blog background
 
Maciej Brzeziński: Poznańskie Historie
historia, zabytki, kultura, ludzie
metka_epoznan
Poznań 1146 - Krzyszków 1157
ok
30
not ok
5
liczba odsłon: 1198

Kiedy w 1138 roku Bolesław Krzywousty dokonał żywota, weszła w życie jego ustawa sukcesyjna, zwana błędnie testamentem, dzieląca Polskę na dzielnice z najstarszym synem Krzywoustego Władysławem, jako księciem zwierzchnim. Jednak już kilka lat później został on obalony i wygnany, a spowodowały to dwa wydarzenia, które rozegrały się w Poznaniu i podpoznańskim Krzyszkowie.  


Synowie Krzywoustego

Bolesław Krzywousty był niewątpliwe jednym z najbardziej płodnych przedstawicieli dynastii Piastów, doczekał się bowiem aż czternastu potomków z dwóch małżeństw. Nie znamy co prawda imion dwóch spośród jego córek, a dwóch synów o imionach: Leszek i Kazimierz, zmarło w dzieciństwie, to i tak Bolesław mógł poszczycić się aż pięcioma synami. 


J.Matejko, Władysław II Wygnaniec, źródło: Wikimedia.


Pierwszym był Władysław II, który przeszedł do historii z przydomkiem „Wygnaniec”. Jego matką była pierwsza żona Krzywoustego, Zbysława, córka księcia kijowskiego Świętopełka. Z tego małżeństwa doczekał się Bolesław jeszcze nieznanej z imienia córki. Kolejni synowie i córki, to owoce drugiego małżeństwa księcia z Salomeą, córką Henryka hrabiego Bergu. Ci synowie to: Bolesław IV Kędzierzawy, Mieszko III zwany Starym, Henryk Sandomierski oraz Kazimierz II Sprawiedliwy.


J.Matejko, Bolesław IV Kędzierzawy, źródło: Wikimedia.

 

Pięciu synów to powód do dumy, ale także troska o to, aby w przyszłości nie doszło do bratobójczych walk o władzę nad krajem. Bolesław w młodości sam toczył takie boje, najpierw w sojuszu z bratem Zbigniewem przeciw ojcu – Władysławowi Hermanowi, a później walczył i pokonał Zbigniewa. Teraz chciał takiego losu zaoszczędzić swym synom i krajowi, dlatego kilka lat przed śmiercią sporządził ustawę sukcesyjną, w której co prawda podzielił kraj między synów, ale i ustanowił księcia zwierzchniego, zwanego seniorem, którym miał zostać najstarszy Władysław. W historiografii nazwano to zasadą pryncypatu. 


J. Matejko, Mieszko III Stary, źródło: Wikimedia.


Władysław miał objąć w posiadanie dzielnicę senioralną, na którą składała się ziemia krakowska i sieradzka oraz być może fragment Wielkopolski z Kaliszem i Gnieznem, a także zachować zwierzchność nad Pomorzem. Jego dzielnicą dziedziczną został Śląsk i południową część ziemi lubuskiej. Bolesław Kędzierzawy objął Mazowsze i Kujawy, a Mieszko Stary zachodnią Wielkopolskę z Poznaniem i północną część ziemi lubuskiej. Henryk w chwili śmierci ojca był zaledwie kilkuletnim chłopcem, pozostał więc pod opieką matki Salomei, której jako oprawę wdowią wydzielono ziemię łęczycką. Żadnej dzielnicy nie otrzymał za to Kazimierz, gdyż albo urodził się krótko przed śmiercią Krzywoustego, albo tuż po jego zejściu. Do sporu między Władysławem II a przyrodnimi braćmi doszło już kilka lat po wejściu w życie statusu, a przyczyniły się do tego dwie nieprzeciętne kobiety…


J. Matejko, Kazimierz II Sprawiedliwy, źródło: Wikimedia.


Agnieszka i Salomea

Kronikarze i część historyków skłonni byli widzieć źródło konfliktu pomiędzy seniorem Władysławem i jego przyrodnimi braćmi – juniorami, w rywalizacji żony Władysława Agnieszki z rodu Babenbergów, z wdową po Krzywoustym – Salomeą. Agnieszka należała do śmietanki arystokratycznej Europy. Była córką margrabiego Austrii Leopolda III Świętego, wnuczką cesarza Henryka IV i przyrodnią siostrą króla niemieckiego Konrada III. Ponoć stale podburzała Władysława przeciw braciom, czy jakbyśmy dziś powiedzieli, „wjeżdżała mu na ambicję”, nazywając „półksięciem”. Tego nie da się dziś potwierdzić, choć współcześni historycy raczej przeczą temu. Co nie oznacza, że Agnieszka nie była pozbawiona ambicji. 


Agnieszka Babenberg, źródło: Wikimedia.


Na drugim biegunie znajdowała się Salomea, wdowa po Bolesławie Krzywoustym, córka niezbyt wpływowego możnego - hrabiego Bergu. Być może odczuwała pewne kompleksy względem żony pasierba, prawdą jest, że po śmierci męża najważniejszą sprawą dla niej było zapewnienie swym synom silnej pozycji w kraju.


Do pierwszego poważnego konfliktu doszło już pod koniec 1141 roku. Wtedy to z inicjatywy Salomei zwołano do Łęczycy zjazd juniorów i możnych z pominięciem Władysława. Głównym powodem zwołania zjazdu była chęć wydania trzyletniej Agnieszki, córki Krzywoustego i Salomei, za jednego z synów księcia kijowskiego Wsiewołoda II Olegowicza. Tylko pozornie była to sprawa rodzinna, bowiem małżeństwa panujących nigdy nie były sprawami prywatnymi, ponadto Salomea pogwałciła prawa Władysława II jako księcia zwierzchniego i głowę rodziny. Najprawdopodobniej wdowa i juniorzy pragnęli pozyskać sobie ważnego sojusznika w spodziewanej wojnie z Władysławem. Senior szybko jednak zadziałał, sam proponując Wsiewołodowi sojusz, pozyskując córkę księcia kijowskiego Zwinisławę, jako żonę dla swojego syna – Bolesława Wysokiego. Wsiewołod wybrał sojusz z seniorem i w 1142 roku wojska ruskie za przyzwoleniem Władysława, najechały ziemie juniorów. Tę rundę wygrał senior.


Dwa lata później, w 1144 roku, zmarła księżna Salomea, a zgodnie z ustawą sukcesyjną Bolesława Krzywoustego, jej oprawa wdowia, czyli ziemia łęczycka, miała przypaść seniorowi. Juniorzy jednak zajęli ją, chcąc podzielić między siebie, albo oddać młodszemu z braci – Henrykowi, jako odrębną dzielnicę. Doszło więc do wojny, w której Władysława wspierali Rusini, za co otrzymali Wiznę, leżącą w dzielnicy Bolesława Kędzierzawego. Wojna toczyła się ze zmiennym szczęściem, jednak konflikt spowodował narastającą niechęć możnych i dostojników kościelnych względem seniora, jednakże gwoździem do trumny Władysława była sprawa Piotra Włostowica.


Upadek Piotra Włostowica     

Piotr Włostowic, zwany też Włostem lub Włastem albo Duninem, był jednym z najpotężniejszych i najbogatszych możnowładców w Polsce. Był potomkiem starego śląskiego rodu, choć według legendy rodowej, gniazdo rodzinne miało znajdować się w Dani. Był fundatorem wielu kościołów o klasztorów, z których kilka przetrwało do dzisiaj, czym zyskał sobie przychylność Kościoła. 


J. Matejko, Piotr Włostowic sprowadza cystersów do Polski, źródło: Wikimedia.


Przez małżeństwo z ruską księżniczką Marią, krewniaczką pierwszej żony Bolesława Krzywoustego Zbysławy, stał się powinowatym zarówno Krzywoustego, jak i Władysława Wygnańca. Początki kariery politycznej Włostowica sięgały jeszcze czasów Krzywoustego. Włostowic reprezentował interesy możnych, a ci byli zainteresowani osłabieniem władzy centralnej i przeciwstawiali się procesowi centralizacji władzy książęcej, a tę linię zaczął realizować Władysław II. Włostowic opowiadał się za ścisłym przestrzeganiem statusu Krzywoustego, a kiedy senior zaczął go coraz bardziej łamać, Włostowic opowiedział się po stronie juniorów, a przez to wyrósł na przywódcę opozycji. Tego już Władysław nie mógł darować. W 1145 roku Włostowic został uwięziony i oślepiony, jego dobra konfiskowane, a sam wraz z rodziną udał się na wygnanie na Ruś. 


Oślepienie Piotra Włastowica, rys. z XIX w., źródło: Wikimedia.


Oślepienie była karą typową dla zdrajców stanu, jednakże przekazy źródłowe wskazują na księżnę Agnieszkę, jako sprawczynię upadku Włostowica. Miał on oskarżyć Agnieszkę o romans z rycerzem Dobkiem. Księżna przekonała męża o swej niewinności, ale zaprzysięgła Piotrowi zemstę. Miała ona podjudzać Władysława przeciwko możnowładcy, aż wreszcie dopięła swego. Uwięzienie i okrutne okaleczenie Włostowica doprowadziło do przejścia na stronę juniorów dużej części możnych i dostojników kościelnych. Warto wspomnieć, że sprawa Piotra Włostowica stała się kanwą powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego Historia prawdziwa o Petrku Właście palatynie, którego nazywano Duninem. Opowiadanie historyczne z XII wieku, wydanej w 1878 roku, należącej do cyklu Dzieje Polski.


Oblężenie juniorów w Poznaniu

Wojna Władysława z juniorami trwała jednak dalej. Senior prawdopodobnie, wzorem ojca, dążył do ostatecznego wyrugowania braci ze swoich dzielnic i zjednoczenia kraju. Wszystko wskazywało na to, że plan ów się powiedzie. Uciekając przez Władysławem, juniorzy schronili się u Mieszka III Starego w poznańskim grodzie. Miało to miejsce w 1146 roku. Władysław obległ Poznań, ale wkrótce w obozie seniora zjawił się arcybiskup gnieźnieński Jakub ze Żnina, prosząc go o odstąpienie od oblężenia. Być może chciał on namówić Władysława do podjęcia rokowań z braćmi. Kiedy senior odmówił, arcybiskup rzucił na niego klątwę. 


Arcybiskup Jakub ze Żnina, źródło: Wikimedia.


Według Kroniki Wielkopolskiej, wóz arcybiskupa przypadkiem zawadził o filar podtrzymujący namiot książęcy, tak, że namiot runął na Władysława. Miała to być zapowiedź upadku dumnego seniora. Klątwa kościelna pozbawiła seniora większej części zwolenników. Książę z oblegającego sam stał się oblężonym, a ze zwycięscy szybko przemienił się w zwyciężonego. Wkrótce juniorzy doczekali się pomocy ze strony rycerstwa, które miało już dość dążeń seniora. Sygnałem do ataku na wojska Władysława miała być tarcza wywieszona na wieży kościoła św. Mikołaja na Zagórzu.Kościół św. Mikołaja na Zagórzu

Kronika Wielkopolska po raz pierwszy wspomina o tym kościele, znajdującym się na Zagórzu, czyli w części Ostrowa Tumskiego, zamieszkanej przez ludność służebną. Kościół św. Mikołaja był jednym z najstarszych poznańskich kościołów. Był, gdyż już nie istnieje. 


Kościół św. Mikołaja na Zagórzu, rys. z końca XVIII w., źródło: wieczorkiewicz.org.


Został rozebrany na początku XIX wieku z nakazu władz pruskich. Obecnie w miejscu kościoła stoi kaplica seminarium duchownego. Nie wiadomo kiedy dokładnie zbudowano kościół św. Mikołaja, ale skoro wspomina się o nim w związku z wydarzeniami 1146 roku, zatem być może postawiono go na początku XII wieku, a kto wie, czy nie już w połowie XI wieku. Niewykluczone, że zbudowano go przy okazji odbudowy grodu poznańskiego przez Kazimierza Odnowiciela, po zniszczeniach dokonanych przez księcia czeskiego Brzetysława w 1037/1038 roku. Po odbudowaniu gród został ponownie zasiedlony, a ludność na Zagórzu otrzymała swój własny kościół, którego patronem został św. Mikołaj. Ale to tylko hipoteza.


Święty Mikołaj był jednym z najważniejszych świętych czczonych w Kościele prawosławnym. Jego kult na Zachodzie przyjął się w X wieku, zapewne dzięki księżniczce bizantyjskiej Teofano, żonie cesarza Ottona II. Kult tego świętego umocnił się i rozszerzył w związku z przeniesieniem relikwii świętego do włoskiego miasta Bari w 1087 roku. Poznański kościół św. Mikołaja mógł być jednym z pierwszych świątyń poświęconych temu świętemu, na ziemiach polskich. Czerwona tarcza, za pomocą której oblężeni dali znak odsieczy do ataku, miała zostać wywieszona na szczycie wieży kościoła, bądź też na wieży wału grodowego za kościołem. W każdym razie, Władysław został pokonany i udał się na wygnanie do Niemiec. Księżna Agnieszka broniła się jeszcze z resztką zwolenników w Krakowie, ale i ona wkrótce podążyła za mężem.


Wygnaniec

Władysław otrzymał poparcie dla swej sprawy zarówno od króla niemieckiego Konrada III, jaki i papieża Eugeniusza III. Papież cofną klątwę Jakuba ze Żnina rzuconą na seniora, a nawet nakazał swemu legatowi Gwidonowi rzucić klątwę na juniorów, a Polskę obłożyć interdyktem, czyli zakazem sprawowania funkcji religijnych na danym terytorium. 


Papież Eugeniusz III, źródło: Wikimedia.


Co ciekawe jednak, polscy biskupi całkowicie zignorowali papieską klątwę, stając solidarnie po stronie juniorów. Konrad zaś zorganizował wyprawę, ale była ona źle przygotowana i poprowadzona bez większego przekonania. Kiedy armia dotarła do Odry, która akurat wylała, po prostu zawróciła do domów. Władysław trafił na zły moment. Właśnie trwały przygotowania do II krucjaty, ponadto planowano też wyprawę krzyżową przeciw Słowianom połabskim i Prusom. Dla nadgranicznych margrabiów niemieckich juniorzy wydawali się być cenniejszymi sojusznikami w walce z Połabianami i Prusami, niż były książę zwierzchni. Póki co, Władysław musiał poczekać na swoją kolej. Na otarcie łez otrzymał zamek Altenburg, wraz z okolicznymi ziemiami.


Konrad III, źródło: Wikimedia.


Krzyszków 1157

W 1152 roku król Konrad III zmarł, a jego następcą został Fryderyk I Barbarossa. Władysław Wygnaniec nie dawał mu zapewne spokoju, prosząc o interwencję w swojej sprawie. W końcu cesarz (od 1155 roku) podjął decyzję o wyprawie, zanim to jednak nastąpiło, spróbował kroków dyplomatycznych. Posłowie Fryderyka zażądali od Bolesława Kędzierzawego przywrócenia Władysławowi Śląska, bo o powrocie do godności księcia zwierzchniego nie mogło być mowy. Juniorzy jednak odmówili, a to oznaczało wojnę.


Fryderyk I Barbarossa, źródło: Wikimedia.


Fryderyk Barbarossa wyruszył z wojskiem w 1157 roku. Juniorzy nie próbowali stawiać mu oporu, mało tego, spalono nawet przygraniczne grody obronne: Bytom nadodrzański i Głogów. Wojska cesarskie dotarły aż do podpoznańskiego Krzyszkowa, tam doszło do upokarzającej sceny: Bolesław Kędzierzawy boso, z mieczem zawieszonym na szyi, na kolanach złożył hołd cesarzowi w zamian za uznanie swojej władzy. Jego waleczny ojciec Bolesław Krzywousty pewnie przewrócił się w swym grobie w katedrze płockiej. Pamiętajmy jednak, że juniorzy nie mieli dość sił, aby walczyć z całą potęgą cesarstwa, wszak Bolesław Chrobry i sam Krzywousty nigdy nie odważyliby się walczyć z cesarzem w otwartym polu. Obaj prowadzili raczej wojnę partyzancką w oparciu o obronę grodów warownych. Rzekomą bitwę na Psim Polu z 1109 roku, należy włożyć między bajki i uznać za przejaw fantazji kronikarskiej, tym bardziej więc Bolesław Kędzierzawy nie miał szans na zwycięskie starcie z Barbarossą.


Układ w Krzyszkowie przewidywał uznanie Bolesława Kędzierzawego za nowego seniora, choć Władysław Wygnaniec miał odzyskać Śląsk. Bolesław musiał zapłacić cesarzowi 2000 grzywien srebra, książętom Rzeszy 1000, dworzanom 200, a cesarzowej 20, ponadto stawić się z wojskiem na wyprawę Fryderyka do Italii i przybyć w czas Bożego Narodzenia na sejm Rzeszy do Magdeburga, aby tam odpowiedzieć na zarzuty w sprawie starszego brata. Jako zabezpieczenie trwałości układów, Bolesław wysłał na dwór cesarski zakładników, wśród których był jego młodszy brat – Kazimierz Sprawiedliwy. Bolesław nie wypełnił jednak wszystkich warunków układu w Krzyszkowie, nie wsparł bowiem cesarza w wyprawie do Włoch oraz nie zgodził na powrót Władysława Wygnańca do Polski. Ten ostatni zmarł zresztą w 1159 roku, za to na Śląsk powrócili jego synowie: Bolesław Wysoki i Mieszko Plątonogi. Tak ostatecznie zakończyła się sprawa Władysława Wygnańca.


Bolesław Kędzierzawy i jego młodsi bracia wyganiając Władysława, nie złamali zasady pryncypatu, po prostu przeciwstawili się dążeniom zjednoczeniowych przyrodniego brata. Ten nie miał takiej charyzmy i zdolności przywódczych, jak jego ojciec i przodkowie: Bolesław Chrobry i Bolesław Śmiały. Zasada pryncypatu wprowadzona statutem Krzywoustego, wydawała się być rozsądna i dobrze przemyślana, choć trudna do utrzymania w praktyce. Wątpliwe jest także aby w tak skłóconej rodzinie, jaką byli Piastowie, możliwą była pokojowa współpraca krewnych w zarządzaniu państwem. To, co wydarzyło się w Poznaniu w 1146 roku i w Krzyszkowie jedenaście lat później, przypieczętowało rozbicie dzielnicowe Polski.

Źródło:

Grodecki R., Zachorowski S., Dąbrowski J., Dzieje Polski średniowiecznej, t. I do roku 1333, Kraków 1995.

Jureczko A., Testament Krzywoustego, „Dzieje Narodu i Państwa Polskiego”, Kraków 1988.

Tycówna M., Kościół św. Mikołaja w Poznaniu, w: Antologia, „Kronika Miasta Poznania”, nr 3/4, 1990.

Wyrozumski J., Dzieje Polski Piastowskiej (VIII wiek – 1370), „Wielka Historia Polski” tom 2, Kraków 1999.  

 
WASZE KOMENTARZE[1]
~Aut**: Komentarz usunięty za złamanie regulaminu. IP autora zabezpieczono na potrzeby potencjalnego postępowania policji lub prokuratury.
avatarremik: Tradycyjnie łapka w górę. Bardzo ciekawy tekst. Prolog do Cherezińskiej :). Nieśmiała sugestia korektorska: namiot runął nie runą ( na samym początku tekstu :) ) i jeszcze w jednym miejscu, ale mi umknęło :)
dodano: Niedziela, 2014.10.26 16:04
ok
4
not ok
4
odpowiedz|usuń
avatarMaciek_1980: remik: Tradycyjnie łapka w górę. Bardzo ciekawy tekst. Prolog do Cherezińskiej :). Nieśmiała sugestia korektorska: namiot runął nie runą ( na samym początku ...
Dziękuję Panie Remigiuszu, już poprawiam :)
dodano: Niedziela, 2014.10.26 18:15
ok
1
not ok
4
odpowiedz|usuń
avatarUporekMarcepanowicz: Pewnie, że ciekawe. Ze swej strony muszę dodać (jak zwykle zresztą), że w przeszłości na Zagórzu oprócz kościoła, miał stojeć także kumisariat. :)
dodano: Niedziela, 2014.10.26 21:56
ok
20
not ok
4
odpowiedz|usuń
avatarUporekMarcepanowicz: Maciek_1980: Dziękuję Panie Remigiuszu, już poprawiam :)...
Uwoży na Remigiusza. Un przeczytoł wuchtę knip, tak że już nie wiada, czy pisze coś od siebie, czy może cytuje to, co ktoś kiedyś napisoł. :)
dodano: Niedziela, 2014.10.26 22:59
ok
20
not ok
6
odpowiedz|usuń
~Autor: Maciek_1980: Dziękuję Panie Remigiuszu, już poprawiam :)...
typowy gimbus co przyjmuje tylko pozytywne wiadomości a negatywne kasuje poozdro od espe lizusie.
dodano: Poniedziałek, 2014.10.27 08:43, IP:5.174.43.XXX
ok
4
not ok
5
odpowiedz|usuń
~Autor: ~Autor: Jak tam twój chłopak espe koleś? hehe...
o oto dowód. Na pierwszym planie.
dodano: Poniedziałek, 2014.10.27 08:44, IP:5.174.43.XXX
ok
4
not ok
3
odpowiedz|usuń
avatarMaciek_1980: UporekMarcepanowicz: Pewnie, że ciekawe. Ze swej strony muszę dodać (jak zwykle zresztą), że w przeszłości na Zagórzu oprócz kościoła, miał stojeć także kumisariat. :)...
Dziękuję Panie Uporku za cenną uwagę. O komisariacie nie wiedziałem, tym bardziej dziękuję :)
dodano: Poniedziałek, 2014.10.27 19:53
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarMaciek_1980: ~Autor: typowy gimbus co przyjmuje tylko pozytywne wiadomości a negatywne kasuje poozdro od espe lizusie. ...Jak
Jak już to niedawno napisałem, będę odpowiadał jedynie na rzeczowe komentarze dotyczące tekstów, natomiast nie zamierzam polemizować z chamstwem tudzież głupotą. Chamskie komentarze będę usuwał. Powiem ci chłopcze jedno - zabierz swoje zabawki i przenieś się do innej piaskownicy, a komentowanie tego blogu zostaw tym, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia. Masz jakieś merytoryczne uwagi do tego lub innych wpisów, to pisz, chętnie się odniosę. Założę się jednak, że powyższego tekstu nawet nie przeczytałeś, w końcu jest on taki długi i tyle tam trudnych słów... To by było na tyle. Jeśli potrafisz napisać coś lepszego po za chamskimi komentarzami, to napisz, a póki co, lecz kompleksy gdzie indziej.
dodano: Poniedziałek, 2014.10.27 20:01
ok
4
not ok
1
odpowiedz|usuń
avatarUporekMarcepanowicz: Maciek_1980: Dziękuję Panie Uporku za cenną uwagę. O komisariacie nie wiedziałem, tym bardziej dziękuję :)...
Jestem Uporek, nie żaden "pan". :)
dodano: Poniedziałek, 2014.10.27 22:32
ok
20
not ok
3
odpowiedz|usuń
avatarUporekMarcepanowicz: Maciek_1980: Dziękuję Panie Uporku za cenną uwagę. O komisariacie nie wiedziałem, tym bardziej dziękuję :)...
Komisariat MO. Tak od około 1971 do około 1991 roku. Wcześniej komisariat mieścił się przy Rynku Śródeckim.
dodano: Poniedziałek, 2014.10.27 22:50
ok
19
not ok
4
odpowiedz|usuń
~Autor: Maciek_1980: Jak już to niedawno napisałem, będę odpowiadał jedynie na rzeczowe komentarze dotyczące tekstów, natomiast nie zamierzam polemizować z chamstwem tudz...
Nie zniżaj się do odpowiadania takim ludziom. Nic ich bardziej nie boli niż ignorowanie. Po prostu kasuj takie posty i tyle. Nikt nie będzie miał pretensji.
dodano: Środa, 2015.01.14 07:59, IP:213.146.32.XXX
ok
3
not ok
0
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
MACIEJ BRZEZIŃSKI
poznanskiehistorie.epoznan.pl
RSSsend_message
Nazywam się Maciej Brzeziński. Z wykształcenia jestem historykiem i wschodoznawcą. Od maja 2011 roku prowadzę tego bloga. Historia Poznania to jedna z moich pasji, ale za to największa, dlatego chcę popularyzować fascynujące dzieje tego miasta. Można mnie znaleźć także pod adresem: www.poznanskiehistorie.blogspot.com oraz na facebooku. Zapraszam więc do lektury.
Mój kontakt: [email protected]
ARCHIWUM WPISÓW
10 niesamowitych poznańskich pomników (22 sty 2019)
To już sto lat, czyli historia PSS "Społem" (13 sty 2019)
Kaisergarten, czyli niezwykły poznański teatr variete (13 sty 2019)
Od żartu do zwierzyńca, czyli historia ogrodu zoologicznego na Jeżycach (30 lip 2018)
Lokacja Poznania na prawie niemieckim w 1253 r. (14 lip 2018)
Od ewangelickiej "katedry" do katolickiego kościoła (5 lip 2018)
Jerzy Mieloch - motocyklowy mistrz z Poznania (28 cze 2018)
Od osady Piaski do Placu Bernardyńskiego (22 cze 2018)
Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego (17 cze 2018)
Nowy Ratusz na Starym Rynku (31 maj 2018)
10 łazarskich "perełek" (17 maj 2018)
Wielkopolska Wiosna Ludów (12 maj 2018)
Kościoły międzywojennego Poznania (3 maj 2018)
Zielona dolina Cybiny (26 kwi 2018)
Poznański pułk rumuńskiego króla (14 kwi 2018)
Wielkanoc na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX stulecia (30 mar 2018)
Kino "Słońce" w Poznaniu 1927 - 1945 (17 mar 2018)
Piękno nieodzyskane, czyli 10 obiektów, których już nie znajdziemy w Poznaniu (8 mar 2018)
Maltanka, czyli historia niezwykłej poznańskiej kolejki (16 lut 2018)
Katalog Domu Sportowego Jana Wiencka z 1929 roku (8 lut 2018)
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (4 lut 2018)
"Portki księdza", czyli historia nieistniejącego kościoła ewangelickiego św. Piotra i jego parafii (26 sty 2018)
Klementyna Śliwińska - pionierka polskiego automobilizmu (21 sty 2018)
Przemysław Garczyński - "Kelner" - recenzja (18 sty 2018)
10 jeżyckich "perełek" (13 sty 2018)
Zupa z konopi, wróżby i gwiazdory, czyli Boże Narodzenie na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX w. (22 gru 2017)
Pierwszy dowódca, czyli opowieść o Stanisławie Taczaku (14 gru 2017)
Katarzyna Marciszewska "Wiedźmy Himmlera" - recenzja (10 gru 2017)
Wielki kryzys 1929 roku w Poznaniu (8 gru 2017)
Pod skrzydłami pegaza (3 gru 2017)
Kaiser Wilhelm-Siedlung, czyli osiedle kolejarzy przy ulicy Hutniczej (16 lis 2017)
Ormianie w dawnym Poznaniu (9 lis 2017)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (3 lis 2017)
10 grunwaldzkich "perełek" (27 paź 2017)
Balony, sterowce, aeroplany, czyli początki lotnictwa w Poznaniu (19 paź 2017)
Krótka historia osiedla Piątkowo-Naramowice (11 paź 2017)
Pogrobowiec, czyli historia króla Przemysła II (5 paź 2017)
Złota Kaplica, czyli cząstka Bizancjum w Poznaniu (28 wrz 2017)
Szkoła Wydziałowa Poznańska (2 wrz 2017)
Ogródki rozrywkowe i wyścigi konne, czyli jak dawniej bawiono się przy Drodze Dębińskiej (21 sie 2017)
10 wildeckich "perełek" (8 sie 2017)
Poznański gotyk, część 2 (23 lip 2017)
Poznański gotyk, część 1 (13 lip 2017)
Bunt wójta Przemka (3 lip 2017)
Sołacz - willowa dzielnica Poznania (15 cze 2017)
Cesarzowa Wiktoria w Poznaniu (9 cze 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 2 (27 maj 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 1 (18 maj 2017)
Zanim powstały Targi Poznańskie, czyli Wystawa Wschodnioniemiecka w 1911 roku. (14 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 2 (4 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 1 (27 kwi 2017)
10 poznańskich "naj..." (18 kwi 2017)
Medycyna i higiena w renesansowym Poznaniu (2 kwi 2017)
Adwentyści Dnia Siódmego w Poznaniu (22 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 2 (9 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 1 (3 mar 2017)
Jeżyckie wille - luksus i elegancja (15 lut 2017)
Legendarni biskupi poznańscy wg Długosza (6 lut 2017)
10 najsłynniejszych poznanianek (II) (22 sty 2017)
Poznaniacy wobec powstania listopadowego (30 lis 2016)
Paganini w Poznaniu (23 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 2 (17 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 1 (9 lis 2016)
Żydzi w międzywojennym Poznaniu (27 paź 2016)
Ks. Józef Rogaliński i starania o uniwersytet w osiemnastowiecznym Poznaniu (19 paź 2016)
10 najpiękniejszych ulic w Poznaniu (13 paź 2016)
Aleksander I w Poznaniu (29 wrz 2016)
Współczesne kościoły Poznania (23 wrz 2016)
Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań" (14 wrz 2016)
Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona (6 sie 2016)
Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu (17 lip 2016)
Od października do czerwca, czyli ogólnopolskie znaczenie Czerwca'56 (7 lip 2016)
Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic (23 cze 2016)
Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu (16 cze 2016)
95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich (2 cze 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 2 (25 maj 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1 (19 maj 2016)
Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej (5 maj 2016)
Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu w 1966 roku (24 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 2 (16 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 1 (10 kwi 2016)
Socrealizm w Poznaniu (16 mar 2016)
Panowie z Górki (2 mar 2016)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli namiastka uniwersytetu (25 lut 2016)
Jordan - biskup polski czy poznański? (11 lut 2016)
Zjazd poznański 1530 roku (3 lut 2016)
Architektura międzywojennego Poznania (28 sty 2016)
10 nietuzinkowych poznaniaków (12 sty 2016)
Życie w Poznaniu w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w świetle "Kuriera Poznańskiego" (15 gru 2015)
Święci patroni Poznania (9 gru 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 2 (24 lis 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 1 (17 lis 2015)
Cmentarz na Górczynie (4 lis 2015)
130 lat komunikacji telefonicznej w Poznaniu (21 paź 2015)
Włosi w dawnym Poznaniu (7 paź 2015)
"Ukochana żona", czyli historia księżnej Ryksy szwedzkiej, żony Przemysła II (12 sie 2015)
10 najpiękniejszych kamienic poznańskiej "belle epoque" (28 lip 2015)
Od Intendentury do Collegium Historicum (14 lip 2015)
"Naród Sobie", czyli narodziny i pierwsze lata Teatru Polskiego w Poznaniu (30 cze 2015)
Rymarze, krawcy i kuśnierze, czyli słów kilka o rzemieślnikach w średniowiecznym Poznaniu (24 cze 2015)
Kulturkampf (9 cze 2015)
Poznańscy muzułmanie (2 cze 2015)
Port rzeczny w Poznaniu (26 maj 2015)
10 osobliwości Poznania (13 maj 2015)
Szkoci w Poznaniu (5 maj 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 2 (27 kwi 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 1 (21 kwi 2015)
Poznańscy reformaci i ich śródecki kościół (24 mar 2015)
Generał Krzyżanowski, czyli jak wielkopolski szlachcic został amerykańskim bohaterem (10 mar 2015)
Ludzie niezwyczajni - o Dezyderym Chłapowskim i księdzu Piotrze Wawrzyniaku słów kilka (3 mar 2015)
10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (17 lut 2015)
Marcin Kasprzak i Róża Luksemburg, czyli socjaliści w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2015)
Wybierzmy 10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (26 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 2 (18 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 1 (11 sty 2015)
Poznańska parafia prawosławna (14 gru 2014)
10 najpiękniejszych i najcenniejszych poznańskich kościołów (30 lis 2014)
"De optimo senatore", czyli międzynarodowa kariera pewnego poznańskiego biskupa (16 lis 2014)
Od Wszystkich Świętych do Andrzejek, czyli listopad w wielkopolskiej tradycji ludowej (2 lis 2014)
Poznań 1146 - Krzyszków 1157 (26 paź 2014)
Historia Folwarku Edwardowo (12 paź 2014)
Targowisko, centrum polskości i miejsce zgromadzeń, czyli Stary Rynek w XIX wieku (9 paź 2014)
10 symboli Poznania (21 wrz 2014)
Ad maiorem Dei gloriam, czyli przybycie jezuitów do Poznania (14 wrz 2014)
Na pensji w Poznaniu dziewiętnastego stulecia (7 wrz 2014)
Dzieje Górczyna (31 sie 2014)
Przerwa wakacyjna (27 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 2 (21 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 1 (13 lip 2014)
10 najsłynniejszych poznanianek (29 cze 2014)
Katedra poznańska królewską nekropolią? (22 cze 2014)
Grecy w Poznaniu (15 cze 2014)
Konstancja z Potockich Raczyńska, czyli żywot kobiety niezwykłej (8 cze 2014)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (1 cze 2014)
Gniezno czy Poznań? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? (25 maj 2014)
No to mamy już 3 lata! (21 maj 2014)
10 osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania (18 maj 2014)
Co kryje park na osiedlu Czecha? Pruskie umocnienia wśród ratajskich bloków! (11 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 2 (4 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 1 (27 kwi 2014)
Wesołych Świąt! (13 kwi 2014)
Beocja czy Sparta? Jak wykształcił się poznański etos (23 mar 2014)
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce i jego poznańska siedziba (16 mar 2014)
Pomniki Wieszcza Adama w Poznaniu (2 mar 2014)
Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu (16 lut 2014)
Od Śluzy Katedralnej do powstania ICHOT (9 lut 2014)
W domu i w kamienicy, czyli jak mieszkali poznaniacy w XIX stuleciu (2 lut 2014)
Od osady Stelmachy do placu Wiosny Ludów (26 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 2 (19 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 1 (12 sty 2014)
Dwa stare forty. Jedna historia, wspólna przyszłość? (5 sty 2014)
Chwała Zwycięzcom! (26 gru 2013)
Wesołych Świąt! (22 gru 2013)
Z Poznania do Hollywood, czyli historia Lilli Palmer (15 gru 2013)
Legenda o trzech skradzionych Hostiach - prawda, czy mit? (8 gru 2013)
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1 gru 2013)
Panorama renesansowego Poznania (17 lis 2013)
Miejsce kaźni Wielkopolan w okresie II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Forcie VII w Poznaniu (8 lis 2013)
Kłopotliwy honorowy obywatel miasta Poznania (3 lis 2013)
Historia Jeżyc, część 2 (27 paź 2013)
Historia Jeżyc, część 1 (20 paź 2013)
Poznań kontra Kraków, czyli jezuickie starania o uniwersytet w Poznaniu w 1611 roku (13 paź 2013)
Doktor Marcin i inni, czyli początki poznańskiej pracy organicznej (29 wrz 2013)
Poznań w oparach czarnej magii (24 wrz 2013)
"W Poznaniu na wygnaniu", czyli poznańskie lata Kazimiery Iłłakowiczówny (15 wrz 2013)
Perły poznańskich podwórek, czyli ul. Ratajczaka 14 - historia zabudowy w podwórzu (8 wrz 2013)
Przerwa wakacyjna (21 lip 2013)
Burzliwe dzieje ratuszowego orła (14 lip 2013)
Podróż sentymentalna kolejką wąskotorową - kiedyś czasy świetności, a dziś pozostałości i wspomnienia (7 lip 2013)
Poznań pod wodą (30 cze 2013)
Wędrujące serce generała (23 cze 2013)
Pancerna Impreza. Fotorelacja z Dnia Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (16 cze 2013)
Odrodzenie z upadku, czyli działalność Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu (9 cze 2013)
Fort VIIa - militarna przeszłość, "biurowa" przyszłość (2 cze 2013)
Od Wszechnicy Piastowskiej do Uniwersytetu Poznańskiego (26 maj 2013)
Książę Przemysł I - ojciec Poznania (19 maj 2013)
Medycyna i higiena w Poznaniu XIX stulecia (12 maj 2013)
28. Dni Ułana 2013 - fotorelacja Agnieszki Wiśniewskiej. (7 maj 2013)
"Błazeńskie urządzenie", czyli historia poznańskich koziołków (28 kwi 2013)
Poznańska Gra Liczbowa "Koziołki" (21 kwi 2013)
Hipodrom Wola - tradycja i teraźniejszość (14 kwi 2013)
Halo, halo, tu Radio Poznań! (7 kwi 2013)
Wesołych Świąt (28 mar 2013)
Książka w renesansowym Poznaniu (24 mar 2013)
Świat, którego już nie ma - Bambrzy na poznańskich Ratajach (17 mar 2013)
"Wichrzyciele i warchoły", czyli Marzec'68 w Poznaniu (10 mar 2013)
Apel (3 mar 2013)
Pozostałości Poznańskiej Twierdzy Fortowej - Fort 1 (3 mar 2013)
Alianckie naloty na Poznań (24 lut 2013)
Budynki pokawaleryjskie w Poznaniu, czyli od koszar do osiedla (17 lut 2013)
Jego Królewska Mość Mikołaj Rychlik (10 lut 2013)
Poznań w latach Wielkiej Wojny (3 lut 2013)
Zachować w pamięci miniony czas, czyli o Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli (27 sty 2013)
Konkurs "Blog Roku 2012" (24 sty 2013)
"Piękna Polka", czyli historia królowej Elżbiety Ryksy (20 sty 2013)
Spotkanie z Igorem Janke (15 sty 2013)
Poznańskie stadiony, część 3 - Stadion przy ul. Bułgarskiej (13 sty 2013)
Dwieście lat temu urodził się Hipolit Cegielski! (6 sty 2013)
Wesołych Świąt !!! (19 gru 2012)
Rozrywki dzieci i młodzieży w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (9 gru 2012)
Powojenna odbudowa Starego Rynku (2 gru 2012)
Roman Wilhelmi - wybitny aktor z Poznania (25 lis 2012)
Ponowny pochówek junikowskich kosynierów (21 lis 2012)
Antiqua civitas posnaniensis, czyli dzieje Śródki (18 lis 2012)
Poznań w listopadzie 1918 roku (11 lis 2012)
Poznańska moda w czasach Oświecenia (5 lis 2012)
Odsłonięcie pomnika Romana Wilhelmiego w Poznaniu - fotorelacja (5 lis 2012)
Mały komunikat (5 lis 2012)
Poznańskie stadiony, część 2 - Stadion im. Edmunda Szyca (5 lis 2012)
Legenda polskiej archeologii (21 paź 2012)
Jak budowano Winogrady (14 paź 2012)
Poznaniaków droga ku nowoczesności (8 paź 2012)
Złodziejki, prostytutki, cudzołożnice, czyli kobieca przestępczość w dawnym Poznaniu (30 wrz 2012)
Od mostu Łacina do mostu św. Rocha (23 wrz 2012)
Jak króla Henryka w Poznaniu witano (16 wrz 2012)
Poznańskie stadiony, część 1 - Stadion Lecha na Dębcu (9 wrz 2012)
Budowniczy, uczony, biskup i polityk, czyli opowieść o Janie Lubrańskim (2 wrz 2012)
Pomniki dziewiętnastowiecznego Poznania (26 sie 2012)
Poznańscy ułani (15 sie 2012)
Na scenach kabaretów międzywojennego Poznania (12 sie 2012)
Próby emancypacji poznańskich Żydów w pierwszej połowie XIX wieku (8 sie 2012)
Dzieje "Poznańskiej Wenecji" (5 sie 2012)
Czas na urlop! (17 lip 2012)
Poznański debiut Władysława Hańczy (15 lip 2012)
Najcenniejsza relikwia poznańskiej katedry (11 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 2 (8 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 1 (4 lip 2012)
Poznański romantyk - Ryszard Wincenty Berwiński (28 cze 2012)
Na pomoc Prezydentowi i Rządowi! Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku (24 cze 2012)
Roman May i jego przemysłowe imperium (20 cze 2012)
Poznańskie organy Ladegasta (17 cze 2012)
Książka w średniowiecznym Poznaniu (10 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 2 (6 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 1 (3 cze 2012)
"Echt Poznanioki" kontra "Galicjoki", czyli konflikt swój-obcy w międzywojennym Poznaniu (30 maj 2012)
Królewska Niemiecka Akademia (27 maj 2012)
No to stuknął nam roczek! (20 maj 2012)
Pierwszy polski podręcznik savoir-vivre (16 maj 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 2 (13 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 2 (9 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 1 (6 maj 2012)
Poznań a Konstytucja 3 Maja (3 maj 2012)
Rowerem przez Afrykę (29 kwi 2012)
Rycerze św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu (25 kwi 2012)
Czy w Poznaniu strzelano do cara? (15 kwi 2012)
Początki poznańskiej kinematografii (11 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 2 (1 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 1 (28 mar 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 1 (25 mar 2012)
Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce (21 mar 2012)
Poznańskie duchy i zjawy (18 mar 2012)
Szermierz poznańskiej kontrreformacji (14 mar 2012)
Moda renesansowego Poznania (11 mar 2012)
Związki Józefa Ignacego Kraszewskiego z Poznaniem (7 mar 2012)
Edukacja regionalna - czy jest obecna w szkole? (4 mar 2012)
O profesji kata w dawnym Poznaniu (29 lut 2012)
Ferdinand Foch w Poznaniu (26 lut 2012)
Najstarsza poznańska nekropolia (22 lut 2012)
O poznańskich łaźniach (19 lut 2012)
Ustrój renesansowego Poznania (15 lut 2012)
Tragiczna historia Ludgardy (12 lut 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 3 (8 lut 2012)
Perły Starego Rynku, część 4 (5 lut 2012)
Matka, żona i nauczycielka, czyli pozycja kobiet w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2012)
Ze wspomnień poznańskiego architekta (29 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 2 (25 sty 2012)
Między lojalnością a kontestacją. Mniejszość niemiecka w międzywojennym Poznaniu (22 sty 2012)
Poznań w Prusach Południowych 1793 - 1806 (17 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, część 1 (15 sty 2012)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania, część 2 (12 sty 2012)
Pomnik Powstańców Wielkopolskich (10 sty 2012)
Kawiarnia, teatr i karty, czyli kilka słów o rozrywkach osiemnastowiecznego Poznania (8 sty 2012)
Z Rogalina przez Francję i Holandię, do Brazylii (5 sty 2012)
Bale w hotelu Bazar (3 sty 2012)
Świąteczny komunikat (20 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 2 (18 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 1 (15 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 3 (13 gru 2011)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania (11 gru 2011)
Prezydent "Rzeczpospolitej Polskiej Poznańskiej" (5 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 2 (4 gru 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 7 (1 gru 2011)
Most znany i nieznany (29 lis 2011)
Romantycy i spiskowcy, czyli próba wywołania powstania w 1846 roku w Poznaniu (27 lis 2011)
Mentalność mieszkańców dawnego Poznania (24 lis 2011)
Perły Starego Rynku, część 1 (22 lis 2011)
Elegantki i modnisie dwudziestolecia międzywojennego (20 lis 2011)
Prezydent-legenda, czyli opowieść o Cyrylu Ratajskim (17 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 2 (15 lis 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 6 (13 lis 2011)
Patron najsłynniejszej ulicy w Poznaniu (10 lis 2011)
Miłość i polityka (8 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 1 (6 lis 2011)
Jak budowano Rataje (3 lis 2011)
Cmentarze na poznańskiej Cytadeli (1 lis 2011)
Muzyka w dawnym Poznaniu (30 paź 2011)
Polacy i Niemcy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (27 paź 2011)
Dyplomata - arcybiskup - więzień - kardynał (25 paź 2011)
To już niemal sto lat, czyli historia Warty Poznań (23 paź 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów osiemnastowiecznego Poznania (20 paź 2011)
Tramwaje konne w Poznaniu (18 paź 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 6 (16 paź 2011)
Religijność w barokowym Poznaniu (13 paź 2011)
Twórca poznańskiego ratusza (11 paź 2011)
Dzieje poznańskiej sceny operetkowej (9 paź 2011)
Poznańskie wiosła (6 paź 2011)
Rozrywki mieszkańców renesansowego Poznania (4 paź 2011)
Administracja niemiecka w okupowanym Poznaniu 1939-45 (2 paź 2011)
Doktor Marcin (29 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 5 (27 wrz 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 5 (25 wrz 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów siedemnastowiecznego Poznania (22 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 2 (20 wrz 2011)
Od miasta-twierdzy do nowoczesnej metropolii. Rozwój Poznania w 1 poł. XX wieku. (18 wrz 2011)
Ludność żydowska w średniowiecznym i nowożytnym Poznaniu (15 wrz 2011)
Filolog i fabrykant. Opowieść o Hipolicie Cegielskim (13 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 1 (11 wrz 2011)
Pomnik Armii "Poznań" (9 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 2 (6 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 4 (4 wrz 2011)
Wrzesień 1939 roku w Poznaniu (2 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 1 (31 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 4 (29 sie 2011)
Most Królowej Jadwigi (27 sie 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów szesnastowiecznego Poznania (25 sie 2011)
Poznańska Georges Sand (23 sie 2011)
Bułgarzy w Poznaniu (21 sie 2011)
Kolegium Jezuickie w Poznaniu (19 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 3 (17 sie 2011)
Występy Heleny Modrzejewskiej na scenach poznańskich teatrów (15 sie 2011)
Komunikat (30 lip 2011)
Przybycie Bambrów do Poznania (28 lip 2011)
Edward hr. Raczyński (1786 - 1845) (26 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 3. Czas pracy i odpoczynku. (25 lip 2011)
Edukacja dziewcząt w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (24 lip 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów średniowiecznego Poznania (22 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 2 (22 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 2 (21 lip 2011)
Mikołaj Skrzetuski (ok. 1610 - 1673) (19 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 1 (18 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 1 (17 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 3 (16 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 2 (15 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 1 (14 lip 2011)
Inteligencja polska w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (13 lip 2011)
Biskup Andrzej Bniński (1396 - 1479) (12 lip 2011)
Perypetie z pomnikiem Bamberki (11 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 2 (10 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 1 (9 lip 2011)
Biblioteka Raczyńskich (8 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 2 (7 lip 2011)
Antoni Pfitzner i jego firma (5 lip 2011)
Krótka historia Łazarza (4 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 1 (3 lip 2011)
Przyjęcia u prezydenta Ratajskiego (2 lip 2011)
Emilia Sczaniecka (1804 - 1896) (1 lip 2011)
Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Gajowej (30 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 2 (29 cze 2011)
Pomnik Poznańskiego Czerwca'56 (28 cze 2011)
Poznański Czerwiec 1956 (27 cze 2011)
Przemysł piwowarski w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku (26 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 1 (25 cze 2011)
Pomnik Bismarcka w Poznaniu (24 cze 2011)
Akademia Lubrańskiego (23 cze 2011)
Kościół św. Wojciecha (22 cze 2011)
Antoni Radziwiłł 1775 - 1833 (21 cze 2011)
Ustrój średniowiecznego Poznania (20 cze 2011)
Fortyfikacje Twierdzy Poznań - bariera w rozwoju miasta w XIX wieku (19 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 5 (18 cze 2011)
Pałac Górków (16 cze 2011)
Józef Struś 1510 - 1568 (15 cze 2011)
Brytyjski nalot na Poznań (14 cze 2011)
Krótka historia Wildy (13 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 2 (12 cze 2011)
Więzienia w Poznaniu (10 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 4 (9 cze 2011)
Pożary i powodzie w renesansowym Poznaniu (8 cze 2011)
Perła poznańskiego baroku (7 cze 2011)
Twórca praskiego golema był Poznaniakiem (6 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 3 (5 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 1 (4 cze 2011)
Pręgierz (3 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 2 (2 cze 2011)
Paweł Edmund Strzelecki 1797 - 1873 (1 cze 2011)
Zamek Wilhelma II (31 maj 2011)
Poznańskie czarownice i ich obrońcy (30 maj 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 1 (29 maj 2011)
Poznaniak wśrod pionierów pediatrii (27 maj 2011)
Poznaniak współtwórcą wielkich odkryć geograficznych (26 maj 2011)
Sytuacja kobiet w renesansowym Poznaniu (25 maj 2011)
Zamek Przemysła (24 maj 2011)
Dopisek (23 maj 2011)
Napoleon w Poznaniu (23 maj 2011)
Herb miasta Poznania (22 maj 2011)
Skąd się wzięła nazwa "Poznań"? (21 maj 2011)
Witam wszystkich i zapraszam do lektury. (20 maj 2011)
Zdjęcie: Marek Barankiewicz