blog background
 
Elvgreen: Małymi krokami byle do przodu
Twój Ruch, polityka, Poznań
metka_epoznan
Paweł Janus: "O co wam chodzi z tym kościołem?"
ok
1278
not ok
20
liczba odsłon: 20503

Twój Ruch postrzegany jest przez wielu ludzi jako ruch antykościelny i antyklerykalny. Nic bardziej mylnego. Na ironię zakrawa dziś fakt, że Twój Ruch jako jedyna licząca się partia polityczna, postulując rzeczywisty rozdział kościoła od państwa, stara się realizować postulat "Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie". Warto o tym wspomnieć w kontekście wyboru abp. Gądeckiego na przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

 Symbolem sprzeniewierzenia przez dzisiejszy kościół zasady "Bogu co boskie" jest pomnik Chrystusa Króla w Świebodzinie, którego głowę zwieńcza korona - symbol tego co cesarskie. "Królestwo moje jest nie z tego świata" - to zdanie z Ewangelii nie przeszkadza postulować popieranymi przez kościelnych hierarchów środowiskami, koronowania Jezusa na króla Polski, czyli wciskanie Mu tego, od czego sam się odżegnywał.

 To, co budzi zastrzeżenia nie tylko działaczy Twojego Ruchu, ale także wielu Katolików, którzy nie mają możliwości zabrania głosu w dyskusji na temat kształtu polskiego kościoła można sprowadzić do kilku podstawowych punktów.

 Polityka

 Kościół stał się dziś praktycznie partią polityczną. Jawnie wspiera ugrupowania polityczne, wypowiada się na tematy nie etyczne i moralne, ale administracyjne i prawne. Dochodzi do takich absurdów, że prominentni biskupi poważnie wypowiadają się na temat tego, czy poseł, który zagłosuje za konkretną ustawą może przystępować do komunii św., oraz dlaczego wypełniająca swoje obowiązki minister zdrowia, wskazująca dziecku, które legalnie może poddać się aborcji, szpital, gdzie będzie mogło tego dokonać, podlega ekskomunice (wprowadzając zresztą wiernych w błąd). Nagminne jest organizowanie prelekcji prawicowych partii w kościołach i salkach przykościelnych oraz agitowanie wyborcze. Budzi to coraz większy niesmak tej części katolików, którzy dostrzegają rozdźwięk między nauczaniem Jezusa a polskich biskupów.

 Podczas jednej z rozmów w radio Merkury w Poznaniu zadałem posłowi PiS p. Tadeuszowi Dziubie pytanie jakim prawem podczas wieców w Warszawie Jarosław Kaczyński wypowiada się na temat tego kto jest prawdziwym katolikiem. Odpowiedzią było stwierdzenie, że skoro biskupi nie zaprotestowali, to widocznie tak jest. Poseł Dziuba niestety ma rację - gdy biskupi wypowiadają się ochoczo na tematy znacznie mniej dotyczące ich kompetencji i kwalifikacji, jak choćby kształt konkretnych ustaw czy przyznawanych koncesji, nie zająkną się słowem nad uzurpowaniem sobie przez Jarosława Kaczyńskiego prawa do wypowiadania się w imieniu papieża.

 Do tego wszystkiego kwitnie rynek "honorowych biskupów", którzy czują się uprawnieni do publicznego wygłaszania swoich opinii w imieniu całego kościoła, a niektórzy, jak choćby Tomasz Terlikowski, lubią od czasu do czasu kogoś publicznie ekskomunikować. O poszanowaniu świeckości, neutralności światopoglądowej państwa, czy przekonań innych ludzi można jedynie pomarzyć. Czymś zupełnie naturalnym w opinii ortodoksyjnej (choć raczej należałoby powiedzieć awangardowej) części katolików, jest przeświadczenie, że jeśli prawo czegoś nie penalizuje, to to pochwala. Każdy potępiany przez katolików czyn musi być ścigany przez prawo, a osoba dopuszczająca się go musi odpowiedzieć karnie. Problemy pojawiają się gdy mają zdefiniować jaką karę uznają za sprawiedliwą np. za aborcję. Jaka kara by ich satysfakcjonowała aby uznać, że osoba głosująca za taką ustawą jest jeszcze katolikiem. Rok? Dwa? Dwadzieścia? Areszt? A może grzywna? Gdyby Jezus żył w naszych czasach, zostałby zapewne wykluczony z kościoła za swoją pobłażliwość wobec grzeszników i okrzyknięty odszczepieńcem.

 Uczciwość i przyzwoitość

 W marcu prokuratura apelacyjna umorzyła śledztwo w sprawie „doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem” przy przekazaniu bonifratrom i Zgromadzeniu Sióstr Dominikanek gruntów po zajezdni trolejbusowej w Piasecznie w 2007 roku. Tereny te oddała Komisja Majątkowa. Kościół natychmiast sprzedał nieruchomość za kwotę 111 mln zł zapominając, że od całego długu państwa (nie wiadomo jak policzonego) odliczył jedynie 40 mln zł. Oczywiście zawinił jak zwykle urzędnik, który dokonał błędnej wyceny przy zwrocie mienia, ale pozostaje zasadne pytanie: czy ta różnica się Kościołowi należała i czy zamierza się w imię przyzwoitości i uczciwości z niej rozliczyć.

 Odpowiedź jest jasna - nie zamierza. Tak jak w przypadku wielu innych nieprawidłowości wykazanych podczas badania działalności komisji majątkowej, nienależnych zwrotów, nie rozliczenia funduszu kościelnego i wielokrotnych zwrotów. Człowiekowi, któremu bliskie są wartości, których kościół w teorii powinien strzec - takich jak uczciwość, empatia, sprawiedliwość wydaje się oczywiste, że nadwyżkę należy zwrócić. Nie ze względu na prawo, ale ze względu na przyzwoitość. Tym bardziej, że to mienie wyciągnięte zostało od Narodu, który sam na to mienie przez tysiąc lat pracował.

Kościół mimo komisji majątkowej - działającej z pogwałceniem jakichkolwiek norm praworządnego państwa, bez trybu odwoławczego i opartej o uznaniowość urzędników i słowo honoru księży, dodatkowo i bez żenady skarży państwo o zwrot mienia, którego komisja nie zdołał zwrócić. Przedstawiciele kościoła tłumaczą, że mienie odebrane przez komunistów pracowało na rzecz państwa i żąda odszkodowań i zwrotów. Czynią tym samym państwo oraz naród beneficjentami ustroju komunistycznego, co jest jakimś nieporozumieniem. System ten dotykał  w równej mierze kościół jak i naród, a wymaganie od obywateli stuprocentowego zwrotu tego, co zagrabił i zniweczył komunizm oznacza, że Kościół nie bierze pod uwagę prostego faktu, że ofiarami systemu byliśmy my wszyscy. Wg kościoła ofiarami systemu mają zostać tylko obywatele ponosząc wyrzeczenia - oddając kościołowi mnóstwo atrakcyjnych nieruchomości, chociaż ich przodkowie sami budowali potęgę kościoła. Kościół natomiast ma zachować dodatkowo rekompensatę jaką za odebranie majątku (który już zwrócono) otrzymał w postaci funduszu kościelnego lub odpisu kościelnego. Tytułem czego jeszcze ten fundusz nie został rozliczony i zamknięty?

 Bezsilność czują też wierni, którzy coraz gorzej oceniają instytucję kościoła, który w ciągu ostatnich kilku lat odnotował rekordowy spadek zaufania wśród obywateli. Oczywiście w odpowiedzi na krytykę, ze strony kościelnej usłyszeć można stałe w takich sytuacjach aroganckie stwierdzenia typu "pieski szczekają a karawana idzie dalej" lub "kościół przetrwał 2000 lat więc…" itd. Itp. Bezsilność katolików często ich przytłacza. Próbują coś robić, bo, jak twierdzą, często wstyd im, że uczestniczą bez słowa komentarza w tej politycznej hucpie organizowanej w kościołach. Na Facebooku pojawiła się strona "Stop chciwości w Kościele Katolickim" w którym zachęca się aby podczas mszy zamiast ofiary składać koperty z pouczeniem księży, iż do czasu, kiedy Kościół uczciwie nie rozliczy się z przekazanych przez Państwo dóbr, nie zostanie wsparty finansowo".

 Bartek Sienkiewicz - aktualny Minister Spraw Wewnętrznych, prawnuk noblisty, opowiada o majątku w Oblęgorku przekazanym przez naród jego pradziadowi, który to majątek został odebrany rodzinie przez komunistów. "Nam jako rodzinie jest niezręcznie pozywać naród, od którego otrzymaliśmy przecież ten majątek. Liczymy, że to państwo jakoś ten problem samo rozwiąże" - mówi Sienkiewicz. Kościół takich dylematów nie ma i pozywa państwo bez skrupułów. Czyja postawa budzi we mnie prawdziwy szacunek i buduje autorytet - młodego Sienkiewicza czy Kościoła Katolickiego, jest pytaniem retorycznym.

 Jak na ironię Kościół stara się w świadomości wiernych zrównać symbole narodowe z symbolem religijnym. Powtarza, że krzyż jest symbolem narodowym. Jeśli tak, to musi to prowadzić do prostej konstatacji, że to Naród jest jego współbeneficjentem, a majątek kościoła należy również do narodu. Nie można mieć ciastka i zjeść ciastko. Albo, albo.

 Z podobnym problemem zmagali się Czesi gdy przyszło im podjąć trudną dyskusję na temat rozporządzania katedrą św. Wita, Wacława i Wojciecha w Pradze. Katedra, której historia sięga Średniowiecza, została w efekcie wielkiej zbiórki narodowej, ukończona dopiero na początku XX w. Po upadku komunizmu Kościół Katolicki zgłosił roszczenie do nieruchomości, na co nie zgodzili się oburzeni obywatele. Uznali, że katedra, tak jak zresztą kościół wielokrotnie powtarza, jest symbolem religijnym ale również symbolem narodowym, wzniesiona wielkim wysiłkiem narodu i w jurysdykcji narodu pozostać powinna. Tak też się stało.

 Czeskiej mądrości zabrakło Polakom, którzy wydają się bezkrytycznie przyjmować wzniosłe słowa o wielkich symbolach narodowych, nad którymi nie mają żadnej władzy, a które nawet muszą zwracać kościołowi. Przerażające i smutne jest to, że o tym kto ma i może spocząć na Wawelu decyduje dziś nie naród ustami swoich demokratycznie wybranych przedstawicieli, ale kardynał Dziwisz.

 Państwo

 Kościół wydaje się starać zawłaszczyć przestrzeń publiczną. Krzyż musi wisieć już nie tylko w Sejmie, ale również w szkołach, urzędach, sądach. Religia w szkołach łamie jawnie konstytucyjne prawo do zachowania mojej religii i światopoglądu w tajemnicy. Ocena z religii figuruje na świadectwie. Każdy kto zażąda ode mnie świadectwa maturalnego (np. pracodawca) będzie wiedział czy jestem katolikiem czy nie.

 Art. 53 pkt 7 Konstytucji RP mówi: "Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania" Co prawda trudno szkołę uznać za organ władzy publicznej, ale duch konstytucji jest jasny - moja religia to tylko i wyłącznie moja sprawa. Mam prawo zachować ją w tajemnicy. Państwo powinno mi to umożliwić. Nie umożliwia.

 Osobnym problemem jest jakikolwiek brak kontroli władzy szkoły nad programem nauczania religii. Brak ten budzi niepokój rodziców, których dzieci nie radzą sobie często z informacjami przekazywanymi przez domorosłych psychologów katolickich i przeżywają fakt, że  grzechem jest kochanie rodziców bardziej niż pana Boga, a i że ich rodzice muszą kochać pana Boga mocniej niż je. Rozumowanie "kochajcie swoich rodziców bardzo mocno bo przez to kochacie Boga" przekracza zdolności intelektualne wielu katechetów, nad których kompetencjami państwo nie ma żadnej kontroli.

 Lekcje religii to wydatek państwa na poziomie ok. 2 mld zł, choć gdy przez Polskę przetoczyła się dyskusja na temat wprowadzenia jej do szkół, wielu prominentnych przedstawicieli Kościoła zapewniało, że żadnych wydatków poza utrzymaniem budynku, państwo nie poniesie.

 Skończyło się tak, że religia jest w szkołach a ocena na świadectwie. Religii są 2 godziny w tym samym czasie gdy historii, angielskiego, chemii, fizyki i innych przedmiotów tworzących naukowców jest jedna godzina w tygodniu.

 Kościół i jego środowiska włączają się w akcje typu "klauzula sumienia" dla aptekarzy, którzy mogliby odmówić sprzedaży środków uznanych za wczesnoporonne. Czekamy na podobną inicjatywę umożliwiającą sprzedawcom noży kuchennych odmowy sprzedaży tego narzędzia zbrodni, albo klauzuli sumienia dla wypełniających PIT, którzy mogliby odmówić odprowadzania podatku na państwo kierowane przez zdrajców, ruskich agentów i zaprzańców.

 Podwójna moralność

 Gdy na początku lat 90-tych Shinead O'Connor publicznie podarła zdjęcie papieża, została uznana za dziwaczkę chorą umysłowo. Mediom umknął kontekst, w którym artystka zdecydowała się na ten gest - protest przeciwko bezczynności władz świeckich i kościelnych w sprawie molestowanych przez księży w Irlandii dzieci. Gdy po dwudziestu latach na zielonej wyspie wybuchł największy tego typu skandal w historii, niewielu przypomniało sobie zapomnianą piosenkarkę.

 Podwójne standardy to kościelna plaga. Biskup molestujący kleryków z podniesionym czołem pojawia się na ważnych kościelnych uroczystościach, na które jest oficjalnie zapraszany, uwikłani w skandal księża przenoszeni są w inne miejsca, nie ma mowy o zadośćuczynieniu pokrzywdzonym, a sprawa wypływa dopiero wtedy, gdy jakiś bardzo zdeterminowany dziennikarz dostatecznie mocno ją nagłośni. Do tego momentu zamiatana jest pod dywan. Ponadto oburzenie także wielu wiernych stanowi niekonsekwencja biskupów, którzy obciążając zbiorowo państwo za lata komunizmu, jednym tchem twierdzą, że nie zamierzają jako kościół odpowiadać za przestępstwa swoich przedstawicieli i wypłacać jakiekolwiek odszkodowania. Do dziś nie dokonano także rozliczenia współpracy księży z komunistyczną służbą bezpieczeństwa, choć kościół apeluje o czystość życia publicznego wskazując oczywiście na innych.

 Opisane tu problemy to tylko czubek góry lodowej, której na zaprezentowanie  nie starczyłoby stron tego periodyku. Katolicy wiedzą, co powiedział Jezus: "…i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą (Mt 16,18), na którego słowa powołują się bardzo często biskupi stosując szantaż - jeśli nie z nami, to przeciwko Jezusowi. Obserwując dzisiejszy kościół można odnieść wrażenie, że albo Jezus się mylił, albo miał na myśli inny kościół.

 Twój Ruch działa na rzecz pełnego rozdziału kościoła od państwa, jak na ironię wdrażając nauki samej ewangelii i w gruncie rzeczy działając w dobrze pojętym interesie kościoła, który tak długo będzie tracił wiernych, dopóki nie zrozumie słów Jezusa: "Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie".

 Paweł Janus

[email protected]

Twitter: @PawelJanus

 

 
WASZE KOMENTARZE[1]
~Autor: Panie Janus, komu Pan wciskasz tę chałę? Widmo koryta się oddala, więc nagle taki spolegliwy ton?
dodano: Piątek, 2014.03.14 14:40, IP:77.114.17.XXX
ok
19
not ok
23
odpowiedz|usuń
~LA: Panie Anus od kiedy jest pan Polakiem? Skąd pana rodzina tu przyjechała?
dodano: Piątek, 2014.03.14 14:54, IP:94.254.151.XXX
ok
14
not ok
22
odpowiedz|usuń
~jachu: ~Autor: Panie Janus, komu Pan wciskasz tę chałę? Widmo koryta się oddala, więc nagle taki spolegliwy ton?...
Czytanie ze zrozumieniem nie jest twoja domeną. Artykuł zawiera fakty i ich interpretację, twoja odpowiedź jest bluzgiem ad personam. Wpisujesz się zatem w retorykę intelektualnie ubogich zwolenników tzw partii prawicy, w tym neobolszewickiego PiS.
dodano: Piątek, 2014.03.14 14:56, IP:217.168.136.XXX
ok
24
not ok
13
odpowiedz|usuń
~jachu: ~LA: Panie Anus od kiedy jest pan Polakiem? Skąd pana rodzina tu przyjechała?...
twoja jest dokładnie z miejsca, które zwie się Soliter.
dodano: Piątek, 2014.03.14 14:58, IP:217.168.136.XXX
ok
3
not ok
14
odpowiedz|usuń
~Autor: ~jachu: twoja jest dokładnie z miejsca, które zwie się Soliter....
To jest was w Wlkp. aż dwóch z Twojego Ruchu? WOW!
dodano: Piątek, 2014.03.14 15:08, IP:77.114.17.XXX
ok
13
not ok
18
odpowiedz|usuń
~Autor: Problemy Polaków: 1. Horror w służbie zdrowia 2. Dwa miliony bezrobotnych 3. Likwidacja szkół 4. Tysiące głodnych dzieci 5. Emeryci poniżej granicy ubóstwa 6. Młodzi bez szans na pracę 7. Trzy miliony emigrantów 8. Rodzin nie stać na dzieci 9. Drastyczne podwyżki cen 10. Milion urzędników A nie Kościół!
dodano: Piątek, 2014.03.14 15:15, IP:150.254.222.XXX
ok
20
not ok
21
odpowiedz|usuń
~Autor: Tylko idio... głosuje na ludzi od Palikota!
dodano: Piątek, 2014.03.14 15:21, IP:150.254.222.XXX
ok
15
not ok
20
odpowiedz|usuń
~jachu: ~Autor: Problemy Polaków: 1. Horror w służbie zdrowia 2. Dwa miliony bezrobotnych 3. Likwidacja szkół 4. Tysiące głodnych dzieci 5. Emeryci poniżej granicy ub...
Czy Jeden Miliard Trzysta Milionów Złotych Rocznie wydane na nauczanie jedynie słusznej ideologii katolickiej w szkole nie można przeznaczyć na służbę zdrowia, aktywizację zawodową, DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH itd bezrozumny durniu?!
dodano: Piątek, 2014.03.14 15:21, IP:217.168.136.XXX
ok
23
not ok
12
odpowiedz|usuń
~Autor: ~jachu: Czy Jeden Miliard Trzysta Milionów Złotych Rocznie wydane na nauczanie jedynie słusznej ideologii katolickiej w szkole nie można przeznaczyć na służbę...
Zlikwiduj, pajacu, w ogóle szkołę, to będziesz mógł wydawać jeszcze więcej na służbę zdrowia, aktywizację, itp. itd.
dodano: Piątek, 2014.03.14 15:30, IP:77.114.17.XXX
ok
11
not ok
20
odpowiedz|usuń
~LA: ~jachu: Czy Jeden Miliard Trzysta Milionów Złotych Rocznie wydane na nauczanie jedynie słusznej ideologii katolickiej w szkole nie można przeznaczyć na służbę...
Czy pieniądze przeznaczane na promowanie gender i innych dewiacji nie mogą być przeznaczone na dożywianie dzieci?
dodano: Piątek, 2014.03.14 15:34, IP:94.254.151.XXX
ok
14
not ok
22
odpowiedz|usuń
~Autor: ~jachu: Czy Jeden Miliard Trzysta Milionów Złotych Rocznie wydane na nauczanie jedynie słusznej ideologii katolickiej w szkole nie można przeznaczyć na służbę...
Wystarczy wygrać wybory, utworzyć większościowy rząd i można wówczas likwidować i powoływać, co się tylko chce. Przecież to prostę. Obawiam się jednak, że waszej grupie szurniętych gości z problemami emocjonalnymi jeszcze trochę brakuje do tego wyniku, hehe
dodano: Piątek, 2014.03.14 15:36, IP:95.41.49.XXX
ok
9
not ok
17
odpowiedz|usuń
avatarsimba00: Panie Janus nie przesadzaj pan z tą jedyną partią. Bo żeby być wiodącą partią trzeba mieć poparcie wśród ludzi. A jak na razie to tego nie widać. Nawet nie spełniliście żadnej obietnicy danej ludziom zażywającym narkotyki oczywiście leczniczo. A jak pomagacie ludziom to miałem przykład 2 lata temu gdy zwróciłem się do was o pomoc w imieniu własnym i 700 innych pacjentów pewnej przychodni. Więc jak pan piszesz to pisz pan prawdę o swojej partii.
dodano: Piątek, 2014.03.14 15:38
ok
12
not ok
15
odpowiedz|usuń
~Kris: Bardzo dobry tekst.A teraz zapraszam na bół DUPY prawaczków.
dodano: Piątek, 2014.03.14 15:38, IP:79.173.15.XXX
ok
15
not ok
11
odpowiedz|usuń
~Kris: simba00: Panie Janus nie przesadzaj pan z tą jedyną partią. Bo żeby być wiodącą partią trzeba mieć poparcie wśród ludzi. A jak na razie to tego nie widać. Nawe...
Wytłumacz mi hipokryto jak można spełniać obietnice nie mając większościw sejmie?
dodano: Piątek, 2014.03.14 15:41, IP:79.173.15.XXX
ok
15
not ok
9
odpowiedz|usuń
~Autor: ~Kris: Bardzo dobry tekst.A teraz zapraszam na bół DUPY prawaczków....
Martw się lepiej o swoją dupę, rajstopkowy pajacu.
dodano: Piątek, 2014.03.14 15:41, IP:95.41.49.XXX
ok
9
not ok
14
odpowiedz|usuń
~Autor: ~Kris: Wytłumacz mi hipokryto jak można spełniać obietnice nie mając większościw sejmie?...
Praktyka pokazuje co zrobił Twój Ruch w sejmie... nic... albo prawie nic!!!
dodano: Piątek, 2014.03.14 15:47, IP:150.254.222.XXX
ok
7
not ok
14
odpowiedz|usuń
~Kris: ~Autor: Problemy Polaków: 1. Horror w służbie zdrowia 2. Dwa miliony bezrobotnych 3. Likwidacja szkół 4. Tysiące głodnych dzieci 5. Emeryci poniżej granicy ub...
Kto rządził DEBILU? To dzięki waszych prawaczkach z POPISu macie teraz burdel w państwie.Pretensje do siebie oszołomku.
dodano: Piątek, 2014.03.14 15:50, IP:79.173.15.XXX
ok
14
not ok
8
odpowiedz|usuń
~Autor: "Obniżyć wiek inicjacji do 13 lat" - pedofile! Homoseksualizm, gender... coś mi tu wszystko jakoś niestety łączy! :-(
dodano: Piątek, 2014.03.14 15:52, IP:150.254.222.XXX
ok
10
not ok
12
odpowiedz|usuń
~Autor: ~Kris: Kto rządził DEBILU? To dzięki waszych prawaczkach z POPISu macie teraz burdel w państwie.Pretensje do siebie oszołomku....
Wytęż obie szare komórki i spróbuj napisać tę złotą myśl jeszcze raz. Tym razem po polsku, bo trudno ogarnąć.
dodano: Piątek, 2014.03.14 15:52, IP:95.41.49.XXX
ok
7
not ok
9
odpowiedz|usuń
~Kris: ~Autor: Praktyka pokazuje co zrobił Twój Ruch w sejmie... nic... albo prawie nic!!!...
Następny DEBIL nie wie co to znaczy mieć większość w sejmie.......żałosne :/
dodano: Piątek, 2014.03.14 15:53, IP:79.173.15.XXX
ok
12
not ok
6
odpowiedz|usuń
~Autor: ~Kris: Następny DEBIL nie wie co to znaczy mieć większość w sejmie.......żałosne :/...
Za często używasz słowa DEBIL. Rozumiem, że pozostało Ci to po rodzicach, którzy się do Ciebie tak zwracali, hehe
dodano: Piątek, 2014.03.14 15:55, IP:95.41.49.XXX
ok
9
not ok
11
odpowiedz|usuń
~Kris: ~Autor: "Obniżyć wiek inicjacji do 13 lat" - pedofile! Homoseksualizm, gender... coś mi tu wszystko jakoś niestety łączy! :-(...
Kłamstwo powtarzane przez bezmózgową Olejnikową - ale se kuźwa autorytet znalazłeś oszołomku :D
dodano: Piątek, 2014.03.14 15:56, IP:79.173.15.XXX
ok
12
not ok
6
odpowiedz|usuń
avatarKrzycho: ~Kris: Wytłumacz mi hipokryto jak można spełniać obietnice nie mając większościw sejmie?...
Janusz Palikot jako prominentny polityk partii rządzącej przewodniczył komisji sejmowej "Przyjazne Państwo", która miała wskazywać i dążyć do likwidacji absurdów prawnych przeszkadzających polskim przedsiębiorcom. Podaj mi proszę jakiś sukces komisji pod przewodnictwem tego człowieka. "Jego Ruchy" wskazują na to, że ma świadomość zbliżającego się lądowania na śmietniku historii. Tyle w temacie.
dodano: Piątek, 2014.03.14 15:58
ok
11
not ok
26
odpowiedz|usuń
~Kris: ~Autor: Za często używasz słowa DEBIL. Rozumiem, że pozostało Ci to po rodzicach, którzy się do Ciebie tak zwracali, hehe...
To słowo mam zarezerwowane specjalnie dla ciebie DEBILKU :)
dodano: Piątek, 2014.03.14 15:59, IP:79.173.15.XXX
ok
11
not ok
9
odpowiedz|usuń
~Kris: Krzycho: Janusz Palikot jako prominentny polityk partii rządzącej przewodniczył komisji sejmowej "Przyjazne Państwo", która miała wskazywać i dążyć ...
Wdrażanie tego czym zajmował się Palikot w komisji leżało w getii szefów partii PO,Palikot nie miał żadnej władzy aby zmuśić partię to wdrażania tego czym się zajmował.Pretensje do Tuska.Pza tym część tych postulatów zostało wdrożonych, jak cię to interesuje - a przypuszczam że masz to w DUPIE - to znajdź sobie w necie bałwanie :/
dodano: Piątek, 2014.03.14 16:07, IP:79.173.15.XXX
ok
13
not ok
10
odpowiedz|usuń
avatarKrzycho: ~Kris: Wdrażanie tego czym zajmował się Palikot w komisji leżało w getii szefów partii PO,Palikot nie miał żadnej władzy aby zmuśić partię to wdrażania tego ...
Będąc osobom, która prowadzi własną działalność nie mam tego w dupie ale przyznaję, że jakoś nie odczułem zbawiennego wpływu działania Palikota na sektor prywatny i zasłanianie się Tuskiem jest tu zupełnie nie na miejscu. Sam Palikot dopóki ciepełko władzy grzało w dupkę jakoś nie narzekał. Dał się za to poznać jako człowiek nieobliczalny ( świński łeb, pistolet i wibrator ) za co pokochały go media, a przestał kochać Donek. Ty natomiast swoją retoryką pokazujesz, że należy cię postawić w jednym szeregu z osobnikami typu Kiero.
dodano: Piątek, 2014.03.14 16:14
ok
9
not ok
20
odpowiedz|usuń
~Kris: Krzycho: Będąc osobom, która prowadzi własną działalność nie mam tego w dupie ale przyznaję, że jakoś nie odczułem zbawiennego wpływu działania Palikota na se...
Będąć "osobom", która prowadzi własną działalność jesteś jednocześnie wyjątkowo głupi.Kto rządzi od ponad 6 lat w Polsce? Tusek, nie Palikot.Gdy Palikot odszedł Tusek mógł naprawiać kraj do woli.Tusek i wszyscy którzy rządzili przed nim są winni kiepskiej sytuacji Polski.A ty jesteś zwykłym głąbem .Bez odbioru. :/
dodano: Piątek, 2014.03.14 16:22, IP:79.173.15.XXX
ok
8
not ok
6
odpowiedz|usuń
avatarKrzycho: ~Kris: Będąć "osobom", która prowadzi własną działalność jesteś jednocześnie wyjątkowo głupi.Kto rządzi od ponad 6 lat w Polsce? Tusek, nie Palikot...
Nawet nie będę starał się zrozumieć myślenia osobnika takiego jak ty. Mógłbym tu nabluzgać na ciebie ale nie zniżę się do tak dramatycznie niskiego poziomu jaki sobą reprezentujesz. Jesteś jak mniemam bezmyślną masą wierzącą w obietnice polityków, to twój problem.
dodano: Piątek, 2014.03.14 16:30
ok
8
not ok
20
odpowiedz|usuń
~Kris: Krzycho: Nawet nie będę starał się zrozumieć myślenia osobnika takiego jak ty. Mógłbym tu nabluzgać na ciebie ale nie zniżę się do tak dramatycznie niskiego p...
Nie zniżysz się bo niżej niż jesteś już się zniżyć nie da.Bezmyślna masa wierząca w obietnice? Masz na myśli kato-oszołomów? Między wierzeniem w obietnice a umiejętnością odróżniania kretyna od inteligenta jest wielka różnica.Tobie to ostatnie jest obce bo żeby odróżnić kretyna od człowieka myślącego trzeba samemu być człowiekiem myślącym.I to nie jest mój problem oszołomku :)
dodano: Piątek, 2014.03.14 16:40, IP:79.173.15.XXX
ok
9
not ok
7
odpowiedz|usuń
~Autor: Krzycho: Nawet nie będę starał się zrozumieć myślenia osobnika takiego jak ty. Mógłbym tu nabluzgać na ciebie ale nie zniżę się do tak dramatycznie niskiego p...
Daj spokó. Każdy na tym forum wie, że ten Kris to błazen z problemami emocjonalnymi na poziomie innego ćwierćgłowka, holta.
dodano: Piątek, 2014.03.14 17:31, IP:95.41.49.XXX
ok
8
not ok
4
odpowiedz|usuń
~Kris: ~Autor: Daj spokó. Każdy na tym forum wie, że ten Kris to błazen z problemami emocjonalnymi na poziomie innego ćwierćgłowka, holta....
Akurat Holt to inteligentny gość w przeciwieństwie do ciebie, więc dziękuję za komplement :)
dodano: Piątek, 2014.03.14 17:52, IP:79.173.15.XXX
ok
6
not ok
7
odpowiedz|usuń
avatarSzczesliwy_Ateista: Biskupi i wyżsi urzędnicy tej firmy to największe skupisko ateistów na świecie bo pewne w stu procentach. Żaden bowiem biskup wierzący w boga tak by nie postępował bo bałby się jego gniewo
dodano: Piątek, 2014.03.14 18:52
ok
38
not ok
5
odpowiedz|usuń
~Autor: w kościole mamy NOM- w świątyni mamy MSZĘ WSZECHCZASÓW
dodano: Piątek, 2014.03.14 19:10, IP:83.30.245.XXX
ok
2
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarolrob: O poszanowaniu świeckości, neutralności światopoglądowej państwa..... Nie istnieją państwa neutralne światopoglądowo. Demokracja polega na kompromisie między wyznawcami różnych światopoglądów.
dodano: Piątek, 2014.03.14 21:05
ok
8
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarPanTarei: olrob: O poszanowaniu świeckości, neutralności światopoglądowej państwa..... Nie istnieją państwa neutralne światopoglądowo. Demokracja polega na kompromisi...
Istnieją, oto jeden z przywódców.
post photo
dodano: Piątek, 2014.03.14 23:13
ok
4
not ok
12
odpowiedz|usuń
avatarMelaniS: Pasikonik! Halo! Gdzie jest Pasikonik? - Szukam go, bo nie wiem, czy mogę już coś dziś powiedzieć na temat kościoła, gdyż on mi zabronił...
dodano: Sobota, 2014.03.15 09:57
ok
3
not ok
6
odpowiedz|usuń
~Autor: ten tekst to żółć naćpanej hołoty jak powiedziałby Leszek M.
dodano: Sobota, 2014.03.15 11:01, IP:85.221.249.XXX
ok
7
not ok
2
odpowiedz|usuń
~Poznan: Twoj Ruch jest nie tyle fanatycznie antyklerykalny co stricte masonski.Wystarczy przejrzec poszczegolne zyciorysy czlonkow tej organizacji spod znaku cyrkla i wegielnicy.Nawet sie z tym nie kryja ze naleza do roznych loz.Bezczelne.
dodano: Niedziela, 2014.03.16 16:15, IP:85.221.178.XXX
ok
1
not ok
2
odpowiedz|usuń
~Autor: ~Kris: Bardzo dobry tekst.A teraz zapraszam na bół DUPY prawaczków....
Ło matko nie zapraszaj bo Palikot sztucznym p****em penetruje tylko własny odbyt
dodano: Niedziela, 2014.03.16 16:19, IP:91.235.25.XXX
ok
0
not ok
2
odpowiedz|usuń
~Autor: ~Autor: Ło matko nie zapraszaj bo Palikot sztucznym p****em penetruje tylko własny odbyt...
Nie podoba się p****em no to chvjem, lepirej?
dodano: Niedziela, 2014.03.16 16:20, IP:91.235.25.XXX
ok
0
not ok
2
odpowiedz|usuń
~Autor: Platworma Obywatelska jest nie tyle fanatycznie antyklerykalna co stricte masonska.Wystarczy przejrzec poszczegolne zyciorysy czlonkow tej organizacji spod znaku cyrkla i winkla.Nawet sie z tym nie kryja ze naleza do roznych loz.Bezczelne.
dodano: Niedziela, 2014.03.16 20:47, IP:83.22.228.XXX
ok
2
not ok
2
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
Zdjęcie: jovanka