bale w hotelu Bazar (3 sty 2012)
Świąteczny komunikat (20 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 2 (18 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 1 (15 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 3 (13 gru 2011)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania (11 gru 2011)
Prezydent "Rzeczpospolitej Polskiej Poznańskiej" (5 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 2 (4 gru 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 7 (1 gru 2011)
Most znany i nieznany (29 lis 2011)
Romantycy i spiskowcy, czyli próba wywołania powstania w 1846 roku w Poznaniu (27 lis 2011)
Mentalność mieszkańców dawnego Poznania (24 lis 2011)
Perły Starego Rynku, część 1 (22 lis 2011)
Elegantki i modnisie dwudziestolecia międzywojennego (20 lis 2011)
Prezydent-legenda, czyli opowieść o Cyrylu Ratajskim (17 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 2 (15 lis 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 6 (13 lis 2011)
Patron najsłynniejszej ulicy w Poznaniu (10 lis 2011)
Miłość i polityka (8 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 1 (6 lis 2011)
Jak budowano Rataje (3 lis 2011)
Cmentarze na poznańskiej Cytadeli (1 lis 2011)
Muzyka w dawnym Poznaniu (30 paź 2011)
Polacy i Niemcy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (27 paź 2011)
Dyplomata - arcybiskup - więzień - kardynał (25 paź 2011)
To już niemal sto lat, czyli historia Warty Poznań (23 paź 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów osiemnastowiecznego Poznania (20 paź 2011)
Tramwaje konne w Poznaniu (18 paź 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 6 (16 paź 2011)
Religijność w barokowym Poznaniu (13 paź 2011)
Twórca poznańskiego ratusza (11 paź 2011)
Dzieje poznańskiej sceny operetkowej (9 paź 2011)
Poznańskie wiosła (6 paź 2011)
Rozrywki mieszkańców renesansowego Poznania (4 paź 2011)
Administracja niemiecka w okupowanym Poznaniu 1939-45 (2 paź 2011)
Doktor Marcin (29 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 5 (27 wrz 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 5 (25 wrz 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów siedemnastowiecznego Poznania (22 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 2 (20 wrz 2011)
Od miasta-twierdzy do nowoczesnej metropolii. Rozwój Poznania w 1 poł. XX wieku. (18 wrz 2011)
Ludność żydowska w średniowiecznym i nowożytnym Poznaniu (15 wrz 2011)
Filolog i fabrykant. Opowieść o Hipolicie Cegielskim (13 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 1 (11 wrz 2011)
Pomnik Armii "Poznań" (9 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 2 (6 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 4 (4 wrz 2011)
Wrzesień 1939 roku w Poznaniu (2 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 1 (31 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 4 (29 sie 2011)
Most Królowej Jadwigi (27 sie 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów szesnastowiecznego Poznania (25 sie 2011)
Poznańska Georges Sand (23 sie 2011)
Bułgarzy w Poznaniu (21 sie 2011)
Kolegium Jezuickie w Poznaniu (19 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 3 (17 sie 2011)
Występy Heleny Modrzejewskiej na scenach poznańskich teatrów (15 sie 2011)
Komunikat (30 lip 2011)
Przybycie Bambrów do Poznania (28 lip 2011)
Edward hr. Raczyński (1786 - 1845) (26 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 3. Czas pracy i odpoczynku. (25 lip 2011)
Edukacja dziewcząt w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (24 lip 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów średniowiecznego Poznania (22 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 2 (22 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 2 (21 lip 2011)
Mikołaj Skrzetuski (ok. 1610 - 1673) (19 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 1 (18 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 1 (17 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 3 (16 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 2 (15 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 1 (14 lip 2011)
Inteligencja polska w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (13 lip 2011)
Biskup Andrzej Bniński (1396 - 1479) (12 lip 2011)
Perypetie z pomnikiem Bamberki (11 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 2 (10 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 1 (9 lip 2011)
Biblioteka Raczyńskich (8 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 2 (7 lip 2011)
Antoni Pfitzner i jego firma (5 lip 2011)
Krótka historia Łazarza (4 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 1 (3 lip 2011)
Przyjęcia u prezydenta Ratajskiego (2 lip 2011)
Emilia Sczaniecka (1804 - 1896) (1 lip 2011)
Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Gajowej (30 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 2 (29 cze 2011)
Pomnik Poznańskiego Czerwca'56 (28 cze 2011)
Poznański Czerwiec 1956 (27 cze 2011)
Przemysł piwowarski w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku (26 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 1 (25 cze 2011)
Pomnik Bismarcka w Poznaniu (24 cze 2011)
Akademia Lubrańskiego (23 cze 2011)
Kościół św. Wojciecha (22 cze 2011)
Antoni Radziwiłł 1775 - 1833 (21 cze 2011)
Ustrój średniowiecznego Poznania (20 cze 2011)
Fortyfikacje Twierdzy Poznań - bariera w rozwoju miasta w XIX wieku (19 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 5 (18 cze 2011)
Pałac Górków (16 cze 2011)
Józef Struś 1510 - 1568 (15 cze 2011)
Brytyjski nalot na Poznań (14 cze 2011)
Krótka historia Wildy (13 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 2 (12 cze 2011)
Więzienia w Poznaniu (10 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 4 (9 cze 2011)
Pożary i powodzie w renesansowym Poznaniu (8 cze 2011)
Perła poznańskiego baroku (7 cze 2011)
Twórca praskiego golema był Poznaniakiem (6 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 3 (5 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 1 (4 cze 2011)
Pręgierz (3 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 2 (2 cze 2011)
Paweł Edmund Strzelecki 1797 - 1873 (1 cze 2011)
Zamek Wilhelma II (31 maj 2011)
Poznańskie czarownice i ich obrońcy (30 maj 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 1 (29 maj 2011)
Poznaniak wśrod pionierów pediatrii (27 maj 2011)
Poznaniak współtwórcą wielkich odkryć geograficznych (26 maj 2011)
Sytuacja kobiet w renesansowym Poznaniu (25 maj 2011)
Zamek Przemysła (24 maj 2011)
Dopisek (23 maj 2011)
Napoleon w Poznaniu (23 maj 2011)
Herb miasta Poznania (22 maj 2011)
Skąd się wzięła nazwa "Poznań"? (21 maj 2011)
Witam wszystkich i zapraszam do lektury. (20 maj 2011)
Zdjęcie: Marek Barankiewicz