blog background
 
Maciej Brzeziński: Poznańskie Historie
historia, zabytki, kultura, ludzie
metka_epoznan
Współczesne kościoły Poznania
ok
4
not ok
3
liczba odsłon: 808
Współczesna architektura sakralna ma zazwyczaj więcej krytyków, niż entuzjastów. Budowniczym nowoczesnych kościołów zarzuca się, że tworzą jakieś dziwactwa całkowicie oderwane od tradycji. W Poznaniu nie brak ciekawych a zarazem kontrowersyjnych przykładów współczesnego budownictwa sakralnego. Czy jednak wszystkie zasługują na krytykę?

Muszę przyznać, że sam nie należę do grona miłośników współczesnych kościołów, wolę zdecydowanie te starsze, które, moim zdaniem, znacznie lepiej służą kontemplacji, niż ich współczesne odpowiedniki. Nie oznacza to oczywiście, że potępiam w czambuł wszelkie przykłady nowoczesnej architektury sakralnej, w końcu wśród nich także nie brakuje perełek. To, że mnie coś się nie podoba, nie oznacza, że nie może podobać się innym. Zapraszam dziś na krótką wycieczkę śladami poznańskich kościołów współczesnych.


1. Kościół pw. św. Wawrzyńca, ul. Przybyszewskiego 30.


Zerwanie z tradycją, czy poszukiwanie nowych form wyrazu?

Pewną zapowiedzią tego, co nazywamy współczesnym budownictwem sakralnym, znajdziemy już w okresie międzywojennym. Co prawda, ówczesne świątynie budowane były jeszcze w oparciu o tradycyjne wzorce, ale nie trzeba być ekspertem, aby zobaczyć, że różnią się one zdecydowanie od kościołów wybudowanych w poprzednich stuleciach. Poznańskie kościoły międzywojnia nawiązują głównie do klasycyzmu, baroku, a nawet bazylik wczesnochrześcijańskich, zatem o całkowitym zerwaniu z tradycją nie może być mowy, ale jednocześnie trzeba przyznać, że projektujący je architekci sięgali już do nowatorskich rozwiązań. Okres międzywojenny można uznać za pomost między tradycyjną a współczesną architekturą sakralną.


2. Kościół pw. Chrystusa Dobrego Pasterza ul. Nowina 1.


Przełomem w budownictwie kościelnym były reformy Soboru Watykańskiego II (1962 – 1965). Ojcowie soborowi dokonali znaczących zmian w liturgii i położyli nacisk na wspólnotowość wiernych. Liturgia miała odbywać się teraz twarzą do wiernych, co nie pozostało bez wpływu na nowe koncepcje rozplanowania przestrzeni w nowobudowanych kościołach. Sobór dał także pewne przyzwolenie na poszukiwanie nowych form architektonicznych a nowe świątynie miały symbolizować odnowę samego Kościoła.

 

3. Kościół pw. św. Łukasza, Os. Rusa 59.

Przed soborem zasady budowania kościołów były ściśle określone, choć i tam pozostawiano pewien margines dla inwencji twórczej architekta. Po soborze jednak niemal całkowicie zerwano z tradycją. W miejsce tradycyjnych kościołów, jedno-, dwu- lub trzynawowych, budowanych na planie krzyża łacińskiego, rzadziej greckiego, z jedną lub kilku wieżami a czasem i z kopułą, powstawały formy tak różnorodne, ilu było architektów je tworzących. Inspiracją dla twórców była niejednokrotnie architektura świecka. Budowano więc świątynie, które przypominały warownie, hale fabryczne, wille a nawet figury geometryczne. Często kościół sam stawał się symbolem, co było zjawiskiem niespotykanym dotąd w architekturze sakralnej. Mamy więc świątynie przypominające łodzie, ryby, namioty, itp. Gdyby nie krzyże, którymi są ozdobione, często trudno byłoby je odróżnić od innych budynków użyteczności publicznej. Stąd często żartobliwie się nazywa się je: „kaczkami”, „kapeluszami”, „stodołami”, „bunkrami”, itd.


4. Kościół pw. NMP Matki Kościoła, ul. Kołłątaja 42.


Kościoły w krajobrazie PRL

Jak wyglądały stosunki państwo-Kościół w Polsce Ludowej, nie muszę chyba przypominać. Najogólniej rzecz ujmując, władza zmierzała do całkowitego wyrugowania Kościoła z życia społecznego i stopniowej laicyzacji kraju. Temu zadaniu służyć miały m.in. ograniczenia w budownictwie kościelnym. Od momentu okrzepnięcia władzy komunistycznej w 1948 r., jej przedstawiciele wydali niewiele pozwoleń na budowę nowych kościołów a jedynie, co najwyżej, na odbudowę świątyń zniszczonych podczas wojny. W nowoprojektowanych dzielnicach mieszkaniowych z wielkiej pyty nie przewidywano miejsca na kościoły. Taka sytuacja trwała aż do lat 70. Dojście do władzy Edwarda Gierka w grudniu 1970 r. przyniosło pewne odprężenie i chęć normalizacji stosunków na linii państwo-Kościół. W styczniu 1971 r. sekretarz KC PZPR Stanisław Kania zapowiedział odejście od dotychczasowej, restrykcyjnej polityki dotyczącej budownictwa kościelnego. W całej Polsce jak grzyby pod deszczu zaczęły wyłaniać się nowe obiekty sakralne, tworząc prawdziwą mozaikę stylów. W latach 1945 – 1989 r. zbudowano w Polsce ponad 4 tys. kościołów z czego ponad 3 tysiące po 1970 r. Dla porównania, w Poznaniu od 1945 do 1989 r. powstało 29 kościołów, z czego aż 27 w latach 1970 – 1989. Pozostałe dwa kościoły, wzniesione przed 1970 r., zaczęto budować jeszcze przed wojną a ukończono dopiero po jej zakończeniu. Mowa tu o kościele św. Antoniego Padewskiego na Starołęce i kościele oo. dominikanów przy ul. Kościuszki.


5. Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej, ul. Cyniowa 15.


Paradoksalnie, dla architektów tworzących budynki sakralne, były one szansą na ucieczkę od siermiężnych budynków socjalistycznych, bloków z wielkiej płyty i innych. Architekci mogli rozwinąć skrzydła, bo to w końcu Kościół, a nie państwo było inwestorem. Pamiętajmy ponadto, że ówczesne obiekty sakralne to nie tylko same kościoły, ale cały kompleks budynków, w których mieściły się mieszkania dla księży, salki katechetyczne, gdzie prowadzono lekcje religii po ich ostatecznym wyrugowaniu ze szkół w 1961 r., a także pomieszczenia służące celom kulturalnym. Parafie bowiem stawały się azylem dla ludzi nastawionych opozycyjnie wobec reżymu i szukających alternatywy dla oficjalnych, państwowych form spędzania wolnego czasu. Jednym z zarzutów, które krytycy wysuwają pod adresem nowoczesnych obiektów sakralnych jest to, że są one źle wkomponowane w układ przestrzenny miasta. Rzeczywiście, często są one usytuowane dość przypadkowo, tam, gdzie akurat było miejsce. Oczywiście wyjaśnienie tej kwestii jest proste. Planiści projektujący osiedla, w których od lat siedemdziesiątych powstawały nowe kościoły, nie zaznaczali ich na planach, bo było to niezgodne z ideologią państwa, o czym już mówiłem, stąd kościoły rozmieszczane było dość przypadkowo, z zaburzeniem układu przestrzennego danego miasta, dzielnicy i osiedla.


Spacerkiem po współczesnych poznańskich kościołach

Omówienie wszystkich kościołów wybudowanych w Poznaniu po 1970 r. zajęłoby zbyt wiele miejsca i mogłoby znudzić Czytelników, dlatego ograniczę się jedynie do kilku wybranych, najciekawszych a może i najbardziej kontrowersyjnych przykładów współczesnej architektury sakralnej w stolicy Wielkopolski.


Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej (ul. Naramowicka 156). Kościół powstał w latach 1977 – 1981 wg projektu Henryka Marcinkowskiego. Była to jedna z pierwszych świątyń w Poznaniu dostosowana do zmian liturgicznych wprowadzonych przez sobór. Budynek składa się z dwóch kościołów: górnego i dolnego. Bryła budowli jest prostopadłościenna, zwarta i symetryczna. Prosta, geometryczna forma może wydać się surowa, ale wnętrza zachowują tradycyjny podział na trzy nawy, zakończone prezbiterium.


6. Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej.


Kościół pw. św. Krzyża (ul. Częstochowska 16). Kościół powstał w miejsce starszej świątyni, zbudowanej w 1929 r. a zniszczonej w 1945 r. Jej twórcą był Aleksander Holas. Potężny kościół zbudowano w latach 1974 – 1978. Budynek  składa się z głównej bryły w kształcie prostopadłościanu, z przylegającą do niej niższą bryłą mieszczącą zakrystie, salki katechetyczne i kaplice. Całość przykrywa dwuspadowy dach o tak małym kącie nachylenia jego połaci, że sprawia wrażenie płaskiego.


7. Kościół pw. św. Krzyża.

 

Kościół pw. Chrystusa Odkupiciela (ul. Trzemeszeńska 20). Świątynia wzniesiona w latach 1981 – 1983 r. na Osiedlu Warszawskim, została zbudowana wg projektu autorstwa znanego już nam Aleksandra Holasa. Kościół jest dwupoziomowy a w jego bryle zawierają się także mieszkania dla księży, zakrystie oraz pomieszczenia służące spotkaniom grup modlitewnych. Było to istotne novum w zakresie architektury sakralnej, o czym już zresztą wspominałem. Kościół posiada śmiałą i trzeba przyznać, dość efektowną bryłę. Można by rzec, że budynek jest zawieszony w powietrzu.


8. Kościół pw. Chrystusa Odkupiciela.


Kościół pw. Imienia Maryi (ul. Sanocka 15). Kościół wzniesiono w latach 1971 – 1982 wg projektu Jerzego Leśniewicza. Składa się on z prostej, geometrycznej bryły. Na pierwszy rzut oka trudno uznać w nim obiekt sakralny, gdyby nie stojąca obok dzwonnica przypominając włoską kampanilę (dzwonnica wyodrębniona z bryły kościoła i stojąca obok niego) oraz napis Oto Matka Twoja, umieszczony nad okazałym wejściem. Wnętrze kościoła zostało dobrze oświetlone i ocieplone dekoracjami z drewna.


9. Kościół pw. Imienia Maryi.Kościół pw. Pierwszych Polskich Męczenników (Os. Tysiąclecia 73). To jeden z najbardziej oryginalnych poznańskich kościołów. Kościół powstawał etapami wg projektu Andrzeja Macieja Maleszki. Początkowo zbudowano tu w 1977 r. trzy sale katechetyczne, podniesione na słupach wokół dziedzińca. Następnie rozpoczęto budowę domu katechetycznego, zamienionego w 1980 r. na kościół, który ukończono w 1985 r. Centrum kościoła stanowi nawa główna, do której przylegają cztery skrzydła. Trzy z nich mieszczą amfiteatralne balkony, a czwarty przeznaczono co celów katechetyczno-mieszkalnych. Całość daje niesamowity efekt, co doskonale harmonizuje z otoczeniem.


10. Kościół pw. Pierwszych Polskich Męczenników.


Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (Os. Bohaterów II Wojny Światowej 88). To pierwszy z nowoczesnych kościołów zbudowanych na Ratajach. Należy on do największych w Poznaniu i bez wątpienia robi wrażenie, zarówno swoją bryłą, jak i kształtem. Świątynia jest wysoka na 55 m a zbudowano ją na planie paraboli (niektórzy mówią, że bumerangu). Bryła kościoła jest wysoka nad ołtarzem, co ma znaczenie symboliczne, po czym obniża się w kierunku kruchty. Sam budynek przypomina rybę. Kościół składa się z dwóch kondygnacji: górnego i dolnego kościoła. Jak nietrudno zgadnąć, oprócz przestrzeni liturgicznej, zawiera także pomieszczanie mieszkalne, administracyjne i pomocnicze. Kościół może pomieścić kilka tysięcy wiernych (dane są rozbieżne, wg niektórych opracowań 4,5 tys., wg innych, nawet 12 tys.). Obiekt zbudowano w latach 1978 – 1990 wg projektu trójki warszawskich architektów: Stanisława Sołtyka, Marka Eibela i Andrzeja Krawczyka.


11. Kościół pw. Nawiedzenia NMP.


Kościół pw. Jana Kantego (ul. Grunwaldzka 88). Ten niezwykły kościół powstał w miejscu starszego, zniszczonego podczas II wojny światowej. Wzniesiono go w latach 1976 – 1988 a jego autorem był Jan Węcławski. Kościół zbudowano z nietynkowanej cegły klinkierowej, na planie nieregularnego wieloboku. Budynek zdaje się nawiązywać do tradycyjnych budowli sakralnych, o czym może świadczyć wysoka wieża, ale wnętrze dostosowano do zaleceń soborowych. Bryła kościoła jest wyraźnie zróżnicowana i asymetryczna. Wyższa część świątyni została przeznaczona dla wiernych, niższa mieści prezbiterium i kaplicę. Kościół stanowi doskonałą próbę połączenia tradycji z nowoczesnością.


12. Kościół pw. św. Jana Kantego.


Kościół pw. św. Jan Bosco (ul. Warzywna 17). Na początku tego artykułu wspomniałem o odwoływaniu się do symboliki chrześcijańskiej przez architektów projektujących budowle sakralne w XX wieku. Jednym z najlepszych przykładów tego typu rozwiązań jest kościół pw. św. Jana Bosco na Winogradach. Jego twórcą był Jan Kopydłowski a budynek powstał w latach 1977 – 1982. Jego bryła, zbudowana na planie kwadratu, przypomina namiot. Odwołuje się tym samym do starotestamentowego miejsca spotkania z Bogiem. Nowy Testament symbolizują cztery krzyże wieńczące świątynie. To dość czytelny symbol czterech ewangelistów. Kościół jest dwukondygnacyjny. Górna część znajduje się bezpośrednio pod „namiotem” a dolna poniżej, częściowo w podziemiu.


13. Kościół pw. św. Jana Bosco.


Kościół pw. Świętej Rodziny (ul. Promienista 131). To jeden z najciekawszych poznańskich kościołów współczesnych. Zbudowano go na planie koła z dominującą wieżą zakończoną kulistym hełmem, zwieńczonym krzyżem. Budynek przypomina raczej obiekty przyszłości, znane z powieści fantastycznych, niż miejsce modlitwy. Sklepienie nad nawą główną pomalowano na kolor niebiesko-biały, symbolizujący kosmos. Być może to odniesienie do otoczenia kościoła, który mieści się na osiedlu Kopernika a w pobliżu biegną ulice: Keplera, Newtona i Galileusza. Świątynię zbudowano w latach 1978 – 1988 wg projektu: Bogdana Celichowskiego, Wojciecha Kasprzyckiego i Włodzimierza Wojciechowskiego.


14. Kościół pw. Świętej Rodziny.


Kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego (os. Wichrowe Wzgórze 130). To kolejna próba łączenia tradycji z nowoczesnością, a także sposób na  ożywienie otoczenia składającego się z nudnych bloków mieszkalnych. Świątynia powstała w latach 1982 – 1993 a jej twórcą był Witold Milewski. Kościół jest w rzeczywistości częścią całego kompleksu budowli, składającego się z właściwego kościoła, kaplicy, plebanii i salek katechetycznych. Całość składa się z kilku pawilonów różnej wielkości, przykrytych odrębnym dachem. Całość wieńczy majestatyczna wieża a charakteru dodaje okładzina z cegły klinkierowej. Budynek pięknie kontrastuje z otoczeniem.


15. Kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego.


Oczywiście po 1989 r. także zbudowano w Poznaniu kilka nowych kościołów, ale ja postanowiłem skupić się na budowlach z lat 70. i 80., kiedy to eksperymentowano z formą i to jeszcze w nieprzychylnych dla Kościoła czasach. Tych dziesięć opisanych kościołów wraz z ze zdjęciami pięciu innych, zbudowanych z omawianym czasie, to oczywiście tylko pewien wycinek. Mam jednak nadzieję, że rzuciłem nieco światła na współczesną architekturę sakralną Poznania. Ocenę ich wartości artystycznej, pozostawiam Czytelnikom.


Źródło:


M. Libicki, Poznań. Przewodnik, Poznań 1997.


P. Marciniak, Doświadczenia modernizmu. Architektura i urbanistyka Poznania w czasach PRL, Poznań 2010.


I. Pilecka-Lasik, Poznańskie kościoły współczesne – o języku architektury sakralnej, w: Zieleń i Architektura, „Kronika Miasta Poznania”, nr 3/4, 1993.


Źródło fotografii:


1.By Radomil talk (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons

2. By Patnac (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons

3.By MOs810 (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0-3.0-2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons

4. By Tomaszko90 (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

5. By MOs810 (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0-3.0-2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons

6. By Klapi (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons

7. By Radomil talk (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons

8. By Kwolana (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0-3.0-2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons

9. By MOs810 (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0-3.0-2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons

10. By MOs810 (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0-3.0-2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons

11. By Koefbac (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

12. By Radomil talk (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons

 
WASZE KOMENTARZE[1]
~KJ: Zmiana w zezwoleniach na nowe kościoły nastąpiła po roku 1981 - komuniści mieli jako przeciwnika Solidarność i odpuścili sobie walkę z Kościołem. Właściwszy byłby więc podział na kościoły, które powstały przed 1981 roku i po tym roku - bo wtedy tak naprawdę zaczęto wydawać zezwolenia (wcześniej tylko pojedyncze)
dodano: Sobota, 2016.09.24 19:51, IP:83.8.0.XXX
ok
0
not ok
1
odpowiedz|usuń
avatarMaciek_1980: ~KJ: Zmiana w zezwoleniach na nowe kościoły nastąpiła po roku 1981 - komuniści mieli jako przeciwnika Solidarność i odpuścili sobie walkę z Kościołem. Właś...
Walka z Kościołem trwała do 1989 r. Wtedy dopiero zlikwidowano Wydział IV MSW i Samodzielną Grupę "D", której celem była dezintegracja Kościoła (istniała od 1973 r.). Zabójstwo ks. Popiełuszki, inspirowane przez najwyższe władze PRL miało miejsce w 1984 r. Urząd do Spraw Wyznań też zlikwidowano w 1989 r. Trudno więc mówić o zaprzestaniu walki z Kościołem po 1981 r. Dopiero od połowy lat 80. władza zaczęła dostrzegać w Kościele partnera do rozmów i pośrednika w negocjacjach z opozycją. Zarówno po 1981 r., jak i przed też nie wydawano pozwoleń "jak leci", wszystkim, którzy chcieli takowe uzyskać, ale na pewno wydawano ich więcej, niż przed 1970 r.
dodano: Sobota, 2016.09.24 22:35
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Jacek Jarzina: Szanowny autorze, w opisie kościoła św. Jana Kantego jest pewien skrót myślowy wymagający korekty. Chodzi o słowa"kościół powstał w miejscu starszego, zniszczonego podczas II wojny światowej". Tak, ale w zupełnie innym miejscu! Cytat z historii wzięty z witryny parafii (zgodny z informacją wywieszoną w kościele): "Parafia św. Jana z Kęt powstała w 1938 roku. Prowizoryczny kościół, który wzniesiono przy narożniku ul. Grunwaldzkiej i ul. Obozowej, został zamknięty i zniszczony podczas II wojny światowej. Po wojnie parafia przez długi czas korzystała z drewnianego budynku restauracji przy dawnym, poniemieckim hotelu wojskowym, znajdującego się w obecnym miejscu. Dzisiejszy kościół zbudowano w latach 1978-1988" Pozdrawiam
dodano: Niedziela, 2017.02.12 10:05, IP:83.21.241.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Jacek Jarzina: Jeszcze uzupełnienie: z informacji wywieszonej w kościele wynika, że tymczasowy kościół przy Obozowej zniszczyli żołnierze radzieccy z zupełnie nieznanych przyczyn.
dodano: Niedziela, 2017.02.12 10:07, IP:83.21.241.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
MACIEJ BRZEZIŃSKI
poznanskiehistorie.epoznan.pl
RSSsend_message
Nazywam się Maciej Brzeziński. Z wykształcenia jestem historykiem i wschodoznawcą. Od maja 2011 roku prowadzę tego bloga. Historia Poznania to jedna z moich pasji, ale za to największa, dlatego chcę popularyzować fascynujące dzieje tego miasta. Można mnie znaleźć także pod adresem: www.poznanskiehistorie.blogspot.com oraz na facebooku. Zapraszam więc do lektury.
Mój kontakt: [email protected]
ARCHIWUM WPISÓW
10 niesamowitych poznańskich pomników (22 sty 2019)
To już sto lat, czyli historia PSS "Społem" (13 sty 2019)
Kaisergarten, czyli niezwykły poznański teatr variete (13 sty 2019)
Od żartu do zwierzyńca, czyli historia ogrodu zoologicznego na Jeżycach (30 lip 2018)
Lokacja Poznania na prawie niemieckim w 1253 r. (14 lip 2018)
Od ewangelickiej "katedry" do katolickiego kościoła (5 lip 2018)
Jerzy Mieloch - motocyklowy mistrz z Poznania (28 cze 2018)
Od osady Piaski do Placu Bernardyńskiego (22 cze 2018)
Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego (17 cze 2018)
Nowy Ratusz na Starym Rynku (31 maj 2018)
10 łazarskich "perełek" (17 maj 2018)
Wielkopolska Wiosna Ludów (12 maj 2018)
Kościoły międzywojennego Poznania (3 maj 2018)
Zielona dolina Cybiny (26 kwi 2018)
Poznański pułk rumuńskiego króla (14 kwi 2018)
Wielkanoc na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX stulecia (30 mar 2018)
Kino "Słońce" w Poznaniu 1927 - 1945 (17 mar 2018)
Piękno nieodzyskane, czyli 10 obiektów, których już nie znajdziemy w Poznaniu (8 mar 2018)
Maltanka, czyli historia niezwykłej poznańskiej kolejki (16 lut 2018)
Katalog Domu Sportowego Jana Wiencka z 1929 roku (8 lut 2018)
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (4 lut 2018)
"Portki księdza", czyli historia nieistniejącego kościoła ewangelickiego św. Piotra i jego parafii (26 sty 2018)
Klementyna Śliwińska - pionierka polskiego automobilizmu (21 sty 2018)
Przemysław Garczyński - "Kelner" - recenzja (18 sty 2018)
10 jeżyckich "perełek" (13 sty 2018)
Zupa z konopi, wróżby i gwiazdory, czyli Boże Narodzenie na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX w. (22 gru 2017)
Pierwszy dowódca, czyli opowieść o Stanisławie Taczaku (14 gru 2017)
Katarzyna Marciszewska "Wiedźmy Himmlera" - recenzja (10 gru 2017)
Wielki kryzys 1929 roku w Poznaniu (8 gru 2017)
Pod skrzydłami pegaza (3 gru 2017)
Kaiser Wilhelm-Siedlung, czyli osiedle kolejarzy przy ulicy Hutniczej (16 lis 2017)
Ormianie w dawnym Poznaniu (9 lis 2017)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (3 lis 2017)
10 grunwaldzkich "perełek" (27 paź 2017)
Balony, sterowce, aeroplany, czyli początki lotnictwa w Poznaniu (19 paź 2017)
Krótka historia osiedla Piątkowo-Naramowice (11 paź 2017)
Pogrobowiec, czyli historia króla Przemysła II (5 paź 2017)
Złota Kaplica, czyli cząstka Bizancjum w Poznaniu (28 wrz 2017)
Szkoła Wydziałowa Poznańska (2 wrz 2017)
Ogródki rozrywkowe i wyścigi konne, czyli jak dawniej bawiono się przy Drodze Dębińskiej (21 sie 2017)
10 wildeckich "perełek" (8 sie 2017)
Poznański gotyk, część 2 (23 lip 2017)
Poznański gotyk, część 1 (13 lip 2017)
Bunt wójta Przemka (3 lip 2017)
Sołacz - willowa dzielnica Poznania (15 cze 2017)
Cesarzowa Wiktoria w Poznaniu (9 cze 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 2 (27 maj 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 1 (18 maj 2017)
Zanim powstały Targi Poznańskie, czyli Wystawa Wschodnioniemiecka w 1911 roku. (14 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 2 (4 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 1 (27 kwi 2017)
10 poznańskich "naj..." (18 kwi 2017)
Medycyna i higiena w renesansowym Poznaniu (2 kwi 2017)
Adwentyści Dnia Siódmego w Poznaniu (22 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 2 (9 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 1 (3 mar 2017)
Jeżyckie wille - luksus i elegancja (15 lut 2017)
Legendarni biskupi poznańscy wg Długosza (6 lut 2017)
10 najsłynniejszych poznanianek (II) (22 sty 2017)
Poznaniacy wobec powstania listopadowego (30 lis 2016)
Paganini w Poznaniu (23 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 2 (17 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 1 (9 lis 2016)
Żydzi w międzywojennym Poznaniu (27 paź 2016)
Ks. Józef Rogaliński i starania o uniwersytet w osiemnastowiecznym Poznaniu (19 paź 2016)
10 najpiękniejszych ulic w Poznaniu (13 paź 2016)
Aleksander I w Poznaniu (29 wrz 2016)
Współczesne kościoły Poznania (23 wrz 2016)
Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań" (14 wrz 2016)
Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona (6 sie 2016)
Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu (17 lip 2016)
Od października do czerwca, czyli ogólnopolskie znaczenie Czerwca'56 (7 lip 2016)
Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic (23 cze 2016)
Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu (16 cze 2016)
95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich (2 cze 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 2 (25 maj 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1 (19 maj 2016)
Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej (5 maj 2016)
Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu w 1966 roku (24 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 2 (16 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 1 (10 kwi 2016)
Socrealizm w Poznaniu (16 mar 2016)
Panowie z Górki (2 mar 2016)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli namiastka uniwersytetu (25 lut 2016)
Jordan - biskup polski czy poznański? (11 lut 2016)
Zjazd poznański 1530 roku (3 lut 2016)
Architektura międzywojennego Poznania (28 sty 2016)
10 nietuzinkowych poznaniaków (12 sty 2016)
Życie w Poznaniu w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w świetle "Kuriera Poznańskiego" (15 gru 2015)
Święci patroni Poznania (9 gru 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 2 (24 lis 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 1 (17 lis 2015)
Cmentarz na Górczynie (4 lis 2015)
130 lat komunikacji telefonicznej w Poznaniu (21 paź 2015)
Włosi w dawnym Poznaniu (7 paź 2015)
"Ukochana żona", czyli historia księżnej Ryksy szwedzkiej, żony Przemysła II (12 sie 2015)
10 najpiękniejszych kamienic poznańskiej "belle epoque" (28 lip 2015)
Od Intendentury do Collegium Historicum (14 lip 2015)
"Naród Sobie", czyli narodziny i pierwsze lata Teatru Polskiego w Poznaniu (30 cze 2015)
Rymarze, krawcy i kuśnierze, czyli słów kilka o rzemieślnikach w średniowiecznym Poznaniu (24 cze 2015)
Kulturkampf (9 cze 2015)
Poznańscy muzułmanie (2 cze 2015)
Port rzeczny w Poznaniu (26 maj 2015)
10 osobliwości Poznania (13 maj 2015)
Szkoci w Poznaniu (5 maj 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 2 (27 kwi 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 1 (21 kwi 2015)
Poznańscy reformaci i ich śródecki kościół (24 mar 2015)
Generał Krzyżanowski, czyli jak wielkopolski szlachcic został amerykańskim bohaterem (10 mar 2015)
Ludzie niezwyczajni - o Dezyderym Chłapowskim i księdzu Piotrze Wawrzyniaku słów kilka (3 mar 2015)
10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (17 lut 2015)
Marcin Kasprzak i Róża Luksemburg, czyli socjaliści w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2015)
Wybierzmy 10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (26 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 2 (18 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 1 (11 sty 2015)
Poznańska parafia prawosławna (14 gru 2014)
10 najpiękniejszych i najcenniejszych poznańskich kościołów (30 lis 2014)
"De optimo senatore", czyli międzynarodowa kariera pewnego poznańskiego biskupa (16 lis 2014)
Od Wszystkich Świętych do Andrzejek, czyli listopad w wielkopolskiej tradycji ludowej (2 lis 2014)
Poznań 1146 - Krzyszków 1157 (26 paź 2014)
Historia Folwarku Edwardowo (12 paź 2014)
Targowisko, centrum polskości i miejsce zgromadzeń, czyli Stary Rynek w XIX wieku (9 paź 2014)
10 symboli Poznania (21 wrz 2014)
Ad maiorem Dei gloriam, czyli przybycie jezuitów do Poznania (14 wrz 2014)
Na pensji w Poznaniu dziewiętnastego stulecia (7 wrz 2014)
Dzieje Górczyna (31 sie 2014)
Przerwa wakacyjna (27 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 2 (21 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 1 (13 lip 2014)
10 najsłynniejszych poznanianek (29 cze 2014)
Katedra poznańska królewską nekropolią? (22 cze 2014)
Grecy w Poznaniu (15 cze 2014)
Konstancja z Potockich Raczyńska, czyli żywot kobiety niezwykłej (8 cze 2014)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (1 cze 2014)
Gniezno czy Poznań? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? (25 maj 2014)
No to mamy już 3 lata! (21 maj 2014)
10 osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania (18 maj 2014)
Co kryje park na osiedlu Czecha? Pruskie umocnienia wśród ratajskich bloków! (11 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 2 (4 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 1 (27 kwi 2014)
Wesołych Świąt! (13 kwi 2014)
Beocja czy Sparta? Jak wykształcił się poznański etos (23 mar 2014)
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce i jego poznańska siedziba (16 mar 2014)
Pomniki Wieszcza Adama w Poznaniu (2 mar 2014)
Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu (16 lut 2014)
Od Śluzy Katedralnej do powstania ICHOT (9 lut 2014)
W domu i w kamienicy, czyli jak mieszkali poznaniacy w XIX stuleciu (2 lut 2014)
Od osady Stelmachy do placu Wiosny Ludów (26 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 2 (19 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 1 (12 sty 2014)
Dwa stare forty. Jedna historia, wspólna przyszłość? (5 sty 2014)
Chwała Zwycięzcom! (26 gru 2013)
Wesołych Świąt! (22 gru 2013)
Z Poznania do Hollywood, czyli historia Lilli Palmer (15 gru 2013)
Legenda o trzech skradzionych Hostiach - prawda, czy mit? (8 gru 2013)
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1 gru 2013)
Panorama renesansowego Poznania (17 lis 2013)
Miejsce kaźni Wielkopolan w okresie II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Forcie VII w Poznaniu (8 lis 2013)
Kłopotliwy honorowy obywatel miasta Poznania (3 lis 2013)
Historia Jeżyc, część 2 (27 paź 2013)
Historia Jeżyc, część 1 (20 paź 2013)
Poznań kontra Kraków, czyli jezuickie starania o uniwersytet w Poznaniu w 1611 roku (13 paź 2013)
Doktor Marcin i inni, czyli początki poznańskiej pracy organicznej (29 wrz 2013)
Poznań w oparach czarnej magii (24 wrz 2013)
"W Poznaniu na wygnaniu", czyli poznańskie lata Kazimiery Iłłakowiczówny (15 wrz 2013)
Perły poznańskich podwórek, czyli ul. Ratajczaka 14 - historia zabudowy w podwórzu (8 wrz 2013)
Przerwa wakacyjna (21 lip 2013)
Burzliwe dzieje ratuszowego orła (14 lip 2013)
Podróż sentymentalna kolejką wąskotorową - kiedyś czasy świetności, a dziś pozostałości i wspomnienia (7 lip 2013)
Poznań pod wodą (30 cze 2013)
Wędrujące serce generała (23 cze 2013)
Pancerna Impreza. Fotorelacja z Dnia Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (16 cze 2013)
Odrodzenie z upadku, czyli działalność Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu (9 cze 2013)
Fort VIIa - militarna przeszłość, "biurowa" przyszłość (2 cze 2013)
Od Wszechnicy Piastowskiej do Uniwersytetu Poznańskiego (26 maj 2013)
Książę Przemysł I - ojciec Poznania (19 maj 2013)
Medycyna i higiena w Poznaniu XIX stulecia (12 maj 2013)
28. Dni Ułana 2013 - fotorelacja Agnieszki Wiśniewskiej. (7 maj 2013)
"Błazeńskie urządzenie", czyli historia poznańskich koziołków (28 kwi 2013)
Poznańska Gra Liczbowa "Koziołki" (21 kwi 2013)
Hipodrom Wola - tradycja i teraźniejszość (14 kwi 2013)
Halo, halo, tu Radio Poznań! (7 kwi 2013)
Wesołych Świąt (28 mar 2013)
Książka w renesansowym Poznaniu (24 mar 2013)
Świat, którego już nie ma - Bambrzy na poznańskich Ratajach (17 mar 2013)
"Wichrzyciele i warchoły", czyli Marzec'68 w Poznaniu (10 mar 2013)
Apel (3 mar 2013)
Pozostałości Poznańskiej Twierdzy Fortowej - Fort 1 (3 mar 2013)
Alianckie naloty na Poznań (24 lut 2013)
Budynki pokawaleryjskie w Poznaniu, czyli od koszar do osiedla (17 lut 2013)
Jego Królewska Mość Mikołaj Rychlik (10 lut 2013)
Poznań w latach Wielkiej Wojny (3 lut 2013)
Zachować w pamięci miniony czas, czyli o Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli (27 sty 2013)
Konkurs "Blog Roku 2012" (24 sty 2013)
"Piękna Polka", czyli historia królowej Elżbiety Ryksy (20 sty 2013)
Spotkanie z Igorem Janke (15 sty 2013)
Poznańskie stadiony, część 3 - Stadion przy ul. Bułgarskiej (13 sty 2013)
Dwieście lat temu urodził się Hipolit Cegielski! (6 sty 2013)
Wesołych Świąt !!! (19 gru 2012)
Rozrywki dzieci i młodzieży w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (9 gru 2012)
Powojenna odbudowa Starego Rynku (2 gru 2012)
Roman Wilhelmi - wybitny aktor z Poznania (25 lis 2012)
Ponowny pochówek junikowskich kosynierów (21 lis 2012)
Antiqua civitas posnaniensis, czyli dzieje Śródki (18 lis 2012)
Poznań w listopadzie 1918 roku (11 lis 2012)
Poznańska moda w czasach Oświecenia (5 lis 2012)
Odsłonięcie pomnika Romana Wilhelmiego w Poznaniu - fotorelacja (5 lis 2012)
Mały komunikat (5 lis 2012)
Poznańskie stadiony, część 2 - Stadion im. Edmunda Szyca (5 lis 2012)
Legenda polskiej archeologii (21 paź 2012)
Jak budowano Winogrady (14 paź 2012)
Poznaniaków droga ku nowoczesności (8 paź 2012)
Złodziejki, prostytutki, cudzołożnice, czyli kobieca przestępczość w dawnym Poznaniu (30 wrz 2012)
Od mostu Łacina do mostu św. Rocha (23 wrz 2012)
Jak króla Henryka w Poznaniu witano (16 wrz 2012)
Poznańskie stadiony, część 1 - Stadion Lecha na Dębcu (9 wrz 2012)
Budowniczy, uczony, biskup i polityk, czyli opowieść o Janie Lubrańskim (2 wrz 2012)
Pomniki dziewiętnastowiecznego Poznania (26 sie 2012)
Poznańscy ułani (15 sie 2012)
Na scenach kabaretów międzywojennego Poznania (12 sie 2012)
Próby emancypacji poznańskich Żydów w pierwszej połowie XIX wieku (8 sie 2012)
Dzieje "Poznańskiej Wenecji" (5 sie 2012)
Czas na urlop! (17 lip 2012)
Poznański debiut Władysława Hańczy (15 lip 2012)
Najcenniejsza relikwia poznańskiej katedry (11 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 2 (8 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 1 (4 lip 2012)
Poznański romantyk - Ryszard Wincenty Berwiński (28 cze 2012)
Na pomoc Prezydentowi i Rządowi! Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku (24 cze 2012)
Roman May i jego przemysłowe imperium (20 cze 2012)
Poznańskie organy Ladegasta (17 cze 2012)
Książka w średniowiecznym Poznaniu (10 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 2 (6 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 1 (3 cze 2012)
"Echt Poznanioki" kontra "Galicjoki", czyli konflikt swój-obcy w międzywojennym Poznaniu (30 maj 2012)
Królewska Niemiecka Akademia (27 maj 2012)
No to stuknął nam roczek! (20 maj 2012)
Pierwszy polski podręcznik savoir-vivre (16 maj 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 2 (13 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 2 (9 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 1 (6 maj 2012)
Poznań a Konstytucja 3 Maja (3 maj 2012)
Rowerem przez Afrykę (29 kwi 2012)
Rycerze św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu (25 kwi 2012)
Czy w Poznaniu strzelano do cara? (15 kwi 2012)
Początki poznańskiej kinematografii (11 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 2 (1 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 1 (28 mar 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 1 (25 mar 2012)
Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce (21 mar 2012)
Poznańskie duchy i zjawy (18 mar 2012)
Szermierz poznańskiej kontrreformacji (14 mar 2012)
Moda renesansowego Poznania (11 mar 2012)
Związki Józefa Ignacego Kraszewskiego z Poznaniem (7 mar 2012)
Edukacja regionalna - czy jest obecna w szkole? (4 mar 2012)
O profesji kata w dawnym Poznaniu (29 lut 2012)
Ferdinand Foch w Poznaniu (26 lut 2012)
Najstarsza poznańska nekropolia (22 lut 2012)
O poznańskich łaźniach (19 lut 2012)
Ustrój renesansowego Poznania (15 lut 2012)
Tragiczna historia Ludgardy (12 lut 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 3 (8 lut 2012)
Perły Starego Rynku, część 4 (5 lut 2012)
Matka, żona i nauczycielka, czyli pozycja kobiet w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2012)
Ze wspomnień poznańskiego architekta (29 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 2 (25 sty 2012)
Między lojalnością a kontestacją. Mniejszość niemiecka w międzywojennym Poznaniu (22 sty 2012)
Poznań w Prusach Południowych 1793 - 1806 (17 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, część 1 (15 sty 2012)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania, część 2 (12 sty 2012)
Pomnik Powstańców Wielkopolskich (10 sty 2012)
Kawiarnia, teatr i karty, czyli kilka słów o rozrywkach osiemnastowiecznego Poznania (8 sty 2012)
Z Rogalina przez Francję i Holandię, do Brazylii (5 sty 2012)
Bale w hotelu Bazar (3 sty 2012)
Świąteczny komunikat (20 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 2 (18 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 1 (15 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 3 (13 gru 2011)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania (11 gru 2011)
Prezydent "Rzeczpospolitej Polskiej Poznańskiej" (5 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 2 (4 gru 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 7 (1 gru 2011)
Most znany i nieznany (29 lis 2011)
Romantycy i spiskowcy, czyli próba wywołania powstania w 1846 roku w Poznaniu (27 lis 2011)
Mentalność mieszkańców dawnego Poznania (24 lis 2011)
Perły Starego Rynku, część 1 (22 lis 2011)
Elegantki i modnisie dwudziestolecia międzywojennego (20 lis 2011)
Prezydent-legenda, czyli opowieść o Cyrylu Ratajskim (17 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 2 (15 lis 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 6 (13 lis 2011)
Patron najsłynniejszej ulicy w Poznaniu (10 lis 2011)
Miłość i polityka (8 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 1 (6 lis 2011)
Jak budowano Rataje (3 lis 2011)
Cmentarze na poznańskiej Cytadeli (1 lis 2011)
Muzyka w dawnym Poznaniu (30 paź 2011)
Polacy i Niemcy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (27 paź 2011)
Dyplomata - arcybiskup - więzień - kardynał (25 paź 2011)
To już niemal sto lat, czyli historia Warty Poznań (23 paź 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów osiemnastowiecznego Poznania (20 paź 2011)
Tramwaje konne w Poznaniu (18 paź 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 6 (16 paź 2011)
Religijność w barokowym Poznaniu (13 paź 2011)
Twórca poznańskiego ratusza (11 paź 2011)
Dzieje poznańskiej sceny operetkowej (9 paź 2011)
Poznańskie wiosła (6 paź 2011)
Rozrywki mieszkańców renesansowego Poznania (4 paź 2011)
Administracja niemiecka w okupowanym Poznaniu 1939-45 (2 paź 2011)
Doktor Marcin (29 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 5 (27 wrz 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 5 (25 wrz 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów siedemnastowiecznego Poznania (22 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 2 (20 wrz 2011)
Od miasta-twierdzy do nowoczesnej metropolii. Rozwój Poznania w 1 poł. XX wieku. (18 wrz 2011)
Ludność żydowska w średniowiecznym i nowożytnym Poznaniu (15 wrz 2011)
Filolog i fabrykant. Opowieść o Hipolicie Cegielskim (13 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 1 (11 wrz 2011)
Pomnik Armii "Poznań" (9 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 2 (6 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 4 (4 wrz 2011)
Wrzesień 1939 roku w Poznaniu (2 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 1 (31 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 4 (29 sie 2011)
Most Królowej Jadwigi (27 sie 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów szesnastowiecznego Poznania (25 sie 2011)
Poznańska Georges Sand (23 sie 2011)
Bułgarzy w Poznaniu (21 sie 2011)
Kolegium Jezuickie w Poznaniu (19 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 3 (17 sie 2011)
Występy Heleny Modrzejewskiej na scenach poznańskich teatrów (15 sie 2011)
Komunikat (30 lip 2011)
Przybycie Bambrów do Poznania (28 lip 2011)
Edward hr. Raczyński (1786 - 1845) (26 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 3. Czas pracy i odpoczynku. (25 lip 2011)
Edukacja dziewcząt w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (24 lip 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów średniowiecznego Poznania (22 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 2 (22 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 2 (21 lip 2011)
Mikołaj Skrzetuski (ok. 1610 - 1673) (19 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 1 (18 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 1 (17 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 3 (16 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 2 (15 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 1 (14 lip 2011)
Inteligencja polska w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (13 lip 2011)
Biskup Andrzej Bniński (1396 - 1479) (12 lip 2011)
Perypetie z pomnikiem Bamberki (11 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 2 (10 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 1 (9 lip 2011)
Biblioteka Raczyńskich (8 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 2 (7 lip 2011)
Antoni Pfitzner i jego firma (5 lip 2011)
Krótka historia Łazarza (4 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 1 (3 lip 2011)
Przyjęcia u prezydenta Ratajskiego (2 lip 2011)
Emilia Sczaniecka (1804 - 1896) (1 lip 2011)
Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Gajowej (30 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 2 (29 cze 2011)
Pomnik Poznańskiego Czerwca'56 (28 cze 2011)
Poznański Czerwiec 1956 (27 cze 2011)
Przemysł piwowarski w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku (26 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 1 (25 cze 2011)
Pomnik Bismarcka w Poznaniu (24 cze 2011)
Akademia Lubrańskiego (23 cze 2011)
Kościół św. Wojciecha (22 cze 2011)
Antoni Radziwiłł 1775 - 1833 (21 cze 2011)
Ustrój średniowiecznego Poznania (20 cze 2011)
Fortyfikacje Twierdzy Poznań - bariera w rozwoju miasta w XIX wieku (19 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 5 (18 cze 2011)
Pałac Górków (16 cze 2011)
Józef Struś 1510 - 1568 (15 cze 2011)
Brytyjski nalot na Poznań (14 cze 2011)
Krótka historia Wildy (13 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 2 (12 cze 2011)
Więzienia w Poznaniu (10 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 4 (9 cze 2011)
Pożary i powodzie w renesansowym Poznaniu (8 cze 2011)
Perła poznańskiego baroku (7 cze 2011)
Twórca praskiego golema był Poznaniakiem (6 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 3 (5 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 1 (4 cze 2011)
Pręgierz (3 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 2 (2 cze 2011)
Paweł Edmund Strzelecki 1797 - 1873 (1 cze 2011)
Zamek Wilhelma II (31 maj 2011)
Poznańskie czarownice i ich obrońcy (30 maj 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 1 (29 maj 2011)
Poznaniak wśrod pionierów pediatrii (27 maj 2011)
Poznaniak współtwórcą wielkich odkryć geograficznych (26 maj 2011)
Sytuacja kobiet w renesansowym Poznaniu (25 maj 2011)
Zamek Przemysła (24 maj 2011)
Dopisek (23 maj 2011)
Napoleon w Poznaniu (23 maj 2011)
Herb miasta Poznania (22 maj 2011)
Skąd się wzięła nazwa "Poznań"? (21 maj 2011)
Witam wszystkich i zapraszam do lektury. (20 maj 2011)
Zdjęcie: Marek Barankiewicz