blog background
 
Holt: Kato
pietnowanie kleru
metka_epoznan
Nie zawsze Kościół dostaje to, czego chce, ale zwykle dostaje.
ok
316
not ok
15
liczba odsłon: 3301

Trzeba jasno stwierdzić, że wierność prawdzie obowiązuje wszystkich, również prawodawców. Prawdy nie ustala się przez głosowanie, dlatego nawet parlament nie jest powołany do tworzenia odrębnego porządku moralnego niż ten, który jest wpisany głęboko w serce człowieka, w jego sumienie – ogłosił kardynał Dziwisz na okoliczność tzw. Bożego Ciała, co wywołało poruszenie szeroko pojętej lewicy, a nawet okolic centrum. I słusznie, bo to zły znak. Takim językiem Kościół kat. nie posługiwał się od lat 90. A nie były to lata, do których warto byłoby wracać, przynajmniej na odcinku stosunków państwo – Kościół.


Apetyt kleru


Otwarte deklaracje dotyczące wyższości prawa naturalnego nad stanowionym towarzyszyły uchwalaniu ustawy antyaborcyjnej w roku 1993 i konstytucji w 1997. Potem ostrze katoretoryki stępiło się lekko pod wpływem zmian, które wprawdzie niewiele miały wspólnego z budowaniem prawdziwej demokracji, za to przywiązywały ogromną wagę do swoistego demokratycznego teatru. Nie bez pewnych oporów Kościół zaczął brać udział w tym przedstawieniu, twardy język dyktatu zastępując – przynajmniej w obiegu publicznym – egzaltowaną katolicką nowomową w stylu cywilizacji życia. Być może pewien wpływ na zmianę retoryki miał także fakt, iż ani kształt uchwalonej ostatecznie ustawy antyaborcyjnej, ani kształt konstytucji nie były dla Kościoła w pełni satysfakcjonujące. Ustawa dopuściła 3 do dziś obowiązujące wyjątki od zakazu aborcji, a ponadto jej tytuł – „O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży” – nie podobał się obrońcom życia uznającym wyłącznie termin dziecko poczęte. W sumie niektórzy ultrakatole, tacy jak Jan Łopuszański, głosowali przeciw przyjęciu ustawy, uważając ją za zgniły kompromis.
Podobnie niesatysfakcjonująca okazała się dla Kościoła konstytucja, a szczególnie brak invocatio Dei w preambule. Wymyślona przez Tadeusza Mazowieckiego formuła zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary jestz punktu widzenia papistowskiej propagandy rozwiązaniem chyba jeszcze gorszym od przemilczenia Boga w ogóle – sugeruje bowiem, że jego istnienie jest kwestią uznaniową i można mieć w tej sprawie różne opinie. Kościół zresztą, mniej czy bardziej otwarcie, zwalczał uchwaloną w 1997 r. konstytucję i agitował głosowaniem na „nie”w referendum konstytucyjnym. Które też, jak pamiętamy, przegrał – i być może to skłoniło go do pewnego złagodzenia retoryki. Okazało się, że teraz, gdy obywatele na każdym kroku uwodzeni są przez najróżniejsze opcje i idee, walenie ich pięściami po głowach nie jest najlepszą metodą przekonywania do swoich racji.


Bezczelność Kościoła


W nowym millennium poetyka Kościoła i jego akolitów uległa zatem wyraźnemu złagodzeniu. Nikt już nie mówił, jak Halina Nowina-Konopczyna, że o prawie do życia nie może decydować przypadkowe społeczeństwo, ani nie ogłaszał, jak Henryk Goryszewski, iż nie jest ważne, czy w Polsce będzie kapitalizm, wolność słowa, czy w Polsce będzie dobrobyt, najważniejsze, żeby Polska była katolicka. Począwszy od roku 2001 – czyli od totalnej klęski zbudowanej na projekcie państwa wyznaniowego Akcji Wyborczej Solidarność i zwycięstwa lewicy – Kościół zaczął dbać o wizerunek instytucji szanującej demokratyczne reguły i występującej w interesie praw obywatelskich wiernych. Natomiast od 2005 r. prezentował także pewną – jak to ująć… – nieśmiałość wobec władzy czy też szerzej: państwa. Powrót do retoryki prawa naturalnego górującego nad stanowionym w zestawieniu z rozbłyskiem gwiazdy posłanki Pawłowicz znamionuje nową epokę.


Skąd bierze się nowo odzyskana bezczelność Kościoła?
Najpewniej ze słabości władzy.


Przez ostatnie kilka lat episkopat był przez rządzących trzymany dość twardo za twarz. PiS szantażowało go lustracją – procesem pokazowym było spektakularne złamanie kariery abepe Wielgusa, w którym udział wzięli obaj bracia Kaczyńscy. Premier domagał się od papieża zmiany decyzji o obsadzeniu stanowiska metropolity warszawskiego, prezydent ostentacyjnie popierał ks. Isakowicza-Zaleskiego, który rozpoczął antywielgusową kampanię. Jednocześnie prawicowe – a nie lewackie – media sugerowały, że podobne trupy mogą mieć w szafie inni purpuraci, tacy jak abp Józef Kowalczyk, abp Józef Michalik czy abp Józef Życiński. PO z kolei trzymała Kościołowi nogę nie na gardle, ale w znacznie wrażliwszym miejscu – na portfelu. Aresztowanie kościelnego pełnomocnika z Komisji Majątkowej, zapowiedź likwidacji Funduszu Kościelnego i zaprzestania płacenia ZUS-u za księży, zmniejszenie korpusu kapelanów, twarde negocjacje w sprawie odpisu podatkowego – ciesząca się miłością społeczną Platforma nie obawiała się pogrozić czarnym. Dziś sytuacja się radykalnie zmieniła i hierarchia nie omieszkała tego zauważyć.


Nowe żądania


Ostatnie tygodnie przyniosły renesans roszczeń. Coraz głośniej Kościół domaga się, aby państwo nie tylko odstąpiło od planów finansowania procedur in vitro, ale także zakazało in vitro w ogóle. Twardo i bezwzględnie episkopat żąda koncesji cyfrowej dla organu Rydzyka, od którego przecież jeszcze nie tak dawno się odcinał – wyrażając dezaprobatę dla bezczelności, z jaką Rydzyk lekceważył instytucje państwa. Od kilkunastu miesięcy biskupi żądają też nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji, które przeniosło religię z ramowego planu nauczania do planu szkolnego, co w jakiś sposób poddaje katechetów władzom szkół. Znów wybuchła awantura o to, żeby zakazać szkołom umieszczania religii na pierwszej albo ostatniej lekcji. Biskupi awanturują się także o – związane z niżem demograficznym – nauczanie religii w klasach łączonych. Jeśli dotyczy to wszystkich przedmiotów, to mogą łaskawie zezwolić, ale jeśli tylko religii i przedmiotów typu plastyka czy muzyka, nie ma na to zgody – ogłosił episkopat. Z całą mocą powróciły roszczenia związane z religią na maturze. Dwaj purpuraci, każdy na swoją rękę, rozpętali kampanię na rzecz zakazu handlu w niedzielę. Głośne wsparcie Kościoła uzyskuje powracający projekt usunięcia z ustawy antyaborcyjnej wyjątku mówiącego o płodach uszkodzonych i nieodwracalnie chorych.
A to tylko to, co już jest na stole. Nietrudno sobie wyobrazić, co ojcowie Kościoła mogą ukrywać pod sukienkami.
Jakakolwiek zmiana w sytuacji prawnej procedur in vitro zaowocuje nie tylko roszczeniami dotyczącymi delegalizacji, ale także penalizacji tej gałęzi medycyny – zapowiedział to już projekt promowany w zeszłej kadencji przez Bolesława Piechę.
Sukces na odcinku zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej poprzez zakazanie aborcji eugenicznej wywoła kolejne roszczenia, aż do wpisania zakazu aborcji do konstytucji. Próba taka została podjęta w poprzedniej kadencji przez Marka Jurka. A skoro będziemy przy zmianie konstytucji – kto się założy, czy nie powróci roszczenie w kwestii właściwego invocatio Dei? Jeśli ktoś sądzi, że przesadzam, niech sobie przypomni, z jakim uporem Kościół domagał się wpisania chrześcijańskich korzeni Europy do traktatu konstytucyjnego UE.
Rezygnacja z prób uregulowania sytuacji związków partnerskich nie pozostawi, w moim najgłębszym przekonaniu, Kościoła zaspokojonego i sytego. Za nią pójdzie działanie na rzecz wprowadzenia jakiejś formy ustawowej dyskryminacji związków nieformalnych. Niedawne radosne marsze dla życia i rodziny promowały projekt ustawy o ochronie i opiece nad rodziną, który ograniczałby świadczenia rodzinne. Zasiłki na dziecko etc. powinny przysługiwać jedynie kobiecie i mężczyźnie, którzy zawarli związek małżeński. Klerykałowie maszerowali więc przeciw dzisiejszemu systemowi świadczeń rodzinnych – zajmującemu się dopłatami na rzecz biednych dzieci bez względu na to, kto je wychowu je.


Przeciw rozwodom


To ostatnie to zresztą także pomysł na utrudnienie rozwodów. Pierwszym krokiem w tym kierunku było wprowadzenie przez rząd Buzka, w1999 r., instytucji separacji. Ale Kościół najwyraźniej nie jest usatysfakcjonowany. Temat plagi rozwodów pojawia się dość regularnie w dokumentach episkopatu i wystąpieniach hierarchów. W Boże Ciało mówił o tym np. bp Rakoczy. Plaga i tragedia rozwodów stanowi wyzwanie dla Kościoła i wszystkich poczuwających się do odpowiedzialności za los narodu; prawa, które ułatwiają demontaż i rozpad rodziny, trzeba potępić – ogłosił. Powszechna interpretacja wiązała to dictum z projektem ustawy o związkach partnerskich, ale jak się dobrze zastanowić, okaże się, że prawa ułatwiające demontaż i rozpad rodziny – to przede wszystkim przepisy kodeksu rodzinnego mówiące o rozwodach. Oczywiście trudno sobie wyobrazić wprowadzenie w Polsce zakazu rozwodów, ale postulowana przez aktywistów spod znaku marszu dla życia zmiana zasad przyznawania świadczeń rodzinnych jest jednym ze sposobów na wybicie rozwodzenia się ludziom z głowy. Kościół zresztą nieraz protestował przeciwko wspomaganiu samotnych matek. Zjawisko to zagraża trwałości instytucji małżeństwa i rodziny, zachęcając pośrednio ze względów materialnych do rozwodów, separacji, konkubinatu, niezawierania małżeństw, a w konsekwencji do samotnego wychowywania dzie ci, podczas gdy słuszne zatroskanie o osoby dotknięte ubóstwem nie może prowadzić do ustanawiania praw godzących w rodzinę – jak nauczał episkopat przy okazji jakiejś nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.


Bić niekatolików


I na tym, moim zdaniem, nie koniec. Pozostaje jeszcze kwestia innych, oczywiście niesłusznych wyznań. Kościół katolicki kieruje się duchem ewangelizacji – czytaj: uważa za swój obowiązek nawracanie wszystkich na jedynie słuszną wiarę. W kraju europejskim posiadającym demokratyczną konstytucję trudno wykorzystywać do tego struktury państwa – ale nie znaczy to, że papiści zrezygnują z prób. Nie dalej niż w marcu episkopat wydał list pasterski o zagrożeniach naszej wiary, z którego wynikało, że największym zagrożeniem są sekty.
Sekty są bez wątpienia problemem nie tylko dla ludzi wierzących, ale także dla struktur władzy państwowej i organów ścigania w Polsce, które w dużym stopniu pozostają bezradne wobec tego zjawiska lub też go nie dostrzegają. Za najbardziej niebezpieczny uznaje się fakt, że wiele sekt działa w Polsce w sposób legalny jako zarejestrowane związki wyznaniowe. O ile proces rejestracji przebiega u nas wyjątkowo łatwo w porównaniu z innymi krajami, o tyle samo wyrejestrowanie związku jest praktycznie niemożliwe – piszą pasterze, z czego jasno wynika, że trzeba coś z tym zrobić, np. zmienić prawo, tak żeby dało się zdelegalizować te niebezpieczne organizacje, które nierzadko działają pod przykrywką wielkich religii Wschodu, jak buddyzm czy hinduizm. To raczej nie jest dobry znak dla wyznawców buddyzmu i hinduizmu.


Kształtując swoją politykę wobec Kościoła kat., każda władza – demokratyczna czy nie, ludowa czy królewska, w wieku XXI lub XI – powinna mieć w głowie jedną zasadę.


Kościół nigdy nie ma dość.
Jest w tym nawet pewna logika: skoro to Bóg stworzył świat, a papież i jego funkcjonariusze reprezentują interesy Boga na ziemi, to należy im się wszystko i wszystkiego powinni się domagać w imieniu swego mocodawcy.


Toteż każde ustępstwo wobec roszczeń facetów w czarnych sukienkach stanowi jedynie zaproszenie do następnych roszczeń. Polityce polskiego episkopatu przez ćwierćwiecze funkcjonowania w demokratycznym państwie towarzyszy zasada najpiękniej wyrażona w rozkazie nr 227 z 28 lipca 1942 r. Ludowego Komisarza Obrony: Ani kroku wstecz. Dla zdrowia psychicznego społeczeństwa i przetrwania demokracji tę samą strategię musi przyjąć państwo.

 
WASZE KOMENTARZE[1]
avatarPassanger: Pierwszy absurd to ocena numeryczna z religii, z tego przedmiotu powinna być ocena zaliczony/nie zaliczony, bo jak cyfrowo ocenić wiarę i uczucia, drugi absurd to walka z rozwodami. Główną przyczyną rozwodów są śluby, a tak na prawdę niedojrzałość tych którzy ślub biorą i pazerność tych którzy mogli by takie rozwiązanie odradzić (ksiądz może na naukach i w rozmowie z narzeczonymi podnieść sprawę gotowości i dojrzałości do życia w związku, ale kończy się na ogólnikach, ważniejsza jest kasa za ślub.). Czytałem kiedyś artykuł o małżeństwie które rozbił kredyt (tak mówił tytuł), ale z artykułu jasno wynika że to sami małżonkowie po ślubie zachowywali się wobec siebie jak obcy ludzie których łączy tylko seks i kredyt, to musiało zdechnąć. Miejmy nadzieję że ktoś pokaże biskupom ich miejsce i twardą ręką ich tam umieści. Amen.
dodano: Czwartek, 2013.11.07 21:53
ok
9
not ok
2
odpowiedz|usuń
~Autor: autor tego bloga jest niebywałym komuchem ,lewakiem, pzprowskim wytworem stalinizmu , natomiast w wielkim skrócie tych wypocin których nie chciało mi się nawet czytać(niska a nawet brak wartości merytorycznej)należy przyznać że trzeba bardzo surowo ukarać i potępić tych księży którzy prawdziwie wplątali się w te diabelskie opętanie znane wszystkim mediom i którzy psują opinię kościołowi,ponieważ potem niedouczone żłoby jak chociażby autor bloga wszystkich księży wrzucają do jednego wora krzywdząc tych dobrych i wspaniałych
dodano: Czwartek, 2013.11.07 22:22, IP:79.173.5.XXX
ok
12
not ok
15
odpowiedz|usuń
avatarHolt: ~Autor: autor tego bloga jest niebywałym komuchem ,lewakiem, pzprowskim wytworem stalinizmu , natomiast w wielkim skrócie tych wypocin których nie chciało mi ...
hahahah oj KURWA hahahhahah
dodano: Czwartek, 2013.11.07 23:34
ok
6
not ok
6
odpowiedz|usuń
avatarPicjusz: ~Autor: autor tego bloga jest niebywałym komuchem ,lewakiem, pzprowskim wytworem stalinizmu , natomiast w wielkim skrócie tych wypocin których nie chciało mi ...
Skąd wiesz jaka wartość, skoro nie przeczytałeś?
dodano: Czwartek, 2013.11.07 23:47
ok
6
not ok
7
odpowiedz|usuń
avatarBigB: Holt - jedno pytanie: co się tak uparłeś na kk?
dodano: Piątek, 2013.11.08 00:47
ok
4
not ok
6
odpowiedz|usuń
~Autor: skąd to wziąłeś zapomniałeś napisać? AGNIESZKA WOŁK-ŁANIEWSKA Nr 24/2013, 2013-06-07, str. 10 oczywiście prosto z tygodnika "NIE" wydawanego przez wiecznie antykościelnego, opluwającego i na wszelkie sposoby kłamliwego jak się tylko da, byłego rzecznika prasowego rządu PRL Jerzego Urbana.
dodano: Piątek, 2013.11.08 03:40, IP:79.173.28.XXX
ok
7
not ok
6
odpowiedz|usuń
~Autor: Ogólnie przeczytałem to ksero i powiem szczerze że już wiem dlaczego nie czytam tej gazety. Brak czegokolwiek co mogło by być merytoryczne, brak źródeł, brak dziennikarskiej rzetelności. Tu nie ma z czym polemizować tu jest ogromny brak wiedzy na temat głównych zadań Kościoła w dzisiejszym świecie. Ochrona życia jest nazywana obdzieraniem kobiety z prawa do aborcji, dbałość o rodzinę w dokumentach kościelnych jest nazwana prawną próbą likwidacji rozwodów (sic!), walka by In Vitro nie było finansowane przez NFZ jest zbagatelizowany do zachcianki Kościoła. Naturalne prawa człowieka przedstawione są jako coś złego przed czym prawo państwowe nas musi chronić. no i oczywiście przedstawienie Kościoła jako wiecznie głodnego potwora który chce wszystkiego. Od początku do końca żenada.
dodano: Piątek, 2013.11.08 04:01, IP:79.173.28.XXX
ok
7
not ok
5
odpowiedz|usuń
avatarHolt: ~Autor: skąd to wziąłeś zapomniałeś napisać? AGNIESZKA WOŁK-ŁANIEWSKA Nr 24/2013, 2013-06-07, str. 10 oczywiście prosto z tygodnika "NIE" wydawanego...
to go podaj do sądu skoro kłamie. "Nie" Urbana ma to do siebie ze jako jedyne pisze prawdę, dlaczego bo to jedyna niezależna gazeta w Polsce i całkowicie prywatna.
dodano: Piątek, 2013.11.08 07:00
ok
6
not ok
8
odpowiedz|usuń
~Autor: "Nie" Urbana ma to do siebie że ma określony target antykościelny i pisze pod swoich czytelników. Tak samo PiS ma swój target i gada o smoleńsku totalne bzdury, tak i "Nie" gada na Kościół totalne bzdury.
dodano: Piątek, 2013.11.08 12:35, IP:79.173.28.XXX
ok
3
not ok
6
odpowiedz|usuń
~krytom: Brawa dla autora artykułu.
dodano: Piątek, 2013.11.08 12:36, IP:109.173.134.XXX
ok
5
not ok
2
odpowiedz|usuń
~Autor: Zalecam po prostu ignorować czubków i nie wchodzić na ich "blogi".
dodano: Piątek, 2013.11.08 13:26, IP:46.76.68.XXX
ok
6
not ok
5
odpowiedz|usuń
~Autor: ~Autor: Zalecam po prostu ignorować czubków i nie wchodzić na ich "blogi"....
I cała filozofia.
dodano: Piątek, 2013.11.08 17:39, IP:83.13.5.XXX
ok
3
not ok
1
odpowiedz|usuń
avatarHolt: Dawać dalej dziewczynki buk patrzy hehehehe Narodowo socjalistyczne p*****ły. Oj Adi się przewraca w grobie. Gott mit Uns !!!
dodano: Piątek, 2013.11.08 19:28
ok
2
not ok
3
odpowiedz|usuń
avatarHolt: ~Autor: "Nie" Urbana ma to do siebie że ma określony target antykościelny i pisze pod swoich czytelników. Tak samo PiS ma swój target i gada o smole...
Chcesz w ryj katolicka cioto? Pedofil. Każdy ksiądz katolicki to pedofil.
dodano: Piątek, 2013.11.08 19:32
ok
1
not ok
5
odpowiedz|usuń
avatarHolt: Ten Pisata to tez jakaś taka cipensja...Pierdu pierdu ale tylko nie komentować bo popadnę w depresje. Garniturek a na co dzień szambo czyści bobik
dodano: Piątek, 2013.11.08 19:59
ok
2
not ok
2
odpowiedz|usuń
~Autor: Blog-Monolog pokurcza intelektualnego.
dodano: Sobota, 2013.11.09 11:27, IP:46.76.51.XXX
ok
2
not ok
2
odpowiedz|usuń
~Autor: Holt: Chcesz w ryj katolicka cioto? Pedofil. Każdy ksiądz katolicki to pedofil. ...
Nieźle, nieźle. Co raz lepiej. Ewolucja to jest to.
dodano: Sobota, 2013.11.09 12:49, IP:83.13.5.XXX
ok
3
not ok
3
odpowiedz|usuń
~Autor: Holt: Chcesz w ryj katolicka cioto? Pedofil. Każdy ksiądz katolicki to pedofil. ...
no brawo ,gratuluję języka,jak na blogera to pokazałeś rynsztok bezpośredni jaki masz w mózgu,a co dos amych artykułów to WYSZŁO NA JAW ŻE KOPIUJESZ CZYJEŚ ARTYKUŁY Z URBANOWSKIEGO "NIE" oj nieładnie,nieładnie,wiedziałem że sam od siebie to tylko możesz pisać teksty w stylu "chcesz w ryj?"tak jak dziś to zrobiłeś,a jak ktoś cie zagnie,to zaraz jego post jest usuwany.NO HOLT TO JUŻ WSZYSTKO O TOBIE WIEMY . DNO INTELEKTUALNE I PLAGIAT.
dodano: Sobota, 2013.11.09 21:47, IP:79.173.5.XXX
ok
8
not ok
2
odpowiedz|usuń
avatarHolt: ~Autor: no brawo ,gratuluję języka,jak na blogera to pokazałeś rynsztok bezpośredni jaki masz w mózgu,a co dos amych artykułów to WYSZŁO NA JAW ŻE KOPIUJESZ ...
idź sobie zwalić bo gwiazdorzysz
dodano: Niedziela, 2013.11.10 01:25
ok
0
not ok
6
odpowiedz|usuń
~Autor: Holt: Chcesz w ryj katolicka cioto? Pedofil. Każdy ksiądz katolicki to pedofil. ...
Dowody na to proszę ''każdy ksiądz katolicki to pedofil'' Takie g***iane jednostki jak ty mają ten internet żeby mogły robić z siebie darmo d****i.
dodano: Niedziela, 2013.11.10 16:41, IP:79.184.151.XXX
ok
4
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Kiero: ~Autor: no brawo ,gratuluję języka,jak na blogera to pokazałeś rynsztok bezpośredni jaki masz w mózgu,a co dos amych artykułów to WYSZŁO NA JAW ŻE KOPIUJESZ ...
On się liże z jego zdjęciem takie ma małe zboczenie
dodano: Niedziela, 2013.11.10 16:42, IP:79.184.151.XXX
ok
3
not ok
1
odpowiedz|usuń
avatarHolt: ~Autor: Dowody na to proszę ''każdy ksiądz katolicki to pedofil'' Takie g***iane jednostki jak ty mają ten internet żeby mogły robić z si...
no faktycznie masz racje, nie wszywszy księża kat to pedofile. Na pięciu tylko trzech jest pedofilami, dwóch to pedały z czego co najmniej jeden to alkoholik.
dodano: Poniedziałek, 2013.11.11 08:27
ok
0
not ok
1
odpowiedz|usuń
avatarPicjusz: Holt: no faktycznie masz racje, nie wszywszy księża kat to pedofile. Na pięciu tylko trzech jest pedofilami, dwóch to pedały z czego co najmniej jeden to al...
A czterech to biznesmeni, jeden to genetyk...
dodano: Poniedziałek, 2013.11.11 13:00
ok
1
not ok
1
odpowiedz|usuń
avatarHolt: Picjusz: A czterech to biznesmeni, jeden to genetyk......
ten "uczony" od bruzdy...
dodano: Poniedziałek, 2013.11.11 13:17
ok
0
not ok
1
odpowiedz|usuń
~Autor: HOLT po zdemaskowaniu ciebie jako zwykłego plagiatora chociażbyś się schował ze wstydu na jakiś czas,no ale na zdjęciu widzę twoją facjatę czyli łeb jak dynia a nic w środku nie ma ha ha ha
dodano: Poniedziałek, 2013.11.11 18:22, IP:79.173.5.XXX
ok
3
not ok
1
odpowiedz|usuń
avatarHolt: ~Autor: HOLT po zdemaskowaniu ciebie jako zwykłego plagiatora chociażbyś się schował ze wstydu na jakiś czas,no ale na zdjęciu widzę twoją facjatę czyli łeb ...
zwal swojemu spowiednikowi konia, bozia cię nagrodzi.
dodano: Poniedziałek, 2013.11.11 19:27
ok
0
not ok
1
odpowiedz|usuń
~Autor: Holt: zwal swojemu nwowiednikowi konia, borgusia cię nagrodzi. ...
MODERNISTY NA STOS - TRYDENTY PANY!!!
dodano: Poniedziałek, 2013.11.11 21:01, IP:83.30.213.XXX
ok
1
not ok
1
odpowiedz|usuń
~modern= pedo: tradycja2012.blogspot.com epoznan.pl/forum-topic-52877 piusx.org.pl zamiast neosekty sp zoo CZYLI wolna-polska.pl /wiadomosci /zydomasonska-rewolucja - w-pseudo-kosciele - katolickim-absurdy - i-swietokradztwa - pseudo-msze - w-intencji -dnia-masona-2012-09 Anna Katharina Emmerick demaskuje NovusOrdo: Chcą wprowadzić na urzędy złych biskupów. Na tym samym miejscu chcą przekształcić katolicki Kościół w luterański zbór” (s. 299). „Kiedy ujrzałam Bazylikę Św. Piotra w stanie ruiny i tylu duchownych uwijających się, potajemnie, nad zniszczeniem Kościoła, byłam tak załamana, że bardzo płakałam błagając żarliwie Jezusa o zmiłowanie
dodano: Czwartek, 2014.07.24 17:19, IP:37.59.89.XXX
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: modernisći to pedofile co ośmielili się zniszczyć MSZĘ WSZECHCZASÓW i zastąpić ją szatańskim bluźnierstwem Novus Ordo, stanowiącem jedynie i wyłącznie bezczelnebezprawne róźnice względem MSZY WSZECHCZASÓW
dodano: Czwartek, 2014.07.24 17:21, IP:83.22.253.XXX
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
HOLT
Holt.epoznan.pl
RSSsend_message
zagłosuję na Palikota
ARCHIWUM WPISÓW
deklaracja siary (31 lip 2014)
Tym razem nie o dziwkach w koloratkach ale o "złych" ruskich (29 lip 2014)
Klątwa dotykowej bruzdy. (24 lip 2014)
Episkopat broni Chazana (16 lip 2014)
Jak to kler nawołuje do łamania konstytucji i wprawadzenia prawa szariatu w Polsce. (6 lip 2014)
Bajka o tym jak żydzi połozyli żyda na deskach czyli panika na Golgocie (28 cze 2014)
AKO Artretyczne Koło Oszołomów wycisnęło z siebie kolejne katolickie guffno. (26 cze 2014)
Trzecia najaśniejsza Rzeczypospolita celem terrorystów? (20 cze 2014)
walking dead skrócona edycja 2014 (19 cze 2014)
Uważajcie na lekarzy katolików. (29 maj 2014)
Spawacz oczami Urbana (27 maj 2014)
Nie żyje Pierwszy Prezydent III RP (25 maj 2014)
czy prawica czy lewica to jedna wielka komunistyczna piździca (23 maj 2014)
Przykośćielna Szkoła Baletowa imieniem Mariusza G. (16 maj 2014)
Kandydaci do koryta w Brukseli za 70 tys. zł miesięcznie (11 maj 2014)
Nowa prawica i ruch(anie) narodu (8 maj 2014)
Główna przyczyna ateizmu...10 powodów na to że klerowi nie warto ufać a bozia jednak nie istnieje (2 maj 2014)
Kanonizacja za pasem a tu taka wtopa z pingwinem... (24 kwi 2014)
Jak się GILa pedofila co by jajka były na wielkanoc Wesołowskie (17 kwi 2014)
W zwiazku z mającym się odbyć koncerten przedstawiam zakazane przez Kościół Katolicki zespoły oraz wykonawców. (26 mar 2014)
Czy Jarosław Kaczyński jest hetero seksualny ? Wzór tradycyjej rodziny. (24 mar 2014)
Czarny ciagnie kabla, czyli bełkot złodzieja. (22 mar 2014)
Władimir Żyrinowski proponuje Polsce rozbiór Ukrainy. (19 mar 2014)
Wierni przerwali kazanie i wyszli z kościoła (18 mar 2014)
Oko za Oko (17 mar 2014)
Sumienie Gądeckiego jest tam gdzie jest jego odbyt. (11 mar 2014)
katolicy to bardzo mądre "człowieki" (8 mar 2014)
Jedna bomba atomowa i wrócimy do Lwowa, druga mała, ale silna i wrócimy do Wilna (28 lut 2014)
140 lat Zoo i homoseksualny słoń Nino radnego Michała Grzesia (26 lut 2014)
Cykl Policja vs prochy, czyli sukcesy w zwalczaniu prochów cześć IV (11 lut 2014)
Cykl Policja vs prochy, czyli sukcesy w zwalczaniu prochów cześć III (10 lut 2014)
Nowy cykl Policja vs prochy, czyli sukcesy w zwalczaniu prochów cześć II (7 lut 2014)
Nowy cykl Policja vs prochy, czyli sukcesy w zwalczaniu prochów :) (5 lut 2014)
TVN 24 Poznań nie próżnuje (2 lut 2014)
Jaja jak birety (taka gejowska czapeczka) (1 lut 2014)
Czy katolicki ksiadz to mężczyzna ? (30 sty 2014)
Wierzysz w Boga to pomin pośredników (28 sty 2014)
Pierdolić Ukrainę, a nie modlić się za nią, tam mordowali Polaków. (25 sty 2014)
Wiara dla idiotów (23 sty 2014)
Wiara dla idiotów... (16 sty 2014)
WOŚP jednodnowa miesiączka Kleru (2 sty 2014)
W tefałynie pokazali psa ogrodnika (28 gru 2013)
Prowizorka i partactwo. Remont "Teatralki" jak z filmu Barei (15 gru 2013)
bełkot klechy o rodzinie czyli szczekanie psa ogrodnika (7 gru 2013)
Tajemnica spowiedzi śnietej (22 lis 2013)
Skrzywiony seksualizm Kleru (19 lis 2013)
Taka mała Pneumo-ciekawostka (18 lis 2013)
nie no Pneuma ... chyba zadzwonie do UPA (15 lis 2013)
Prawicowe bydło dało czadu w Warszawie. (11 lis 2013)
Nie zawsze Kościół dostaje to, czego chce, ale zwykle dostaje. (7 lis 2013)
Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę (4 lis 2013)
Grób powstańca "do likwidacji" a na na Rossę uzbierano 33 tys. złotych (2 lis 2013)
Wipler dostał po ryju (30 paź 2013)
Trudne słowo "gender" (26 paź 2013)
Ruch Narodowy (12 paź 2013)
abp Józef Michalik broni pedofili w sutannach. (8 paź 2013)
Jedno Pytanie do cienoiasa Pneumy. (7 paź 2013)
Są pedofile równi i równiejsi (6 paź 2013)
kler skoczył sobie do koloratek (24 wrz 2013)
Pedofil schowany w zakonie w Markach. Pedofile w sutannach kryją swojego. (22 wrz 2013)
Morderca z Winograd a skuteczność więziennictwa w III RP (20 wrz 2013)
Episkopat i tajemnicze procesy metody in vitro (17 wrz 2013)
Polski MSZ wydał niejawną dyrektywę ograniczajacą wyjazdy na Dominikanę!! (12 wrz 2013)
Poznańskie Pingwiny liczą kapustę (11 wrz 2013)
Brudne łapy, brudny umysł, brudne sumienie, brudny nowy biskup (9 wrz 2013)
kopać nie kopać (5 wrz 2013)
Piękne świadectwo wiary w Boga służebnic zakonnych, k...a ich mać. (3 wrz 2013)
Darmowy kurs obsługi smartonów (30 sie 2013)
Pedofilski kler walczy w obronie dwóch desek, odcinek kolejny ku przestrodze owieczek. (15 sie 2013)
Naga sesja Posłanki Pawłowicz (11 lip 2013)
Apel Prawdziwego Polaka T.P.Terlikowskiego przeciwko wymieraniu. (26 cze 2013)
bruzda powraca (24 cze 2013)
Księdzu wolno nawet wtedy, gdy mu nie wolno. (22 cze 2013)
Cyrograf - konkordat część druga (19 cze 2013)
Cyrograf - konkordat część pierwsza (18 cze 2013)
drastyczny spadek powołań... (10 cze 2013)
11 lat marszczenia freda... (31 maj 2013)
11 lat walenia konia (30 maj 2013)
Pneuma pies ogrodnika (24 maj 2013)
Chińscy katolicy opanowują Poznań, made in poland (23 maj 2013)
duch świety może ale nie pomże, bo nie może. Ponurej wyliczanki odcinek 3 (20 maj 2013)
Pedofilia w kościele katolickim za przyzwoleniem kurvi cześć 2 (17 maj 2013)
pedofilia a kościele katolickim odcinek nr 1 (14 maj 2013)
Rocznica śmierci Marszałka Piłsudskiego (12 maj 2013)
Zawiesić członków AKO z tytułami profesorskimi !!! (27 kwi 2013)
Medal Przemysława II (24 kwi 2013)
Poznan raj deweloperki (19 kwi 2013)
nasz przyjaciel kiero (15 kwi 2013)
kościół ginekolgiczno położniczy (13 kwi 2013)
Marsz w obronie dzieci mordowanych przez księży katolickich (11 kwi 2013)
Liberałowie są bardziej inteligentni od konserwatystów (8 kwi 2013)
IN VITRO strach kleru przed nieznanym (3 kwi 2013)
for you... (30 mar 2013)
marsz, marsz, marsz Pneuma marsz do Mariusza Grzesiaka na flaszkę marsz. (27 mar 2013)
noc sztarych szaf (25 mar 2013)
Franiula i mieszane uczucia (16 mar 2013)
konklawe (13 mar 2013)
konklawe (13 mar 2013)
Bilans wojny domowej 1944-47 (12 mar 2013)
czarna siła (9 mar 2013)
ksiądz katolicki zna sekret szcześliwego małżeństwa. (odpowiedz na bełkot Pneumy) (3 mar 2013)
Kler, medycyna "dotykowa bruźda na twarzy" i Klingoni (24 lut 2013)
Emerytura Ratzingera (11 lut 2013)
Pedofila i homoseksualizm posród Kleru (10 lut 2013)
Hipokryzja AKO (4 lut 2013)
Hipokryzja (2 lut 2013)
Nasz ksiądz Adam Pawłowski (1 lut 2013)
Kasa miejska swieci pustkami (1 lut 2013)