blog background
 
Maciej Brzeziński: Poznańskie Historie
historia, zabytki, kultura, ludzie
metka_epoznan
10 osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania
ok
55
not ok
0
liczba odsłon: 1768

Na wielu blogach od dawna pojawiają się różnego typu rankingi, postanowiłem więc pójść z duchem czasu i co jakiś czas zaprezentować podobne. Będą one oczywiście miały całkowicie subiektywny charakter. Dziś pierwszy z tej serii.

 

Tematyką pierwszego rankingu będzie 10 osób, które przyczyniły się do rozwoju Poznania na przestrzeni wieków. Nie są to tylko i wyłącznie mieszkańcy Poznania, a nawet wśród nich jest postać, która nigdy w tym mieście nie była, ale swoimi działaniem wpłynęła na rozwój stolicy Wielkopolski. Właściwie tytuł dzisiejszego rankingu jest nieprawdziwy, gdyż w rzeczywistości znajduje się w nim… 11 osób, ale o tym później. Wybrałem do tego zestawienia ludzi, których wkład w rozwój Poznania był, moim zdaniem, największy i to w wielu dziedzinach. Jak już wyżej wspomniałem, ranking jest całkowicie subiektywny. Jestem ciekaw, czy zgadzacie się z nim, czy też macie innych kandydatów? Każda polemika i własne pomysły, będą mile widziane.

 

1.  Przemysł I (1220/1221 – 1257). Dlaczego ten piastowski książę wielkopolski został wymieniony na pierwszym miejscu? Bo bez tego władcy nie byłoby dzisiejszego Poznania. To Przemysł I, wraz ze swym bratem Bolesławem Pobożnym i biskupem poznańskim Boguchwałem II, przeprowadził lokację Poznania na lewym brzegu Warty. Ten książę, który odziedziczył po ojcu Władysławie Odonicu, zaledwie niewielką część północnej Wielkopolski, w ciągu swojego krótkiego życia, odzyskał pozostałą część kraju, zajętego przez Ślązaków, a dzięki przemyślnej dyplomacji i wojnom, zapewnił jej siłę. Okazał się także znakomitym gospodarzem, a jednym z głównych owoców jego pracy, był właśnie Poznań. 

 

Pieczęć piesza Przemysła I, źródło: Wikimedia.

 

Wzorcowo przeprowadzona lokacja miasta w 1253 roku, była możliwa dzięki biskupowi Boguchwałowi, który w młodości odbył studia na zachodzie (prawdopodobnie we Francji) i miał możliwość dokładnego obejrzenia sobie tamtejszych miast. On też odstąpił Przemysłowi terytorium na lewym brzegu Warty wraz z osadą Świętego Gotarda. Nie mniej jednak, to dzięki inicjatywie Przemysła przeprowadzono lokację.

 

2. Cyryl Ratajski (1875- 1942). Kiedy zagłębiamy się w historię Poznania ubiegłego wieku, nie sposób pominąć nazwiska Cyryla Ratajskiego. Przez większość okresu międzywojennego pełnił on urząd prezydenta Poznania i długo można wymieniać jego osiągnięcia. Rozpoczął urzędowanie w 1922 roku, a zakończył w 1934 (z kilkunastomiesięczną przerwą, kiedy to objął tekę ministra spraw wewnętrznych). Do ratusza powrócił na kilka dni, podczas tragicznego września 1939 roku. Dzięki Ratajskiemu Poznań wzbogacił się o elektrownię, spalarnię śmieci, most Chrobrego i Ogród Botaniczny. 

 

Cyryl Ratajski, źródło: Wikimedia.

 

W 1925 roku przyłączono do miasta Główną, Komandorię, Rataje, Starołękę, Dębiec, Sołacz i Golęcin. Największym jego sukcesem była jednak Powszechna Wystawa Krajowa, zorganizowana z inicjatywy prezydenta w 1929 roku. Niestety, PeWuKa sporo kosztowała, a jej zakończenie zbiegło się z początkiem wielkiego światowego kryzysu, który zahamował rozwój miasta na kilka lat, nie mniej jednak, to właśnie Ratajskiemu Poznań zawdzięcza okres prosperity lat międzywojennych.

 

3.  Jarogniew Drwęski (1873 – 1921). W listopadzie 1918 roku w Poznaniu rządzili jeszcze Niemcy i mimo rozkładu armii i słabości administracji, nic jeszcze nie wskazywało na to, że stan ten szybko się zmieni. Rada Robotników i Żołnierzy, w której dużą rolę odgrywali Polacy, wymusiła na władzach pruskich zmianę na stanowisku nadburmistrza. Władzę oddał zasłużony dla miasta Ernst Wilms, a nowym, polskim włodarzem miasta został (po raz pierwszy od czasów napoleońskich), Polak - Jarogniew Drwęski, prawnik i działacz niepodległościowy. 

 

Jarogniew Drwęski, źródło: Wikimedia.

 

Po zwycięstwie powstania wielkopolskiego, dalej pełnił on swój urząd, ale już jako prezydent miasta i pozostał nim aż do swojej śmierci w 1921 roku. Szybko przystąpił do polonizacji administracji i szkolnictwa, miasto przejęło Teatr Polski i Bibliotekę Raczyńskich, a także uruchomiono Operę, która do tej pory była jednym z głównych ośrodków kultury niemieckiej w Poznaniu. Za rządów Drwęskiego powstał wreszcie uniwersytet, ale największym osiągnięciem prezydenta, było zorganizowanie w 1921 roku Targów Krajowych, z których wyłoniły się wkrótce Międzynarodowe Targi Poznańskie.

 

4. Edward Raczyński (1786 – 1845).  Była to jedna z najciekawszych postaci w historii Poznania i Wielkopolski. Z jednej strony Raczyński był miłośnikiem historii i kultury narodowej, a z drugiej pruskim hrabią, lojalnym wobec domu Hohenzollernów (choć nie do tego stopnia, jak jego brat Atanazy). Jako arystokrata odnosił się z niechęcią do rewolucji i nie wierzył w zbrojną walkę o niepodległość, ale kiedy wybucha powstanie listopadowe, przeznaczył swój warszawski pałac na szpital polowy i udał się z misją dyplomatyczną rządu powstańczego do Berlina. Mimo dużych dochodów, sam żył skromnie, a większość pieniędzy przeznaczał na cele społeczne i wydawanie źródeł do historii Polski. Najtrwalszy pomnik hrabiego Edwarda stoi dziś w centrum Poznania i jest nią biblioteka otwarta 185 lat temu, pierwsza publiczna biblioteka na ziemiach polskich. Podstawą jej księgozbioru był księgi z bibliotek klasztorów, likwidowanych przez władze pruskie, które Raczyński gromadził, ratując je przed rozproszeniem, czy zniszczeniem. Hrabia ufundował także wodociąg miejski, zwieńczony przez studnię Hygei, pełniącą obecnie rolę pomnika, stojącego przed Biblioteką Raczyńskich. 

 

Edward Raczyński, źródło: Wikimedia.

 

Najpiękniejsza kaplica poznańskiej katedry, czyli tzw. Złota Kaplica, wybudowana w stylu bizantyjskim i zawierającą grobowiec ze szczątkami pierwszych władców Polski – Mieszka I i Bolesława Chrobrego, to także dzieło Edwarda Raczyńskiego, które zresztą przyczyniło się do jego zguby. Został on bowiem oskarżony o malwersacje, co spowodowało u niego depresję, zakończoną samobójczą śmiercią…

 

5. Władysław III Warneńczyk (1424 – 1444). Ten król Polski i Węgier, który został okrzyknięty ostatnim krzyżowcem Europy, zginął w wieku zaledwie dwudziestu lat w bitwie z Turkami pod Warną. W jaki sposób mógł on się zasłużyć dla Poznania? Zacznijmy od tego, że nigdy nie odwiedził on tego grodu, bo od szesnastego roku życia przebywał na Węgrzech, walcząc najpierw o koronę, a później z Turkami. Nadał jednak Poznaniowi szereg przywilejów, kładąc trwałe podstawy pod jego rozwój. On to nadał prawa miejskie Chwaliszewowi i Ostrówkowi, pozwolił zasiedlić Groblę, spłacił długi ojca, Władysława Jagiełły wobec miasta, założył cegielnię z przeznaczeniem na rozbudowę obwarowań miejskich i zatwierdził drogi handlowe do Warszawy i Gdańska, zwalniając przy okazji mieszczan poznańskich z opłat celnych. 

 

Władysław Warneńczyk, źródło: Wikimedia.

 

Nadał ponadto Poznaniowi prawo pieczętowania dokumentów czerwonym woskiem, a biskupi poznańscy nie mogli posługiwać się karami kościelnymi w sporach z miastem. Ławnicy i starsi cechów zyskali prawo wyboru rajców. To właśnie Władysław Warneńczyk stworzył aglomerację poznańską, która z tym kształcie przetrwała w zasadzie do rozbiorów. Może warto uczcić króla ogłaszając go patronem jakieś poznańskiej ulicy?

 

6. Karol Marcinkowski (1800 – 1846). Wbrew napisowi na pomniku, nie był on twórcą pracy organicznej, ale jego nazwisko symbolizuje cały ten ruchu. Zresztą kult „doktora Marcina” nie miał sobie równych i był żywy nawet po rozbiorach. Marcinkowski zapisał się w pamięci współczesnych przede wszystkim jako lekarz, niosący bezinteresownie pomoc najuboższym. Leczył też oczywiście bogatych, a jego reputacja sprawiła, że stał się jednym z najzamożniejszych poznańskich medyków, ale on wolał żyć skromnie i, podobnie jak Edward Raczyński, większą część dochodów przeznaczał na cele społeczne. 

 

Karol Marcinkowski, źródło: Wikimedia.

 

Wziął udział w powstaniu listopadowym, choć nie wierzył w jego powodzenie. Po upadku powstania, pomagał ofiarom cholery w Prusach Wschodnich, czym zyskał uznanie Prusaków, ale mimo wszystko musiał „odpokutować” swój udział w polskim zrywie niepodległościowym. To Marcinkowski był pomysłodawcą powołania spółki akcyjnej dla budowy Bazaru – wkrótce centrum polskiego życia społeczno-gospodarczego w stolicy Wielkopolski i symbolu pracy organicznej. W 1841 roku staną na czele Towarzystwa Naukowej Pomocy, mającej na celu fundowanie stypendiów dla zdolnej, acz ubogiej młodzieży. To jednak tylko część jego zasług. Zmarł na gruźlicę w wieku zaledwie 46 lat, do czego z pewnością przyczyniła się jego niesamowita aktywność i brak dbałości o swoje własne zdrowie.

 

7. Richard Witting (1856 – 1923) i Ernst Wilms (1866 – 1938). Zestawienie tych dwóch postaci obok siebie jest nieprzypadkowe. Panowie ci, to ostatni niemieccy nadburmistrzowie Poznania. Witting pełnił urząd w latach 1891 – 1902, natomiast jego następca Wilms, od 1902 do 1918 roku. Wymieniłem ich razem, bowiem Wilms kontynuował dzieło Wittinga, a było nim przekształcenie Poznania z garnizonowego, prowincjonalnego miasta-twierdzy w nowoczesną, wielką metropolię. 

 

Richard Witting, źródło: www.poznan.wikia.com

 

Być może część czytelników oburzy się na takie honorowanie Niemców, ale sądzę, że ci dwaj panowie zasługują na to. Richard Witting uzyskał zgodę na likwidację umocnień twierdzy poligonalnej, dzięki czemu możliwym stał się rozwój terytorialny Poznania. W 1900 roku przyłączono do miasta Jeżyce, Wildę i Łazarz, a więc te dzielnice, które stanowią nijako „kręgosłup” Poznania i bez których trudno sobie to miasto wyobrazić. Poznań na przełomie XIX i XX wieku, m.in. dzięki staraniom Wittinga, zmienił się w miasto kwitnące, bogate i nowoczesne, z pięknymi kamienicami i willami. Jego następca – Ernst Wilms, zbudował monumentalną dzielnicę cesarską z zamkiem i Teatrem Miejskim, a przyłączone wcześniej przedmieścia, zmieniły się w wielkomiejskie dzielnice. 

 

Ernst Wilms, źródło: Wikimedia.

 

Nie ma się jednak co oszukiwać, modernizacja i gwałtowny rozwój Poznania miał na celu uczynienie z niego ozdobę pruskich kresów wschodnich, ku chwale cesarza i II Rzeszy Niemieckiej, a także przekształcenie go w miasto atrakcyjne dla niemieckich osadników. Nie mniej jednak, obaj nadburmistrze nie podzielali poglądów germanizatorów i członków hakaty, a Wilms odwiedził nawet Poznań w okresie międzywojennym, na zaproszenie prezydenta Ratajskiego.

 

8. Hipolit Cegielski (1813 – 1868). Przeciwnicy mówili o nim „filozof, który gwoździami handluje”, ale obecnie uchodzi on za symbol poznańskiej przedsiębiorczości. Ukończył filologię klasyczną, zrobił doktorat i zdobył prestiżową posadę nauczyciela gimnazjalnego, ale kiedy przeciwstawił się decyzjom władz i stracił pracę, nie wahał się zająć handlem artykułami żelaznymi, choć wcześniej nie miał o tym zielonego pojęcia. Zaczęło się od sklepu, a skończyło wielką fabryką maszyn rolniczych, uznaniem rodaków i licznymi nagrodami na wystawach rolniczych od Londynu po Petersburg. 

 

Hipolit Cegielski, źródło: Wikimedia.

 

Prócz tego zajął się wydawaniem gazet, publicystyką, pracą społeczną i kontynuował działalność naukową. Był współzałożycielem szkoły realnej, kierował Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk, Towarzystwem Naukowej Pomocy i udzielał się w innych stowarzyszeniach. Trudno doprawdy zrozumieć, w jaki sposób udało mu się znaleźć czas na to wszystko. Przepracowanie zapewne przyczyniło się do jego przedwczesnego zejścia z tego świata. Zmarł w wieku zaledwie 55 lat. Zakłady im. Hipolita Cegielskiego, spadkobierca fabryki maszyn rolniczych „filozofa, który gwoździami handlował”, stały się jednym z symboli Poznania.

 

9. Kazimierz Raczyński (1739 – 1824). Jeden z ważniejszych przedstawicieli rodu Raczyńskich herbu Nałęcz, przeszedł do historii nie tylko jako postać zasłużona dla Poznania, ostatni starosta generalny Wielkopolski, oraz dziadek Edwarda i Atanazego, ale także jako postać niezwykle kontrowersyjna. Przewodniczył Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu, która podniosła miasto z upadku, zbudował gmachy na Górze Przemysła w miejscu zrujnowanego zamku królewskiego, zbudował Odwach, przebudował ratusz i Bramę Wroniecką. W Rogalinie zbudował wspaniały klasycystyczny pałac, stanowiący prawdziwą ozdobę Wielkopolski. 

 

Kazimierz Raczyński, źródło: Wikimedia.

 

W pałacu zgromadził ogromną bibliotekę, liczącą ok. 20 tys. tomów, która z czasem, wraz z księgozbiorami poklasztornymi, stanowić będzie zaczątek Biblioteki Raczyńskich, założonej przez czcigodnego wnuka - Edwarda. Z drugiej jednak strony, pobierał regularną pensję od Katarzyny II, był przeciwnikiem Konstytucji 3 Maja i przyłączył się do zdradzieckiej konfederacji targowickiej. Gdyby nie wyjechał w Warszawy w chwili wybuchu insurekcji kościuszkowskiej, zapewne skończyłby na szubienicy… Bez problemów zaakceptował rządy państw zaborczych po upadku Rzeczpospolitej. Nie sądźmy go jednak zbyt surowo. Jego postawa nie różniła się zasadniczo od postawy większej części ówczesnej magnaterii.

 

10. Ks. Jakub Wujek (1541 – 1597). Postać zamykająca ranking, jest chyba jedyną z wyżej wymienionych, znaną w całym kraju. Urodził się w wielkopolskim Wągrowcu, wstąpił do zakonu jezuitów i zdobył wszechstronne wykształcenie. Znany jest przede wszystkim jako tłumacz Biblii na język polski. On też założył kilka kolegiów jezuickich, w tym ten poznański. Poznańskie kolegium jezuitów stało się wkrótce jednym z najznakomitszych szkół w Polsce. Oprócz samego kształcenia, ojcowie prowadzili też teatr szkolny, oraz obserwatorium astronomiczne. Gdyby nie przeciwdziałanie Uniwersytetu Jagiellońskiego, już w 1611 roku powstałby uniwersytet w Poznaniu. Później jeszcze kilkakrotnie podejmowano próbę podniesienia kolegium do rangi pełnoprawnej uczelni wyższej, niestety bez rezultatu. 

 

Ks. Jakub Wujek, źródło: Wikimedia.

 

Ksiądz Wujek przyczynił się do rozwoju Poznania może nie w sensie materialnym, a raczej kulturowym. Poza tym składając hołd Jakubowi Wujkowi, składam też hołd członkom Towarzystwa Jezusowego, które według mnie jest jednym z najbardziej zasłużonych zakonów dla Poznania. Oprócz wspomnianego kolegium, zawdzięczamy im także perłę polskiego baroku – wspaniałą farę.        

 

Za jakiś czas przedstawię kolejny subiektywny ranking. Mam nadzieję, że ta intelektualna zabawa spodoba się Czytelnikom.

 
WASZE KOMENTARZE[1]
~Autor: A gdzie Pan Prezydent Grobelny?
dodano: Niedziela, 2014.05.18 15:11, IP:109.173.145.XXX
ok
4
not ok
4
odpowiedz|usuń
avatarMelaniS: A mnie ciekawi, którą z tych szlachetnych osób byłbyś gotów wybrać na swą żonę.
dodano: Niedziela, 2014.05.18 15:48
ok
1
not ok
3
odpowiedz|usuń
avatarMaciek_1980: MelaniS: A mnie ciekawi, którą z tych szlachetnych osób byłbyś gotów wybrać na swą żonę. ...
Trudno powiedzieć, żaden nie był szczególnie przystojny :)
dodano: Niedziela, 2014.05.18 16:39
ok
3
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarMelaniS: Maciek_1980: Trudno powiedzieć, żaden nie był szczególnie przystojny :)...
Może wybór byłby bardziej znośny, gdyby zgodnie z poprawnością polityczną zastosować w rankingu parytet dający szansę istotom piękniejszym z natury?
dodano: Niedziela, 2014.05.18 17:44
ok
0
not ok
5
odpowiedz|usuń
avatarMaciek_1980: Istotom piękniejszym z natury poświęcę odrębny ranking i to już wkrótce. Niestety, nie znalazłem kobiet, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju Poznania, ale z pewnością będą występować w innych rankingach. Wiele kobiet zasłużyło się dla tego miasta i z przyjemnością o tym napiszę, nie kierując się poprawnością polityczną, a prawdą historyczną. Zapewniam raz jeszcze, że w kolejnych rankingach pań nie zabraknie. Proszę jednak zwrócić uwagę na tytuły wpisów i sama się Pani przekona, że kobiet na tym blogu nie brakuje. Wiele tekstów poświęciłem biografii słynnych poznanianek, jak chociażby Kazimiera Iłłakowiczówna, Lilli Palmer, czy królowa Elżbieta Ryksa. Pozdrawiam serdecznie :)
dodano: Niedziela, 2014.05.18 18:34
ok
4
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarrb: Zamiast ks. Wujka dałbym może bp. Jana Lubrańskiego. Również założyciela szkoły o ambicjach szkoły wyższej. Do tego unikatowej, bo pierwszej w kraju o programie humanistycznym, co znacząco różniło ją od tkwiącej jeszcze w średniowiecznym systemie Akademii Krakowskiej. Ponadto do zasług Lubrańskiego dodajmy rozwój Ostrowa Tumskiego (kanalizacja, bruk na ulicach, fortyfikacje, psałteria) - tak wiem, wówczas to nie był Poznań, ale czy dziś wyobrażamy sobie nasze miasto bez tej wyspy?
dodano: Niedziela, 2014.05.18 22:12
ok
3
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarMaciek_1980: rb: Zamiast ks. Wujka dałbym może bp. Jana Lubrańskiego. Również założyciela szkoły o ambicjach szkoły wyższej. Do tego unikatowej, bo pierwszej w kraju o...
Dziękuję za opinię. Prawdę mówiąc, brałem pod uwagę biskupa Lubrańskiego, którego działalność cenię, czemu wielokrotnie dałem wyraz. Ostatecznie jednak zdecydowałem się na ks. Wujka za względu na kolegium jezuickie, które jednak miało większe znaczenie, niż Akademia Lubrańskiego (z całym szacunkiem dla tej szkoły), ponadto w osobie Wujka chciałem docenić cały poznański zakon jezuitów. Pozdrawiam serdecznie.
dodano: Niedziela, 2014.05.18 22:27
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
~stary poznaniak: Zdecydowanie brakuje pierwszych piastów. Choć ich działalność w Grodzie Poznań nie jest niestety nigdzie w sposób jednoznaczny zapisana, lecz pozostaje faktem, że to Oni przyczynili się do powstania silnego grodu który był przecież początkiem miasta. Moim zdaniem należy się palma pierwszeństwa Mieszkowi, Bolesławowi a może także biskupowi Jordanowi. Od nich wszystko się zaczęło. Pozdrawiam
dodano: Poniedziałek, 2014.05.19 13:36, IP:195.216.29.XXX
ok
2
not ok
1
odpowiedz|usuń
avatarMaciek_1980: ~stary poznaniak: Zdecydowanie brakuje pierwszych piastów. Choć ich działalność w Grodzie Poznań nie jest niestety nigdzie w sposób jednoznaczny zapisana, lecz pozostaj...
Ma Pan rację, z tym, że trudno dokładnie ustalić ich wkład w rozwój Poznania. Brakuje źródeł. Chodziło mi natomiast o pokazanie ludzi, których wkład w rozwój miasta można dokładnie określić. Pozdrawiam!
dodano: Poniedziałek, 2014.05.19 19:39
ok
2
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Lajkonik...: Też nie poznaniak - Jagiełło - nadał miastu "prawo składu" i wszelkie tego dalsze konsekwencje no i kościół Bożego Ciała, który stał się jednym z ważniejsyzch sanktuariów. Ale, bezwzgęnie zgadzam się z Pana typerm - Edward Raczyński i można tylko się zastanawiać co by jeszcze zrobił gdyby nie zazdrość blixnich...
dodano: Niedziela, 2014.05.25 22:24, IP:95.108.107.XXX
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
MACIEJ BRZEZIŃSKI
poznanskiehistorie.epoznan.pl
RSSsend_message
Nazywam się Maciej Brzeziński. Z wykształcenia jestem historykiem i wschodoznawcą. Od maja 2011 roku prowadzę tego bloga. Historia Poznania to jedna z moich pasji, ale za to największa, dlatego chcę popularyzować fascynujące dzieje tego miasta. Można mnie znaleźć także pod adresem: www.poznanskiehistorie.blogspot.com oraz na facebooku. Zapraszam więc do lektury.
Mój kontakt: [email protected]
ARCHIWUM WPISÓW
10 niesamowitych poznańskich pomników (22 sty 2019)
To już sto lat, czyli historia PSS "Społem" (13 sty 2019)
Kaisergarten, czyli niezwykły poznański teatr variete (13 sty 2019)
Od żartu do zwierzyńca, czyli historia ogrodu zoologicznego na Jeżycach (30 lip 2018)
Lokacja Poznania na prawie niemieckim w 1253 r. (14 lip 2018)
Od ewangelickiej "katedry" do katolickiego kościoła (5 lip 2018)
Jerzy Mieloch - motocyklowy mistrz z Poznania (28 cze 2018)
Od osady Piaski do Placu Bernardyńskiego (22 cze 2018)
Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego (17 cze 2018)
Nowy Ratusz na Starym Rynku (31 maj 2018)
10 łazarskich "perełek" (17 maj 2018)
Wielkopolska Wiosna Ludów (12 maj 2018)
Kościoły międzywojennego Poznania (3 maj 2018)
Zielona dolina Cybiny (26 kwi 2018)
Poznański pułk rumuńskiego króla (14 kwi 2018)
Wielkanoc na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX stulecia (30 mar 2018)
Kino "Słońce" w Poznaniu 1927 - 1945 (17 mar 2018)
Piękno nieodzyskane, czyli 10 obiektów, których już nie znajdziemy w Poznaniu (8 mar 2018)
Maltanka, czyli historia niezwykłej poznańskiej kolejki (16 lut 2018)
Katalog Domu Sportowego Jana Wiencka z 1929 roku (8 lut 2018)
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (4 lut 2018)
"Portki księdza", czyli historia nieistniejącego kościoła ewangelickiego św. Piotra i jego parafii (26 sty 2018)
Klementyna Śliwińska - pionierka polskiego automobilizmu (21 sty 2018)
Przemysław Garczyński - "Kelner" - recenzja (18 sty 2018)
10 jeżyckich "perełek" (13 sty 2018)
Zupa z konopi, wróżby i gwiazdory, czyli Boże Narodzenie na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX w. (22 gru 2017)
Pierwszy dowódca, czyli opowieść o Stanisławie Taczaku (14 gru 2017)
Katarzyna Marciszewska "Wiedźmy Himmlera" - recenzja (10 gru 2017)
Wielki kryzys 1929 roku w Poznaniu (8 gru 2017)
Pod skrzydłami pegaza (3 gru 2017)
Kaiser Wilhelm-Siedlung, czyli osiedle kolejarzy przy ulicy Hutniczej (16 lis 2017)
Ormianie w dawnym Poznaniu (9 lis 2017)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (3 lis 2017)
10 grunwaldzkich "perełek" (27 paź 2017)
Balony, sterowce, aeroplany, czyli początki lotnictwa w Poznaniu (19 paź 2017)
Krótka historia osiedla Piątkowo-Naramowice (11 paź 2017)
Pogrobowiec, czyli historia króla Przemysła II (5 paź 2017)
Złota Kaplica, czyli cząstka Bizancjum w Poznaniu (28 wrz 2017)
Szkoła Wydziałowa Poznańska (2 wrz 2017)
Ogródki rozrywkowe i wyścigi konne, czyli jak dawniej bawiono się przy Drodze Dębińskiej (21 sie 2017)
10 wildeckich "perełek" (8 sie 2017)
Poznański gotyk, część 2 (23 lip 2017)
Poznański gotyk, część 1 (13 lip 2017)
Bunt wójta Przemka (3 lip 2017)
Sołacz - willowa dzielnica Poznania (15 cze 2017)
Cesarzowa Wiktoria w Poznaniu (9 cze 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 2 (27 maj 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 1 (18 maj 2017)
Zanim powstały Targi Poznańskie, czyli Wystawa Wschodnioniemiecka w 1911 roku. (14 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 2 (4 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 1 (27 kwi 2017)
10 poznańskich "naj..." (18 kwi 2017)
Medycyna i higiena w renesansowym Poznaniu (2 kwi 2017)
Adwentyści Dnia Siódmego w Poznaniu (22 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 2 (9 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 1 (3 mar 2017)
Jeżyckie wille - luksus i elegancja (15 lut 2017)
Legendarni biskupi poznańscy wg Długosza (6 lut 2017)
10 najsłynniejszych poznanianek (II) (22 sty 2017)
Poznaniacy wobec powstania listopadowego (30 lis 2016)
Paganini w Poznaniu (23 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 2 (17 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 1 (9 lis 2016)
Żydzi w międzywojennym Poznaniu (27 paź 2016)
Ks. Józef Rogaliński i starania o uniwersytet w osiemnastowiecznym Poznaniu (19 paź 2016)
10 najpiękniejszych ulic w Poznaniu (13 paź 2016)
Aleksander I w Poznaniu (29 wrz 2016)
Współczesne kościoły Poznania (23 wrz 2016)
Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań" (14 wrz 2016)
Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona (6 sie 2016)
Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu (17 lip 2016)
Od października do czerwca, czyli ogólnopolskie znaczenie Czerwca'56 (7 lip 2016)
Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic (23 cze 2016)
Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu (16 cze 2016)
95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich (2 cze 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 2 (25 maj 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1 (19 maj 2016)
Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej (5 maj 2016)
Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu w 1966 roku (24 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 2 (16 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 1 (10 kwi 2016)
Socrealizm w Poznaniu (16 mar 2016)
Panowie z Górki (2 mar 2016)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli namiastka uniwersytetu (25 lut 2016)
Jordan - biskup polski czy poznański? (11 lut 2016)
Zjazd poznański 1530 roku (3 lut 2016)
Architektura międzywojennego Poznania (28 sty 2016)
10 nietuzinkowych poznaniaków (12 sty 2016)
Życie w Poznaniu w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w świetle "Kuriera Poznańskiego" (15 gru 2015)
Święci patroni Poznania (9 gru 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 2 (24 lis 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 1 (17 lis 2015)
Cmentarz na Górczynie (4 lis 2015)
130 lat komunikacji telefonicznej w Poznaniu (21 paź 2015)
Włosi w dawnym Poznaniu (7 paź 2015)
"Ukochana żona", czyli historia księżnej Ryksy szwedzkiej, żony Przemysła II (12 sie 2015)
10 najpiękniejszych kamienic poznańskiej "belle epoque" (28 lip 2015)
Od Intendentury do Collegium Historicum (14 lip 2015)
"Naród Sobie", czyli narodziny i pierwsze lata Teatru Polskiego w Poznaniu (30 cze 2015)
Rymarze, krawcy i kuśnierze, czyli słów kilka o rzemieślnikach w średniowiecznym Poznaniu (24 cze 2015)
Kulturkampf (9 cze 2015)
Poznańscy muzułmanie (2 cze 2015)
Port rzeczny w Poznaniu (26 maj 2015)
10 osobliwości Poznania (13 maj 2015)
Szkoci w Poznaniu (5 maj 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 2 (27 kwi 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 1 (21 kwi 2015)
Poznańscy reformaci i ich śródecki kościół (24 mar 2015)
Generał Krzyżanowski, czyli jak wielkopolski szlachcic został amerykańskim bohaterem (10 mar 2015)
Ludzie niezwyczajni - o Dezyderym Chłapowskim i księdzu Piotrze Wawrzyniaku słów kilka (3 mar 2015)
10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (17 lut 2015)
Marcin Kasprzak i Róża Luksemburg, czyli socjaliści w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2015)
Wybierzmy 10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (26 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 2 (18 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 1 (11 sty 2015)
Poznańska parafia prawosławna (14 gru 2014)
10 najpiękniejszych i najcenniejszych poznańskich kościołów (30 lis 2014)
"De optimo senatore", czyli międzynarodowa kariera pewnego poznańskiego biskupa (16 lis 2014)
Od Wszystkich Świętych do Andrzejek, czyli listopad w wielkopolskiej tradycji ludowej (2 lis 2014)
Poznań 1146 - Krzyszków 1157 (26 paź 2014)
Historia Folwarku Edwardowo (12 paź 2014)
Targowisko, centrum polskości i miejsce zgromadzeń, czyli Stary Rynek w XIX wieku (9 paź 2014)
10 symboli Poznania (21 wrz 2014)
Ad maiorem Dei gloriam, czyli przybycie jezuitów do Poznania (14 wrz 2014)
Na pensji w Poznaniu dziewiętnastego stulecia (7 wrz 2014)
Dzieje Górczyna (31 sie 2014)
Przerwa wakacyjna (27 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 2 (21 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 1 (13 lip 2014)
10 najsłynniejszych poznanianek (29 cze 2014)
Katedra poznańska królewską nekropolią? (22 cze 2014)
Grecy w Poznaniu (15 cze 2014)
Konstancja z Potockich Raczyńska, czyli żywot kobiety niezwykłej (8 cze 2014)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (1 cze 2014)
Gniezno czy Poznań? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? (25 maj 2014)
No to mamy już 3 lata! (21 maj 2014)
10 osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania (18 maj 2014)
Co kryje park na osiedlu Czecha? Pruskie umocnienia wśród ratajskich bloków! (11 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 2 (4 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 1 (27 kwi 2014)
Wesołych Świąt! (13 kwi 2014)
Beocja czy Sparta? Jak wykształcił się poznański etos (23 mar 2014)
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce i jego poznańska siedziba (16 mar 2014)
Pomniki Wieszcza Adama w Poznaniu (2 mar 2014)
Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu (16 lut 2014)
Od Śluzy Katedralnej do powstania ICHOT (9 lut 2014)
W domu i w kamienicy, czyli jak mieszkali poznaniacy w XIX stuleciu (2 lut 2014)
Od osady Stelmachy do placu Wiosny Ludów (26 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 2 (19 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 1 (12 sty 2014)
Dwa stare forty. Jedna historia, wspólna przyszłość? (5 sty 2014)
Chwała Zwycięzcom! (26 gru 2013)
Wesołych Świąt! (22 gru 2013)
Z Poznania do Hollywood, czyli historia Lilli Palmer (15 gru 2013)
Legenda o trzech skradzionych Hostiach - prawda, czy mit? (8 gru 2013)
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1 gru 2013)
Panorama renesansowego Poznania (17 lis 2013)
Miejsce kaźni Wielkopolan w okresie II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Forcie VII w Poznaniu (8 lis 2013)
Kłopotliwy honorowy obywatel miasta Poznania (3 lis 2013)
Historia Jeżyc, część 2 (27 paź 2013)
Historia Jeżyc, część 1 (20 paź 2013)
Poznań kontra Kraków, czyli jezuickie starania o uniwersytet w Poznaniu w 1611 roku (13 paź 2013)
Doktor Marcin i inni, czyli początki poznańskiej pracy organicznej (29 wrz 2013)
Poznań w oparach czarnej magii (24 wrz 2013)
"W Poznaniu na wygnaniu", czyli poznańskie lata Kazimiery Iłłakowiczówny (15 wrz 2013)
Perły poznańskich podwórek, czyli ul. Ratajczaka 14 - historia zabudowy w podwórzu (8 wrz 2013)
Przerwa wakacyjna (21 lip 2013)
Burzliwe dzieje ratuszowego orła (14 lip 2013)
Podróż sentymentalna kolejką wąskotorową - kiedyś czasy świetności, a dziś pozostałości i wspomnienia (7 lip 2013)
Poznań pod wodą (30 cze 2013)
Wędrujące serce generała (23 cze 2013)
Pancerna Impreza. Fotorelacja z Dnia Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (16 cze 2013)
Odrodzenie z upadku, czyli działalność Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu (9 cze 2013)
Fort VIIa - militarna przeszłość, "biurowa" przyszłość (2 cze 2013)
Od Wszechnicy Piastowskiej do Uniwersytetu Poznańskiego (26 maj 2013)
Książę Przemysł I - ojciec Poznania (19 maj 2013)
Medycyna i higiena w Poznaniu XIX stulecia (12 maj 2013)
28. Dni Ułana 2013 - fotorelacja Agnieszki Wiśniewskiej. (7 maj 2013)
"Błazeńskie urządzenie", czyli historia poznańskich koziołków (28 kwi 2013)
Poznańska Gra Liczbowa "Koziołki" (21 kwi 2013)
Hipodrom Wola - tradycja i teraźniejszość (14 kwi 2013)
Halo, halo, tu Radio Poznań! (7 kwi 2013)
Wesołych Świąt (28 mar 2013)
Książka w renesansowym Poznaniu (24 mar 2013)
Świat, którego już nie ma - Bambrzy na poznańskich Ratajach (17 mar 2013)
"Wichrzyciele i warchoły", czyli Marzec'68 w Poznaniu (10 mar 2013)
Apel (3 mar 2013)
Pozostałości Poznańskiej Twierdzy Fortowej - Fort 1 (3 mar 2013)
Alianckie naloty na Poznań (24 lut 2013)
Budynki pokawaleryjskie w Poznaniu, czyli od koszar do osiedla (17 lut 2013)
Jego Królewska Mość Mikołaj Rychlik (10 lut 2013)
Poznań w latach Wielkiej Wojny (3 lut 2013)
Zachować w pamięci miniony czas, czyli o Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli (27 sty 2013)
Konkurs "Blog Roku 2012" (24 sty 2013)
"Piękna Polka", czyli historia królowej Elżbiety Ryksy (20 sty 2013)
Spotkanie z Igorem Janke (15 sty 2013)
Poznańskie stadiony, część 3 - Stadion przy ul. Bułgarskiej (13 sty 2013)
Dwieście lat temu urodził się Hipolit Cegielski! (6 sty 2013)
Wesołych Świąt !!! (19 gru 2012)
Rozrywki dzieci i młodzieży w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (9 gru 2012)
Powojenna odbudowa Starego Rynku (2 gru 2012)
Roman Wilhelmi - wybitny aktor z Poznania (25 lis 2012)
Ponowny pochówek junikowskich kosynierów (21 lis 2012)
Antiqua civitas posnaniensis, czyli dzieje Śródki (18 lis 2012)
Poznań w listopadzie 1918 roku (11 lis 2012)
Poznańska moda w czasach Oświecenia (5 lis 2012)
Odsłonięcie pomnika Romana Wilhelmiego w Poznaniu - fotorelacja (5 lis 2012)
Mały komunikat (5 lis 2012)
Poznańskie stadiony, część 2 - Stadion im. Edmunda Szyca (5 lis 2012)
Legenda polskiej archeologii (21 paź 2012)
Jak budowano Winogrady (14 paź 2012)
Poznaniaków droga ku nowoczesności (8 paź 2012)
Złodziejki, prostytutki, cudzołożnice, czyli kobieca przestępczość w dawnym Poznaniu (30 wrz 2012)
Od mostu Łacina do mostu św. Rocha (23 wrz 2012)
Jak króla Henryka w Poznaniu witano (16 wrz 2012)
Poznańskie stadiony, część 1 - Stadion Lecha na Dębcu (9 wrz 2012)
Budowniczy, uczony, biskup i polityk, czyli opowieść o Janie Lubrańskim (2 wrz 2012)
Pomniki dziewiętnastowiecznego Poznania (26 sie 2012)
Poznańscy ułani (15 sie 2012)
Na scenach kabaretów międzywojennego Poznania (12 sie 2012)
Próby emancypacji poznańskich Żydów w pierwszej połowie XIX wieku (8 sie 2012)
Dzieje "Poznańskiej Wenecji" (5 sie 2012)
Czas na urlop! (17 lip 2012)
Poznański debiut Władysława Hańczy (15 lip 2012)
Najcenniejsza relikwia poznańskiej katedry (11 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 2 (8 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 1 (4 lip 2012)
Poznański romantyk - Ryszard Wincenty Berwiński (28 cze 2012)
Na pomoc Prezydentowi i Rządowi! Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku (24 cze 2012)
Roman May i jego przemysłowe imperium (20 cze 2012)
Poznańskie organy Ladegasta (17 cze 2012)
Książka w średniowiecznym Poznaniu (10 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 2 (6 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 1 (3 cze 2012)
"Echt Poznanioki" kontra "Galicjoki", czyli konflikt swój-obcy w międzywojennym Poznaniu (30 maj 2012)
Królewska Niemiecka Akademia (27 maj 2012)
No to stuknął nam roczek! (20 maj 2012)
Pierwszy polski podręcznik savoir-vivre (16 maj 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 2 (13 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 2 (9 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 1 (6 maj 2012)
Poznań a Konstytucja 3 Maja (3 maj 2012)
Rowerem przez Afrykę (29 kwi 2012)
Rycerze św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu (25 kwi 2012)
Czy w Poznaniu strzelano do cara? (15 kwi 2012)
Początki poznańskiej kinematografii (11 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 2 (1 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 1 (28 mar 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 1 (25 mar 2012)
Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce (21 mar 2012)
Poznańskie duchy i zjawy (18 mar 2012)
Szermierz poznańskiej kontrreformacji (14 mar 2012)
Moda renesansowego Poznania (11 mar 2012)
Związki Józefa Ignacego Kraszewskiego z Poznaniem (7 mar 2012)
Edukacja regionalna - czy jest obecna w szkole? (4 mar 2012)
O profesji kata w dawnym Poznaniu (29 lut 2012)
Ferdinand Foch w Poznaniu (26 lut 2012)
Najstarsza poznańska nekropolia (22 lut 2012)
O poznańskich łaźniach (19 lut 2012)
Ustrój renesansowego Poznania (15 lut 2012)
Tragiczna historia Ludgardy (12 lut 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 3 (8 lut 2012)
Perły Starego Rynku, część 4 (5 lut 2012)
Matka, żona i nauczycielka, czyli pozycja kobiet w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2012)
Ze wspomnień poznańskiego architekta (29 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 2 (25 sty 2012)
Między lojalnością a kontestacją. Mniejszość niemiecka w międzywojennym Poznaniu (22 sty 2012)
Poznań w Prusach Południowych 1793 - 1806 (17 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, część 1 (15 sty 2012)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania, część 2 (12 sty 2012)
Pomnik Powstańców Wielkopolskich (10 sty 2012)
Kawiarnia, teatr i karty, czyli kilka słów o rozrywkach osiemnastowiecznego Poznania (8 sty 2012)
Z Rogalina przez Francję i Holandię, do Brazylii (5 sty 2012)
Bale w hotelu Bazar (3 sty 2012)
Świąteczny komunikat (20 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 2 (18 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 1 (15 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 3 (13 gru 2011)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania (11 gru 2011)
Prezydent "Rzeczpospolitej Polskiej Poznańskiej" (5 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 2 (4 gru 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 7 (1 gru 2011)
Most znany i nieznany (29 lis 2011)
Romantycy i spiskowcy, czyli próba wywołania powstania w 1846 roku w Poznaniu (27 lis 2011)
Mentalność mieszkańców dawnego Poznania (24 lis 2011)
Perły Starego Rynku, część 1 (22 lis 2011)
Elegantki i modnisie dwudziestolecia międzywojennego (20 lis 2011)
Prezydent-legenda, czyli opowieść o Cyrylu Ratajskim (17 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 2 (15 lis 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 6 (13 lis 2011)
Patron najsłynniejszej ulicy w Poznaniu (10 lis 2011)
Miłość i polityka (8 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 1 (6 lis 2011)
Jak budowano Rataje (3 lis 2011)
Cmentarze na poznańskiej Cytadeli (1 lis 2011)
Muzyka w dawnym Poznaniu (30 paź 2011)
Polacy i Niemcy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (27 paź 2011)
Dyplomata - arcybiskup - więzień - kardynał (25 paź 2011)
To już niemal sto lat, czyli historia Warty Poznań (23 paź 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów osiemnastowiecznego Poznania (20 paź 2011)
Tramwaje konne w Poznaniu (18 paź 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 6 (16 paź 2011)
Religijność w barokowym Poznaniu (13 paź 2011)
Twórca poznańskiego ratusza (11 paź 2011)
Dzieje poznańskiej sceny operetkowej (9 paź 2011)
Poznańskie wiosła (6 paź 2011)
Rozrywki mieszkańców renesansowego Poznania (4 paź 2011)
Administracja niemiecka w okupowanym Poznaniu 1939-45 (2 paź 2011)
Doktor Marcin (29 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 5 (27 wrz 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 5 (25 wrz 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów siedemnastowiecznego Poznania (22 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 2 (20 wrz 2011)
Od miasta-twierdzy do nowoczesnej metropolii. Rozwój Poznania w 1 poł. XX wieku. (18 wrz 2011)
Ludność żydowska w średniowiecznym i nowożytnym Poznaniu (15 wrz 2011)
Filolog i fabrykant. Opowieść o Hipolicie Cegielskim (13 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 1 (11 wrz 2011)
Pomnik Armii "Poznań" (9 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 2 (6 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 4 (4 wrz 2011)
Wrzesień 1939 roku w Poznaniu (2 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 1 (31 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 4 (29 sie 2011)
Most Królowej Jadwigi (27 sie 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów szesnastowiecznego Poznania (25 sie 2011)
Poznańska Georges Sand (23 sie 2011)
Bułgarzy w Poznaniu (21 sie 2011)
Kolegium Jezuickie w Poznaniu (19 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 3 (17 sie 2011)
Występy Heleny Modrzejewskiej na scenach poznańskich teatrów (15 sie 2011)
Komunikat (30 lip 2011)
Przybycie Bambrów do Poznania (28 lip 2011)
Edward hr. Raczyński (1786 - 1845) (26 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 3. Czas pracy i odpoczynku. (25 lip 2011)
Edukacja dziewcząt w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (24 lip 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów średniowiecznego Poznania (22 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 2 (22 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 2 (21 lip 2011)
Mikołaj Skrzetuski (ok. 1610 - 1673) (19 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 1 (18 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 1 (17 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 3 (16 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 2 (15 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 1 (14 lip 2011)
Inteligencja polska w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (13 lip 2011)
Biskup Andrzej Bniński (1396 - 1479) (12 lip 2011)
Perypetie z pomnikiem Bamberki (11 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 2 (10 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 1 (9 lip 2011)
Biblioteka Raczyńskich (8 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 2 (7 lip 2011)
Antoni Pfitzner i jego firma (5 lip 2011)
Krótka historia Łazarza (4 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 1 (3 lip 2011)
Przyjęcia u prezydenta Ratajskiego (2 lip 2011)
Emilia Sczaniecka (1804 - 1896) (1 lip 2011)
Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Gajowej (30 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 2 (29 cze 2011)
Pomnik Poznańskiego Czerwca'56 (28 cze 2011)
Poznański Czerwiec 1956 (27 cze 2011)
Przemysł piwowarski w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku (26 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 1 (25 cze 2011)
Pomnik Bismarcka w Poznaniu (24 cze 2011)
Akademia Lubrańskiego (23 cze 2011)
Kościół św. Wojciecha (22 cze 2011)
Antoni Radziwiłł 1775 - 1833 (21 cze 2011)
Ustrój średniowiecznego Poznania (20 cze 2011)
Fortyfikacje Twierdzy Poznań - bariera w rozwoju miasta w XIX wieku (19 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 5 (18 cze 2011)
Pałac Górków (16 cze 2011)
Józef Struś 1510 - 1568 (15 cze 2011)
Brytyjski nalot na Poznań (14 cze 2011)
Krótka historia Wildy (13 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 2 (12 cze 2011)
Więzienia w Poznaniu (10 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 4 (9 cze 2011)
Pożary i powodzie w renesansowym Poznaniu (8 cze 2011)
Perła poznańskiego baroku (7 cze 2011)
Twórca praskiego golema był Poznaniakiem (6 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 3 (5 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 1 (4 cze 2011)
Pręgierz (3 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 2 (2 cze 2011)
Paweł Edmund Strzelecki 1797 - 1873 (1 cze 2011)
Zamek Wilhelma II (31 maj 2011)
Poznańskie czarownice i ich obrońcy (30 maj 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 1 (29 maj 2011)
Poznaniak wśrod pionierów pediatrii (27 maj 2011)
Poznaniak współtwórcą wielkich odkryć geograficznych (26 maj 2011)
Sytuacja kobiet w renesansowym Poznaniu (25 maj 2011)
Zamek Przemysła (24 maj 2011)
Dopisek (23 maj 2011)
Napoleon w Poznaniu (23 maj 2011)
Herb miasta Poznania (22 maj 2011)
Skąd się wzięła nazwa "Poznań"? (21 maj 2011)
Witam wszystkich i zapraszam do lektury. (20 maj 2011)
Zdjęcie: Marek Barankiewicz