blog background
 
akodymos: Neopoganizm alla polacca
kościół, radio maryja, Rydzyk
metka_epoznan
Ewangelia według św. Mateusza - katolickim duchownym ad deliberandum.
ok
817
not ok
4
liczba odsłon: 7942
Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: "Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów.  Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach.  Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami.  Biada wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie: Kto by przysiągł na przybytek, to nic nie znaczy; lecz kto by przysiągł na złoto przybytku, ten jest związany przysięgą.  Głupi i ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze, złoto czy przybytek, który uświęca złoto? Dalej: Kto by przysiągł na ołtarz, to nic nie znaczy; lecz kto by przysiągł na ofiarę, która jest na nim, ten jest związany przysięgą.  ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze, ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim leży. A kto przysięga na przybytek, przysięga na niego i na Tego, który w nim mieszka. A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na Tego, który na nim zasiada. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać. Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda! Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są one zdzierstwa i niepowściągliwości.  Faryzeuszu ślepy! Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych, i mówicie: "Gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie byliśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków". Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków! Dopełnijcie i wy miary waszych przodków! Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w piekle? Dlatego oto Ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych. Jednych z nich zabijecie i ukrzyżujecie; innych będziecie biczować w swych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. Tak spadnie na was wszystka krew niewinna, przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla sprawiedliwego aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowaliście między przybytkiem a ołtarzem. Zaprawdę, powiadam wam: Przyjdzie to wszystko na to pokolenie."


 
WASZE KOMENTARZE[1] [2] [3] [4] [5]
avatarakodymos: "I napełniłem go duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością w rzemiośle."
dodano: Piątek, 2013.10.11 14:51
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarakodymos: "Gdyby byli mądrzy, zastanowiliby się nad tym, Zrozumieliby, co ich czeka."
dodano: Piątek, 2013.10.11 14:52
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarakodymos: "Toteż rzekł Bóg do niego: Dlatego że o taką rzecz prosiłeś, a nie prosiłeś dla siebie ani o długie życie, ani nie prosiłeś dla siebie o bogactwo, ani nie prosiłeś o śmierć dla twoich wrogów, lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym prawu."
dodano: Piątek, 2013.10.11 14:53
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarakodymos: "Dał też Bóg Salomonowi bardzo wielką mądrość i roztropność, nadto rozum tak rozległy jak piasek nad brzegiem morza."
dodano: Piątek, 2013.10.11 14:53
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarakodymos: "Oby tylko udzielił ci Pan roztropności i rozumu, abyś gdy przekażę ci władzę nad Izraelem, przestrzegał zakonu Pana, Boga twego."
dodano: Piątek, 2013.10.11 14:54
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarakodymos: "Odbiera rozum naczelnikom ludów i prowadzi ich na manowce w bezdrożnej pustyni."
dodano: Piątek, 2013.10.11 14:54
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarakodymos: "I rzekł do człowieka: Oto bojaźń Pańska, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem."
dodano: Piątek, 2013.10.11 14:55
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarakodymos: etc.
dodano: Piątek, 2013.10.11 14:55
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarakodymos: Widać wyraźnie, jak ważną rolę odgrywa zatem w bożym planie rozum.
dodano: Piątek, 2013.10.11 14:56
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarakodymos: Dodać można, iż roztropność jest jedną z czterech cnót kardynalnych w chrześcijaństwie.
dodano: Piątek, 2013.10.11 14:57
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarakodymos: Z Biblii dowiadujemy się, iż Salomon otrzymał od Boga "rozum tak rozległy jak piasek nad brzegiem morza."
dodano: Piątek, 2013.10.11 14:59
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarakodymos: Obowiązkiem człowieka, również WIERZĄCEGO, jest zatem z rozumu - daru Boga, korzystać. Ma go wykorzystywać, m.in., również w poznaniu Boga i Jego woli oraz zamierzeń względem człowieka.
dodano: Piątek, 2013.10.11 15:01
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarakodymos: Quod erat demonstrandum.
dodano: Piątek, 2013.10.11 15:01
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarawatar: Widać zatem ,że cała ta zgraja popierająca ZŁO z PiS-u wyrzeka się Daru Bożego i wbrew jego woli ,nie używa ROZUMU tylko ślepo wierzy w Fałszywych naczelników ( Jarosław K. , Antoni M. i ich poplecznicy ) Oznacza to , że ślepo wierząc w kłamstwa i oszczerstwa nie kierując się rozumem wyrzekają się Boga . Można wręcz powiedzieć ,że gardzą Bogiem zawierzając fałszywym prorokom . (szatan jest z PIS-u )
dodano: Piątek, 2013.10.11 22:08
ok
3
not ok
3
odpowiedz|usuń
avatarakodymos: awatar: Widać zatem ,że cała ta zgraja popierająca ZŁO z PiS-u wyrzeka się Daru Bożego i wbrew jego woli ,nie używa ROZUMU tylko ślepo wierzy w Fałszywych nac...
W istocie rzeczy.
dodano: Piątek, 2013.10.11 22:43
ok
1
not ok
1
odpowiedz|usuń
avatarespe: akodymos cytuje, nie rozumiejąc. Popełnił jakże tradycyjny błąd w interpretacji Pisma Świętego nie znając ani kontekstu językowego ani obyczajowgo cytowanego tekstu, opierając się na polskim tłumaczeniu, ale wymagającemu odniesienia się do znaczenia pojęcia Ojciec w języku oryginału. Nie zamierzam pouczać tutaj akodymosa, ponieważ jego serce jest zatwardziałe i odporne na wszelkie argumenty.
dodano: Sobota, 2013.10.12 10:22
ok
1
not ok
5
odpowiedz|usuń
avatarespe: POlecam jednak powyższy cytat obecnie rzadzącym w Polsce, Donaldowi Franciszkowi Tuskowi, Bronisławowi Marii Komorowskiemu czy Ewie Kopacz. Ot choćby to zdanie "Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach". Pasuje to szczegolnie do próżności obecnego namiestnika zwanego Prezydentem RP.
dodano: Sobota, 2013.10.12 10:25
ok
1
not ok
4
odpowiedz|usuń
avatarespe: Tego cytatu powinni obawiać się duchowni owładnięci materializem i sprawami świata doczesnego. Duchowni odwracający uwagę wiernych od spraw duchowych i celowo mieszający w głowach szczególnie młodych ludzi. Kapłanów rozmiękczających swe stanowisko w sprawach homozwiązków czy pedofilii. Duchowni, pedofile to sługi szatana przebrani w sutanny. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę.
dodano: Sobota, 2013.10.12 10:28
ok
0
not ok
3
odpowiedz|usuń
avatarespe: "Dlatego oto Ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych. Jednych z nich zabijecie i ukrzyżujecie". Ten cytat dotyczy wszystkich, ktorzy zabijaja prawdę, bo sam Chrystus jest prawdą. Reasumując, jeśli ktoś świadomie rozpowszechnia nieprawdę (kłamstwo) i nie musi wcale być kapłanem, zachowuje się jak faryzeusz. Tu polecam wystąpienie marszałak sejmu dotyczące badania terenu katastrofy, czy cały raport Millera, Anodiny. To wielkie kłamstwa, ale są tez mniejsze kłamstwa. A jak znajdziemy tekst źródłowy wg Pisma Świętego, Jezus Chrystus powiedział, że kto jest wierny w małych rzeczach będzie i wierny w rzeczach wielkich. I na odwrot. Kto kłamie w małych sprawach będzie i kłamał w sprawach wielkich (to nie dosłowny cytat)
dodano: Sobota, 2013.10.12 10:33
ok
0
not ok
2
odpowiedz|usuń
avatarawatar: espe: POlecam jednak powyższy cytat obecnie rzadzącym w Polsce, Donaldowi Franciszkowi Tuskowi, Bronisławowi Marii Komorowskiemu czy Ewie Kopacz. Ot choćby ...
Jarosław K. zdecydowanie bardziej pasuje do tych słów :"Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach". Czyż nie jest wożony w limuzynach otoczony tabunem ochrony ,przytakiwaczy,i sługusów. Obwożony jest niczym ,,KIM IR SEN" Niczym Król ustala kto jest Polakiem a kto nie :).. jest jak wyrocznia dla swoich wyznawców . Dla zagorzałych fanatyków jest ważniejszy od samego BOGA!! o skromnym Jezusie nawet nie wspominam , Więc zacytowane słowo Borze przez ciebie idealnie pasuje do ZŁA z PiS-u !! ( które po raz kolejny przegra, najbliższa przegrana jutro w W-we )
dodano: Sobota, 2013.10.12 11:29
ok
3
not ok
2
odpowiedz|usuń
~Autor: akodymos: Gdyby Wyszedł zza zasłony transcendencji byłaby to niejako sytuacja "kawy na ławie". Właśnie w obliczu transcendencji rozum ma pole do popis...
A czy On musi wychodzić zza tej zasłony, nie wystarczy że stwarza szansę człowiekowi aby za nią zajrzeć ? Czy można zatem upatrywać owej szansy w usiłowaniu zgłębienia tego, co Niepojęte metodą analizy rozumowej ? No cóż, rozum podpowiada, że nie...
dodano: Sobota, 2013.10.12 16:19, IP:46.175.43.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarakodymos: espe: akodymos cytuje, nie rozumiejąc. Popełnił jakże tradycyjny błąd w interpretacji Pisma Świętego nie znając ani kontekstu językowego ani obyczajowgo cy...
Że co? Że jak? No nie, przeszedłeś, po raz kolejny, wszelkie granice. Co ty bredzisz, hmm? Jak ty w ogóle śmiesz i masz czelność pisać takie rzeczy, zwłaszcza udając katolika, co? Kwestionować słowa Chrystusa? TO JEST Ewangelia, człowieku, EWANGELIA. Śmiesz podważać słowa Chrystusa? Relatywizować je? Porywasz się na to, po raz kolejny dając dowód, jaka jest twoja znajomość Biblii, a przede wszystkim jakim jesteś katolikiem, ponieważ przy całym, charakteryzującym cię ograniczeniu, zdajesz sobie sprawę, iż powyższe słowa Jezusa to dokładny opis zachowań i praktyki działania twojego ukochanego kleru. Zresztą to nie dziwi, bowiem dla ciebie Jezus jest nikim, twoimi bogami są Kaczyński, Rydzyk i Michalik.
dodano: Sobota, 2013.10.12 16:37
ok
3
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarakodymos: espe: akodymos cytuje, nie rozumiejąc. Popełnił jakże tradycyjny błąd w interpretacji Pisma Świętego nie znając ani kontekstu językowego ani obyczajowgo cy...
Totalnie znów się zblamowałeś, pisząc o kontekście językowym i tym podobnych kwestiach. Twoi księża z JAKIEJ korzystają Biblii, hmm? Mają jakąś inną? A ty w jakim języku ją czytasz? Po aramejsku? Po grecku? A może po łacinie? He he he:~) Do Dekalogu też podchodzisz w taki sposób? Też przepuszczasz go przez sito kontekstu językowego i obyczajowego? Można kraść, no bo przecież przykazanie "Nie kradnij" powstało baaardzo dawno temu, w całkowicie egzotycznym dla nas kontekście kulturowym i zostało spisane, informuję cię, NIE PO POLSKU - zapamiętaj - Dekalog NIE ZOSTAŁ spisany po polsku.
dodano: Sobota, 2013.10.12 16:40
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarakodymos: espe: Tego cytatu powinni obawiać się duchowni owładnięci materializem i sprawami świata doczesnego. Duchowni odwracający uwagę wiernych od spraw duchowych ...
To właśnie zacytowałem powyżej.
dodano: Sobota, 2013.10.12 16:43
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarakodymos: Słowa Chrystusa, które przytoczyłem, adresowane były do uczonych w piśmie i faryzeuszów i nic nie straciły na swej aktualności do dnia dzisiejszego, stanowiąc doskonałą charakterystykę postępowania katolickiego kleru, zwłaszcza tego wyżej postawionego.
dodano: Sobota, 2013.10.12 16:48
ok
2
not ok
1
odpowiedz|usuń
avatarakodymos: awatar: Jarosław K. zdecydowanie bardziej pasuje do tych słów :"Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje ...
Boże!
dodano: Sobota, 2013.10.12 16:48
ok
0
not ok
1
odpowiedz|usuń
avatarakodymos: ~Autor: A czy On musi wychodzić zza tej zasłony, nie wystarczy że stwarza szansę człowiekowi aby za nią zajrzeć ? Czy można zatem upatrywać owej szansy w us...
Bóg niczego nie Musi. Duch Święty, jak to powiedział Jezus - jest jak wiatr, którego szum słyszysz, ale nie wiesz, skąd przyszedł, ani dokąd poszedł. Nigdy się Jego natury nie zgłębi do końca, ale zgłębiać ją należy, między innymi dzięki rozumowi. Jak wykazałem powyżej, rozum odgrywa szalenie istotną rolę w planie bożym, jest darem Bogai trzeba z niego korzystać.
dodano: Sobota, 2013.10.12 16:56
ok
1
not ok
1
odpowiedz|usuń
~Autor: akodymos: Bóg niczego nie Musi. Duch Święty, jak to powiedział Jezus - jest jak wiatr, którego szum słyszysz, ale nie wiesz, skąd przyszedł, ani dokąd poszedł. ...
Nie twierdzę, że dar rozumu pojmowanego jako narzędzie dochodzenia do prawdy relatywnej należy odrzucić, sądzę jednak, że w obliczu prawdy absolutnej jego rola kończy się na (samo)uświadomieniu konieczności wyłączenia się z tego procesu, gdyż to, niejako z definicji, wykracza poza jego możliwości.
dodano: Sobota, 2013.10.12 17:09, IP:46.175.43.XXX
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarakodymos: ~Autor: Nie twierdzę, że dar rozumu pojmowanego jako narzędzie dochodzenia do prawdy relatywnej należy odrzucić, sądzę jednak, że w obliczu prawdy absolutne...
Mało, że nie należy odrzucić, to jeszcze trzeba zeń czynić możliwie najlepszy pożytek. Sam Chrystus Odwoływał się do rozumu. Bez niego w ogóle nie ma mowy o poznawaniu Boga, a to obowiązek człowieka. Ograniczoność umysłu nie jest przesłanką do niewykorzystywania go, za co grozi określona sankcja.
dodano: Sobota, 2013.10.12 17:14
ok
2
not ok
1
odpowiedz|usuń
avatarespe: awatar: Jarosław K. zdecydowanie bardziej pasuje do tych słów :"Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje ...
Nie znam Jarosława K. Może masz na myśli pseudoartystę, ktory przyjął pseudonim Jaroław Kaczyński i opowiada jakies brednie a ryżymowe media cytują je jako słowa prezesa najwazniejszej partii w Polsce.
dodano: Sobota, 2013.10.12 17:24
ok
4
not ok
5
odpowiedz|usuń
avatarespe: akodymos: Mało, że nie należy odrzucić, to jeszcze trzeba zeń czynić możliwie najlepszy pożytek. Sam Chrystus Odwoływał się do rozumu. Bez niego w ogóle nie ma ...
Czy więc używasz swego rozumu do poznawania Boga? Czy czerpiesz z Jego miłości? Czy rozwijasz dary Ducha Świętego poprzez regularną modlitwę, udział w nabożeństwach, Mszach Świętych, przyjmowaniu sakramentów? Czy korzystasz z doświadczenia wiary innych współwyznawców by lepiej poznać Boga, by lepiej się modlić, by lepiej oddawać cześć Bogu?
dodano: Sobota, 2013.10.12 17:28
ok
4
not ok
3
odpowiedz|usuń
avatarakodymos: espe: Nie znam Jarosława K. Może masz na myśli pseudoartystę, ktory przyjął pseudonim Jaroław Kaczyński i opowiada jakies brednie a ryżymowe media cytują j...
Jakiej partii? He he:~)
dodano: Sobota, 2013.10.12 17:39
ok
2
not ok
3
odpowiedz|usuń
avatarakodymos: espe: Czy więc używasz swego rozumu do poznawania Boga? Czy czerpiesz z Jego miłości? Czy rozwijasz dary Ducha Świętego poprzez regularną modlitwę, udział ...
He he:~) Z doświadczeń takich, jak ty?
dodano: Sobota, 2013.10.12 17:40
ok
4
not ok
2
odpowiedz|usuń
~Autor: akodymos: Jakiej partii? He he:~)...
www.nsjap.com
dodano: Poniedziałek, 2013.10.14 10:33, IP:83.7.173.XXX
ok
2
not ok
1
odpowiedz|usuń
avatarespe: ~BigB: O właśnie tu zauważasz że są prawdziwi księża z powołania. Ludzie pokroju holta mają to w dupie i przekazują swój światopogląd, a niestety wielu mło...
Tylko, że Holt nie jest już młodym człowiekiem.
dodano: Poniedziałek, 2013.10.14 14:56
ok
3
not ok
2
odpowiedz|usuń
avatarespe: ~Autor: Dlatego też, trzeba na własną rękę czytać Pismo Święte i samemu starać się chociaż wyciągać wnioski....
Lepsze to niż palenie Biblii proponowane przez rzekomego etyka Magdalenę Środa.
dodano: Poniedziałek, 2013.10.14 14:57
ok
2
not ok
4
odpowiedz|usuń
~MelaniS: Akodymos! Jaja sobie robisz, czy chcesz reanimować KK? Szkoda Twego wysiłku. On i tak się niebawem sam rozleci. Kler by lepiej zrobił dla KK uderzając w pierś. Tymczasem słyszymy nowe rewelacje, że przyczyną pedofilii w kościele jest pornografia. No kto tych biednych niewinnych księży na złą drogę ośmiela się sprowadzać? Jeśli w KK są jacyś szlachetni duchowni, to na znak protestu powinni z niego wystąpić.
dodano: Wtorek, 2013.10.15 18:11, IP:82.145.220.XXX
ok
2
not ok
2
odpowiedz|usuń
~Zwycięzca: AL-KORANy & AL-AZIFy NA STOS - smiersz szernom
dodano: Środa, 2013.10.16 09:57, IP:83.22.2.XXX
ok
2
not ok
0
odpowiedz|usuń
~SinaleM: jam rzekł - islam od szernów pochodzi, a morcowskim wyznaniem on jest
dodano: Środa, 2013.10.16 09:58, IP:83.22.2.XXX
ok
2
not ok
2
odpowiedz|usuń
avatarakodymos: ~MelaniS: Akodymos! Jaja sobie robisz, czy chcesz reanimować KK? Szkoda Twego wysiłku. On i tak się niebawem sam rozleci. Kler by lepiej zrobił dla KK uderzając...
Ani jedno, ani drugie. Przypominam słowa Chrystusa, które jak ulał stanowią opis praktyki działania i kondycji moralnej współczesnego kleru. Są, niektórzy z niego wystąpili.
dodano: Środa, 2013.10.16 13:17
ok
5
not ok
2
odpowiedz|usuń
avatarMelaniS: akodymos [10.10.2013, 23:10]: Jezus Powiedział również coś, co dzisiaj jest solą w oku kościoła: "Uzdrawiajcie ogarniętych niemocą, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, usuwajcie demony"...
No proszę, jaki piękny cytat. I co nam dziś z tego pozostało? Nieudolne egzorcyzmy. Natomiast bioenergoterapia, ziołolecznictwo itp. podobne praktyki uzdrowicielskie są napiętnowane przez KK. Ciekawe, dlaczego? Inne pytanie: czy pasterz bez mocy uzdrowicielskiej, żeby nie powiedzieć magicznej, nadaje się na swoje stanowisko?
dodano: Piątek, 2013.12.27 18:59
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarMelaniS: ~Autor: A sam schował się za nieprzeniknioną zasłoną transcendencji. Czy aby nie dlatego, by ludzie do obcowania z jego majestatem używali wiary zamiast rozumu?...
ZŁOTE SŁOWA
dodano: Piątek, 2013.12.27 19:49
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarMelaniS: ~Autor: [11.10.2013, 14:35] Dlatego ważne jest uwolnienie się od koncepcji Boga (rozumianej jako zbiór przypisywanych mu atrybutów)...
Mało kto jest gotów się odważyć, bo jeszcze by się nie daj Boże okazało, że... Boga właściwie poza tymi atrybutami to w ogóle nie ma, albo jest zupełnie kimś innym.
dodano: Piątek, 2013.12.27 20:15
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarMelaniS: ~Autor: Nie twierdzę, że dar rozumu pojmowanego jako narzędzie dochodzenia do prawdy relatywnej należy odrzucić, sądzę jednak, że w obliczu prawdy absolutne...
Tak, umysł nie jest wystarczająco autonomicznym narzędziem poznawczym. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że umysł jest pasożytem, wirusem, jaki opanowuje naszą jaźń.
dodano: Piątek, 2013.12.27 20:35
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: MelaniS: Tak, umysł nie jest wystarczająco autonomicznym narzędziem poznawczym. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że umysł jest pasożytem, wirusem, jaki...
Twoją jaźń?
dodano: Sobota, 2013.12.28 13:47, IP:5.173.231.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: prawda o rydzyku: ultramontes.pl/omlor_anna_katarzyna.htm
dodano: Piątek, 2016.04.29 17:05, IP:83.30.5.XXX
ok
2
not ok
0
odpowiedz|usuń
WASZE KOMENTARZE[1] [2] [3] [4] [5]
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
Zdjęcie: jovanka