blog background
 
Maciej Brzeziński: Poznańskie Historie
historia, zabytki, kultura, ludzie
metka_epoznan
Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu
ok
26
not ok
0
liczba odsłon: 863
Mieszkańcy siedemnastowiecznego Poznania przez kilkadziesiąt lat byli świadkami niecodziennej walki pomiędzy dwoma zakonami, wywodzącymi się z tradycji franciszkańskiej: bernardynami i franciszkanami konwentualnymi. Oto jak przebiegał ten spór.

Nie wszystko złoto, co się świeci z góry,

Ani ten śmiały, co się zwierzchnie sroży:

Zewnętrzna postać nie czyni natury,

Serce, nie odzież, ośmiela lub trwoży.

Dzierżyły miejsca szyszaków kaptury,

Nieraz rycerzem bywał sługa boży;

Wkrada się zajadłość i w kąty spokojne –

Taką ją śpiewać przedsięwziołem wojnę.


Wojnę domową śpiewam więc i głoszę,

Wojnę okrutną, bez broni, bez miecza,

Rycerzów bosych i nagich po troszę;

Samo ich tylko męstwo ubezpiecza –

Wojnę mnichowską. Nie śmiejcie się proszę:

Godna litości ułomność człowiecza!

Śmiejcie się wreszcie, mimo wasze śmiechy

Przecież ja powiem, co robiły mnichy.

[…]

Ignacy Krasicki, Monachomachia czyli wojna mnichów.


Poznański konflikt pomiędzy bernardynami a franciszkanami konwentualnymi nie miał co prawda tak dramatycznego przebiegu, jak w słynnym poemacie heroikomicznym Krasickiego, ale echa poznańskich sporów dotarły na dwór królewski w Warszawie i do Rzymu. Bezpośrednio w spór zaangażowane były także władze miejskie, pozostałe poznańskie zakony i kilku miejscowych biskupów. Powód był prosty: franciszkanie konwentualni chcieli po prostu osiedlić się w Poznaniu, a bernardyni nie chcieli do tego dopuścić. Co tak poróżniło zakonników? No cóż, zapraszam do lektury.


Podziały wśród uczniów św. Franciszka

O wyodrębnieniu się dwóch nurtów w Zakonie Braci Mniejszych (franciszkanów), a więc obserwantów i franciszkanów konwentualnych, pisałem już kiedyś w tekście: Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu teraz przedstawię to więc w dużym skrócie. Już wśród najbliższych uczniów św. Franciszka z Asyżu pojawiły się spory o to, czy należy trzymać się ściśle trudnej reguły założyciela, przewidującej radykalne ubóstwo i wyrzeczenie się wszelkich dóbr ziemskich, łącznie ze sprzeciwem wobec budowy stałych klasztorów, czy też bardziej pragmatycznie, należy uznać, że posiadanie pewnych dóbr i budynków, jest niezbędne do prowadzenia działalności duszpasterskiej, zwłaszcza, że franciszkanie, jak i inne zakony żebracze, zostały powołanie by pracować w miastach. Zwolenników ścisłego przestrzegania pierwotnej reguły św. Franciszka nazwano „obserwantami” (od łacińskiego observantia – zachowanie, przestrzeganie). Uważali, oni, że radykalne przestrzeganie reguły „Biedaczyny z Asyżu” jest konieczne aby realizować ewangeliczny nakaz ubóstwa i pokory. Miasta uważano za siedliska zła, zalecano więc, aby klasztory obserwanckie zakładać na przedmieściach. Zwolenników łagodniejszego podejścia do reguły nazwano franciszkanami konwentualnymi. Trzeba przyznać, że cechował ich większy realizm. Zbytni radykalizm w kwestii ubóstwa mógłby sprowadzić na braci podejrzenia o sprzyjanie ruchom heretyckim. Bracia byli powołani do działalności duszpasterskiej, a żeby dobrze pełnić posługę, musieli się kształcić, a do tego potrzeba było ksiąg i stałych siedzib. Ponadto, zbyt surowa reguła mogłaby zniechęcić młodych mężczyzn od wstępowania do zakonu, co spowodowałoby po prostu wymarcie wspólnoty. Co ciekawe jednak, oba nurty franciszkańskie aż do 1517 r. funkcjonowały w ramach jednego zakonu, choć zakładali odrębne klasztory. Dopiero we wspomnianym 1517 r., papież Leon X podzielił zakon na dwie odrębne wspólnoty: franciszkanów konwentualnych i obserwantów.


1. Św. Bernardyn ze Sieny.


Jednym z czołowych przywódców grupy obserwantów był św. Bernardyn ze Sieny (1380-1444). Jego uczeń, św. Jan Kapistran (1386-1456), przybył do Krakowa w 1453 r. i założył tu pierwszy klasztor obserwancki na ziemiach polskich, którego patronem był właśnie św. Bernardyna za Sieny. W Krakowie istniał już klasztor grupy konwentualnej, zatem mieszkańcy Krakowa, dla odróżnienia, nazywali braci z klasztoru św. Bernardyna „bernardynami” i wkrótce nazwa ta przyjęła się dla wszystkich klasztorów obserwanckich w Polsce. 


2. Kazanie św. Jana Kapistrana.


Już w 1455 r. wysłannik Jana Kapistrana, Gabriel z Werony, przybył do Poznania, gdzie mieszczanie poznańscy wespół z biskupem poznańskim Andrzejem z Bnina, ufundowali klasztor bernardyński na Piaskach, ówczesnych przedmieściach Poznania (dzisiejszy plac Bernardyński). Warto dodać, że w XVI wieku z grupy obserwantów wyłonił się nurt zwany reformatami. Na początku XVII stulecia, reformaci przybyli do Polski, a w 1657 r., osiedlili się na Śródce. Więcej o tej wspólnocie w tekście: Poznańscy reformaci i ich śródecki kościół


W XVI i XVII wieku, nastąpił niespotykany rozwój fundacji bernardyńskich w Rzeczpospolitej. Bernardyni stali się najpopularniejszych zakonem z Polsce. Nawet ksiądz Robak z Pana Tadeusza był bernardynem. Klasztory zakładali królowie, biskupi, szlachta i magnaci. Bernardyni wraz z reformatami i franciszkanami konwentualnymi oraz innych, potężnym i wpływowym wówczas zakonem, czyli jezuitami, propagowali kult maryjny, mający stanowić oręż z walce z reformacją. Przyczynili się tym samym do rozwoju religijności maryjnej, stanowiącej cechę charakterystyczną polskiego katolicyzmu.


3. Św. Jan Kapistran i król Kazimierz IV Jagiellończyk.


Początki sporu

Na ogół starano się nie fundować klasztorów bernardyńskich i franciszkańskich w tych samych miastach, choć oczywiście zdarzały się wyjątki. Klasztory zarówno obserwantów, jak i konwentualnych, znajdowały się chociażby w Krakowie, Kaliszu i kilku innych miastach. Dlaczego jednak franciszkanie konwentualni zdecydowali się osiąść o pierwszej połowie XVII w Poznaniu, mieście, w którym od dwóch wieków siedzieli już bernardyni? Poznań w tym czasie był już niekwestionowaną stolicą Wielkopolski, a także jednym z najważniejszych i najbogatszych miast Rzeczpospolitej. Decyzję o utworzeniu klasztoru franciszkanów konwentualnych w Poznaniu podjęto w 1637 r. w gnieźnieńskim klasztorze tego zakonu. W 1639 r. do tamtejszego klasztoru wstąpił jeden z mieszczan poznańskich, zapisując na rzecz franciszkanów jedną z kamienic przyrynkowych. Niestety, nie można było jej przeznaczyć na klasztor. Drugą planowaną lokalizacją była nieruchomość przy ul. Psiej (ob. Koziej), gdzie franciszkanie prowadzili hospicjum dla przyjezdnych zakonników, ale i tam nie było warunków na założenie klasztoru. Wkrótce jednak poszczęściło się zakonnikom w kwestii lokalizacji. Plany konwentualnych spotkały się jednak ze zdecydowanym oporem ze strony bernardynów. Uważali oni bowiem, że drugi klasztor reguły św. Franciszka jest w mieście niepotrzebny, a oni sami najlepiej przekazują nauki swego świętego Założyciela. Konflikt był więc nieunikniony.   


W 1642 r. franciszkanie otrzymali od mieszczanina Jana Bartuchowskiego kamienicę na Górze Zamkowej (dziś Góra Przemysła), w pobliżu zamku. Rok później, starosta pyzdrski Franciszek Sędziwój Czarnkowski, podarował im dwa kolejne budynki koło kamienicy Bartuchowskiego, a dodatkowo w 1644 r. proboszcz katedry, ks. Zygmunt Cielecki, oddał zakonnikom swój dom przylegający do ww. nieruchomości w zamian za hospicjum przy Psiej. Tak obdarowani franciszkanie rozpoczęli starania o budowę klasztoru. Wieść o tym przedsięwzięciu szybko obiegła miasto, wywołując burzę i protesty nie tylko ze strony bernardynów, którzy postawili sobie za cel pozbycie się ich z Poznania, ale także ze strony innych zakonów i władz miasta. Przedstawiciele poznańskich klasztorów byli oburzeni tak prestiżowym położeniem planowanego klasztoru, a także rysującą się konkurencją ze strony nowego zakonu w mieście. Dominikanie, bernardyni, karmelici i franciszkanie byli zakonami żebraczymi, a zatem spora część ich dochodów pochodziła z kwesty. Pojawienie się franciszkanów mogło oznaczać mniejsze wpływy do kas starych zakonów. Z tych samych ekonomicznych powodów, przeciwni franciszkanom byli także włodarze Poznania. Pojawienie kolejnego klasztoru w mieście zwiastował uszczerbek w dochodach Poznania. Nieruchomości kościelne stanowiły bowiem tzw. jurydyki, czyli obszary wyłączone spod jurysdykcji miejskiej, a więc także spod miejskiego systemu podatkowego. Przeciwny powstaniu klasztoru był także wojewoda poznański Krzysztof Opaliński, choć nie wiadomo dokładnie dlaczego. Na szczęście dla franciszkanów, nie wszyscy byli przeciwko nim. Konwentualni zyskali sobie potężnych sojuszników w postaci biskupa poznańskiego Andrzeja Szołdrskiego i królowej Cecylii Renaty, żony Władysława IV. Biskup popierał franciszkanów nie tyle z sympatii dla nich, co raczej z niechęci do bernardynów, którzy wcześniej czymś mu się narazili, choć trudno powiedzieć, czym spowodowany był ten uraz.


4. Nagrobek biskupa Andrzeja Szołdrskiego.


Spod zamku na Groblę

Biskup Szołdrski zdecydowany bronić franciszkanów za wszelką cenę, obłożył ponoć ekskomuniką przełożonych protestujących zakonów, zarzucając im podburzanie ludności, co znacznie osłabiło ich sprzeciw. Franciszkanie nie chcąc dolewać oliwy do ognia, postanowili zrezygnować z terenów pod zamkiem i przenieść się na Groblę, a zatem poza granice miasta. Rozwiązanie to zadowoliło protestujące zakony, ale nie bernardynów, którzy dążyli do wyrzucenia franciszkanów poza Poznań i jego przedmieścia. Obserwanci postanowili szukać poparcia w Rzymie, zarzucając franciszkanom m.in. to, ze zbierają jałmużnę wewnątrz murów miejskich. Nadzieje bernardynów wzrosły, kiedy w 1650 r. zmarł biskup Szołdrski. Niestety, na nieszczęście dla nich, nowy biskup, Kazimierz Florian Czartoryski kontynuował politykę poprzednika, wspierając franciszkanów. Niespodziewanie, konflikt przerwali Szwedzi.


5. Klasztor franciszkanów na Grobli.


Kiedy w 1655 r. wojska szwedzkie zajęły Poznań, wydano rozkaz zburzenia zarówno klasztoru bernardynów na Piaskach, jak i świeżo zbudowanego, zapewne jeszcze drewnianego klasztoru franciszkanów na Grobli. Tak oto dwóch antagonistów połączył ten sam los. Zniszczenie obydwu klasztorów nie wynikało jednak z nienawiści. Zgodnie z zasadami sztuki wojennej, teren wokół murów miejskich powinien pozostać wolny od zabudowy, tak, aby uniemożliwić oblegającą chronienie się w zabudowaniach. Poznań  ostatni raz był oblężony na początku XIV w., a więc ponad trzysta lat przed „potopem”. Nic dziwnego więc, że poznaniacy zapomnieli o tych ograniczeniach i śmiało zabudowywali przedmieścia. Po wyzwoleniu miast w 1658 r., magistrat wydał zakaz wznoszenia trwałych budowli w polu przed murami miejskimi. Franciszkanie otrzymali propozycję przeniesienia się na przemieście Łacina i zbudowania klasztoru przy istniejącym już kościele św. Rocha. Konwentualni wyrazili zgodę na zmianę lokalizacji i tam się przenieśli. Zakaz odbudowy zabudowań klasztornych dotyczył także bernardynów, ale ci nie zamierzali nigdzie się przenosić. Wnieśli nawet protest przeciw decyzji magistratu pod obrady sejmu, ale posłowie nie wydali żadnego postanowienia. Bernardyni pozostali więc na Piaskach, odbudowując tylko swój kościół i klasztor bliżej klasztoru bernardynek i kościoła Przemienienia Pańskiego, chcąc w przyszłości otoczyć oba klasztory murami, do czego jednak nie doszło. Nic więc nie robiono sobie z decyzji władz miejskich. Być może na przekór magistratowi, kościół bernardynów otrzymał dwie niezwykle wysokie wieże, niespotykanie w innych klasztorach tego zgromadzenia. Kościół i wieże przetrwały oczywiście do dziś.


6. Kościół poznańskich bernardynów.


Z Łaciny ponownie pod zamek

Franciszkanie konwentualni wkrótce zorientowali się, że Łacina nie jest dobrym miejscem do prowadzenia działalności duszpasterskiej. Zakon został powołany do służby wśród mieszczan, a do kościoła św. Rocha przychodzili głównie mieszkańcy wiosek na przedmieściu. Postanowiono więc podjąć starania o powrót do miasta. 


7. Kościół św. Rocha.


Zakon cały czas był w posiadaniu terenów pod zamkiem, darowanym im w latach 40. XVII w. Rezygnacja z budowy klasztoru nie oznaczała rezygnacji z parceli. W 1664 r. postawiono tam krzyż i rozpoczęto starania o budowę klasztoru i kościoła. Oczywiście, bernardyni nie zamierzali patrzeć na to bezczynie. Przed nowym biskupem poznańskim, Stefanem Wierzbowskim, stanęło nie lada zadanie. Postanowił bowiem definitywnie rozwiązać spór pomiędzy dwoma zakonami. Wkrótce wpłynęły do niego skargi od bernardynów.


8. Biskup Stefan Wierzbowski.


Bernardyni oskarżyli konwentualnych o chęć posiadania dwóch klasztorów w Poznaniu, jednego na Łacinie, a drugiego pod zamkiem. Ponadto przekazali biskupowi kolejny list z kurii rzymskiej, zakazujący franciszkanom kwesty w mieście. W dalszym ciągu władze miasta nie wyrażały zgodny na postawienie kościoła i klasztoru franciszkanów w mieście. Konwentualni wyszli jednak z tego starcia obronną ręką. Przekonali biskupa, że nie zamierzają budować dwóch klasztorów i jak tylko zbudują siedzibę o zamkiem, natychmiast się tam przeniosą. Niespodziewanie magistrat Poznania wydał zgodę na budowę klasztoru i kościoła franciszkanów. Zmiana zdania w tej sprawie wynikała najpewniej z chęci odegrania się na bernardynach za ich lekceważenie uchwał miasta w kwestii odbudowy ich klasztoru. Pozostała tylko sprawa kwesty. Franciszkanie w przeciwieństwie do innych poznańskich zakonów, nie posiadali dóbr ziemskich i przez wiele lat byli na utrzymaniu innych klasztorów prowincji, a budowa klasztoru i kościoła pochłaniała duże sumy.


9. Kościół franciszkanów konwentualnych na Górze Przemysła.


Zwycięstwo franciszkanów konwentualnych

Biskup Wierzbowski zdecydowany zakończyć spór raz na zawsze, zwołał komisję mającą rozstrzygnąć wszystkie sporne kwestie. Porozumienie zawarto w 1667 r. Franciszkanie mieli tu silniejszą pozycję, a bernardyni tracili stopniowo argumenty, jeden po drugim. Ostatecznie, bernardyni zobowiązywali się umorzyć wszystkie protesty i zażalenia wnoszone przeciw franciszkanom. Konwentualni obiecali przenieść się do Poznania jak tylko klasztor będzie gotowy, natomiast przy kościele św. Rocha miał pozostać tylko jeden zakonnik jako proboszcz, ale bez prawa do kwesty. W sprawie kwesty, oba klasztory uznały wzajemnie prawo do zbierania pieniędzy, przyznając tylko pierwszeństwo bernardynom.


Można odnieść wrażenie, że zwycięstwo w tym sporze odnieśli franciszkanie konwentualni. Po pierwsze, osiedlili się w Poznaniu wbrew stanowisku bernardynów, a także zbudowali klasztor i kościół w bardzo prestiżowym miejscu, na wzgórzu zamkowym. Oczywiście, zawarcie porozumienia nie zakończyło wzajemnych pretensji i niechęci ze strony obu zakonów. Zapewne mieszkańcy Poznania jeszcze przez wiele lat słyszeli na kazaniach w obu kościołach złośliwe komentarze pod adresem rywali, tym bardziej, że franciszkanie odnieśli kolejny sukces. W ich posiadaniu od 1666 r. znajdował się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, kopia cudownego wizerunku Matki Bożej Boreckiej. Wkrótce obraz zasłynął cudami, a w 1669 r. biskup Wierzbowski zezwolił na jego publiczny kult. Rok później obraz został przeniesiony do specjalnej kaplicy w nowo zbudowanym kościele franciszkańskim. Do kościoła zaczęli napływać pielgrzymi, co dało początek sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej Pani Poznania, do dziś najpopularniejszego i najbardziej znanego z poznańskich sanktuariów.


10. Obraz Matki Bożej w Cudy Wielmożnej Pani Poznania.


Dziś, po wiekach, konflikt pomiędzy dwoma gałęziami tej samej rodziny franciszkańskiej wydaje się co najmniej dziwny, jeśli nie śmieszny. Ale jak to często w życiu bywa, do największych konfliktów dochodzi pomiędzy najbliższymi krewnymi. W tym sporze nie chodziło tylko o prestiż, pozycję, czy nawet o pieniądze. Najważniejszą sprawą w istocie było to, która z dwóch gałęzi Zakony Braci Mniejszych najlepiej uosabia nauki Biedaczyny z Asyżu. 


Bibliografia:


K. Kantak, Początki klasztoru franciszkańskiego w Poznaniu, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego”, nr 38 (1911). 

Kroniki Bernardynów poznańskich, Poznań 2002.

A. Kusztelski, Monachomachia poznańska. Kontrowersje bernardynów poznańskich z franciszkanami w drugiej połowie XVII wieku, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski”, Tom 8, 2013.


Źródło fotografii:


1.By Taddeo Crivelli (Italian, died about 1479, active about 1451 - 1479) 1479 – illuminator (Italian) Details of artist on Google Art Project [Public domain], via Wikimedia Commons

2.See page for author [Public domain], via Wikimedia Commons

3. By Anonymous [Public domain], via Wikimedia Commons

4. By Klapi (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY 2.5 pl (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pl/deed.en)], via Wikimedia Commons

5.  http://www.wieczorkiewicz.org/obraz/117/klasztor-franciszkanow-konwentualnych-1656-001

6. By MNS Design (Own work) [CC BY-SA 3.0 pl (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en)], via Wikimedia Commons

7. By Radomil talk (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons

8. By anonymous plate (Biblioteka Narodowa) [Public domain], via Wikimedia Commons

9. Diego Delso [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

10. http://www.poznan.franciszkanie.pl/sanktuarium/pani-poznania-2/


 
WASZE KOMENTARZE
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
MACIEJ BRZEZIŃSKI
poznanskiehistorie.epoznan.pl
RSSsend_message
Nazywam się Maciej Brzeziński. Z wykształcenia jestem historykiem i wschodoznawcą. Od maja 2011 roku prowadzę tego bloga. Historia Poznania to jedna z moich pasji, ale za to największa, dlatego chcę popularyzować fascynujące dzieje tego miasta. Można mnie znaleźć także pod adresem: www.poznanskiehistorie.blogspot.com oraz na facebooku. Zapraszam więc do lektury.
Mój kontakt: [email protected]
ARCHIWUM WPISÓW
10 niesamowitych poznańskich pomników (22 sty 2019)
To już sto lat, czyli historia PSS "Społem" (13 sty 2019)
Kaisergarten, czyli niezwykły poznański teatr variete (13 sty 2019)
Od żartu do zwierzyńca, czyli historia ogrodu zoologicznego na Jeżycach (30 lip 2018)
Lokacja Poznania na prawie niemieckim w 1253 r. (14 lip 2018)
Od ewangelickiej "katedry" do katolickiego kościoła (5 lip 2018)
Jerzy Mieloch - motocyklowy mistrz z Poznania (28 cze 2018)
Od osady Piaski do Placu Bernardyńskiego (22 cze 2018)
Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego (17 cze 2018)
Nowy Ratusz na Starym Rynku (31 maj 2018)
10 łazarskich "perełek" (17 maj 2018)
Wielkopolska Wiosna Ludów (12 maj 2018)
Kościoły międzywojennego Poznania (3 maj 2018)
Zielona dolina Cybiny (26 kwi 2018)
Poznański pułk rumuńskiego króla (14 kwi 2018)
Wielkanoc na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX stulecia (30 mar 2018)
Kino "Słońce" w Poznaniu 1927 - 1945 (17 mar 2018)
Piękno nieodzyskane, czyli 10 obiektów, których już nie znajdziemy w Poznaniu (8 mar 2018)
Maltanka, czyli historia niezwykłej poznańskiej kolejki (16 lut 2018)
Katalog Domu Sportowego Jana Wiencka z 1929 roku (8 lut 2018)
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (4 lut 2018)
"Portki księdza", czyli historia nieistniejącego kościoła ewangelickiego św. Piotra i jego parafii (26 sty 2018)
Klementyna Śliwińska - pionierka polskiego automobilizmu (21 sty 2018)
Przemysław Garczyński - "Kelner" - recenzja (18 sty 2018)
10 jeżyckich "perełek" (13 sty 2018)
Zupa z konopi, wróżby i gwiazdory, czyli Boże Narodzenie na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX w. (22 gru 2017)
Pierwszy dowódca, czyli opowieść o Stanisławie Taczaku (14 gru 2017)
Katarzyna Marciszewska "Wiedźmy Himmlera" - recenzja (10 gru 2017)
Wielki kryzys 1929 roku w Poznaniu (8 gru 2017)
Pod skrzydłami pegaza (3 gru 2017)
Kaiser Wilhelm-Siedlung, czyli osiedle kolejarzy przy ulicy Hutniczej (16 lis 2017)
Ormianie w dawnym Poznaniu (9 lis 2017)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (3 lis 2017)
10 grunwaldzkich "perełek" (27 paź 2017)
Balony, sterowce, aeroplany, czyli początki lotnictwa w Poznaniu (19 paź 2017)
Krótka historia osiedla Piątkowo-Naramowice (11 paź 2017)
Pogrobowiec, czyli historia króla Przemysła II (5 paź 2017)
Złota Kaplica, czyli cząstka Bizancjum w Poznaniu (28 wrz 2017)
Szkoła Wydziałowa Poznańska (2 wrz 2017)
Ogródki rozrywkowe i wyścigi konne, czyli jak dawniej bawiono się przy Drodze Dębińskiej (21 sie 2017)
10 wildeckich "perełek" (8 sie 2017)
Poznański gotyk, część 2 (23 lip 2017)
Poznański gotyk, część 1 (13 lip 2017)
Bunt wójta Przemka (3 lip 2017)
Sołacz - willowa dzielnica Poznania (15 cze 2017)
Cesarzowa Wiktoria w Poznaniu (9 cze 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 2 (27 maj 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 1 (18 maj 2017)
Zanim powstały Targi Poznańskie, czyli Wystawa Wschodnioniemiecka w 1911 roku. (14 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 2 (4 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 1 (27 kwi 2017)
10 poznańskich "naj..." (18 kwi 2017)
Medycyna i higiena w renesansowym Poznaniu (2 kwi 2017)
Adwentyści Dnia Siódmego w Poznaniu (22 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 2 (9 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 1 (3 mar 2017)
Jeżyckie wille - luksus i elegancja (15 lut 2017)
Legendarni biskupi poznańscy wg Długosza (6 lut 2017)
10 najsłynniejszych poznanianek (II) (22 sty 2017)
Poznaniacy wobec powstania listopadowego (30 lis 2016)
Paganini w Poznaniu (23 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 2 (17 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 1 (9 lis 2016)
Żydzi w międzywojennym Poznaniu (27 paź 2016)
Ks. Józef Rogaliński i starania o uniwersytet w osiemnastowiecznym Poznaniu (19 paź 2016)
10 najpiękniejszych ulic w Poznaniu (13 paź 2016)
Aleksander I w Poznaniu (29 wrz 2016)
Współczesne kościoły Poznania (23 wrz 2016)
Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań" (14 wrz 2016)
Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona (6 sie 2016)
Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu (17 lip 2016)
Od października do czerwca, czyli ogólnopolskie znaczenie Czerwca'56 (7 lip 2016)
Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic (23 cze 2016)
Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu (16 cze 2016)
95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich (2 cze 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 2 (25 maj 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1 (19 maj 2016)
Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej (5 maj 2016)
Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu w 1966 roku (24 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 2 (16 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 1 (10 kwi 2016)
Socrealizm w Poznaniu (16 mar 2016)
Panowie z Górki (2 mar 2016)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli namiastka uniwersytetu (25 lut 2016)
Jordan - biskup polski czy poznański? (11 lut 2016)
Zjazd poznański 1530 roku (3 lut 2016)
Architektura międzywojennego Poznania (28 sty 2016)
10 nietuzinkowych poznaniaków (12 sty 2016)
Życie w Poznaniu w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w świetle "Kuriera Poznańskiego" (15 gru 2015)
Święci patroni Poznania (9 gru 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 2 (24 lis 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 1 (17 lis 2015)
Cmentarz na Górczynie (4 lis 2015)
130 lat komunikacji telefonicznej w Poznaniu (21 paź 2015)
Włosi w dawnym Poznaniu (7 paź 2015)
"Ukochana żona", czyli historia księżnej Ryksy szwedzkiej, żony Przemysła II (12 sie 2015)
10 najpiękniejszych kamienic poznańskiej "belle epoque" (28 lip 2015)
Od Intendentury do Collegium Historicum (14 lip 2015)
"Naród Sobie", czyli narodziny i pierwsze lata Teatru Polskiego w Poznaniu (30 cze 2015)
Rymarze, krawcy i kuśnierze, czyli słów kilka o rzemieślnikach w średniowiecznym Poznaniu (24 cze 2015)
Kulturkampf (9 cze 2015)
Poznańscy muzułmanie (2 cze 2015)
Port rzeczny w Poznaniu (26 maj 2015)
10 osobliwości Poznania (13 maj 2015)
Szkoci w Poznaniu (5 maj 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 2 (27 kwi 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 1 (21 kwi 2015)
Poznańscy reformaci i ich śródecki kościół (24 mar 2015)
Generał Krzyżanowski, czyli jak wielkopolski szlachcic został amerykańskim bohaterem (10 mar 2015)
Ludzie niezwyczajni - o Dezyderym Chłapowskim i księdzu Piotrze Wawrzyniaku słów kilka (3 mar 2015)
10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (17 lut 2015)
Marcin Kasprzak i Róża Luksemburg, czyli socjaliści w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2015)
Wybierzmy 10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (26 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 2 (18 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 1 (11 sty 2015)
Poznańska parafia prawosławna (14 gru 2014)
10 najpiękniejszych i najcenniejszych poznańskich kościołów (30 lis 2014)
"De optimo senatore", czyli międzynarodowa kariera pewnego poznańskiego biskupa (16 lis 2014)
Od Wszystkich Świętych do Andrzejek, czyli listopad w wielkopolskiej tradycji ludowej (2 lis 2014)
Poznań 1146 - Krzyszków 1157 (26 paź 2014)
Historia Folwarku Edwardowo (12 paź 2014)
Targowisko, centrum polskości i miejsce zgromadzeń, czyli Stary Rynek w XIX wieku (9 paź 2014)
10 symboli Poznania (21 wrz 2014)
Ad maiorem Dei gloriam, czyli przybycie jezuitów do Poznania (14 wrz 2014)
Na pensji w Poznaniu dziewiętnastego stulecia (7 wrz 2014)
Dzieje Górczyna (31 sie 2014)
Przerwa wakacyjna (27 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 2 (21 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 1 (13 lip 2014)
10 najsłynniejszych poznanianek (29 cze 2014)
Katedra poznańska królewską nekropolią? (22 cze 2014)
Grecy w Poznaniu (15 cze 2014)
Konstancja z Potockich Raczyńska, czyli żywot kobiety niezwykłej (8 cze 2014)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (1 cze 2014)
Gniezno czy Poznań? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? (25 maj 2014)
No to mamy już 3 lata! (21 maj 2014)
10 osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania (18 maj 2014)
Co kryje park na osiedlu Czecha? Pruskie umocnienia wśród ratajskich bloków! (11 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 2 (4 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 1 (27 kwi 2014)
Wesołych Świąt! (13 kwi 2014)
Beocja czy Sparta? Jak wykształcił się poznański etos (23 mar 2014)
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce i jego poznańska siedziba (16 mar 2014)
Pomniki Wieszcza Adama w Poznaniu (2 mar 2014)
Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu (16 lut 2014)
Od Śluzy Katedralnej do powstania ICHOT (9 lut 2014)
W domu i w kamienicy, czyli jak mieszkali poznaniacy w XIX stuleciu (2 lut 2014)
Od osady Stelmachy do placu Wiosny Ludów (26 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 2 (19 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 1 (12 sty 2014)
Dwa stare forty. Jedna historia, wspólna przyszłość? (5 sty 2014)
Chwała Zwycięzcom! (26 gru 2013)
Wesołych Świąt! (22 gru 2013)
Z Poznania do Hollywood, czyli historia Lilli Palmer (15 gru 2013)
Legenda o trzech skradzionych Hostiach - prawda, czy mit? (8 gru 2013)
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1 gru 2013)
Panorama renesansowego Poznania (17 lis 2013)
Miejsce kaźni Wielkopolan w okresie II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Forcie VII w Poznaniu (8 lis 2013)
Kłopotliwy honorowy obywatel miasta Poznania (3 lis 2013)
Historia Jeżyc, część 2 (27 paź 2013)
Historia Jeżyc, część 1 (20 paź 2013)
Poznań kontra Kraków, czyli jezuickie starania o uniwersytet w Poznaniu w 1611 roku (13 paź 2013)
Doktor Marcin i inni, czyli początki poznańskiej pracy organicznej (29 wrz 2013)
Poznań w oparach czarnej magii (24 wrz 2013)
"W Poznaniu na wygnaniu", czyli poznańskie lata Kazimiery Iłłakowiczówny (15 wrz 2013)
Perły poznańskich podwórek, czyli ul. Ratajczaka 14 - historia zabudowy w podwórzu (8 wrz 2013)
Przerwa wakacyjna (21 lip 2013)
Burzliwe dzieje ratuszowego orła (14 lip 2013)
Podróż sentymentalna kolejką wąskotorową - kiedyś czasy świetności, a dziś pozostałości i wspomnienia (7 lip 2013)
Poznań pod wodą (30 cze 2013)
Wędrujące serce generała (23 cze 2013)
Pancerna Impreza. Fotorelacja z Dnia Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (16 cze 2013)
Odrodzenie z upadku, czyli działalność Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu (9 cze 2013)
Fort VIIa - militarna przeszłość, "biurowa" przyszłość (2 cze 2013)
Od Wszechnicy Piastowskiej do Uniwersytetu Poznańskiego (26 maj 2013)
Książę Przemysł I - ojciec Poznania (19 maj 2013)
Medycyna i higiena w Poznaniu XIX stulecia (12 maj 2013)
28. Dni Ułana 2013 - fotorelacja Agnieszki Wiśniewskiej. (7 maj 2013)
"Błazeńskie urządzenie", czyli historia poznańskich koziołków (28 kwi 2013)
Poznańska Gra Liczbowa "Koziołki" (21 kwi 2013)
Hipodrom Wola - tradycja i teraźniejszość (14 kwi 2013)
Halo, halo, tu Radio Poznań! (7 kwi 2013)
Wesołych Świąt (28 mar 2013)
Książka w renesansowym Poznaniu (24 mar 2013)
Świat, którego już nie ma - Bambrzy na poznańskich Ratajach (17 mar 2013)
"Wichrzyciele i warchoły", czyli Marzec'68 w Poznaniu (10 mar 2013)
Apel (3 mar 2013)
Pozostałości Poznańskiej Twierdzy Fortowej - Fort 1 (3 mar 2013)
Alianckie naloty na Poznań (24 lut 2013)
Budynki pokawaleryjskie w Poznaniu, czyli od koszar do osiedla (17 lut 2013)
Jego Królewska Mość Mikołaj Rychlik (10 lut 2013)
Poznań w latach Wielkiej Wojny (3 lut 2013)
Zachować w pamięci miniony czas, czyli o Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli (27 sty 2013)
Konkurs "Blog Roku 2012" (24 sty 2013)
"Piękna Polka", czyli historia królowej Elżbiety Ryksy (20 sty 2013)
Spotkanie z Igorem Janke (15 sty 2013)
Poznańskie stadiony, część 3 - Stadion przy ul. Bułgarskiej (13 sty 2013)
Dwieście lat temu urodził się Hipolit Cegielski! (6 sty 2013)
Wesołych Świąt !!! (19 gru 2012)
Rozrywki dzieci i młodzieży w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (9 gru 2012)
Powojenna odbudowa Starego Rynku (2 gru 2012)
Roman Wilhelmi - wybitny aktor z Poznania (25 lis 2012)
Ponowny pochówek junikowskich kosynierów (21 lis 2012)
Antiqua civitas posnaniensis, czyli dzieje Śródki (18 lis 2012)
Poznań w listopadzie 1918 roku (11 lis 2012)
Poznańska moda w czasach Oświecenia (5 lis 2012)
Odsłonięcie pomnika Romana Wilhelmiego w Poznaniu - fotorelacja (5 lis 2012)
Mały komunikat (5 lis 2012)
Poznańskie stadiony, część 2 - Stadion im. Edmunda Szyca (5 lis 2012)
Legenda polskiej archeologii (21 paź 2012)
Jak budowano Winogrady (14 paź 2012)
Poznaniaków droga ku nowoczesności (8 paź 2012)
Złodziejki, prostytutki, cudzołożnice, czyli kobieca przestępczość w dawnym Poznaniu (30 wrz 2012)
Od mostu Łacina do mostu św. Rocha (23 wrz 2012)
Jak króla Henryka w Poznaniu witano (16 wrz 2012)
Poznańskie stadiony, część 1 - Stadion Lecha na Dębcu (9 wrz 2012)
Budowniczy, uczony, biskup i polityk, czyli opowieść o Janie Lubrańskim (2 wrz 2012)
Pomniki dziewiętnastowiecznego Poznania (26 sie 2012)
Poznańscy ułani (15 sie 2012)
Na scenach kabaretów międzywojennego Poznania (12 sie 2012)
Próby emancypacji poznańskich Żydów w pierwszej połowie XIX wieku (8 sie 2012)
Dzieje "Poznańskiej Wenecji" (5 sie 2012)
Czas na urlop! (17 lip 2012)
Poznański debiut Władysława Hańczy (15 lip 2012)
Najcenniejsza relikwia poznańskiej katedry (11 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 2 (8 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 1 (4 lip 2012)
Poznański romantyk - Ryszard Wincenty Berwiński (28 cze 2012)
Na pomoc Prezydentowi i Rządowi! Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku (24 cze 2012)
Roman May i jego przemysłowe imperium (20 cze 2012)
Poznańskie organy Ladegasta (17 cze 2012)
Książka w średniowiecznym Poznaniu (10 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 2 (6 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 1 (3 cze 2012)
"Echt Poznanioki" kontra "Galicjoki", czyli konflikt swój-obcy w międzywojennym Poznaniu (30 maj 2012)
Królewska Niemiecka Akademia (27 maj 2012)
No to stuknął nam roczek! (20 maj 2012)
Pierwszy polski podręcznik savoir-vivre (16 maj 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 2 (13 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 2 (9 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 1 (6 maj 2012)
Poznań a Konstytucja 3 Maja (3 maj 2012)
Rowerem przez Afrykę (29 kwi 2012)
Rycerze św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu (25 kwi 2012)
Czy w Poznaniu strzelano do cara? (15 kwi 2012)
Początki poznańskiej kinematografii (11 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 2 (1 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 1 (28 mar 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 1 (25 mar 2012)
Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce (21 mar 2012)
Poznańskie duchy i zjawy (18 mar 2012)
Szermierz poznańskiej kontrreformacji (14 mar 2012)
Moda renesansowego Poznania (11 mar 2012)
Związki Józefa Ignacego Kraszewskiego z Poznaniem (7 mar 2012)
Edukacja regionalna - czy jest obecna w szkole? (4 mar 2012)
O profesji kata w dawnym Poznaniu (29 lut 2012)
Ferdinand Foch w Poznaniu (26 lut 2012)
Najstarsza poznańska nekropolia (22 lut 2012)
O poznańskich łaźniach (19 lut 2012)
Ustrój renesansowego Poznania (15 lut 2012)
Tragiczna historia Ludgardy (12 lut 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 3 (8 lut 2012)
Perły Starego Rynku, część 4 (5 lut 2012)
Matka, żona i nauczycielka, czyli pozycja kobiet w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2012)
Ze wspomnień poznańskiego architekta (29 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 2 (25 sty 2012)
Między lojalnością a kontestacją. Mniejszość niemiecka w międzywojennym Poznaniu (22 sty 2012)
Poznań w Prusach Południowych 1793 - 1806 (17 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, część 1 (15 sty 2012)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania, część 2 (12 sty 2012)
Pomnik Powstańców Wielkopolskich (10 sty 2012)
Kawiarnia, teatr i karty, czyli kilka słów o rozrywkach osiemnastowiecznego Poznania (8 sty 2012)
Z Rogalina przez Francję i Holandię, do Brazylii (5 sty 2012)
Bale w hotelu Bazar (3 sty 2012)
Świąteczny komunikat (20 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 2 (18 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 1 (15 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 3 (13 gru 2011)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania (11 gru 2011)
Prezydent "Rzeczpospolitej Polskiej Poznańskiej" (5 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 2 (4 gru 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 7 (1 gru 2011)
Most znany i nieznany (29 lis 2011)
Romantycy i spiskowcy, czyli próba wywołania powstania w 1846 roku w Poznaniu (27 lis 2011)
Mentalność mieszkańców dawnego Poznania (24 lis 2011)
Perły Starego Rynku, część 1 (22 lis 2011)
Elegantki i modnisie dwudziestolecia międzywojennego (20 lis 2011)
Prezydent-legenda, czyli opowieść o Cyrylu Ratajskim (17 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 2 (15 lis 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 6 (13 lis 2011)
Patron najsłynniejszej ulicy w Poznaniu (10 lis 2011)
Miłość i polityka (8 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 1 (6 lis 2011)
Jak budowano Rataje (3 lis 2011)
Cmentarze na poznańskiej Cytadeli (1 lis 2011)
Muzyka w dawnym Poznaniu (30 paź 2011)
Polacy i Niemcy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (27 paź 2011)
Dyplomata - arcybiskup - więzień - kardynał (25 paź 2011)
To już niemal sto lat, czyli historia Warty Poznań (23 paź 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów osiemnastowiecznego Poznania (20 paź 2011)
Tramwaje konne w Poznaniu (18 paź 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 6 (16 paź 2011)
Religijność w barokowym Poznaniu (13 paź 2011)
Twórca poznańskiego ratusza (11 paź 2011)
Dzieje poznańskiej sceny operetkowej (9 paź 2011)
Poznańskie wiosła (6 paź 2011)
Rozrywki mieszkańców renesansowego Poznania (4 paź 2011)
Administracja niemiecka w okupowanym Poznaniu 1939-45 (2 paź 2011)
Doktor Marcin (29 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 5 (27 wrz 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 5 (25 wrz 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów siedemnastowiecznego Poznania (22 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 2 (20 wrz 2011)
Od miasta-twierdzy do nowoczesnej metropolii. Rozwój Poznania w 1 poł. XX wieku. (18 wrz 2011)
Ludność żydowska w średniowiecznym i nowożytnym Poznaniu (15 wrz 2011)
Filolog i fabrykant. Opowieść o Hipolicie Cegielskim (13 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 1 (11 wrz 2011)
Pomnik Armii "Poznań" (9 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 2 (6 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 4 (4 wrz 2011)
Wrzesień 1939 roku w Poznaniu (2 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 1 (31 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 4 (29 sie 2011)
Most Królowej Jadwigi (27 sie 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów szesnastowiecznego Poznania (25 sie 2011)
Poznańska Georges Sand (23 sie 2011)
Bułgarzy w Poznaniu (21 sie 2011)
Kolegium Jezuickie w Poznaniu (19 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 3 (17 sie 2011)
Występy Heleny Modrzejewskiej na scenach poznańskich teatrów (15 sie 2011)
Komunikat (30 lip 2011)
Przybycie Bambrów do Poznania (28 lip 2011)
Edward hr. Raczyński (1786 - 1845) (26 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 3. Czas pracy i odpoczynku. (25 lip 2011)
Edukacja dziewcząt w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (24 lip 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów średniowiecznego Poznania (22 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 2 (22 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 2 (21 lip 2011)
Mikołaj Skrzetuski (ok. 1610 - 1673) (19 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 1 (18 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 1 (17 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 3 (16 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 2 (15 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 1 (14 lip 2011)
Inteligencja polska w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (13 lip 2011)
Biskup Andrzej Bniński (1396 - 1479) (12 lip 2011)
Perypetie z pomnikiem Bamberki (11 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 2 (10 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 1 (9 lip 2011)
Biblioteka Raczyńskich (8 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 2 (7 lip 2011)
Antoni Pfitzner i jego firma (5 lip 2011)
Krótka historia Łazarza (4 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 1 (3 lip 2011)
Przyjęcia u prezydenta Ratajskiego (2 lip 2011)
Emilia Sczaniecka (1804 - 1896) (1 lip 2011)
Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Gajowej (30 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 2 (29 cze 2011)
Pomnik Poznańskiego Czerwca'56 (28 cze 2011)
Poznański Czerwiec 1956 (27 cze 2011)
Przemysł piwowarski w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku (26 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 1 (25 cze 2011)
Pomnik Bismarcka w Poznaniu (24 cze 2011)
Akademia Lubrańskiego (23 cze 2011)
Kościół św. Wojciecha (22 cze 2011)
Antoni Radziwiłł 1775 - 1833 (21 cze 2011)
Ustrój średniowiecznego Poznania (20 cze 2011)
Fortyfikacje Twierdzy Poznań - bariera w rozwoju miasta w XIX wieku (19 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 5 (18 cze 2011)
Pałac Górków (16 cze 2011)
Józef Struś 1510 - 1568 (15 cze 2011)
Brytyjski nalot na Poznań (14 cze 2011)
Krótka historia Wildy (13 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 2 (12 cze 2011)
Więzienia w Poznaniu (10 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 4 (9 cze 2011)
Pożary i powodzie w renesansowym Poznaniu (8 cze 2011)
Perła poznańskiego baroku (7 cze 2011)
Twórca praskiego golema był Poznaniakiem (6 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 3 (5 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 1 (4 cze 2011)
Pręgierz (3 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 2 (2 cze 2011)
Paweł Edmund Strzelecki 1797 - 1873 (1 cze 2011)
Zamek Wilhelma II (31 maj 2011)
Poznańskie czarownice i ich obrońcy (30 maj 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 1 (29 maj 2011)
Poznaniak wśrod pionierów pediatrii (27 maj 2011)
Poznaniak współtwórcą wielkich odkryć geograficznych (26 maj 2011)
Sytuacja kobiet w renesansowym Poznaniu (25 maj 2011)
Zamek Przemysła (24 maj 2011)
Dopisek (23 maj 2011)
Napoleon w Poznaniu (23 maj 2011)
Herb miasta Poznania (22 maj 2011)
Skąd się wzięła nazwa "Poznań"? (21 maj 2011)
Witam wszystkich i zapraszam do lektury. (20 maj 2011)
Zdjęcie: Marek Barankiewicz